Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o.

Czy to Twoja firma?

Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze sp. z o.o. praca

Jastrzębie-Zdrój

Centralne Laboratorium Pomiarowo – Badawcze Sp. z o.o. jako spółka prawa handlowego rozpoczęła działalność 1 września 1998 r. Spółka powstała na bazie majątku kopalń w wyniku restrukturyzacji usług laboratoryjnych w zakładach Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Na ofertę usług świadczonych przez Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością składają się:Usługi badawcze w dziedzinie: • węgla, popiołu z węgla, koksu, paliw alternatywnych

 • żużli, stałych ubocznych produktów spalania paliw stałych

 • kruszyw górniczych

 • odpadów

 • biopaliw stałych

 • monitorowania wielkości emisji dwutlenku węgla

 • wód i ścieków

 • pomiarów szkodliwości fizycznych i chemicznych na stanowiskach pracy

 • próbek gazowych i pyłu kopalnianego

 • badania środowiska pracy

 • pomiarów emisji pyłowo-gazowych


oraz • Usługi inspekcyjne w dziedzinie paliw stałych, biopaliw, gazów

 • Działalność szkoleniowa

 • Badania biegłości w zakresie paliw stałych, gazów, odpadów, środowiska pracy oraz pobierania próbek 

Oferty pracy Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o.

Obecnie pracodawca nie ma aktywnych ofert pracy.

Praca alert - powiadomienia

Praca Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o.

Mapa Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o.

Siedziba główna

Pracodawcy w Jastrzębiu-Zdroju