Prezentacja kandydata

Plebiscyt Absolwent XXI wieku

Magdalena Foreiter

Magdalena Foreiter
Kategoria:
Nauka

Chemik, absolwentka Wydzialu Chemicznego Politechniki Śląskiej. Pracuje na stanowisku Senior Research Chemist w firmie Charnwood Molecular Ltd w Nottingham (Wielka Brytania). Ukończyła również studia doktoranckie w Queen's University of Belfast w Irlandii Północnej.  

Po obronie pracy magisterskiej o zastosowaniach chiralnych cieczy jonowych, napisanej pod opieką prof. Anny Chrobok w Katedrze Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii, rozpoczęła przewód doktorski na Queen's University of Belfast. Tam pod opieką prof. Kennetha Seddona, dyrektora Queen's University Ionic Liquids Laboratories, prowadziła badania nad cieczami jonowymi i ich chiralną odmianą.

Po uzyskaniu dyplomu doktorskiego w 2014, ropoczęła pracę na Wydziale Chemicznym uniwersytetu w Nottingham w Anglii, gdzie była zatrudniona jako pracownik naukowo-biznesowy ze specjalnością w chemii organicznej (Business Science Fellow – Organic Chemistry). Przez ten czas łączyła obowiązki chemika syntetyka z funkcją przedstawiciela do spraw współpracy z przemysłem. Zajmowała się również projektem mającym na celu wprowadzenie na rynek sprzedaży produktów chemicznych powstałych z badań na uniwersytecie pod nazwą Nottingham Research Chemicals. Był to projekt przygotowywany we współpracy ze światowym dystrybutorem chemicznym Key Organics Ltd.

Od dwóch lat pracuje dla firmy Charnwood Molecular, wiodącej organizacji badawczej, która świadczy usługi w zakresie chemii medycznej i syntezy chemicznej na rzecz globalnego przemysłu farmaceutycznego.