Prezentacja kandydata

Plebiscyt Absolwent XXI wieku

Paweł Blajda

Paweł Blajda
Kategoria:
Nauka

Absolwent kierunku geologia o specjalności geochemia i mineralogia na Wydziele Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Laureat Stypendium Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla najlepszych studentów studiów magisterskich.

Był najlepszym absolwentem roku akademickiego 2015/2016. Otrzymał również zagraniczne stypendium w Koszycach (Słowacja) przyznawane w ramach projektu CEEPUS. W trakcie studiów był przewodniczącym Studenckiego Koła Mineralogów „Heliodor". Udzielał się w konferencjach naukowych, w tym I konferencji kół naukowych Wydziału Nauk o Zdrowiu – Barbórka 2015, a także 21. International Karstological School "Classical karst" (2013, Postojna w Słowenii).

Współorganizuje giełdy minerałów i biżuterii Wydziału Nauk o Ziemi w Sosnowcu, a także Dni Otwarte Wydziału. Współpracował z Zabytkową Kopalnią Uranu w Kletnie na potrzeby badań naukowych, których podsumowanie ujął w swojej pracy magisterskiej. Jest również współautorem dwóch publikacji naukowych.

Poza działalnością naukową pasjonują go podróże, należy do Studenckiego Koła Przewodników Górskich „Harnasie”.