Prezentacja kandydata

Plebiscyt Absolwent XXI wieku

Marta Ochman

Marta Ochman

Z wykształcenia teolog, technik administracji i pracownik socialny, z pasji działaczka społeczna. Absolwentka Wydziału Teologicznego (specjalność nauczycielska) oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Członkini i wolontariuszka Śląskiego Stowarzyszenia Chorych na SM „Sezam” w Gliwicach.

Autorka pracy magisterskiej, wydanej w firmie książki: „Dzieje Żydów w Tarnowskich Górach”, z której korzysta Tarnogórska Fundacja Kultury i Sztuki podczas szkolenia przewodników turystycznych. Książka zebrała bardzo pozytywne opinie w środowisku historyków i kulturoznawców, choć wzbudziła też pewne kontrowersje. Na listopad 2018 r. planowana jest promocja drugiego wydania publikacji. Ze względu na swoją działalność naukowo-kulturową otrzymała tytuł „Absolwenta Stycznia” w pierwszej edycji plebiscytu UŚ „Absolwent z Pasją”. Na studiach otrzymała wyróżnienie w konkursie na projekt filmu promującego Wydział Teologiczny UŚ.

Jednym z jej hobby jest malowanie: tworzy obrazy farbami akrylowymi oraz precyzyne szkice, które sprzedawane są na aukcjach charytatywnych. W 2012 r. otrzymała granty: „W dziedzinie kultury” i „W dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”. W ramach praktyk z pracy socialnej współpracowała z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, placówkami znajdujących się w Tarnowskich Górach.

Podczas studiów została u niej zdiagnozowana nieuleczalna choroba – stwardnienie rozsiane (SM). Wówczas została członkiem Śląskiego Stowarzyszenia Chorych na SM „SezaM” w Gliwicach i od tego czasu działa w organizacji, pracując z osobami, które nie radzą sobie z chorobą i nową sytuacją, w której się znalazły. Motywuje i inspiruje chorych, walczy też o ich równouprawnienie. Uczestniczyła w Społecznej Kampanii Informacyjnej „SM? O.K.”. Prowadziła liczne warsztaty edukacyjne z zakresu SM. Jej praca dyplomowa „SM? I co dalej? Diagnoza i postępowanie przy stwardnieniu rozsianym. Osoby niepełnosprawne w środowisku. Likwidacja barier przez wzrost świadomości o SM. Warsztaty informacyjno-edukacyjne na Uniwersytecie Śląskim”. to podręcznik na temat choroby, z którą sie zmaga ale również przewodnik dla pracodawców i rodzin pacjentów z SM.

Wielkim sukcesem „SezaM-u” była inicjatywa założenia PaTION-u – Parku Technologii Innowacyjnych Osób Niepełnosprawnych, ośrodka, który diagnozuje, rehabilituje i aktywuje osoby niepełnosprawne. Park powstał w Gliwicach, odbywają się w nim warsztaty oraz zajęcia, konsultacje i warsztaty dla osób ze stwardnieniem rozsianym.

Marta jest dla innych inspiracją i każdego dnia swoją postawą dowodzi, że można osiągnąć więcej, niż się nam wydaje. Że własne ciało może nas ograniczać, ale umysł jest bezkresny.