Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - STRZYŻOWSKIE FORUM GOSPODARCZE W STRZYŻOWIE

             

Oferty pracy Strzyżowskie Forum Gospodarcze w Strzyżowie

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy.

Archiwalne ogłoszenia

Nauczyciel wychowania przedszkolnego
Nauczyciel   |  umowa o pracę
Strzyżów
Szczegóły

STRZYŻOWSKIE FORUM GOSPODARCZE W STRZYŻOWIE (woj. podkarpackie) w ramach realizacji projektu „Wesoły i kreatywny przedszkolak. Utworzenie nowej placówki edukacyjnej w Strzyżowie” nr RPPK.09.01.00-18-0041/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej, poszukuje nauczycieli do prowadzenia trzech grup przedszkolnych w przedszkolu tworzonym przez SFG w Strzyżowie.

Zakres obowiązków
 • Prowadzenie zajęć wg ustalonego harmonogramu
 • Zapewnienie bezpieczeństwa, opieki i warunków do wszechstronnego rozwoju swoim wychowankom
 • Pomoc w czynnościach samoobsługowych dzieciom – w tym niepełnosprawnym objętym projektem
 • Przemieszczanie się dzieci po korytarzach, schodach i pomieszczeniach przedszkola
 • Organizacja zabaw na terenie tworzonego przy budynku miejsca odpoczynku dla przedszkolaków i na terenie ogródka jordanowskiego – miejskiego placu zabaw dla dzieci oraz spacerów i wycieczek
 • Współpraca z rodzicami i opiekunami wychowanków
 • Współpraca ze specjalistami pracującymi z podopiecznymi
 • Współpraca z pomocą nauczyciela
 • Współpraca z dyrektorem i kadrą projektu
 • Przeprowadzenie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Opracowanie i napisanie indywidualnych programów pracy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Dokonywanie okresowej oceny postępów swoich podopiecznych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ewaluację własnych działań
Wymagania

Wymagania dla nauczyciela wychowania przedszkolnego określone m.in. w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, posiadający następujące kwalifikacje: pedagodzy o specjalności edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym i/lub pedagogika opiekuńczo-wychowawcza:

 • Wykształcenie wyższe kwalifikacyjne
 • Min. 2-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 6
 • Chęć poszerzania własnych kwalifikacji
 • Biegła obsługa komputera
 • Bardzo dobry kontakt z dziećmi – w tym z dziećmi niepełnosprawnymi
 • Dyspozycyjność, samodzielność, zaradność i dobra organizacja pracy
Pomoc nauczyciela w przedszkolu
Nauczyciel   |  umowa o pracę
Strzyżów
Szczegóły

STRZYŻOWSKIE FORUM GOSPODARCZE W STRZYŻOWIE (woj. podkarpackie) w ramach realizacji projektu „Wesoły i kreatywny przedszkolak. Utworzenie nowej placówki edukacyjnej w Strzyżowie” nr RPPK.09.01.00-18-0041/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej, poszukuje pomoce nauczyciela do przedszkola tworzonego w ramach ww. projektu.

Zakres obowiązków
 • Pomoc w czynnościach samoobsługowych dzieciom objętym projektem – w tym dzieciom niepełnosprawnym
 • Karmienie, przewijanie, mycie dzieci wymagających takiego rodzaju wsparcia
 • Pomoc w prowadzeniu zajęć nauczycielowi wychowania przedszkolnego
 • Przemieszczanie się dzieci po korytarzach, schodach i pomieszczeniach przedszkola
 • Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki dzieciom objętym projektem podczas zajęć, spacerów, wycieczek
 • Współpraca z rodzicami i opiekunami wychowanków
 • Współpraca z nauczycielem wychowania przedszkolnego oraz specjalistami pracującymi z dziećmi objętymi projektem
 • Współpraca z dyrektorem i kadrą projektu
Wymagania
 • Wykształcenie min. średnie
 • Min. 1 rok doświadczenia w pracy z dzieckiem do lat 6
 • Bardzo dobry kontakt z dziećmi – w tym z dziećmi niepełnosprawnymi
 • Dyspozycyjność, samodzielność, zaradność i dobra organizacja pracy

Adres

ul. Przecławczyka 6
38-100 Strzyżów
województwo podkarpackie
powiat strzyżowski
gmina Strzyżów

Dodatkowe informacje

NIP: 8191550097
REGON: 371094976
KRS: 0000109213

Dyrektor generalny

Wioletta Maria Drozd

Pracodawcy z miasta Strzyżów