Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W ZGORZELCU

Oferty pracy SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W ZGORZELCU

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Archiwalne ogłoszenia

NAUCZYCIEL LOGOPEDA
Zawód: nauczyciel   |  Rodzaj: umowa o pracę
Zgorzelec
Szczegóły
Zakres obowiązków
Organizowanie pomocy logopedycznej na terenie szkoły; zajmowanie się profilaktyką, diagnozowaniem i terapią dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy; prowadzenie badań diagnostyczno-prognostycznych oraz zajęć logopedycznych, mających na celu likwidację lub ograniczenie zakłóceń komunikacji językowej w zakresie mowy głośnej i pisma.
Wymagania
Zawody:
Nauczyciel logopeda
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne, kierunek: logopedia
Uprawnienia:
Przygotowanie pedagogiczne
Inne wymagania:
umiejętności: praca w zespole, praca z dziećmi
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
PRACOWNIK OBSŁUGI
Zawód: pracownik fizyczny   |  Rodzaj: umowa o pracę
Zgorzelec
Szczegóły
Zakres obowiązków
sprzątanie; wykonywanie prac porządkowych w budynku np. mycie podłóg, okien, wycieranie kurzy itp.; opróżnianie koszy na śmieci; zgłaszanie na bieżąco wszelkich awarii i usterek; wykonywanie zgodnie z obowiązujacymi przepisami czynności; wykonywanie innych poleceń przełożonych w ramach powierzonego zakresu czynności; godziny pracy 13.00-21.00
Wymagania
Wykształcenia:
podstawowe, brak
Inne wymagania:
mile widziany staż pracy;
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY
Zawód: pedagog   |  Rodzaj: umowa o pracę
Zgorzelec
Szczegóły
Zakres obowiązków
zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo w różnym stopniu; przygotowanie uczniów w miarę ich możliwościu do pełnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa; pensum 20/20;
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne, kierunek: nauczanie początkowe
Uprawnienia:
Przygotowanie pedagogiczne
Inne wymagania:
mile widziane doświadczenie zawodowe, umiejętności :praca w zespole, praca z dziećmi
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ
Zawód: nauczyciel   |  Rodzaj: umowa o pracę
Zgorzelec
Szczegóły
Zakres obowiązków
gromadzenie, ewidencjonowanie,selekcjonowanie biblioteki szkolnej; udostępnianie księgozbioru i organizowanie warsztatu informacyjnego biblioteki; wspomaganie nauczycieli przedmiotów w pracy dydaktycznej przez dostarczanie właściwej lektury i innych środków dydaktycznych; inicjowanie i prowadzenie działań służących popularyzacji czytelnictwa oraz wyrabianiu nawyków korzystania z książki i innych nośników informacji; gromadzenie i upowszechnianie informacji pedagogicznych dla środowiska szkolnego; pensum 30/30 etatu;
Wymagania
Zawody:
Nauczyciel bibliotekarz
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne, kierunek: bibliotekoznawstwo
Inne wymagania:
staż pracy mile widziany; praca z dziećmi; przygotowanie pedagogiczne
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
Zawód: nauczyciel   |  Rodzaj: umowa o pracę
Zgorzelec
Szczegóły
Zakres obowiązków
prowadzenie kształcenia zintegrowanego w klasach I-III szkół podstawowych, dbając aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności w zakresie podstaw programowych; etat 18/18
Wymagania
Zawody:
Nauczyciel nauczania początkowego
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne, kierunek: nauczanie początkowe
Uprawnienia:
Przygotowanie pedagogiczne
Inne wymagania:
mile widziane doświadczenie zawodowe, umiejętności :praca w zespole, praca z dziećmi
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
PEDAGOG SZKOLNY
Zawód: pedagog   |  Rodzaj: umowa o pracę
Zgorzelec
Szczegóły
Zakres obowiązków
organizuje w szkołach pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się; współdziała z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi, zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji i prawach dziecka; etat 20/20
Wymagania
Zawody:
Pedagog szkolny
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne, kierunek: pedagogika szkolna + terapia pedagogiczna
Uprawnienia:
Przygotowanie pedagogiczne
Inne wymagania:
mile widziane doświadczenie zawodowe, umiejętności :praca w zespole, praca z dziećmi
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
PSYCHOLOG
Zawód: nauczyciel   |  Rodzaj: umowa o pracę
Zgorzelec
Szczegóły
Zakres obowiązków
organizuje w szkole (placówce) pomoc psychologiczną, a w szczególności diagnozuje, opiniuje orzeka, prowadzi psychoterapię oraz udziela pomocy psychologicznej poprzez pomoc wychowawcom, współdziałanie z nauczycielami, rodzicami ( opiekunami prawnymi), organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi; etat 20/20
Wymagania
Zawody:
Nauczyciel psycholog
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne, kierunek: psychologia, socjoterapia
Uprawnienia:
Przygotowanie pedagogiczne
Inne wymagania:
mile widziane doświadczenie zawodowe, umiejętności :praca w zespole, praca z dziećmi
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
Zawód: nauczyciel   |  Rodzaj: umowa o pracę
Zgorzelec
Szczegóły
Zakres obowiązków
prowadzenie kształcenia zintegrowanego w klasach I-III szkół podstawowych, dbając aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności w zakresie podstaw programowych; etat 18/18
Wymagania
Zawody:
Nauczyciel nauczania początkowego
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne, kierunek: nauczanie początkowe
Uprawnienia:
Przygotowanie pedagogiczne
Inne wymagania:
mile widziane doświadczenie zawodowe, umiejętności :praca w zespole, praca z dziećmi
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
NAUCZYCIEL PLASTYKI
Zawód: nauczyciel   |  Rodzaj: umowa o pracę
Zgorzelec
Szczegóły
Zakres obowiązków
prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych nauczając przedmiotu plastyka w szkole podstawowej, dbając aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych; etat 13/18
Wymagania
Zawody:
Nauczyciel plastyki w szkole podstawowej
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne, kierunek: wychowanie plastyczne, edukacja artystyczna
Uprawnienia:
Przygotowanie pedagogiczne
Inne wymagania:
mile widziane doświadczenie zawodowe; umiejętności :praca w zespole, praca z dziećmi
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
NAUCZYCIEL MUZYKI
Zawód: nauczyciel   |  Rodzaj: umowa o pracę
Zgorzelec
Szczegóły
Zakres obowiązków
prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych nauczając przedmiotu muzyka w szkole podstawowej, dbając aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych; etat 13/18
Wymagania
Zawody:
Nauczyciel muzyki w szkole podstawowej
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne, kierunek: wychowanie muzyczne, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Uprawnienia:
Przygotowanie pedagogiczne
Inne wymagania:
mile widziane doświadczenie zawodowe; umiejętności :praca w zespole, praca z dziećmi
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Adres

ul. Władysława Stanisława Reymonta 16
59-900 Zgorzelec
województwo dolnośląskie
powiat zgorzelecki
gmina Zgorzelec

Dodatkowe informacje

NIP: 6151857173
REGON: 23113241200000

Pracodawcy z miasta Zgorzelec