Krakowski Teatr Variete

Krakowski Teatr Variete

Krakowski Teatr Variete najczęściej poszukuje kandydatów w:
Zawody Księgowy Kraków.
Kategorie zawodowe: księgowość / ekonomia.

Oferty pracy Krakowski Teatr Variete

Praca alert - powiadomienia

Krakowski Teatr Variete

Włącz obserwowanie, a my powiadomimy Cię mailowo o nowych ofertach tej firmy
 • GŁÓWNY KSIĘGOWY

  Krakowski Teatr Variete
  • Kraków
  • umowa o pracę
  • część etatu
  Polecana
  Dodana

Dane firmowe

Pełna nazwa
Krakowski Teatr VARIETE
Adres rejestrowy
ul. Grzegórzecka 71 31-559 Kraków
NIP
6751501154
REGON
123099658
Forma prawna
jednostka prawna
Źródło danych: GUS, CEIDG, KRS

Archiwalne oferty pracy Krakowski Teatr Variete

 • GŁÓWNY KSIĘGOWY

  Krakowski Teatr Variete
  • Kraków
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Krakowski Teatr VARIETE

   poszukuje kandydata do pracy na stanowisko :

   GŁÓWNY KSIĘGOWY

   Zakres obowiązków

   • prowadzenie pełnej rachunkowości Teatru zgodnie z obowiązującymi przepisami,
   • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku Teatru,
   • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym Teatru,
   • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
   • przygotowywanie projektów budżetów oraz harmonogramów wydatków,
   • sporządzanie sprawozdań finansowych i deklaracji podatkowych, wykonywanie analiz,
   • przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
   • prowadzenie rozliczeń inwentaryzacji składników majątku Teatru,
   • prawidłowe stosowanie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, kontrola wydatków związanych z przetargami, remontami,
   • naliczanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przekazywanie naliczonych odpisów oraz prawidłowe potrącanie i kontrolowanie zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa,
   • dokonywanie kontroli umów cywilnoprawnych i ich realizacja,
   • należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo-księgowych,
   • przygotowywanie i rozliczanie projektów unijnych i innych dotacji,
   • opracowywanie projektów dokumentów regulujących organizację pracy w Teatrze, w tym Zasady (polityka) rachunkowości,
   • naliczanie zaliczek podatkowych, składek ZUS, potrąceń terminowych i ich przekazywanie,
   • sporządzanie i przekazywanie drogą elektroniczną dokumentacji, sprawozdań GUS i innych,
   • wykonywanie innych, nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki, należą do kompetencji głównego księgowego.

   Wymagania

   • doświadczenie zawodowe: na stanowisku głównego księgowego 5 lat lub 7 lat w pionie księgowości,
   • dobra znajomość zasad księgowości i dyscypliny finansów publicznych
   • wiedza i umiejętności do prowadzenia księgowości komputerowej i samodzielnej obsługi programu komputerowego do prowadzenia księgowości ERP OPTIMA (moduły: kasa/ bank/kh, st, fv, płace i kadry),
   • znajomość zasad finansowania zadań instytucji kultury,
   • umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
   • predyspozycje do pracy na stanowisku kierowniczym, organizowania pracy, gotowość do podnoszenia wiedzy i kwalifikacji,
   • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości
   • znajomość aktualnych przepisów ustawy o podatkach
   • umiejętność redagowania pism
   • niekaralność,
   • wykształcenie wyższe,
   • sumienność i rzetelność, uczciwość, umiejętność kierowania zespołem
   • lojalność, samodzielność, terminowość, poczucie odpowiedzialności za wykonywaną pracę

   Oferujemy

   • stabilne zatrudnienie - umowa o pracę na ¾ etatu
   • dodatki do wynagrodzenia zasadniczego: funkcyjny, stażowe, specjalny
   • miła atmosfera pracy
   • możliwość rozwoju
   • współpraca z ciekawymi i znanymi osobami

   Wymagane dokumenty:

   • list motywacyjny oraz CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,

   Do wglądu:

   • kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
   • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
   • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
   • referencje
   • inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
   • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji.

   Warunki aplikacji:

   Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV oraz listu motywacyjnego na adres: rekrutacja@teatrvariete.pl do 08.03.2023 r. W temacie wiadomości prosimy wpisać swoje imię, nazwisko oraz nazwę stanowiska. Prosimy również o przygotowanie do wglądu dokumentów poświadczających kwalifikacje.

   Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

   W CV należy zamieścić klauzulę:

   „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 w spawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka