Prezentacja kandydata

Plebiscyt Absolwent XXI wieku

Dr inż. Tadeusz Gorewoda

Dr inż. Tadeusz Gorewoda
Kategoria:
Nauka

Dr inż. Tadeusz Gorewoda pracuje obecnie jako Kierownik Zakładu Chemii Analitycznej Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach, który prowadzi działalność badawczą, szkoleniową i usługową z zakresu analizy chemicznej, zajmuje się również wytwarzaniem i sprzedażą certyfikowanych materiałów odniesienia (CRM).

W 2000 roku rozpoczął studia magisterskie na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej na kierunku Technologia Chemiczna. W 2002 roku został członkiem Studenckiego Koła Naukowego Chemików. Pracę magisterską obronił w 2005 roku, po czym rozpoczął studia doktoranckie, kontynuując zgłębianie tematyki swoich poprzednich prac. Jego badania podczas przewodu doktorskiego były współfinansowane grantem promotorskim MNiSzW. Zakończył je w 2010 roku, kiedy to obronił rozprawę doktorską i uzyskał stopnia doktora nauk chemicznych.

Bierze udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych. Do najważniejszych należą: grant uzyskany w 2013 roku w  programie LIDER, ufundowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, oraz międzynarodowy projekt ADIR, realizowany od 2015 roku w ramach programu europejskiego Horyzont 2020

Od 2007 roku członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Od 2011 także członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych, w 2017 roku otrzymał Honorową Odznakę SITMN. Ma na swoim koncie liczne publikacje w czasopismach polskich i anglojęzycznych oraz na portalach naukowych.