Prokuratura Regionalna we Wrocławiu

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu najczęściej poszukuje kandydatów
w kategoriach zawodowych:
prawo i administracja państwowa administracja biurowa / praca biurowa zarządzanie / dyrekcja

Oferty pracy Prokuratura Regionalna we Wrocławiu

Obecnie pracodawca nie ma aktywnych ofert pracy.

Praca alert - powiadomienia

Praca Prokuratura Regionalna we Wrocławiu

Wybrane oferty innych pracodawców

Mapa Prokuratura Regionalna we Wrocławiu

Siedziba główna

Dynamika publikacji ofert pracy w ostatnich 6 miesiącach

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu poszukuje najczęściej pracowników na stanowiska

Dane firmowe i kontaktowe - Prokuratura Regionalna we Wrocławiu

Pełna nazwa
PROKURATURA REGIONALNA WE WROCŁAWIU
Adres rejestrowy
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 76/78 50-020 Wrocław
NIP
8971820626
REGON
36384295300000
Forma prawna
jednostka prawna
Źródło danych: GUS, CEIDG, KRS

Opinie o firmie Prokuratura Regionalna we Wrocławiu

3.4

Na podstawie 4 oceny z Google.

Adam Switlik

Adam Switlik

"Tu jak zawsze miło i gościnnie! Szczególnie teraz.. :)"

5 lat temu

Zbyszek Rodriguez Da Silva

Zbyszek Rodriguez Da Silva

miesiąc temu

Rem Core

Rem Core

5 lat temu

Podane treści są cytatem z Profilu Firmy w Google. Wybraliśmy ostatnie opinie, które nie mają skrajnych negatywnych ocen.
Jeżeli chcesz zobaczyć wszystkie opinie to kliknij tutaj.

Statystyki odwiedzin opublikowanych ogłoszeń i profilu pracodawcy

Odwiedziny w ostatnich 12 miesiącach

Profil firmy:
Prokuratura Regionalna we Wrocławiu
najczęściej odwiedzają kandydaci z miast:

 1. Wrocław
 2. Warszawa
 3. Poznań
 4. Legnica
 5. Łódź
 6. Bydgoszcz
 7. Strzelin
 8. Jarosław
 9. Bielsko-Biała
 10. Ełk

Praca Prokuratura Regionalna we Wrocławiu - oferty archiwalne

 • Referendarz

  Prokuratura Regionalna we Wrocławiu
  • Wrocław
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   1. Wykonywanie prac kancelaryjno-biurowych i pomocniczych w sprawach prowadzonych przez prokuratorów w ramach ich ustawowych kompetencji oraz zleconych czynności formalnoprawnych przewidzianych w ustawach, jeżeli do ich wykonania nie jest uprawniony wyłącznie prokurator,
   2. Prowadzenie urządzeń ewidencyjnych określonych w przepisach o biurowości,
   3. Prowadzenie korespondencji, redagowanie i sporządzanie projektów pism,
   4. Zapewnienie sprawnego obiegu wpływających i sporządzanych w prokuraturze dokumentów procesowych i innych pism oraz ich ewidencjonowanie i rejestrowanie,
   5. Obsługa urządzeń biurowych.

   Konkurs składa się z trzech etapów:
   1) etapu pierwszego - selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu, przeprowadzanego w oparciu o analizę przekazanych zgłoszeń;
   2) etapu drugiego - praktycznego sprawdzianu umiejętności;
   3) etapu trzeciego - rozmowy kwalifikacyjnej.

   Informacje dotyczące przebiegu konkursu:
   Nazwa i adres prokuratury: Prokuratura Regionalna we Wrocławiu, 50-020 Wrocław, ul. Piłsudskiego 76/78.
   Oznaczenie konkursu: 2011-5.1111.6.2022.
   Określenie liczby wolnych stanowisk : 1 etat.
   Miejsce pracy: Wrocław.
   Termin składania zgłoszeń - 2 stycznia 2023 r.
   Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu: I etap (wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu) - 9 stycznia 2023 r.
   Informacje zawierające listy kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu oraz terminy ich przeprowadzenia, będą umieszczane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu oraz na stronie internetowej tejże prokuratury oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
   Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu (praktycznego sprawdzianu umiejętności), wraz ze wskazaniem miejsca i terminu jego przeprowadzenia, zostanie ogłoszona, w wyżej określony sposób, nie później niż na 7 przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu.

   Kandydaci winni złożyć zgłoszenie do konkursu - zawierające wskazane wyżej dokumenty - w terminie do dnia 2 stycznia 2023 r. w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu ul. Piłsudskiego 76/78, 50-020 Wrocław, osobiście w biurze podawczym (parter, w godzinach urzędowania prokuratury - tj. od. 7.30 do 15.30) lub za pośrednictwem operatora pocztowego (za datę złożenia uważa się datę nadania
   przesyłki w placówce pocztowej operatora).
   Lista kandydatów wybranych na stanowisko, na które przeprowadzony był konkurs, podawana jest do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w siedzibie prokuratury, publikację na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej oraz BIP.
   Prokurator Regionalny we Wrocławiu może zwolnić z obowiązku odbycia stażu urzędniczego lub jego części osobę, wybraną w drodze konkursu, która wykaże się wymaganym programem stażu urzędniczego wiedzą teoretyczną, w szczególności znajomością organizacji i funkcjonowania prokuratury, umiejętnością stosowania tej wiedzy w praktyce oraz znajomością metod i technik pracy biurowej.

   Oferta dostępna w sali E, C, A.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: niezbędne: 1) wykształcenie wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia; 2) trzy lata pracy na stanowisku starszego referenta lub referenta; 3) znajomość techniki pracy biurowej, w tym biegła umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi (Word, Excel, PowerPoint); 4) znajomość przepisów ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2022 r., poz. 1247 ze zm.); 5) znajomość rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. z 2017 r., poz. 1206, ze zm.); 6) znajomość zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie organizacji 1 zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (Dz. Urz. MŚ z 2021 r., poz. 170); 5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 6) nieposzlakowana opinia; 7) niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; 8) przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; 9) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku. pożądane : 1) zdolności analityczne, 2) umiejętność planowania i organizowania pracy, 3) umiejętność pracy samodzielnej i pracy w zespole, komunikatywność, 4) obowiązkowość oraz kreatywność, 5) odporność na stres oraz umiejętność pracy pod presją czasu, 6) odpowiedni poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 490 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Wysokość wynagrodzenia referendarza w powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury (stanowiska w
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor ds. biurowości

  Prokuratura Regionalna we Wrocławiu
  • Wrocław
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   1) opracowuje roczne harmonogramy i tematyki kontroli z zakresu biurowości w podległych jednostkach oraz ich realizacji;
   2) kontroluje na bieżąco biurowość i udziela w tym zakresie instruktażu pracownikom podległych jednostek;
   3) kontroluje biurowość w Prokuraturze Regionalnej w zakresie wynikającym z zarządzeń Prokuratora Regionalnego;
   4) prowadzi szkolenia wewnętrzne oraz udziela bieżącego instruktażu w zakresie biurowości i statystyki urzędnikom oraz innym pracownikom i stażystom odbywającym staż urzędniczy w Prokuraturze Regionalnej;
   5) bierze udział w wizytacjach i lustracjach przeprowadzanych w podległych jednostkach oraz kontrolach doraźnych w zakresie biurowości;
   6) sporządza zbiorcze sprawozdania statystyczne półroczne i roczne z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury;
   7) opracowuje okresowe i doraźne sprawozdania oraz informacje statystyczne oraz sporządza na podstawie danych uzyskanych z podległych jednostek, tabelaryczne i opisowe informacje oraz zestawienia wyników pracy prokuratur regionu Prokuratury Regionalnej, a także dokonuje kontroli opracowań podległych jednostek pod względem formalnym i merytorycznym, a w razie potrzeby dokonuje w nich korekty we własnym zakresie bądź zleca jej dokonania przez jednostkę sporządzającą.
   8) wykonuje inne czynności zlecone przez przełożonych.

   Konkurs składa się z trzech etapów:
   1) etapu pierwszego - selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu, przeprowadzanego w oparciu o analizę przekazanych zgłoszeń;
   2) etapu drugiego - praktycznego sprawdzianu umiejętności;
   3) etapu trzeciego - rozmowy kwalifikacyjnej.

   Informacje dotyczące przebiegu konkursu:
   Nazwą i adres prokuratury: Prokuratura Regionalna we Wrocławiu, 50-020 Wrocław, ul. Piłsudskiego 76/78.
   Oznaczenie konkursu: 2011-5.1111.5.2022 Określenie liczby wolnych stanowisk: 1 etat (możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej)
   Miejsce pracy: Wrocław
   Termin składania zgłoszeń -13 grudnia 2022 r.
   Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu: I etap (wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu) -
   19 grudnia 2022 r.
   Informacje zawierające listy kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu oraz terminy ich przeprowadzenia, będą umieszczane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu oraz na stronie internetowej tejże prokuratury - oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
   Lista kandydatów dopuszczonych do_ drugiego _ etapu konkursu (praktycznego sprawdzianu umiejętności), wraz ze wskazaniem miejsca i terminu jego przeprowadzenia, zostanie ogłoszona, w wyżej określony sposób, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu.

   Kandydaci na stanowisko inspektora ds. biurowości specjalisty winni złożyć zgłoszenie do konkursu - zawierające wskazane wyżej dokumenty - w terminie do dnia 13 grudnia 2022 r. w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu ul. Piłsudskiego 76/78, 50-020 Wrocław, osobiście w biurze podawczym (parter, w godzinach urzędowania prokuratury - tj. od. 7.30 do 15.30) lub za pośrednictwem operatora pocztowego (za datę złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora).
   Lista kandydatów wybranych na stanowisko, na które przeprowadzony był konkurs, podawana jest do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w siedzibie prokuratury, publikację na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej oraz BIP. Wyłonieni w drodze konkursu kandydaci, odbywają staż urzędniczy, który trwa 6 miesięcy. W okresie stażu wybrana osoba zatrudniona jest na czas określony. Prokurator Regionalny w sytuacji posiadania przez kandydata odpowiedniego doświadczenia może zwolnić go z odbywania stażu, bądź okres stażu może zostać skrócony.

   Oferta dostępna w sali E, C, A.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: niezbędne do zajmowania stanowiska inspektora ds. biurowości: 1) wykształcenie wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia, 2) 5 lat pracy na stanowisku referendarza lub starszego referenta, 3) znajomość metod i technik pracy biurowej, w tym zaawansowana znajomość MS Word i MS Excel, a także obsługi urządzeń biurowych, 4) znajomość przepisów: Ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2022, poz. 1247 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U. z 2017 r. poz.1206 ze zm.), Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (Dz.Urz.MS.2021.170), 5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 6) nieposzlakowana opinia, 7) niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, 8) nie może być w stosunku do kandydata prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 9) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku. pożądane : 1) zdolności analityczne, 2) umiejętność planowania i organizowania pracy, 3) umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, 4) samodzielność, obowiązkowość oraz kreatywność, 5) odporność na stres oraz umiejętność pracy pod presją czasu, 6) odpowiedni poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 490 PLN
   • Opis wynagrodzenia: (określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczeg
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Dyrektor finansowo-administracyjny

  Prokuratura Regionalna we Wrocławiu
  • Wrocław
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   1) kierowanie, organizowanie i planowanie pracy 7 Wydziału Budżetowo-Administracyjnego w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu;
   2) koordynowanie i opracowywanie planu finansowego Prokuratury Regionalnej;
   3) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań określonych w planie finansowym i przestrzeganiem zasad gospodarki finansowej;
   4) współpraca z Głównym Księgowym Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu oraz głównymi księgowymi podległych prokuratur okręgowych, w zakresie niezbędnym do prawidłowego planowania działalności finansowej w regionie wrocławskim oraz podejmowania prawidłowych decyzji gospodarczych;
   5) współpraca z Głównym Księgowym Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu oraz głównymi księgowymi podległych prokuratur okręgowych w zakresie kontroli i oceny wykonywania budżetu;
   6) nadzór nad wydatkowaniem środków finansowych przewidzianych w budżecie;
   7) organizowanie i nadzorowanie realizacji procedur zamówień publicznych;
   8) nadzorowanie prowadzenia dokumentacji w zakresie zamówień publicznych;
   9) nadzorowanie opracowania wniosków skróconych o udzielenie zamówienia publicznego do 30.000 EURO oraz wniosków do kierownika jednostki o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 30.000 EURO wraz z niezbędną dokumentacją postępowania;
   10) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad gospodarki finansowej, w tym zasad gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny finansów publicznych;
   11) opracowywanie założeń i projektów programów wieloletnich;
   12) planowanie i przygotowywanie do realizacji działalności inwestycyjnoremontowej prokuratury Regionalnej oraz przygotowywanie zapotrzebowania na środki finansowe niezbędne do prowadzenia tej działalności;
   13) podejmowanie działań organizacyjnych na rzecz optymalizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek prokuratury w obszarze regionu wrocławskiego;
   14) nadzorowanie zagadnień związanych z ochroną obiektów użytkowanych przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu;
   15) planowanie działań związanych z wydatkowaniem środków zakładowego funduszu socjalnego;
   16) nadzorowanie operacji gospodarczych i finansowych prowadzonych w prokuraturach regionu wrocławskiego;
   17) nadzorowanie użytkowania taboru samochodowego pozostającego w dyspozycji Prokuratury Regionalnej.

   Konkurs składa się z trzech etapów:
   1) etapu pierwszego - selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu, przeprowadzanego w oparciu o analizę przekazanych zgłoszeń;
   2) etapu drugiego - praktycznego sprawdzianu umiejętności;
   3) etapu trzeciego - rozmowy kwalifikacyjnej.

   Informacje dotyczące przebiegu konkursu
   Nazwa i adres prokuratury: Prokuratura Regionalna we Wrocławiu, 50-020 Wrocław, ul. Piłsudskiego 76/78.
   Oznaczenie konkursu: 2011-5.1111.4.2022.
   Określenie liczby wolnych stanowisk: 1 etat (możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej).
   Miejsce pracy: Wrocław.

   Termin składania zgłoszeń - 15 listopada 2022 r.
   Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu: I etap (wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu) - 22 listopada 2022 r.
   Informacje zawierające listy kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu oraz terminy ich przeprowadzenia, będą umieszczane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu oraz na stronie internetowej tejże prokuratury - oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
   Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu (praktycznego sprawdzianu umiejętności), wraz ze wskazaniem miejsca i terminu jego przeprowadzenia, zostanie ogłoszona, w wyżej określony sposób, nie później niż na 7 przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu.

   Kandydaci na stanowisko dyrektora finansowo-administracyjnego winni złożyć zgłoszenie do konkursu - zawierające wskazane wyżej dokumenty - w terminie do dnia 15 listopada 2022 r. w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu ul. Piłsudskiego 16/78, 50-020 Wrocław, osobiście w biurze podawczym (parter, pokój nr 3, w godzinach urzędowania prokuratury - tj. od. 7.30 do 15.30) lub za pośrednictwem operatora pocztowego (za datę złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora).
   Lista kandydatów wybranych na stanowisko, na które przeprowadzony był konkurs, podawana jest do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w siedzibie prokuratury, publikację na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej oraz BIP.
   Wyłonieni w drodze konkursu kandydaci odbywają staż urzędniczy, który trwa 6 miesięcy. W okresie stażu wybrana osoba zatrudniona jest na czas określony.
   Prokurator Regionalny w sytuacji posiadania przez kandydata odpowiedniego doświadczenia może zwolnić go z odbywania stażu, bądź okres stażu może zostać skrócony.

   Oferta dostępna w sali E, C, A.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: niezbędne do zajmowania stanowiska spełnia osoba, która: 1) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych; 2) posiada nieposzlakowaną opinię; 3) nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; 4) przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; 5) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku; 6) uzyskała wykształcenie wyższe na poziomie studiów drugiego stopnia oraz posiada co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 2 lata pracy na stanowisku kierowniczym; 7) posiada doświadczenie w dziedzinie finansów publicznych, prowadzenia inwestycji i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa; 8) posiada zdolności analityczne; 9) zna metody i techniki pracy biurowej, w tym nabyła umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym; 10) posiada umiejętność planowania i organizowania pracy; 11) posiada umiejętność pracy w zespole oraz kierowania zespołem; 12) wykazuje się samodzielnością, obowiązkowością oraz kreatywnością; 13) jest odporna na stres; 14) wykazuje się odpowiednim poziomem wiedzy ogólnej i kultury osobistej; pożądane : - wykształcenie wyższe drugiego stopnia o kierunku ekonomicznym lub prawniczym; - doświadczenie w pracy w państwowych jednostkach budżetowych w pionach księgowych lub organizacyjnych; - znajomość zagadnień związanych z organizowaniem przetargów publicznych

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 010 PLN
   • Opis wynagrodzenia: (określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczeg
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Asystent prokuratora

  Prokuratura Regionalna we Wrocławiu
  • Wrocław
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Art. 175 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 - Prawo o Prokuraturze (Dz. U. z 2022 r., poz. 1247 ze zm.).
   Praca w godz.: 7:30-15:30.

   Dokumenty składać należy osobiście w Biurze Podawczym (parter, pokój nr 3, w godzinach urzędowania prokuratury - tj. od 7:30 do 15:50) lub za pośrednictwem operatora pocztowego (za datę złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 listopada 2022 r.

   Wnioski i dokumenty składane za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą rozpatrywane.

   Oferta dostępna w sali E, C, A.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: wykształcenie: wyższe - tytuł magisra, wymagania niezbędne do zajmowania stanowiska asystenta (określone w art. 175 i 176 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 - Prawo o Prokuraturze (Dz. U. z 2021 r., poz. 66), - obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, - brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, - nieskazitelny charaketer, - ukończenie wyższych studiów w Polsce i uzyksanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów uznanych w Polsce, - ukończenie 24 lat

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 200 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + dodatek stażowy
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Asystent prokuratora

  Prokuratura Regionalna we Wrocławiu
  • Wrocław
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Art. 175 ustawy ustawy z dnia 28 stycznia 2016 - Prawo o Prokuraturze (Dz. U. z 2022 r., poz. 1247).
   Praca w godz.: 7:30-15:30.
   Oferta dostępna w sali E, A.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: wykształcenie: wyższe - tytuł magisra, wymagania niezbędne do zajmowania stanowiska asystenta (określone w art. 175 i 176 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 - Prawo o Prokuraturze (Dz. U. z 2022 r., poz. 1247), - obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, - brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, - nieskazitelny charaketer, - ukończenie wyższych studiów w Polsce i uzyksanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów uznanych w Polsce, - ukończenie 24 lat

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 200 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + dodatek stażowy
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Asystent prokuratora

  Prokuratura Regionalna we Wrocławiu
  • Wrocław
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • 3 400 zł / mies.
  • Zakres obowiązków

   Art. 175 ustawy ustawy z dnia 28 stycznia 2016 - Prawo o Prokuraturze (Dz. U. z 2021 r., poz. 66).
   Praca w godz.: 7:30-15:30.
   Oferta dostępna w sali E, A.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
   • Inne wymagania: wykształcenie: wyższe - tytuł magisra, wymagania niezbędne do zajmowania stanowiska asystenta (określone w art. 175 i 176 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 - Prawo o Prokuraturze (Dz. U. z 2021 r., poz. 66), - obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, - brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, - nieskazitelny charaketer, - ukończenie wyższych studiów w Polsce i uzyksanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów uznanych w Polsce, - ukończenie 24 lat

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 400 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + dodatek stażowy
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną

Pracodawcy w Wrocławiu

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka