Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Oferty pracy AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

STARSZY INSPEKTOR

Zawód: inżynier Rodzaj: umowa na okres próbny
AMW SINEVIA
Eksploatacja i modernizacja systemów ciepłowniczych Przygotowywanie i weryfikacja kosztorysów inwestorskich Przygotowywanie raportów i analiz Kosztorysowanie robót Przygotowywanie dokumentacji powykonawczej Współpraca z Urzędami, inwestorami i ...
od 3700 zł
UoP brutto/mies.
Giżycko
02-11-2020
od 3700 zł
UoP brutto/mies.

Archiwalne ogłoszenia

STARSZY INSPEKTOR DS. SYSTEMÓW CIEPŁOWNICZYCH
Zawód: inżynier   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Giżycko
Szczegóły
Zakres obowiązków
• Eksploatacja i modernizacja systemów ciepłowniczych
• Przygotowywanie i weryfikacja kosztorysów inwestorskich
• Archiwizacja oraz przygotowywanie dokumentacji powykonawczej
• Współpraca z Urzędami
• Współpraca z projektantami, audytorami, wykonawcami modernizacji i termomodernizacji
• Utrzymywanie bieżących kontaktów oraz koordynacja współpracy z inwestorami i podwykonawcami
• Przygotowywanie raportów i analiz
• Przygotowanie procedur przetargowych
• Biegła znajomość kosztorysowania robót
Wymagania
Wykształcenia:
średnie branżowe, brak
Uprawnienia:
prawo jazdy kat B
odpornośc na stres
obsługa komputera MS Ofice
Inne wymagania:
[Inne] : • Wykształcenie minimum średnie: instalacje sanitarne, ciepłownictwo, budownictwo
• Mile widziane wykształcenie wyższe: inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, ciepłownictwo, budownictwo lub pokrewne
• Mile widziane uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji w zakresie instalacji sanitarnych /ciepłowniczych
• Umiejętność weryfikacji dokumentacji technicznej
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
ZBROJARZ-BETONIARZ
Zawód: budowlaniec   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Chocianów
Szczegóły
Zakres obowiązków
Zbrojenie elementów budowlanych • Zalewanie form betonowych • Wykonywanie prac szalunkowych, zbrojarskich i
betoniarskich • Montaż konstrukcji systemowych na podstawie dokumentacji • Umiejętność czytania rysunku technicznego
Wymagania
Wykształcenia:
zasadnicze zawodowe, brak
Inne wymagania:
[Inne] : Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
GLAZURNIK
Zawód: budowlaniec   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Chocianów
Szczegóły
Zakres obowiązków
1. Organizowanie, użytkowanie i likwidacja stanowiska pracy i czynności pomocniczych z uwzględnieniem przepisów bhp,
ppoż.i ochrony środowiska. 2. Rozróżnianie i dobieranie materiałów budowlanych oraz składowania i transportowania
ich na stanowisko pracy. 3. Posługiwanie się dokumentacją techniczną, normami, katalogami i instrukcjami w zakresie
wykonywanych zadań zawodowych oraz sporządzania szkiców roboczych. 4. Wykonywanie robót zgodnie z wiedzą
budowlaną, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 5. Wykonywanie pomiarów
w zakresie robót okładzinowych. 6. Dobieranie i przygotowywanie materiałów budowlanych. 7. Dobieranie, użytkowanie
i konserwowanie narzędzi, urządzeń i sprzętu. 8. Przygotowywanie zapraw, mieszanek betonowych oraz materiałów
pomocniczych.
Wymagania
Wykształcenia:
zasadnicze zawodowe, brak
Inne wymagania:
[Inne] : Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
ROBOTNIK BUDOWLANY
Zawód: budowlaniec   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Chocianów
Szczegóły
Zakres obowiązków
Organizowanie, użytkowanie i likwidacja stanowiska pracy dla robót budowlanych i czynności pomocniczych z
uwzględnieniem przepisów bhp, ppoż.i ochrony środowiska. - Przeprowadzanie prac pomocniczych przy stawianiu różnego
typu rusztowań i pomostów. -Przeprowadzanie prac przy wykonaniu wykopów. - Przeprowadzanie prac przy wykonaniu
szalunków. - Prace rozładunkowe i załadunkowe. - Transport przy użyciu ręcznych środków transportu do transportu
poziomego, jak: taczki, wózki. - Obsługa ręcznych urządzeń do transportu pionowego, jak: wciągarki ręczne, zblocza jedno i
wielokrążkowe. - Prace przygotowawcze - mieszanie zaprawy murarskiej, tynkarskiej oraz innych zapraw budowlanych,
farb, rozpuszczalników, rozgrzewanie lepiku. - Prace pomocnicze przy pracach budowlanych.
Wymagania
Wykształcenia:
podstawowe, brak
Inne wymagania:
[Inne] : Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
MONTER INSTALACJI SANITARNYCH
Zawód: monter   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Chocianów
Szczegóły
Zakres obowiązków
Posługiwanie się dokumentacją techniczną instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, kanalizacyjnej, centralnego
ogrzewania, gazowej oraz wentylacji i klimatyzacji oraz normami i instrukcjami w zakresie wykonywanych zadań
zawodowych oraz sporządzanie szkiców roboczych - Wykorzystywanie norm i instrukcji. - Wyznaczanie trasy przewodów
instalacji sanitarnych oraz miejsca montażu uzbrojenia. - Wykonywanie bruzd i otworów w przegrodach budowlanych. -
Dobieranie elementów instalacji sanitarnych do określonych prac monterskich. - Dobieranie, użytkowanie i konserwacja
narzędzi, sprzętu oraz przyrządów kontrolno-pomiarowych. - Montowanie elementów instalacji wody zimnej, ciepłej wody
użytkowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, gazowej oraz wentylacji i klimatyzacji.
Wymagania
Wykształcenia:
zasadnicze zawodowe, brak
Inne wymagania:
[Inne] : Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
MURARZ-TYNKARZ
Zawód: murarz   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Chocianów
Szczegóły
Zakres obowiązków
- Wykonywanie robót murarskich zgodnie z wiedzą budowlaną, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót - Wykonywanie zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych - Wykonywanie
murowanych konstrukcji budowlanych - Wykonywanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych. - Wykonywanie remontów i
rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych - Wykonywanie napraw tynków wewnętrznych i zewnętrznych
Wymagania
Wykształcenia:
zasadnicze zawodowe, brak
Inne wymagania:
[Inne] : Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
MONTER INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Zawód: elektromonter   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Chocianów
Szczegóły
Zakres obowiązków
- Mierzenie parametrów instalacji, urządzeń i sieci elektrycznych na podstawie schematów pomiarowych,
- Wykonywanie połączeń elementów elektrycznych, elektronicznych i mechanicznych,
- Montowanie układów elektrycznych na podstawie schematów ideowych i montażowych,
- Wykonywanie instalacji elektrycznych, linii napowietrznych i kablowych na podstawie dokumentacji technicznej,
- Instalowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
- Wykonywanie pomiarów, prób po montażu i naprawie instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz dokonywanie oceny ich stanu technicznego.
Wymagania
Wykształcenia:
zasadnicze zawodowe, brak
Inne wymagania:
[Inne] : - doświadczenie na stanowisku pracy przy wykonywaniu instalacji elektrycznych (roboty kablowe, oświetleniowe) oraz przy montażu urządzeń SN i nn napięcia – staż pracy min. 1 rok.
- świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie: montażu i obsługi instalacji elektrycznych.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
MALARZ
Zawód: malarz   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Chocianów
Szczegóły
Zakres obowiązków
- Wykonywanie robót malarskich zgodnie z wiedzą budowlaną i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót,
- Określanie zakresu i kolejności wykonania robót malarskich,
- Przygotowywanie podłoża oraz materiałów do robót malarskich,
- Wykonywanie powłok malarskich różnymi technikami zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru,
- Wykonywanie prac wykończeniowych po malowaniu,
- Wykonywanie napisów, szyldów i ornamentów,
- Wykonywanie konserwacji, napraw i renowacji powłok malarskich,
- W przypadku wystąpienia okresowego braku frontu pracy w posiadanym zawodzie, wykonywać doraźne prace wchodzące w zakres robotnika budowlanego.
Wymagania
Wykształcenia:
zasadnicze zawodowe, brak
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
ZBROJARZ-BETONIARZ
Zawód: budowlaniec   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Chocianów
Szczegóły
Zakres obowiązków
Zbrojenie elementów budowlanych • Zalewanie form betonowych • Wykonywanie prac szalunkowych, zbrojarskich i
betoniarskich • Montaż konstrukcji systemowych na podstawie dokumentacji • Umiejętność czytania rysunku technicznego
Wymagania
Wykształcenia:
zasadnicze zawodowe, brak
Inne wymagania:
[Inne] : Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
GLAZURNIK
Zawód: budowlaniec   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Chocianów
Szczegóły
Zakres obowiązków
1. Organizowanie, użytkowanie i likwidacja stanowiska pracy i czynności pomocniczych z uwzględnieniem przepisów bhp,
ppoż.i ochrony środowiska. 2. Rozróżnianie i dobieranie materiałów budowlanych oraz składowania i transportowania
ich na stanowisko pracy. 3. Posługiwanie się dokumentacją techniczną, normami, katalogami i instrukcjami w zakresie
wykonywanych zadań zawodowych oraz sporządzania szkiców roboczych. 4. Wykonywanie robót zgodnie z wiedzą
budowlaną, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 5. Wykonywanie pomiarów
w zakresie robót okładzinowych. 6. Dobieranie i przygotowywanie materiałów budowlanych. 7. Dobieranie, użytkowanie
i konserwowanie narzędzi, urządzeń i sprzętu. 8. Przygotowywanie zapraw, mieszanek betonowych oraz materiałów
pomocniczych.
Wymagania
Wykształcenia:
zasadnicze zawodowe, brak
Inne wymagania:
[Inne] : Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Adres

ul. Ignacego Paderewskiego 6
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
województwo mazowieckie
powiat nowodworski
gmina Nowy Dwór Mazowiecki

Dodatkowe informacje

NIP: 7010303102
REGON: 142989877
KRS: 0000392868

Dyrektor generalny

Maciej Mieczysław Więckowski
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców: 05-08-2011
Źródło: GUS, KRS

Pracodawcy z miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Popularni pracodawcy z województwa: Mazowieckie

Grupa PKF
STRABAG
Collins Resorts
Homeglobal
JDM POLAND
Armatis-lc