!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Pracodawca

MAŁOPOLSKIE CENTRUM EDUKACJI LOKOMOTYWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Podstawowe informacje o firmie

NIP: 7352882965

REGON: 382971472

KRS: 0000779057

ul. Podhalańska 4 34-700 Rabka-Zdrój województwo małopolskie powiat nowotarski gmina rabka-zdrój

Pozostałe informacje

Wpis do Rejestru Przedsiębiorców: 17-11-2018
Źródło: GUS, CEIDG

Archiwalne oferty pracodawcy

 • Praca w przedszkolu - Krzeszowice

  MAŁOPOLSKIE CENTRUM EDUKACJI LOKOMOTYWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  • Krzeszowice
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Przedszkole Lokomotywa w Krzeszowicach (ul. Kościuszki 37) zatrudni:

   1. dyrektora z funkcją nauczyciela wychowania przedszkolnego

   2. nauczyciela / pedagoga.


   Zakres obowiązków

   • opieka nad grupą przedszkolną
   • realizacja podstawy programowej
   • zarządzanie placówką (w przypadku zatrudnienia na stanowisku dyrektora)

   Wymagania

   • kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego lub pedagoga
   • kwalifikacje z zakresu zarządzania oświatą (tylko w przypadku aplikowania na stanowisko dyrektora)
   • kreatywność, pracowitość
   • dobra organizacja pracy
   • sumienność

   Oferujemy

   • stabilne zatrudnienie na pełny etat w oparciu o umowę o pracę
   • atrakcyjne wynagrodzenie
   • premie uznaniowe
   • DOFINANSOWANE STUDIA PODYPLOMOWE
   • pracę w przestronnych, nowoczesnych, kolorowanych salach
   • duży, własny ogrodzony plac zabaw
   • stałe doposażenie w materiały i pomoce dydaktyczne, zabawki
   • przyjacielską atmosferę
   • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w tym awansu zawodowego nauczycieli
 • Praca w przedszkolu - Krzeszowice

  MAŁOPOLSKIE CENTRUM EDUKACJI LOKOMOTYWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  • Chrzanów
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Przedszkole Lokomotywa w Krzeszowicach (ul. Kościuszki 37) zatrudni:


   1. dyrektora z funkcją nauczyciela wychowania przedszkolnego

   2. nauczyciela / pedagoga

   Zakres obowiązków

   • opieka nad grupą przedszkolną
   • realizacja podstawy programowej
   • zarządzanie placówką (w przypadku zatrudnienia na stanowisku dyrektora)

   Wymagania

   • kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego lub pedagoga
   • kwalifikacje z zakresu zarządzania oświatą (tylko w przypadku aplikowania na stanowisko dyrektora)
   • kreatywność, pracowitość
   • dobra organizacja pracy
   • sumienność

   Oferujemy

   • stabilne zatrudnienie na pełny etat w oparciu o umowę o pracę
   • atrakcyjne wynagrodzenie
   • premie uznaniowe
   • DOFINANSOWANE STUDIA PODYPLOMOWE
   • pracę w przestronnych, nowoczesnych, kolorowanych salach
   • duży, własny ogrodzony plac zabaw
   • stałe doposażenie w materiały i pomoce dydaktyczne, zabawki
   • przyjacielską atmosferę
   • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w tym awansu zawodowego nauczycieli
 • Opiekun w żłobku - Wrocław

  MAŁOPOLSKIE CENTRUM EDUKACJI LOKOMOTYWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  • Wrocław
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • praca od zaraz
  • Żłobki Lokomotywa we Wrocławiu (ul. Dmowskiego 17h oraz ul. Poranna 43a) zatrudnią opiekunów!

   Zakres obowiązków

   • zapewnienie opieki i bezpieczeństwa dzieciom
   • zaspokajanie potrzeb dzieci i ich usamodzielnianie
   • wspomaganie rozwoju dzieci
   • pomoc w organizowaniu dzieciom wypoczynku na świeżym powietrzu
   • pomoc przy karmieniu dzieci, pomoc przy ubieraniu dzieci
   • pomoc przy czynnościach higienicznych

   Wymagania

   Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba (wymogi z art. 16 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3):

   1) posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub

   2) która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza lub

   3) osoba (wymogi z art. 16 ust. 2 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3), która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:

   a) wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub

   b) średnie lub średnie branżowe oraz:

   - co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 (jeśli osoba nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności) lub

   - przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3.

   Oferujemy

   • stabilne zatrudnienie na pełny etat w oparciu o umowę o pracę
   • pracę w przestronnych, nowoczesnych, kolorowanych salach
   • stałe doposażenie w materiały i pomoce dydaktyczne, zabawki
   • przyjacielską atmosferę
   • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.