Prezentacja kandydata

Plebiscyt Absolwent XXI wieku

Damian Migas

Damian Migas
Kategoria:
Nauka

Doktorant w Instytucie Inżynierii Materiałowej. Ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej, zostając przy tym laureatem nagrody dziekana. Dziedziną nauki w której kształcił się, a którą obecnie rozwija, jest Inżynieria Materiałowa, a obszarem badań wysokotemperaturowe materiały dla lotnictwa i energetyki.

Swoją przygodę z pracą naukowo-badawczą zaczął już w trakcie studiów inżynierskich, zajmując się stopami magnezu dla przemysłu lotniczego. W kolejnych latach rozpoczął badania nad nowoczesnymi nadstopami typu γ-γ′ na bazie kobaltu, dedykowanymi wysoko obciążonym elementom turbin gazowych w energetyce oraz w przemyśle lotniczym. Temat ten jest jego najważniejszym zainteresowaniem badawczym, z którym połączonych jest wiele sukcesów zawodowych.

W trakcie swojej kariery badawczej, Damian był wielokrotnie nagradzany prestiżowymi nagrodami. Dwukrotnie był laureatem stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Co więcej, został również nagrodzony przez prezydenta miasta Będzin, z którego pochodzi. Najważniejszym osiągnięciem Damiana jest zostanie laureatem prestiżowego konkursu „Diamentowy Grant”, w ramach którego otrzymał 216 tys. zł. na badania dotyczące nowych nadstopów kobaltu. Damian Migas jest współautorem wielu publikacji naukowych, w tym kilku w renomowanych czasopismach indeksowanych w Journal Citation Reports, m. in. Journal of Alloys and Compounds, Surface and Coatings Technology, Ceramics International czy Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. Absolwent uczestniczył również w wielu międzynarodowych konferencjach naukowych, ma także na swoim koncie kilka nagród za najlepsze referaty i wiele wyróżnień.

Jego kolejnym zainteresowaniem w ramach materiałów dla lotnictwa są nowoczesne powłokowe bariery cieplne (TBC), nad którymi pracuje jako wykonawca w projekcie programu „Sonata”. Wyniki badań dotyczących nowych ceramicznych materiałów powłokowych miał okazję przedstawić szerokiej publiczności w 2018 r. podczas prestiżowej konferencji naukowej „International Conference on Metallurgical Coatings and Thin Films” w Stanach Zjednoczonych.

Absolwent angażuje się w prace koła naukowego Mater-Tech, w którym dwukrotnie był współorganizatorem międzynarodowej studenckiej naukowej „Materiały i Technologie XXI Wieku”.Prywatnie, Damian pasjonuje się podróżowaniem, a także wschodnią kulturą. Odwiedził m. in. Turcję, Gruzję, Kazachstan, Kirgistan oraz kraje Półwyspu Bałkańskiego.

Swoje plany na przyszłość wiąże z uzyskaniem stopnia doktora nauk technicznych oraz z pozyskaniem finansowania na zagraniczny staż naukowy w renomowanym instytucie w ramach programu „EtiudaNarodowego Centrum Nauki. Absolwent ma również nadzieję na pozyskanie środków finansowych w ramach kolejnego grantu badawczego, o który zawnioskował w ramach programu „Preludium 15”. Oprócz tego chciałby kontynuować pracę naukowo-badawczą oraz jako świeżo upieczony doktor starać się o kolejne granty badawcze, m. in. w programie „Lider”.