Prezentacja kandydata

Plebiscyt Absolwent XXI wieku

Stanisław Wacławek

Stanisław Wacławek
Kategoria:
Nauka

Ukończył studia na wydziale Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska Akdemii Techniczno Humanistycznej w Bielsku Białej.  Od 2013 roku pracuje na Politechnice w Libercu (CZ), gdzie uzyskał tytuł doktora nauk przyrodniczych (2017 r.).

W roku 2015 Stanisław odbył półroczną praktykę w firmie SiREM / Geosyntec (Guelph, ON, Kanada) oraz staże na Uniwersytecie w Guelph i Uniwersytecie Sapienza w Rzymie.

Obszar jego zainteresowań naukowych koncentruje się na tematyce nanomateriałałów w środowisku, technikach remediacji oraz katalizie. W ciągu 5 lat swojej pracy naukowej napisał 25 artykułów (w tym jeden z laureatem nagrody Nobla), które zostały opublikowane w uznanych na świecie periodykach takich jak: Green Chemistry czy Biotechnology Advances. Napisany przez niego artykuł przeglądowy „Chemistry of persulfates in water and wastewater treatment: A review”, opublikowany w Chemical Engineering Journal, otrzymał status „Hot Paper” i „Highly Cited Paper” wg. Web of Science. Jego kilkuletnia praca nad oznaczaniem utleniaczy w środowisku wodnym zaowocowała również zgłoszeniem patentu.

Stanisław jest recenzentem artykułów naukowych w czasopismach takich jak: ACS Analytical Chemistry, Water Research czy Applied Catalysis B: Environmental. Według portalu Publons znajduje się wśród 2% użytowników, którzy w przeciągu ostatnich 12 miesięcy wykonali największą ilość recenzji. Zajmuje również pozycję radaktora naukowego w miesięczniku Journal of Advanced Oxidation Technologies.

Aktualnie aktywnie pracuje nad kilkoma projektami badawczymi, w tym nad europejskim projektem Interreg - AMIIGA, w ramach którego jest kierownikiem jednego z pakietów roboczych. Przygotowuje się także do dwumiesięcznego stażu na University of Cincinnati w USA.