Prezentacja kandydata

Plebiscyt Absolwent XXI wieku

Krzysztof Matyjaszczyk

Krzysztof Matyjaszczyk

Prezydent miasta Częstochowa, były poseł na Sejm RP, społecznik, polityk młodej generacji. Absolwent Politechniki Częstochowskej na kierunku inżynierii budownictwa, ukończył także studia podyplomowe z Ekonomii i Zarządzania Menadżerskiego oraz z Zarządzania Instytucjami Samorządowymi na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.


Studia na Politechnice, oprócz tytułu magistra inżyniera budownictwa dały mu także możliwość pracy z młodymi ludźmi. Jako przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego i członek organizacji studenckich współorganizował juwenalia, jesienie studentów, festiwale muzyki studenckiej "FAMA" oraz obozy studenckie i adaptacyjne.

Przez wiele lat był związany z samorządem. Od 2002 do 2007 roku był członkiem częstochowskiej Rady Miasta, przez prawie dwa lata był jej wiceprzewodniczącym. Wcześniej pełnił funkcję przewodniczącego Rady Dzielnicy Raków. Z samorządem związał się także zawodowo, pracując jako zastępca naczelnika w Starostwie Powiatowym.

Polityka jest obecna w jego życiu od wielu lat. Był przewodniczącym Rady Miejskiej Federacji Młodych Socjaldemokratów w Częstochowie, dziś sprawuje funkcje przewodniczącego Rady Miejskiej SLD w Częstochowie i wiceprzewodniczącego Rady Wojewódzkiej SLD w Katowicach.

W 2007 roku został wybrany do Sejmu RP. Był członkiem Klubu Poselskiego SLD, który delegował go do sejmowej komisji śledczej ds. nacisków. Oprócz tego brał udział w pracach komisji Infrastruktury i pełnił również funkcję wiceprzewodniczącego Zespołu Parlamentarnego Województwa Śląskiego. Od grudnia 2010 r. pełni funkcję Prezydenta Miasta Częstochowy.

Prywatnie jego pasją jest żeglarstwo. Jest komandorem sekcji żeglarskiej i wiceprezesem Akademickiego Związku Sportowego w Częstochowie. Od wielu lat organizuje obozy żeglarskie i startuje w regatach. W 2003 i 2004 roku zdobył tytuł mistrza Częstochowskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego.