Prezentacja kandydata

Plebiscyt Absolwent XXI wieku

Mateusz Kubasiak

Mateusz Kubasiak
Kategoria:
Biznes

Dyrektor Oddziału Bankowości Detalicznej mBank S.A. w Bielsku Białej. Absolwent Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Zarządzający zespołem sprzedażowym od ponad 3 lat z sukcesami na poziomie regionalnym i ogólnopolskim organizacji.

Karierę w bankowości rozpoczął już po okresie studiów na stanowisku kasowym. Następnie wraz z rozwojem doświadczenia i wiedzy osiągał kolejne stanowiska w strukturze bankowej obsługi klienta, aż osiągnął poziom kierującego jednostką mBanku. Zaangażowany i nieustannie poszukujący nowych wyzwań menedżer. W codziennej pracy wdraża nowo poznawane techniki zarządzania i buduje silny zespół handlowców. Wyznaje zasadę ciągłego podnoszenia swoich kompetencji i kwalifikacji w zakresie zarządzania.

W 2010 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Zarządzania i Informatyki ATH, na kierunku Zarządzanie i Marketing, specjalność Zarządzanie Firmą. W ramach europejskiego projektu edukacyjnego Erasmus uczestniczył w wymianie studenckiej w partnerskiej uczelni Karel de Grote-Hogeschool (Antewerp, Belgium) – The International Business Course. Już w trakcie studiów zarażał optymizmem, wyróżniał się kreatywnością, zdolnościami organizacyjnymi oraz niezwykłym zaangażowaniem.

W okresie 2008-2010 roku aktywnie kierował „Studenckim Kołem Naukowym "Młody Menedżer”. Zorganizował dwie międzynarodowe monferencje naukowe i Studenckie Forum Biznesu. Pomysłodawca i realizator w 2009 roku pierwszych Akademickich Targów Finansowych na terenie uczelni. Przy współpracy pozyskanych partnerów i sponsorów utworzył Punkt Informacji Młodego Inwestora. Reprezentant uczelni w ogólnopolskich konferencjach naukowych.

Autor i współautor referatów naukowych publikowanych podczas konferencji naukowych. Poruszane zagadnienia: zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania talentami, zarządzania wiedzą, lojalność klientów, zarządzanie relacjami z klientem, work-life balance.

Prywatnie kochający mąż i szczęśliwy ojciec dwójki synów.