Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - DOLNOŚLĄSKI MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WAŁBRZYCHU

Z dniem 01.09.2019 uległa zmiane nazwa z Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wałbrzychu na Dolnośląski Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wałbrzychu

Oferty pracy Dolnośląski Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Archiwalne ogłoszenia

PR/ KONSERWATOR
Zawód: konserwator   |  Rodzaj: umowa o pracę
Wałbrzych
Szczegóły
Zakres obowiązków
Systematyczne lokalizowanie usterek, występujących w szkole oraz na terenie ośrodka, kontrolowanie, obsługiwanie i konserwacja wszystkich urządzeń technicznych, systematyczne usuwanie usterek oraz wykonywanie remontów bieżących zgłaszanych ustnie przez pracowników, utrzymywanie w porządku i czystości terenów ośrodka (koszenie trawy, wyrównywanie terenu, odśnieżanie itp.)
Wymagania
Wykształcenia:
zasadnicze zawodowe, brak, kierunek: ogólnobudowlane
Inne wymagania:
Doświaczenie zawodowe 5 lat
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
NN/ NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Zawód: nauczyciel   |  Rodzaj: umowa o pracę
Wałbrzych
Szczegóły
Zakres obowiązków
Praca z młodzieżą niedostosowaną społecznie.
Wymagania
Zawody:
Nauczyciel wychowania fizycznego (wymagany staż - lata: 5)
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
NN/ NAUCZYCIEL PRZEDMIOTÓW TEORETYCZNYCYH W ZAWODZIE: MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDO
Zawód: nauczyciel   |  Rodzaj: umowa o pracę
Wałbrzych
Szczegóły
Zakres obowiązków
Praca z młodzieżą niedostosowaną społecznie. W przypadku braku kwalifikacji możliwość zatrudnienia w trybie art 15 ust. 6 ustawy z dn. 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe tj. jako osobę prowadzącą zajęcia.
Wymagania
Zawody:
Nauczyciel / instruktor praktycznej nauki zawodu (wymagany staż - lata: 5)
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
NN/ NAUCZYCIEL PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU: MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
Zawód: nauczyciel   |  Rodzaj: umowa o pracę
Wałbrzych
Szczegóły
Zakres obowiązków
Praca z młodzieżą niedostosowaną społecznie. W przypadku braku kwalifikacji możliwość zatrudnienia w trybie art 15 ust. 6 ustawy z dn. 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe tj. jako osobę prowadzącą zajęcia.
Wymagania
Zawody:
Nauczyciel / instruktor praktycznej nauki zawodu (wymagany staż - lata: 5)
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
NN/ NAUCZYCIEL PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Zawód: nauczyciel   |  Rodzaj: umowa o pracę
Wałbrzych
Szczegóły
Zakres obowiązków
Praca z młodzieżą niedostosowaną społecznie.
Wymagania
Zawody:
Nauczyciel przedsiębiorczości (wymagany staż - lata: 5)
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
NN/ WYCHOWAWCA
Zawód: pedagog   |  Rodzaj: praca tymczasowa
Wałbrzych
Szczegóły
Zakres obowiązków
Praca z młodzieżą niedostosowaną społecznie.
Wymagania
Zawody:
Wychowawca w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuńczych oraz instytucjach pieczy zastępczej (wymagany staż - lata: 5)
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: pedagogiczne
Inne wymagania:
Wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym kierunkowe + resocjalizacja lub socjoterapia.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
KF/ GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zawód: księgowy   |  Rodzaj: umowa o pracę
Wałbrzych
Szczegóły
Zakres obowiązków
- prowadzenie pełnej księgowości w Dolnośląskim Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wałbrzychu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami rachunkowości
- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków jednostki;
- dokonywanie wstępnej kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
- sporządzanie sprawozdań finansowcy i budżetowych oraz ich analiz
- kontrola list płac, kartotek zarobkowych i zasiłkowych
- sporządzanie projektów planów dochodów i wydatków wraz ze zmianami oraz sprawozdawczości z ich wykonania
- prowadzenie rachunkowości jednostki i jej sprawozdawczości
- realizacja zadań w zakresie płac wraz z rozliczeniami ZUS i podatku
- nadzór nad gospodarką finansową jednostki i windykacją
- sporządzanie bilansu jednostki
- kierowanie i nadzorowanie prac podległych pracowników
- współpraca z Dyrektorem w zakresie realizowanej polityki finansowej
- wykonywanie poleceń Dyrektora związanych z zajmowanym stanowiskiem
- szczegółowy zakres wykonywanych zadań określi zakres czynności.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), ekonomiczne
Inne wymagania:
Wymagania niezbędne do podjęcia pracy na stanowisku:
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
- brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwo skarbowe;
- wykształcenie spełniające jedno z poniższych warunków:
- ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3 letnia praktyka w księgowości;
- ukończona średnia policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6 letnia praktyka w księgowości;
-wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
- posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
- znajomość przepisów prawnych w zakresie rachunkowości, o finansach publicznych, przepisów prawa podatkowego, bilansowego;
- znajomość przepisów dotyczących zasad wykorzystywania środków unijnych;
- zdolności organizacyjne i analityczne.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
- biegła obsługa komputera, tym programu finansowego Progman;
- znajomość programu płacowego firmy Progman, programu do obsługi bankowości elektronicznej Santander, programu e PFRON oraz Płatnik ZUS;
- znajomość zasad księgowości budżetowej w jednostkach oświatowych, znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego w jednostkach oświatowych;
- umiejętność sporządzania planów sprawozdań budżetowych oraz bilansu jednostki
- samodzielność, rzetelność i odpowiedzialność za podejmowane decyzje
- znajomość analitycznego myślenia i umiejętności pracy w zespole
- łatwość komunikowania się i przekazywania informacji
- umiejętność redagowania pism, interpretacji i stosowania przepisów
- obowiązkowość, operatywność i kreatywność
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
IN/ KONSERWATOR SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH I SIECI
Zawód: konserwator   |  Rodzaj: umowa o pracę
Wałbrzych
Szczegóły
Zakres obowiązków
Administrowanie sprzętem, programami i systemem informatycznym w placówce, usuwanie drobnych awarii sprzętu komputerowego, aktualizacja oprogramowania itp.
Wymagania
Wykształcenia:
średnie zawodowe, brak, kierunek: technik informatyk
Inne wymagania:
Doświadczenie zawodowe 1 rok
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
GG/ KUCHARZ
Zawód: kucharz/szef kuchni   |  Rodzaj: praca tymczasowa
Wałbrzych
Szczegóły
Zakres obowiązków
Przygotowywanie posiłków dla wychowanków placówki.
Wymagania
Zawody:
Kucharz* (wymagany staż - lata: 5)
Wykształcenia:
zasadnicze zawodowe, brak, kierunek: kucharz
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
NN/ WYCHOWAWCA
Zawód: pedagog   |  Rodzaj: umowa o pracę
Wałbrzych
Szczegóły
Zakres obowiązków
Praca z młodzieżą niedostosowaną społecznie.
Wymagania
Zawody:
Wychowawca w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuńczych oraz instytucjach pieczy zastępczej (wymagany staż - lata: 5)
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: pedagogiczne
Inne wymagania:
Wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym kierunkowe + resocjalizacja lub socjoterapia
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Adres

ul. Strzegomska 20
58-308 Wałbrzych
województwo dolnośląskie
powiat Wałbrzych
gmina Wałbrzych

Dodatkowe informacje

NIP: 8861613464
REGON: 02073373800000

Pracodawcy z miasta Wałbrzych