Praca Radoszyce (Świętokrzyskie)

Wyróżnione oferty pracy

Consultant Metalworking Industry

Alfleth Engineering

  • 5 000-7 000 zł / mc
  • Katowice
Dodana

PROFESSIONAL DRIVER

AUTA MAROCCHI S.P.A.

  • Gdynia
Dodana
Dodana

Manager – branża gastronomiczna

Star Trade M.Chrobaszczyk P.Szpaczek S.C.

  • Pszczyna
Dodana

Praca alert - powiadomienia

Praca Radoszyce

Oferty pracy Zawęź wyniki Znaleźliśmy 91 ofert pracy

Praca w Radoszycach

Praca Radoszyce - aktualne oferty pracy w Radoszycach

Gmina Radoszyce zajmuje powierzchnię 146,6 km2 i jest zamieszkiwana łącznie przez 9000 osób. Jest to jedna z gmin o małej gęstości zaludnienia – mieszkają tutaj 62 osoby na każdy kilometr kwadratowy. Dla porównania gęstość zaludnienia Kielc wynosi 1800 osób/km2. Odnotowuje się tutaj ujemny przyrost naturalny oraz ujemne saldo migracji. W gminie Radoszyce na 1000 mieszkańców pracują 64 osoby, z czego większość, bo 57,4% wszystkich pracujących stanowią kobiety, a 42,6% mężczyźni. Stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiło tutaj 11,4% i było wyższe w przypadku kobiet. Wiele osób, bo 529 wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 79 pracujących dojeżdża do Radoszyc - tak więc saldo wynosi -450. Oznacza to, że gmina Radoszyce nie oferuje swoim mieszkańcom wystarczającej ilości miejsc pracy. W przypadku rozłożenia odsetka pracujących osób względem sektorów rynkowych, to 32,3% mieszkańców jest zatrudnionych w sektorze rolniczym, 29,2% w przemyśle i budownictwie, a co dziesiąta osoba (11,1%) w sektorze usługowym, najmniej, bo 1,3% pracuje w sektorze finansowym. Tak niski udział rolnictwa gminy w stosunku do województwa jest spowodowany najsłabszymi warunkami przyrodniczymi rozwoju rolnictwa, wysoką lesistością, a także wysokim udziałem użytków zielonych w strukturze użytkowania gruntów. Warunki krajobrazowe umożliwiają tutaj uprawę zbóż (żyto, jęczmień, owies), okopowych (ziemniaków, buraków pastewnych), hodowlę bydła i trzody chlewnej.


Aktualne i darmowe ogłoszenia o pracę w Radoszycach

Warto podkreślić, że na terenie gminy nie funkcjonują większe zakłady przetwórstwa rolniczego, które mogłyby stanowić miejsce pracy dla dużej liczby osób. Funkcjonują tutaj 602 podmioty gospodarki narodowej, gdzie 22 podmioty deklarowały swoją działalność jak rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo. Co trzecia firma (32,9%) zarejestrowana była jako podmiot sektora przemysłu i budownictwa, najwięcej, bo 382 podmioty zostały zakwalifikowana jest jako pozostała działalność. Wśród najczęściej pojawiających się kategorii można wymienić Handel hurtowy i detaliczny; naprawę pojazdów samochodowych, włączając motocykle (39.5%) Budownictwo (23.7%). Otwarcie własnej działalności gospodarczej wydaje się stanowić rozsądne rozwiązanie w gminie, ponieważ na portalach komercyjnych widnieje obecnie jedno ogłoszenie o pracę – na stanowisko pracownika administracyjnego z językiem niemieckim. Praca w regionie wymaga nabycia odpowiednich kompetencji lub podnoszenia tych, które już posiadamy. Pomoc w realizowaniu tego celu może zapewnić Powiatowy Urząd Pracy w Końskich. W celu znalezienia pracy można również zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Końskich. Aktualnie dla Radoszyc można odnaleźć tam 3 oferty pracy – na stanowisko zbrojarza-betoniarza, spawacza i technika handlowca. Warto jednak zwrócić uwagę, że oferty są dostępne w systemie o kilku miesięcy i mogą być nieaktualne. Pomimo niesprzyjających warunków radoszyckiego rynku pracy, nie warto rezygnować z usług tutejszego urzędu pracy.


Urząd pracy w Radoszycach - oferty pracy
 

Poza pełnieniem roli pośrednika, urząd pracy daje możliwość udziału w programach aktywizacji zawodowej czy skorzystanie z dofinansowania do otwarcia własnej działalności gospodarczej. Urząd przewiduje dla takich osób doradztwo, udzielenie pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia w celu umożliwienia podjęcia lub utrzymania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub założenia własnej działalności gospodarczej. Poza powyższymi, w urzędzie pracy można otrzymać dofinansowanie, które umożliwi zmianę lub podwyższenie swoich kwalifikacji. Na miejscu można skorzystać również z usług doradcy zawodowego, który stanowi wsparcie w wyborze swojej ścieżki zawodowej, pomoże w przygotowaniu dobrego CV oraz przygotuje nas do rozmowy rekrutacyjnej. Obecnie w urzędzie prowadzone są programy aktywizacyjne tj. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie koneckim w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie koneckim realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, czy projekt Bądź sobie szefem, którego celem jest „wzrost liczby nowopowstałych miejsc pracy w mikroprzedsiębiorstwach dzięki interwencji priorytetu oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie koneckim.” Poniżej zamieszczamy podstawowe dane kontaktowe.

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich
http://konskie.praca.gov.pl/
ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie
tel. (41) 260 43 62, tel. (41) 260 43 63,
tel. (41) 372 63 63, tel (41) 372 23 14,
tel. (41) 375 18 64, tel. (41) 375 18 42
tel. (41) 372 67 01, tel. (41) 372 22 47.
fax. (41) 260 43 64
e-mail: kiko@praca.gov.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30
Godziny przyjmowania interesantów:
7.45 - 14.45

W ramach Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich funkcjonuje również filia w Stąporkach, której dane zamieszczamy poniżej:

PUP w Końskich Filia w Stąporkowie
http://konskie.praca.gov.pl/filia-pup-w-staporkowie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132a
26-220 Stąporków
tel. (41) 374 03 90
fax. (41) 374 11 53
e-mail: kikost@praca.gov.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30
Godziny przyjmowania interesantów:
7.45 - 14.45