Dom Emeryta Wojskowego

Dom Emeryta Wojskowego najczęściej poszukuje kandydatów w:
Zawody Pielęgniarka Warszawa, Kucharz, Szef kuchni Warszawa, Obsługa hotelowa Warszawa, Pracownik socjalny Warszawa, Pomoc kuchenna Warszawa.
Kategorie zawodowe: hotelarstwo / gastronomia / turystyka, medycyna / farmacja / zdrowie, sektor publiczny / służby mundurowe, magazyn, administracja biurowa / praca biurowa.

Oferty pracy Dom Emeryta Wojskowego

Praca alert - powiadomienia

Dom Emeryta Wojskowego

Włącz obserwowanie, a my powiadomimy Cię mailowo o nowych ofertach tej firmy

Dynamika publikacji ofert pracy w ostatnich 12 miesiącach

Dom Emeryta Wojskowego poszukuje najczęściej pracowników na stanowiska

Archiwalne oferty pracy Dom Emeryta Wojskowego

 • Starsza pielęgniarka/starszy pielęgniarz

  Dom Emeryta Wojskowego
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na okres próbny

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe
   • Uprawnienia: Pielęgniarka – prawo wykonywania zawodu, Orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno – epidemiologicznych
   • Inne wymagania: wykształcenie: średnie zawodowe; kierunek/specjalność: PIELĘGNIARKA - prawo do wykonywania zawodu; umiejętności: PIELĘGNIARKA - prawo do wykonywania zawodu; uprawnienia: "Książeczka sanepidu"; 5 lat doświadczenia zawodowego; komunikatywna znajomość języka polskiego. Obowiązki: Świadczenie usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych dla mieszkańców domu emeryta wojskowego. Umiejętność komunikowania się z osobami starszymi. Prosimy o zawarcie klauzuli RODO: Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Emeryta Wojskowego w Warszawie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu tej rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (Możliwość Pracy w dni wolne) W skład proponowanego wynagrodzenia wchodzi: podstawa zasadnicza 2800 zł brutto + 44% premii regulaminowej + średnie dodatki z dyżurów nocnych i świątecznych łącznie 4500 zł brutto. Ponadto: + dodatek stażowy + trzynasta pensja + świadczenia socjalne + premie uznaniowe/nagrody. [Kontakt: Tel. 261854266 e-mail: dewwarszawa@ron.mil.pl]

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 500 PLN
   • Opis wynagrodzenia: W skład proponowanego wynagrodzenia wchodzi: podstawa zasadnicza 2800 zł brutto + 44% premii regulaminowej + średnie dodatki z dyżurów nocnych i świątecznych łącznie 4500 zł brutto. Ponadto: + dodatek stażowy + trzynasta pensja + świadczenia socjalne + premie uznaniowe/nagrody.
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Starszy magazynier gospodarczy

  Dom Emeryta Wojskowego
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na okres próbny

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Inne wymagania: wykształcenie średnie. Obowiązki: 1. Prowadzenie ewidencji gospodarki materiałowej będącej na stanie DEW (w programie komputerowym EXCEL), przeprowadzanie inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Rzetelne przyjmowanie do magazynu pod względem jakościowym i ilościowym wyposażenia i sprzętu dla DEW oraz przechowywanie go i wydawanie. 3. Przestrzeganie normatywów magazynowych i właściwe zabezpieczenie przyjmowanego sprzętu. 4. Przestrzeganie obowiązku właściwej oceny dostarczonych towarów pod względem jakościowym i ilościowym oraz przestrzeganie terminów użytkowania sprzętu. 5. Utrzymanie czystości w pomieszczeniach magazynowych. 6. Prowadzenie ewidencji jakościowo - ilościowej środków czystości. 7. Opracowywanie i przygotowywanie pism dotyczących bieżącej pracy sekcji w sprawach gospodarczych. 8. Powiadamianie bezpośredniego przełożonego Kierownika Sekcji Administracyjno - Gospodarczej, o każdym fakcie zaginięcia, zniszczenia lub uszkodzenia mienia. 9. Dbanie o powierzony sprzęt, w tym właściwe przechowywanie sprzętu, środków czystości. Praca w godzinach 7.30-15.30 Wynagrodzenie zasadnicze wraz z premią wynosi nie mniej niża najniższa krajowa. [Kontakt: dewwarszawa@ron.mil.pl, 261 854 266] Konieczna klauzula: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wszelkie dane zawarte w CV zostały podane przeze mnie dobrowolnie.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 200 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + 20% premii, + \"13\", + dodatek stażowy. Wynagrodzenie zasadnicze wraz z premią wynosi nie mniej niża najniższa krajowa.
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Specjalista ds. osobowych

  Dom Emeryta Wojskowego
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na okres próbny

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), kierunek: ZZL, prawo
   • Uprawnienia: Program Excel, Program Word, Pakiet MS Office, Obsługa komputera
   • Inne wymagania: wykształcenie wyższe (zarządzanie zasobami ludzkimi, prawo), znajomość metod rekrutacji i selekcji pracowników, znajomość programów kadrowych, 4 lata doświadczenia zawodowego, znajomość przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz funduszu świadczeń socjalnych, aktów wykonawczych do Kodeksu pracy oraz umiejętność ich zastosowania w praktyce, obsługa urządzeń biurowych, bardzo dobra obsługa komputera (MS Office, Word, Excel), zwiększone umiejętności interpersonalne, obowiązkowość, odpowiedzialność, samodzielność, rzetelność, umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętność rekrutacji pracowników. Obowiązki: 1. Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, w tym utrzymywanie w aktualnym stanie ewidencji i teczek akt osobowych pracowników 2. Prowadzenie ewidencji legitymacji PKP oraz kart dostępu 3. Prowadzenie kart ewidencji czasu pracy oraz sporządzanie miesięcznych list obecności pracowników i ich rozliczanie 4. Przygotowywanie dokumentacji kadrowej oraz sporządzanie projektów dokumentów w sprawach personalnych i wynagrodzeń pracowników 5. Gromadzenie danych o stanie zatrudnienia pracowników oraz bieżące aktualizowanie tych danych w obowiązujących programach ewidencyjnych 6. Prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej zatrudnienia 7. Przygotowywanie projektów i propozycji dotyczących polityki zatrudnienia zgodnie ze strukturą organizacyjną DEW, planem finansowym oraz poleceniami dyrektora 8. Przygotowywanie projektów zarządzeń i pism okólnych Dyrektora DEW 9. Prowadzenie i nadzorowanie spraw związanych z Pracowniczym Planem Kapitałowym *W przypadku wysłania aplikacji drogą e-mailową należy zapoznać się i dołączyć podpisaną klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnie prowadzonego procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Ponadto oświadczam, że wszelkie dodatkowe informacje zostały przekazane dobrowolnie" [Zgłoszenia: dewwarszawa@ron.mil.pl, 261 854 266]

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 800 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + 16% premii + \"13\" + dodatek stażowy
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Pomoc kuchenna (w domu emeryta wojskowego)

  Dom Emeryta Wojskowego
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na okres próbny

   Wymagania

   • Inne wymagania: wykształcenie zawodowe, aktualna "książeczka sanepidu", 1 rok doświadczenia zawodowego. Obowiązki: - postepowanie zgodnie z instrukcjami zgodnymi z wprowadzonym systemem HACCP - właściwa obróbka wstępna surowców wydawanych do produkcji - zmywanie naczyń stołowych i kuchennych - utrzymywanie w należytym porządku i czystości wszystkich pomieszczeń produkcyjnych - pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków oraz w nakrywaniu i sprzątaniu stołów *Wynagrodzenie zasadnicze: 2460 zł brutto + 46% premii + dodatek za warunki uciążliwe + "13" + dodatek stażowy. Wynagrodzenie nie mniejsze niż 3490 zł brutto. **Godziny pracy: od 06:30 do 18:30 w systemie pracy 2/2 (dwa dni pracy i dwa dni wolne) *W przypadku wysłania aplikacji drogą e-mailową należy zapoznać się i dołączyć podpisaną klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnie prowadzonego procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Ponadto oświadczam, że wszelkie dodatkowe informacje zostały przekazane dobrowolnie" [Zgłoszenia: dewwarszawa@ron.mil.pl, 261 854 266]

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 2 460 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + 46% premii + dodatek za warunki uciążliwe + \"13\" + dodatek stażowy
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Samodzielny referent ds. finansowo - osobowych k/m

  Dom Emeryta Wojskowego
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   1. Prowadzenie ewidencji legitymacji PKP oraz kart dostępu. 2. Prowadzenie kart ewidencji czasu pracy oraz sporządzanie miesięcznych list obecności pracowników i ich rozliczanie. 3. Przygotowanie projektów zarządzeń i pism okólnych Dyrektora DEW. 4. Windykacja należności finansowych. 5. Sporządzanie oraz składanie deklaracji PFRON (w zastępstwie). 6. Przygotowanie umów cywilno prawnych zawieranych przez Jednostkę Wojskową, na której zaopatrzeniu znajduje się DEW.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe, kierunek: ZZL, prawo
   • Uprawnienia: Program Excel, Program Word, Pakiet MS Office, Obsługa komputera
   • Inne wymagania: wykształcenie średnie, 4 lata doświadczenia zawodowego, Znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i funduszu świadczeń socjalnych, aktów wykonawczych do Kodeksu pracy oraz umiejętność ich zastosowania w praktyce. Obsługa urządzeń biurowych, bardzo dobra obsługa komputera (MS Office, Word, Excel). Zwiększone umiejętności interpersonalne, obowiązkowość, odpowiedzialność, samodzielność, rzetelność, umiejętność organizacji pracy własnej, komunikatywna znajomość języka polskiego. Obowiązki: 1. Prowadzenie ewidencji legitymacji PKP oraz kart dostępu. 2. Prowadzenie kart ewidencji czasu pracy oraz sporządzanie miesięcznych list obecności pracowników i ich rozliczanie. 3. Przygotowanie projektów zarządzeń i pism okólnych Dyrektora DEW. 4. Windykacja należności finansowych. 5. Sporządzanie oraz składanie deklaracji PFRON (w zastępstwie). 6. Przygotowanie umów cywilno prawnych zawieranych przez Jednostkę Wojskową, na której zaopatrzeniu znajduje się DEW. Konieczna klauzula: Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Emeryta Wojskowego w Warszawie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu tej rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. [Zgłoszenia: dewwarszawa@ron.mil.pl, 261 854 266]

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 650 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + premia regulaminowa + \"13\" + dodatek stażowy
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Starsza pielęgniarka/starszy pielęgniarz

  Dom Emeryta Wojskowego
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Świadczenie usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych dla mieszkańców domu emeryta wojskowego. Umiejętność komunikowania się z osobami starszymi.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe
   • Uprawnienia: Orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno – epidemiologicznych, Pielęgniarka – prawo wykonywania zawodu
   • Inne wymagania: wykształcenie: średnie zawodowe; kierunek/specjalność: PIELĘGNIARKA - prawo do wykonywania zawodu; umiejętności: PIELĘGNIARKA - prawo do wykonywania zawodu; uprawnienia: "Książeczka sanepidu"; 5 lat doświadczenia zawodowego; komunikatywna znajomość języka polskiego. Obowiązki: Świadczenie usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych dla mieszkańców domu emeryta wojskowego. Umiejętność komunikowania się z osobami starszymi. Prosimy o zawarcie klauzuli RODO: Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Emeryta Wojskowego w Warszawie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu tej rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (Możliwość Pracy w dni wolne) W skład proponowanego wynagrodzenia wchodzi: podstawa zasadnicza 2800 zł brutto + 44% premii regulaminowej + średnie dodatki z dyżurów nocnych i świątecznych łącznie 4500 zł brutto. Ponadto: + dodatek stażowy + trzynasta pensja + świadczenia socjalne + premie uznaniowe/nagrody. [Kontakt: Tel. 261854266 e-mail: dewwarszawa@ron.mil.pl]

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 500 PLN
   • Opis wynagrodzenia: W skład proponowanego wynagrodzenia wchodzi: podstawa zasadnicza 2800 zł brutto + 44% premii regulam
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Starsza pielęgniarka/starszy pielęgniarz

  Dom Emeryta Wojskowego
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Świadczenie usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych dla mieszkańców domu emeryta wojskowego. Umiejętność komunikowania się z osobami starszymi.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe
   • Uprawnienia: Pielęgniarka – prawo wykonywania zawodu, Orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno – epidemiologicznych
   • Inne wymagania: wykształcenie: średnie zawodowe; kierunek/specjalność: PIELĘGNIARKA - prawo do wykonywania zawodu; umiejętności: PIELĘGNIARKA - prawo do wykonywania zawodu; uprawnienia: "Książeczka sanepidu"; 5 lat doświadczenia zawodowego; komunikatywna znajomość języka polskiego. Obowiązki: Świadczenie usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych dla mieszkańców domu emeryta wojskowego. Umiejętność komunikowania się z osobami starszymi. Prosimy o zawarcie klauzuli RODO: Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Emeryta Wojskowego w Warszawie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu tej rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (Możliwość Pracy w dni wolne) W skład proponowanego wynagrodzenia wchodzi: podstawa zasadnicza 2800 zł brutto + 44% premii regulaminowej + średnie dodatki z dyżurów nocnych i świątecznych łącznie 4500 zł brutto. Ponadto: + dodatek stażowy + trzynasta pensja + świadczenia socjalne + premie uznaniowe/nagrody. [Kontakt: Tel. 261854266 e-mail: dewwarszawa@ron.mil.pl]

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 500 PLN
   • Opis wynagrodzenia: W skład proponowanego wynagrodzenia wchodzi: podstawa zasadnicza 2800 zł brutto + 44% premii regulam
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

  Dom Emeryta Wojskowego
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • część etatu
  • Zakres obowiązków

   Prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych; Prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych w Domu Emeryta Wojskowego, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto; przekazywanie odpowiednio do ABW lub SKW do ewidencji, osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: Posiadanie obywatelstwa polskiego; Wykształcenie wyższe; Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; Odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez ABW albo SKW; Zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzonym przez ABW albo SKW; komunikatywna znajomość języka polskiego. dodatkowe: znajomość przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych i aktów wykonawczych, umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej; obsługa urządzeń biurowych; umiejętność pracy w zespole oraz organizacji pracy własnej; komunikatywność, zaangażowanie i dyspozycyjność; skrupulatność i terminowość. Obowiązki: Prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych; Prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych w Domu Emeryta Wojskowego, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto; przekazywanie odpowiednio do ABW lub SKW do ewidencji, osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa. Do dokumentów aplikacyjnych należy dołączyć klauzulę: "Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Emeryta Wojskowego w Warszawie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu tej rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE" [Kontakt: dewwarszawa@ron.mil.pl lub tel.: 261 854 266]

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 1 100 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + 31% premii regulaminowej, + wysługa lat.
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Starsza pielęgniarka/starszy pielęgniarz

  Dom Emeryta Wojskowego
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Świadczenie usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych dla mieszkańców domu emeryta wojskowego. Umiejętność komunikowania się z osobami starszymi.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe
   • Uprawnienia: Pielęgniarka – prawo wykonywania zawodu, Orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno – epidemiologicznych
   • Inne wymagania: wykształcenie: średnie zawodowe; kierunek/specjalność: PIELĘGNIARKA - prawo do wykonywania zawodu; umiejętności: PIELĘGNIARKA - prawo do wykonywania zawodu; uprawnienia: "Książeczka sanepidu"; 5 lat doświadczenia zawodowego; komunikatywna znajomość języka polskiego. Obowiązki: Świadczenie usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych dla mieszkańców domu emeryta wojskowego. Umiejętność komunikowania się z osobami starszymi. Prosimy o zawarcie klauzuli RODO: Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Emeryta Wojskowego w Warszawie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu tej rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (Możliwość Pracy w dni wolne) W skład proponowanego wynagrodzenia wchodzi: podstawa zasadnicza 2800 zł brutto + 44% premii regulaminowej + średnie dodatki z dyżurów nocnych i świątecznych łącznie 4500 zł brutto. Ponadto: + dodatek stażowy + trzynasta pensja + świadczenia socjalne + premie uznaniowe/nagrody. [Kontakt: Tel. 261854266 e-mail: dewwarszawa@ron.mil.pl]

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 500 PLN
   • Opis wynagrodzenia: W skład proponowanego wynagrodzenia wchodzi: podstawa zasadnicza 2800 zł brutto + 44% premii regulam
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Kucharz

  Dom Emeryta Wojskowego
  • Warszawa
  • umowa na zastępstwo
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   1. Postępowanie zgodnie z instrukcjami, zgodnymi z wprowadzonym systemem HACCP.
   2. Właściwe wykorzystanie pobranych surowców, porcjowanie i wydawanie posiłków konsumentom.
   3. Przestrzeganie higieny osobistej, higieny produkcji oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
   4. Właściwe obsługiwanie sprzętu i urządzeń technicznych znajdujących się w kuchni.
   5. Przygotowywanie i wydawanie terminowo posiłków zgodnie z jadłospisem i reżimami technologicznymi produkcji posiłków.
   6. Znajomość stosowanych w DEW diet, liczby żywionych w danym dniu oraz przepisów dotyczących gospodarki kuchennej.
   7. Pobieranie próbek żywnościowych oraz prawidłowe ich przechowywanie.

   Wymagania

   • Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, gastronomiczne
   • Inne wymagania: wykształcenie zasadnicze zawodowe, gastronimiczne, 1 rok doświadczenia zawodowego, komunikatywna znajomość języka polskiego, mile widziana książeczka "sanepid". Obowiązki: 1. Postępowanie zgodnie z instrukcjami, zgodnymi z wprowadzonym systemem HACCP. 2. Właściwe wykorzystanie pobranych surowców, porcjowanie i wydawanie posiłków konsumentom. 3. Przestrzeganie higieny osobistej, higieny produkcji oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 4. Właściwe obsługiwanie sprzętu i urządzeń technicznych znajdujących się w kuchni. 5. Przygotowywanie i wydawanie terminowo posiłków zgodnie z jadłospisem i reżimami technologicznymi produkcji posiłków. 6. Znajomość stosowanych w DEW diet, liczby żywionych w danym dniu oraz przepisów dotyczących gospodarki kuchennej. 7. Pobieranie próbek żywnościowych oraz prawidłowe ich przechowywanie. Praca wsystemie 2/2 (dwa dni pracy, dwa dni wolne) Do dokumentów aplikacyjnych prosze dołączyć klauzulę: "Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Emeryta Wojskowego w Warszawie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu tej rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE"

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 010 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Starsza pielęgniarka/starszy pielęgniarz

  Dom Emeryta Wojskowego
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Świadczenie usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych dla mieszkańców domu emeryta wojskowego. Umiejętność komunikowania się z osobami starszymi.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe
   • Uprawnienia: Orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno – epidemiologicznych, Pielęgniarka – prawo wykonywania zawodu
   • Inne wymagania: wykształcenie: średnie zawodowe; kierunek/specjalność: PIELĘGNIARKA - prawo do wykonywania zawodu; umiejętności: PIELĘGNIARKA - prawo do wykonywania zawodu; uprawnienia: "Książeczka sanepidu"; 5 lat doświadczenia zawodowego; komunikatywna znajomość języka polskiego. Obowiązki: Świadczenie usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych dla mieszkańców domu emeryta wojskowego. Umiejętność komunikowania się z osobami starszymi. Prosimy o zawarcie klauzuli RODO: Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Emeryta Wojskowego w Warszawie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu tej rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (Możliwość Pracy w dni wolne) [Wynagrodzenie nie mniejsze niż najniższa krajowa] - Wynagrodznie wynosi ok. 4700 zł brutto, w tym zawarta jest: podstawa zasadnicza 2800 zł brutto + 44% premii regulaminowej + średnie dodatki z dyżurów nocnych i świątecznych. Ponadto: + dodatek stażowy + trzynasta pensja + świadczenia socjalne + premie uznaniowe/nagrody. [Kontakt: Tel. 261854266 e-mail: dewwarszawa@ron.mil.pl]

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 2 800 do 4 700 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Wynagrodznie wynosi ok. 4700 zł brutto, w tym zawarta jest: podstawa zasadnicza 2800 zł brutto + 44%
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Kucharz

  Dom Emeryta Wojskowego
  • Warszawa
  • umowa na zastępstwo
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   1. Postępowanie zgodnie z instrukcjami, zgodnymi z wprowadzonym systemem HACCP.
   2. Właściwe wykorzystanie pobranych surowców, porcjowanie i wydawanie posiłków konsumentom.
   3. Przestrzeganie higieny osobistej, higieny produkcji oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
   4. Właściwe obsługiwanie sprzętu i urządzeń technicznych znajdujących się w kuchni.
   5. Przygotowywanie i wydawanie terminowo posiłków zgodnie z jadłospisem i reżimami technologicznymi produkcji posiłków.
   6. Znajomość stosowanych w DEW diet, liczby żywionych w danym dniu oraz przepisów dotyczących gospodarki kuchennej.
   7. Pobieranie próbek żywnościowych oraz prawidłowe ich przechowywanie.

   Wymagania

   • Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, gastronomiczne
   • Inne wymagania: wykształcenie zasadnicze zawodowe, gastronimiczne, 1 rok doświadczenia zawodowego, komunikatywna znajomość języka polskiego, mile widziana książeczka "sanepid". Obowiązki: 1. Postępowanie zgodnie z instrukcjami, zgodnymi z wprowadzonym systemem HACCP. 2. Właściwe wykorzystanie pobranych surowców, porcjowanie i wydawanie posiłków konsumentom. 3. Przestrzeganie higieny osobistej, higieny produkcji oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 4. Właściwe obsługiwanie sprzętu i urządzeń technicznych znajdujących się w kuchni. 5. Przygotowywanie i wydawanie terminowo posiłków zgodnie z jadłospisem i reżimami technologicznymi produkcji posiłków. 6. Znajomość stosowanych w DEW diet, liczby żywionych w danym dniu oraz przepisów dotyczących gospodarki kuchennej. 7. Pobieranie próbek żywnościowych oraz prawidłowe ich przechowywanie. Praca wsystemie 2/2 (dwa dni pracy, dwa dni wolne) Do dokumentów aplikacyjnych prosze dołączyć klauzulę: "Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Emeryta Wojskowego w Warszawie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu tej rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE"

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 010 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Starsza pielęgniarka/starszy pielęgniarz

  Dom Emeryta Wojskowego
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   ŚWIADCZENIE USŁUG PIELĘGNACYJNYCH I OPIEKUŃCZYCH DLA MIESZKAŃCÓW DOMU EMERYTA WOJSKOWEGO; SPRAWOWANIE OPIEKI NAD OSOBAMI STRASZYMI O ZRÓŻNICOWANYM STOPNIU SPRAWNOŚCI.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe
   • Inne wymagania: wykształcenie: średnie zawodowe; kierunek/specjalność: PIELĘGNIARKA - prawo do wykonywania zawodu; umiejętności: PIELĘGNIARKA - prawo do wykonywania zawodu; uprawnienia: Książeczka sanepidu; 5 lat doświadczenia zawodowego; komunikatywna znajomość języka polskiego. Obowiązki: ŚWIADCZENIE USŁUG PIELĘGNACYJNYCH I OPIEKUŃCZYCH DLA MIESZKAŃCÓW DOMU EMERYTA WOJSKOWEGO; SPRAWOWANIE OPIEKI NAD OSOBAMI STRASZYMI O ZRÓŻNICOWANYM STOPNIU SPRAWNOŚCI. Prosimy o zawarcie klauzuli RODO: Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Emeryta Wojskowego w Warszawie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu tej rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (Możliwość Pracy w dni wolne.) [Wynagrodzenie nie mniejsze niż najniższa krajowa] [Kontakt: Tel. 261854266 e-mail: dewwarszawa@ron.mil.pl]

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 2 800 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + PREMIA REGULAMINOWA + WYSŁUGA LAT +\"13\" + ŚWIADCZENIA SOCJALNE
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Kucharz

  Dom Emeryta Wojskowego
  • Warszawa
  • umowa na zastępstwo
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   1. Postępowanie zgodnie z instrukcjami, zgodnymi z wprowadzonym systemem HACCP.
   2. Właściwe wykorzystanie pobranych surowców, porcjowanie i wydawanie posiłków konsumentom.
   3. Przestrzeganie higieny osobistej, higieny produkcji oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
   4. Właściwe obsługiwanie sprzętu i urządzeń technicznych znajdujących się w kuchni.
   5. Przygotowywanie i wydawanie terminowo posiłków zgodnie z jadłospisem i reżimami technologicznymi produkcji posiłków.
   6. Znajomość stosowanych w DEW diet, liczby żywionych w danym dniu oraz przepisów dotyczących gospodarki kuchennej.
   7. Pobieranie próbek żywnościowych oraz prawidłowe ich przechowywanie.

   Wymagania

   • Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, gastronomiczne
   • Inne wymagania: wykształcenie zasadnicze zawodowe, gastronimiczne, 1 rok doświadczenia zawodowego, komunikatywna znajomość języka polskiego, mile widziana książeczka "sanepid". Obowiązki: 1. Postępowanie zgodnie z instrukcjami, zgodnymi z wprowadzonym systemem HACCP. 2. Właściwe wykorzystanie pobranych surowców, porcjowanie i wydawanie posiłków konsumentom. 3. Przestrzeganie higieny osobistej, higieny produkcji oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 4. Właściwe obsługiwanie sprzętu i urządzeń technicznych znajdujących się w kuchni. 5. Przygotowywanie i wydawanie terminowo posiłków zgodnie z jadłospisem i reżimami technologicznymi produkcji posiłków. 6. Znajomość stosowanych w DEW diet, liczby żywionych w danym dniu oraz przepisów dotyczących gospodarki kuchennej. 7. Pobieranie próbek żywnościowych oraz prawidłowe ich przechowywanie. Praca wsystemie 2/2 (dwa dni pracy, dwa dni wolne) Do dokumentów aplikacyjnych prosze dołączyć klauzulę: "Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Emeryta Wojskowego w Warszawie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu tej rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE"

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 010 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Starsza pielęgniarka/starszy pielęgniarz

  Dom Emeryta Wojskowego
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   ŚWIADCZENIE USŁUG PIELĘGNACYJNYCH I OPIEKUŃCZYCH DLA MIESZKAŃCÓW DOMU EMERYTA WOJSKOWEGO; SPRAWOWANIE OPIEKI NAD OSOBAMI STRASZYMI O ZRÓŻNICOWANYM STOPNIU SPRAWNOŚCI.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe
   • Inne wymagania: wykształcenie: średnie zawodowe; kierunek/specjalność: PIELĘGNIARKA - prawo do wykonywania zawodu; umiejętności: PIELĘGNIARKA - prawo do wykonywania zawodu; uprawnienia: Książeczka sanepidu; 5 lat doświadczenia zawodowego; komunikatywna znajomość języka polskiego. Obowiązki: ŚWIADCZENIE USŁUG PIELĘGNACYJNYCH I OPIEKUŃCZYCH DLA MIESZKAŃCÓW DOMU EMERYTA WOJSKOWEGO; SPRAWOWANIE OPIEKI NAD OSOBAMI STRASZYMI O ZRÓŻNICOWANYM STOPNIU SPRAWNOŚCI. Prosimy o zawarcie klauzuli RODO: Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Emeryta Wojskowego w Warszawie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu tej rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (Możliwość Pracy w dni wolne.) [Wynagrodzenie nie mniejsze niż najniższa krajowa] [Kontakt: Tel. 261854266 e-mail: dewwarszawa@ron.mil.pl]

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 2 800 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + PREMIA REGULAMINOWA + WYSŁUGA LAT +\"13\" + ŚWIADCZENIA SOCJALNE
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Opiekunka/opiekun osób starszych

  Dom Emeryta Wojskowego
  • Warszawa
  • umowa na zastępstwo
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   1. pomaganie nowoprzyjętym mieszkańcom w adaptacji do warunków życia w DEW; 2. rozpoznawanie problemów opiekuńczych mieszkańca; 3. współpraca z pielęgniarką w zakresie planowania i realizowania planu opieki nad mieszkańcem; 4. pomoc pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich oraz wykonywanie poleceń pielęgniarki i lekarza dotyczących opieki; 5. pomaganie mieszkańcowi w zaspokajaniu potrzeb związanych z utrzymaniem ciała w czystości: toalety poranne, wieczorne, kąpiele, zmiana pampersów; 6. wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem czystości i estetyki łóżka oraz najbliższego otoczenia mieszkańca; 7. pomaganie mieszkańcom w zaspokajaniu potrzeb związanych z odżywianiem: roznoszenie i podawanie posiłków, karmienie; 8. pomaganie mieszkańcom w utrzymaniu aktywności ruchowej: wyjście na spacer; 9. zapewnienie mieszkańcom DEW opieki podczas konsultacji u lekarzy specjalistów; 10. nawi ązywanie i utrzymywanie kontaktów z rodziną mieszkańca; 11. pomoc mieszkańcom DEW w załatwianiu spraw osobistych (zakupy, urzędy, realizacja recept).

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Uprawnienia: Opiekun osób starszych
   • Inne wymagania: wymagania średnie (opiekun osób starszych), pożądana książeczka sanepidu, dyplom uprawniający do wykonywania zawodu opiekuna lub ukończony kurs opiekuna, komunikatywna znajomość języka polskiego. Obowiązki: 1. pomaganie nowoprzyjętym mieszkańcom w adaptacji do warunków życia w DEW; 2. rozpoznawanie problemów opiekuńczych mieszkańca; 3. współpraca z pielęgniarką w zakresie planowania i realizowania planu opieki nad mieszkańcem; 4. pomoc pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich oraz wykonywanie poleceń pielęgniarki i lekarza dotyczących opieki; 5. pomaganie mieszkańcowi w zaspokajaniu potrzeb związanych z utrzymaniem ciała w czystości: toalety poranne, wieczorne, kąpiele, zmiana pampersów; 6. wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem czystości i estetyki łóżka oraz najbliższego otoczenia mieszkańca; 7. pomaganie mieszkańcom w zaspokajaniu potrzeb związanych z odżywianiem: roznoszenie i podawanie posiłków, karmienie; 8. pomaganie mieszkańcom w utrzymaniu aktywności ruchowej: wyjście na spacer; 9. zapewnienie mieszkańcom DEW opieki podczas konsultacji u lekarzy specjalistów; 10. nawi ązywanie i utrzymywanie kontaktów z rodziną mieszkańca; 11. pomoc mieszkańcom DEW w załatwianiu spraw osobistych (zakupy, urzędy, realizacja recept). Pracodawca prosi o dołączenie nastepujacego oświadczenia: Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Emeryta Wojskowego w Warszawie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu tej rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (Wynagrodznie = 2800 zł/brutto + PREMIA + WYSŁUGA LAT + "13" w sumie nie mniej niż 3010 brutto.) [Zgłoszenia: dewwarszawa@ron.mil.pl , 261 854 266]

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 2 800 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + PREMIA + WYSŁUGA LAT + \"13\" Nie mniej niż 3010 brutto
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Kucharz

  Dom Emeryta Wojskowego
  • Warszawa
  • umowa na zastępstwo
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   1. Postępowanie zgodnie z instrukcjami, zgodnymi z wprowadzonym systemem HACCP.
   2. Właściwe wykorzystanie pobranych surowców, porcjowanie i wydawanie posiłków konsumentom.
   3. Przestrzeganie higieny osobistej, higieny produkcji oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
   4. Właściwe obsługiwanie sprzętu i urządzeń technicznych znajdujących się w kuchni.
   5. Przygotowywanie i wydawanie terminowo posiłków zgodnie z jadłospisem i reżimami technologicznymi produkcji posiłków.
   6. Znajomość stosowanych w DEW diet, liczby żywionych w danym dniu oraz przepisów dotyczących gospodarki kuchennej.
   7. Pobieranie próbek żywnościowych oraz prawidłowe ich przechowywanie.

   Wymagania

   • Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, gastronomiczne
   • Inne wymagania: wykształcenie zasadnicze zawodowe, gastronimiczne, 1 rok doświadczenia zawodowego, komunikatywna znajomość języka polskiego, mile widziana książeczka "sanepid". Obowiązki: 1. Postępowanie zgodnie z instrukcjami, zgodnymi z wprowadzonym systemem HACCP. 2. Właściwe wykorzystanie pobranych surowców, porcjowanie i wydawanie posiłków konsumentom. 3. Przestrzeganie higieny osobistej, higieny produkcji oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 4. Właściwe obsługiwanie sprzętu i urządzeń technicznych znajdujących się w kuchni. 5. Przygotowywanie i wydawanie terminowo posiłków zgodnie z jadłospisem i reżimami technologicznymi produkcji posiłków. 6. Znajomość stosowanych w DEW diet, liczby żywionych w danym dniu oraz przepisów dotyczących gospodarki kuchennej. 7. Pobieranie próbek żywnościowych oraz prawidłowe ich przechowywanie. Praca wsystemie 2/2 (dwa dni pracy, dwa dni wolne) Do dokumentów aplikacyjnych prosze dołączyć klauzulę: "Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Emeryta Wojskowego w Warszawie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu tej rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE"

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 010 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Starsza pielęgniarka/starszy pielęgniarz

  Dom Emeryta Wojskowego
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   ŚWIADCZENIE USŁUG PIELĘGNACYJNYCH I OPIEKUŃCZYCH DLA MIESZKAŃCÓW DOMU EMERYTA WOJSKOWEGO; SPRAWOWANIE OPIEKI NAD OSOBAMI STRASZYMI O ZRÓŻNICOWANYM STOPNIU SPRAWNOŚCI.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe
   • Inne wymagania: wykształcenie: średnie zawodowe; kierunek/specjalność: PIELĘGNIARKA - prawo do wykonywania zawodu; umiejętności: PIELĘGNIARKA - prawo do wykonywania zawodu; uprawnienia: Książeczka sanepidu; 5 lat doświadczenia zawodowego; komunikatywna znajomość języka polskiego. Obowiązki: ŚWIADCZENIE USŁUG PIELĘGNACYJNYCH I OPIEKUŃCZYCH DLA MIESZKAŃCÓW DOMU EMERYTA WOJSKOWEGO; SPRAWOWANIE OPIEKI NAD OSOBAMI STRASZYMI O ZRÓŻNICOWANYM STOPNIU SPRAWNOŚCI. Prosimy o zawarcie klauzuli RODO: Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Emeryta Wojskowego w Warszawie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu tej rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (Możliwość Pracy w dni wolne.) [Wynagrodzenie nie mniejsze niż najniższa krajowa] [Kontakt: Tel. 261854266 e-mail: dewwarszawa@ron.mil.pl]

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 2 800 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + PREMIA REGULAMINOWA + WYSŁUGA LAT +\"13\" + ŚWIADCZENIA SOCJALNE [Wynagrodzenie nie mniejsze niż na
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Opiekunka/opiekun osób starszych

