Praca zdalna jako instytucja prawa ochrony pracy

Dodano: 21 sty 2021 09:30

Praca zdalna jako instytucja prawa ochrony pracy

Polska Sieć Naukowa Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Cooperante zaprasza na konferencję online dotyczącą pracy zdalnej i związanymi z nią wyzwaniami.

Praca zdalna to bez wątpienia jedno z ważniejszych nowych rozwiązań prawnych, przyjętych w prawie pracy. Z reguły eksponowane są „organizacyjne” zalety pracy zdalnej, którą uważa się za instrument pozostawiony do niemal w pełni uznaniowej dyspozycji pracodawcy. 

W procesie wykładni przepisów o pracy zdalnej nie sposób bowiem pominąć nadzwyczajnych okoliczności uzasadniających ich przyjęcie w związku z pandemią, a także ustawowo określonego celu pracy zdalnej. Celem tym jest „przeciwdziałanie COVID-19”. Może to skłaniać do postrzegania pracy zdalnej jako rozwiązania prawnego ze sfery bhp, którego celem jest ochrona zdrowia i życia pracowników. Podczas konferencji online będą omawiane możliwe konsekwencje akceptacja takiej kwalifikacji pracy zdalnej oraz spojrzenie na to zagadnienie w różnych kontekstach.

Program:
9:00 – 9:30 Rejestracja uczestników
9:30 – 9:45 Uroczyste otwarcie konferencji
9:45 – 10:15 prof. UŁ dr hab. Dariusz Makowski (Uniwersytet Łódzki)
– Koncepcja pracy zdalnej jako instytucji prawa ochrony pracy – uzasadnienie i skutki prawne
10:15-10:45 prof. UKSW dr hab. Monika Gładoch (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
– Zadania publiczne realizowane przez pracodawców ze szczególnym uwzględnieniem BHP
10:45-11:15 prof. dr hab. Leszek Mitrus (Uniwersytet Jagielloński)
– Praca zdalna: instrument ochrony pracy czy zmiana koncepcji stosunku pracy
11:15-13:00 Dyskusja otwarta
Moderator: prof. UŁ dr hab. Teresa Wyka (Uniwersytet Łódzki)

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Link rejestracyjny zostanie przesłany po dokonaniu zgłoszenia na adres e-mail: apiszczek@wpia.uni.lodz.pl 

‹  Powrót do listy wydarzeń