Prezentacja kandydata

Plebiscyt Absolwent XXI wieku

Łukasz Petrus

Łukasz Petrus
Kategoria:
Biznes

Absolwent Politechniki Śląskiej, Wydziału Mechanicznego Technologicznego, kierunku Automatyka i Robotyka, specjalności: Kontrola Jakości i Zarządzanie Procesami Materiałowymi, a także Wyższej Szkoły Bankowej w zakresie podyplomowych studiów menadżerskich.

Obecnie prezes zarządu PGO S. A. – jeden z najmłodszych prezesów spółek kapitałowych w kraju, z którą jest związany od 6 lat.

Młody, kreatywny menadżer, specjalizuje się w zakresie zagadnień dotyczących szeroko rozumianych aspektów jakościowych i produkcyjnych. Jego postawę charakteryzuje ustawiczne poszukiwanie, wdrażanie i doskonalenie rozwiązań zarządczych pozwalających kształtować dynamikę zmian podmiotów którymi zarządza, tak by osiągać sukces biznesowy, przekonując przy tym do wdrażanych rozwiązań wszystkich z którymi pracuje, skłaniając ich do świadomego przyjęcia filozofii ciągłego doskonalenia w codziennych działaniach.

Bogate doświadczenie zawodowe zdobyte na stanowiskach inżyniera jakości, lidera doskonalenia, kierownika produkcji, kolejno dyrektora produkcji, awansując na stanowisko prezesa pozwala mu z sukcesami zarządzać zespołem 1500 pracowników.

Umiejętne zrozumienie potrzeb współczesnej globalnej światowej gospodarki, charakteryzującej się ciągłym dążeniem do poprawy procesów produkcyjnych, w tym rosnące wymagania ekologiczne, stanowią element wdrażanej przez niego z sukcesem strategii doskonalenia technologii i partycypowaniu w motywowaniu do zdobywania nowej wiedzy wśród pracowników zarządzanych podmiotów. Realizowana pod jego kierownictwem strategia zarządzania grupą kapitałowa opiera się na projektach realizowanych w grupie PGO charakteryzujących się innowacyjnością, stanowiących odpowiedź na potrzeby Przemysłu 4.0.

Prywatnie zaraża pozytywną energią i dynamiką działania, czego potwierdzeniem jest wspólne bieganie z swoimi współpracownikami, jak podczas ostatnich charytatywnych zawodów Poland Business Run, z którego dochód został przekazany na pomoc ludziom po amputacjach kończyn.