  Dom Emeryta Wojskowego
  • Warszawa
  • umowa na zastępstwo
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   1. pomaganie nowoprzyjętym mieszkańcom w adaptacji do warunków życia w DEW; 2. rozpoznawanie problemów opiekuńczych mieszkańca; 3. współpraca z pielęgniarką w zakresie planowania i realizowania planu opieki nad mieszkańcem; 4. pomoc pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich oraz wykonywanie poleceń pielęgniarki i lekarza dotyczących opieki; 5. pomaganie mieszkańcowi w zaspokajaniu potrzeb związanych z utrzymaniem ciała w czystości: toalety poranne, wieczorne, kąpiele, zmiana pampersów; 6. wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem czystości i estetyki łóżka oraz najbliższego otoczenia mieszkańca; 7. pomaganie mieszkańcom w zaspokajaniu potrzeb związanych z odżywianiem: roznoszenie i podawanie posiłków, karmienie; 8. pomaganie mieszkańcom w utrzymaniu aktywności ruchowej: wyjście na spacer; 9. zapewnienie mieszkańcom DEW opieki podczas konsultacji u lekarzy specjalistów; 10. nawi ązywanie i utrzymywanie kontaktów z rodziną mieszkańca; 11. pomoc mieszkańcom DEW w załatwianiu spraw osobistych (zakupy, urzędy, realizacja recept).

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Uprawnienia: Opiekun osób starszych
   • Inne wymagania: wymagania średnie (opiekun osób starszych), pożądana książeczka sanepidu, dyplom uprawniający do wykonywania zawodu opiekuna lub ukończony kurs opiekuna, komunikatywna znajomość języka polskiego. Obowiązki: 1. pomaganie nowoprzyjętym mieszkańcom w adaptacji do warunków życia w DEW; 2. rozpoznawanie problemów opiekuńczych mieszkańca; 3. współpraca z pielęgniarką w zakresie planowania i realizowania planu opieki nad mieszkańcem; 4. pomoc pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich oraz wykonywanie poleceń pielęgniarki i lekarza dotyczących opieki; 5. pomaganie mieszkańcowi w zaspokajaniu potrzeb związanych z utrzymaniem ciała w czystości: toalety poranne, wieczorne, kąpiele, zmiana pampersów; 6. wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem czystości i estetyki łóżka oraz najbliższego otoczenia mieszkańca; 7. pomaganie mieszkańcom w zaspokajaniu potrzeb związanych z odżywianiem: roznoszenie i podawanie posiłków, karmienie; 8. pomaganie mieszkańcom w utrzymaniu aktywności ruchowej: wyjście na spacer; 9. zapewnienie mieszkańcom DEW opieki podczas konsultacji u lekarzy specjalistów; 10. nawi ązywanie i utrzymywanie kontaktów z rodziną mieszkańca; 11. pomoc mieszkańcom DEW w załatwianiu spraw osobistych (zakupy, urzędy, realizacja recept). Pracodawca prosi o dołączenie nastepujacego oświadczenia: Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Emeryta Wojskowego w Warszawie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu tej rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. [Zgłoszenia: dewwarszawa@ron.mil.pl , 261 854 266]

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 2 800 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + PREMIA + WYSŁUGA LAT + \"13\" Nie mniej niż 3010 brutto
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Kucharz

  Dom Emeryta Wojskowego
  • Warszawa
  • umowa na zastępstwo
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   1. Postępowanie zgodnie z instrukcjami, zgodnymi z wprowadzonym systemem HACCP.
   2. Właściwe wykorzystanie pobranych surowców, porcjowanie i wydawanie posiłków konsumentom.
   3. Przestrzeganie higieny osobistej, higieny produkcji oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
   4. Właściwe obsługiwanie sprzętu i urządzeń technicznych znajdujących się w kuchni.
   5. Przygotowywanie i wydawanie terminowo posiłków zgodnie z jadłospisem i reżimami technologicznymi produkcji posiłków.
   6. Znajomość stosowanych w DEW diet, liczby żywionych w danym dniu oraz przepisów dotyczących gospodarki kuchennej.
   7. Pobieranie próbek żywnościowych oraz prawidłowe ich przechowywanie.

   Wymagania

   • Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, gastronomiczne
   • Inne wymagania: wykształcenie zasadnicze zawodowe, gastronimiczne, 1 rok doświadczenia zawodowego, komunikatywna znajomość języka polskiego, mile widziana książeczka sanepid. Obowiązki: 1. Postępowanie zgodnie z instrukcjami, zgodnymi z wprowadzonym systemem HACCP. 2. Właściwe wykorzystanie pobranych surowców, porcjowanie i wydawanie posiłków konsumentom. 3. Przestrzeganie higieny osobistej, higieny produkcji oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 4. Właściwe obsługiwanie sprzętu i urządzeń technicznych znajdujących się w kuchni. 5. Przygotowywanie i wydawanie terminowo posiłków zgodnie z jadłospisem i reżimami technologicznymi produkcji posiłków. 6. Znajomość stosowanych w DEW diet, liczby żywionych w danym dniu oraz przepisów dotyczących gospodarki kuchennej. 7. Pobieranie próbek żywnościowych oraz prawidłowe ich przechowywanie. Praca wsystemie 2/2 (dwa dni pracy, dwa dni wolne) Do dokumentów aplikacyjnych prosze dołączyć klauzulę: Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Emeryta Wojskowego w Warszawie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu tej rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 000 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + premia regulaminowa + \"13\" + dodatek stażowy Nie mniej niż 3010 brutto
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka