Urząd Miasta Krynica Morska

Urząd Miasta Krynica Morska najczęściej poszukuje kandydatów w:
Zawody Urzędnik Krynica Morska, Sekretarz Krynica Morska, Nauczyciel Krynica Morska, Pracownik fizyczny Krynica Morska.
Kategorie zawodowe: prawo i administracja państwowa, administracja biurowa / praca biurowa, edukacja / badania naukowe / szkolenia / tłumaczenia, praca fizyczna.

Oferty pracy Urząd Miasta Krynica Morska

Praca alert - powiadomienia

Urząd Miasta Krynica Morska

Włącz obserwowanie, a my powiadomimy Cię mailowo o nowych ofertach tej firmy

Dynamika publikacji ofert pracy w ostatnich 6 miesiącach

Urząd Miasta Krynica Morska poszukuje najczęściej pracowników na stanowiska

Archiwalne oferty pracy Urząd Miasta Krynica Morska

 • Stanowisko ds. obsługi rady miejskiej

  Urząd Miasta Krynica Morska
  • Krynica Morska
  • umowa na zastępstwo
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę w zastępstwie

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące,średnie zawodowe
   • Inne wymagania: Wymaganie niezbędne:
    1 Obywatelstwo polskie;
    2 Wykształcenie średnie lub wyższe;
    3 Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
    4 Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
    5 Umiejętność obsługi komputera (programy word, excel).
   • Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy: nie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 000 PLN
   • Opis wynagrodzenia: brutto+ do uzgodnienia
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Stanowisko ds. kancelaryjno-technicznych

  Urząd Miasta Krynica Morska
  • Krynica Morska
  • umowa na zastępstwo
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę w zastępstwie

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe
   • Inne wymagania: związane ze stanowiskiem pracy: I Wymaganie niezbędne: 1 Obywatelstwo polskie; 2 Wykształcenie średnie lub wyższe; 3 Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 4 Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 5 Umiejętność obsługi komputera (programy word, excel).

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 000 PLN
   • Opis wynagrodzenia: brutto+ do uzgodnienia
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Stanowisko ds. obsługi rady miejskiej

  Urząd Miasta Krynica Morska
  • Krynica Morska
  • umowa na zastępstwo
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę w zastępstwie

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe
   • Inne wymagania: związane ze stanowiskiem pracy: Wymaganie niezbędne: 1 Obywatelstwo polskie; 2 Wykształcenie średnie lub wyższe; 3 Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 4 Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 5 Umiejętność obsługi komputera (programy word, excel).

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 000 PLN
   • Opis wynagrodzenia: brutto+ do uzgodnienia
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Stanowisko ds. kancelaryjno-technicznych

  Urząd Miasta Krynica Morska
  • Krynica Morska
  • umowa na zastępstwo
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę w zastępstwie

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe, średnie ogólnokształcące
   • Inne wymagania: związane ze stanowiskiem pracy: I Wymaganie niezbędne: 1 Obywatelstwo polskie; 2 Wykształcenie średnie lub wyższe; 3 Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 4 Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 5 Umiejętność obsługi komputera (programy word, excel).

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 000 PLN
   • Opis wynagrodzenia: brutto+ do uzgodnienia
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Stanowisko ds. promocji miasta, turystyki, kultury, sportu i rekreacji

  Urząd Miasta Krynica Morska
  • Krynica Morska
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe
   • Inne wymagania: Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem pracy: 1. konieczne: 1) obywatelstwo polskie; 2) wykształcenie minimum średnie pełne, preferowane wyższe; 3) znajomość przepisów prawa z zakresu: - ustawy kodeks postępowania administracyjnego, - ustawy o samorządzie gminnym, - ustawy prawo prasowe, - ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, - ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, - ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, - ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych - aktów wykonawczych do ustaw, umiejętność ich interpretacji oraz wykorzystania do wykonywania zadań; 4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 6) nieposzlakowana opinia; 7) znajomość obsługi komputera (word, excel) i urządzeń biurowych; 8) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku; 9) umiejętność obsługi komputera: internet, poczta elektroniczna, pakiety biurowe. 2. dodatkowe: 1) preferowany staż pracy związany z zakresem zadań zgodnym z ogłoszeniem, 2) umiejętność pracy samodzielnej, pracy w zespole, pod presją czasu; 3) znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym; 4) wysoka kultura osobista, komunikatywność, sumienność, terminowość, rzetelność, systematyczność i dyspozycyjność; 5) umiejętność sprawnej organizacji pracy, kreatywność, elokwencja, dyskrecja, lojalność, szacunek do drugiego człowieka, wytrwałość, odpowiedzialność, umiejętność pracy z dokumentami elektronicznymi; 6) umiejętność analizy i syntezy informacji.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 000 PLN
   • Opis wynagrodzenia: brutto+ do uzgodnienia
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Dyrektor szkoły

  Urząd Miasta Krynica Morska
  • Krynica Morska
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: Treść ogłoszenia znajduje się na stronie Urzędu Miasta Krynica Morska:

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 000 PLN
   • Opis wynagrodzenia: brutto+ do uzgodnienia + wg Karty Nauczyciela
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Stanowisko ds. promocji miasta, turystyki, kultury, sportu i rekreacji

  Urząd Miasta Krynica Morska
  • Krynica Morska
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Treść ogłoszenia znajduje się na stronie Urzędu Miasta Krynica Morska:


   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
   1. Prowadzenie spraw z zakresu promocji, turystyki, kultury, sportu i rekreacji, w tym w szczególności:
   a) Współpraca ze stowarzyszeniami, klubami sportowymi, organizacjami pozarządowymi, organizacja konkursów ofert na realizację zadań publicznych.
   b) Bieżące prowadzenie spraw z związanych z ewidencją obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektów nie będących obiektem hotelarskim, prowadzenie rejestru obiektów oraz współpraca z Urzędem Marszałkowskim woj. pomorskiego w sprawie kategoryzacji obiektów.
   c) Prowadzenie promocji miasta wewnątrz Gminy i na zewnątrz Gminy, także poprzez media społecznościowe.
   d) Inicjowanie przedsięwzięć promujących Gminę Miasta Krynica Morska,
   e) Współpraca z referatem komunalno inwestycyjnym,
   f) Organizowanie wydarzeń i imprez kulturalno sportowych , festynów, koncertów itp.
   g) Nadzór nad funkcjonowaniem punktu informacji turystycznej.
   h) Współpraca z Lokalną Organizacją Turystyczną w Krynicy Morskiej.
   2. Udział w targach turystycznych, spotkaniach o tematyce turystycznej.
   3. Gospodarowanie materiałami promocyjnymi oraz nadzór nad ich projektowaniem.
   4. Nadzorowanie działalności związanej z funkcjonowaniem instytucji kultury, w tym prowadzenie rejestru.
   5. Organizacja narad i spotkań w zakresie przygotowania do sezonu letniego i podsumowaniu sezonu letniego.
   6. Niezwłoczne przekazywanie istotnych informacji z zakresu sportu turystyki, promocji i bieżących wydarzeń do mediów (radio, tv, prasa) - w uzgodnieniu z Burmistrzem, Zastępca Burmistrza i Sekretarzem Miasta.
   7. Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do wytoczenia i prowadzenia spraw sądowych i administracyjnych.
   8. Po zakończeniu postępowania sądowego lub administracyjnego i otrzymaniu prawomocnego orzeczenia lub po skierowaniu wniosku do egzekucji przekazywanie dokumentacji na stanowisko BKE w celu wyegzekwowania należności pieniężnych w postępowaniu egzekucyjnym, a w przypadku zobowiązań niepieniężnych prowadzenie postępowania egzekucyjnego przy pomocy Radcy Prawnego.
   9. Zapewnienie ochrony danych osobowych w zakresie przypisanych obowiązków.
   10. Opracowanie aktualizacja i realizacja kalendarza imprez w zakresie imprez kulturalnych i sportowych.
   11. Prowadzenie spraw w zakresie organizacji imprez masowych.
   12. Organizacja plaż w zakresie bezpieczeństwa osób kąpiących się ( ratownicy, badanie wody, zezwolenia na funkcjonowanie kąpielisk).
   13. Prowadzenie postępowań przetargowych w ramach zajmowanego stanowiska.
   14. Zastępowanie podczas nieobecności pracownika ds. informatyki w zakresie umieszczania wiadomości na stronie internetowej miasta oraz w BIP.
   15. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza lub Sekretarza.

   Wymiar czasu pracy pełny etat, zatrudnienie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony.

   Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
   1) zatrudnienie na umowę o pracę,w pełnym wymiarze czasu pracy;
   2) praca administracyjno-biurowa z komputerem przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godz. dziennie) z przewagą wysiłku umysłowego, zmienne tempo pracy; praca w siedzibie Urzędu w pomieszczeniu biurowym, sztucznie oświetlonym oraz w terenie;
   3) kontakt telefoniczny, osobisty i kanałami komunikacji elektronicznej z klientem i instytucjami;
   4) kandydat podejmujący pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, w czasie trwania zawartej na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy umowy o pracę, odbywa służbę przygotowawczą zakończoną zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym oraz ślubowaniem;
   5) przed zawarciem umowy o pracę kandydat będzie zobowiązany do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe
   • Inne wymagania: 1. konieczne: 1) obywatelstwo polskie; 2) wykształcenie minimum średnie pełne, preferowane wyższe; 3) znajomość przepisów prawa z zakresu: - ustawy kodeks postępowania administracyjnego, - ustawy o samorządzie gminnym, - ustawy prawo prasowe, - ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, - ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, - ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, - ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych - aktów wykonawczych do ustaw, umiejętność ich interpretacji oraz wykorzystania do wykonywania zadań; 4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 6) nieposzlakowana opinia; 7) znajomość obsługi komputera (word, excel) i urządzeń biurowych; 8) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku; 9) umiejętność obsługi komputera: internet, poczta elektroniczna, pakiety biurowe. dodatkowe: 1) preferowany staż pracy związany z zakresem zadań zgodnym z ogłoszeniem, 2) umiejętność pracy samodzielnej, pracy w zespole, pod presją czasu; 3) znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym; 4) wysoka kultura osobista, komunikatywność, sumienność, terminowość, rzetelność, systematyczność i dyspozycyjność; 5) umiejętność sprawnej organizacji pracy, kreatywność, elokwencja, dyskrecja, lojalność, szacunek do drugiego człowieka, wytrwałość, odpowiedzialność, umiejętność pracy z dokumentami elektronicznymi; 6) umiejętność analizy i syntezy informacji;

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 000 PLN
   • Opis wynagrodzenia: brutto+ do uzgodnienia+ dodatek stażowy
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Robotnik gospodarczy

  Urząd Miasta Krynica Morska
  • Krynica Morska
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   prace porządkowe na terenie Gminy Miasta Krynica Morska

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 010 PLN
   • Opis wynagrodzenia: brutto
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka