Prezentacja kandydata

Plebiscyt Absolwent XXI wieku

Dariusz Piechaczek

Dariusz Piechaczek

Mieszka w Czechowicach-Dziedzicach. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, gdzie ukończył studia na kierunku politologia. Tuż po zakończeniu edukacji rozpoczął działalność polityczną i społeczną, którą z powodzeniem kontynuuje po dzień dzisiejszy.

Jest współzałożycielem koalicji ugrupowań politycznych i stowarzyszeń – „Twój Samorząd”, która na potrzeby zbliżających się wyborów samorządowych, utworzyła Komitet Wyborczy Wyborców "Twój Samorząd" – z ramienia tego komitetu będzie startował w tegorocznych wyborach. 

W wyborach samorządowych w 2014 r. kandydował z ramienia Polski Razem w wyborach do Sejmiku Śląskiego. W 2015 r. włączył się w kampanię propagującą Jednomandatowe Okręgi Wyborcze i idee Pawła Kukiza. W wyborach parlamentarnych tegoż roku startował z list Ruchu Kukiz'15, uzyskując wysoki 9 wynik na liście w okręgu nr. 27. Po wyborach został asystentem społecznym posła Jerzego Jachnika. Funkcję tę pełnił do 2018 r., zdobywając polityczne doświadczenie i aktywnie działając w strukturach ruchu. W międzyczasie w 2016 r. założył Stowarzyszenie „Patriotyczny Ruch Wolnościowy”. Wokół stowarzyszenia udało mu się skupić środowisko młodych i ambitnych ludzi o poglądach wolnościowych i narodowych. Wspólnie działają oni na rzecz społeczności lokalnej w Czechowicach-Dziedzicach, a także w powiecie bielskim.

W ramach działalności stowarzyszenia PRW organizował spotkania z mieszkańcami Czechowic-Dziedzic, które dotyczyły lokalnych problemów, a także prelekcje z znanymi osobami, pisarzami i historykami – min. z lokalnym młodym pisarzem i teologiem Mateuszem Pietrzakiem, czy z prof. Stanisławem Srokowskim (autorem książek, na podstawie których nakręcono film Wojciecha Smarzowskiego pt. „Wołyń”). Współorganizował kilka uroczystości państwowych w takich miejscowościach jak Łodygowice i Milówka, oraz protestów Bielsku-Białej w obronie wolności słowa w internecie. Reprezentuje swoje stowarzyszenie także na zewnątrz, m.in. na konferencjach organizowanych w polskim parlamencie "Pokrzywdzeni przez wymiar sprawiedliwości" oraz "Forum Wolnościowe". Bierze czynny udział w cyklicznych obradach Sejmu Śląskiego „Odrodzenie”, gdzie jako poseł ziemski reprezentuje swój region.

Prywatnie jest żonaty, ma 5-letniego synka. Jego główne pasje to polityka i historia. Lubi czytać książki. Interesuje się także kulturą, sportem i uprawia turystykę górską.