Praca Radoszyce

Oferty pracy Radoszyce - 7 ofert w okolicy

Grupa Thtg

Full Stack Developer (Angular,PHP)

Zawód: programista Rodzaj: inna
Grupa Thtg
Grupa Thtg
 Rekrutacja zdalna 
 Praca zdalna 
Świętokrzyskie
07-01-2021

KIEROWCA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO

Zawód: kierowca Rodzaj: umowa o pracę
Andrzej Karasiński -Firma Handlowo-Usługowa-Transport Dźwigowy"
od 2800 zł
UoP brutto/mies.
Radoszyce
15-01-2021
od 2800 zł
UoP brutto/mies.

KIEROWCA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO

Zawód: kierowca Rodzaj: umowa o pracę
BETONIARNIA RADOSZYCE Sp. z o.o.
od 3000 zł
UoP brutto/mies.
Radoszyce
11-01-2021
od 3000 zł
UoP brutto/mies.

KIEROWCA KAT C+E

Zawód: kierowca Rodzaj: umowa o pracę
FHU DAF - TRANS Konrad Chwaściński
od 7000 zł
UoP brutto/mies.
Radoszyce
03-12-2020
od 7000 zł
UoP brutto/mies.

Oferty pracy najbliżej miejscowości Radoszyce:

Grupa Thtg

Full Stack Developer (Angular,PHP)

Zawód: programista Rodzaj: inna
Grupa Thtg
Grupa Thtg
 Rekrutacja zdalna 
 Praca zdalna 
Świętokrzyskie
07-01-2021

ORGANIZATOR IMPREZ ROZRYWKOWYCH (ORGANIZATOR EVENTÓW)

Zawód: operator Rodzaj: umowa o pracę
"GELTEX " G. Ciura, B. Stańczyk s.c.
od 2600 zł
UoP brutto/mies.
Sielpia Wielka
Radoszyce

30-10-2020
od 2600 zł
UoP brutto/mies.

ORGANIZATOR IMPREZ ROZRYWKOWYCH (ORGANIZATOR EVENTÓW)

Zawód: operator Rodzaj: umowa o pracę
Kontakt przez PUP
od 2600 zł
UoP brutto/mies.
Sielpia Wielka
Radoszyce

02-07-2020
od 2600 zł
UoP brutto/mies.
Miejscowość
Odległość
Województwo
Zawód / stanowisko
Formy zatrudnienia
Zarobki brutto/mies. ?
Stanowisko, firma
Oferty z okresu

Gmina Radoszyce położona jest w powiecie koneckim, na Wyżynie Małopolskiej u podnóża Gór Świętokrzyskich. Siedzibę gminy stanowi miasto Radoszyce, które zajmuje powierzchnię 17,17 km2 i jest zamieszkiwana przez ok. 3267. Z nieznanych powodów, w wielu statystykach funkcjonuje jako wieś i nie są dla niej dostępne bieżące dane. Z tego powodu, w poniższym opisie skupimy się na opisaniu sytuacji gminy Radoszyce. Można ją odnaleźć w północno - zachodniej części województwa świętokrzyskiego. Lasy stanowią tutaj dużą część terenu, zwłaszcza rozległe kompleksy w północno-zachodniej, północno-wschodniej i południowej części gminy. Lasy stanowią tutaj siedlisko bobra i są prawnie chronione, prawna funkcja lasów ogranicza w pewnym stopniu działalność gospodarczą, ale w zamian stwarza wyjątkowe warunki dla rozwoju turystyki i rekreacji. Dodatkowo przez teren gminy Radoszyce przepływa Czarna Konecka, a także wpadające do niej cieki wodne: Plebanka i Kozówka. Co ważne dla gminy, pod względem bakteriologicznym Czarna Konecka jest jedną z najczystszych rzek i zakwalifikowana jest odcinkowo do I i II klasy czystości. Jednocześnie, poza niesamowitym krajobrazem, Radoszyce posiadają wiele interesujących zabytków architektury, wśród nich można wymienić m.in. charakterystyczne wnętrza urbanistyczne sięgające XIV wieku z czytelnym, prostokątnym rynkiem i punktem centralnym w postaci kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Piotra i Pawła z XVII wieku; odnajdziemy tutaj również charakterystyczne, wąskie uliczki z rzadko spotykaną zabudową usytuowaną szczytem do ulicy.

Te oferty również mogą Cię zainteresować:

Województwo Świętokrzyskie - oferty pracy w miastach:

Praca Radoszyce - aktualne oferty pracy w Radoszycach

Gmina Radoszyce zajmuje powierzchnię 146,6 km2 i jest zamieszkiwana łącznie przez 9000 osób. Jest to jedna z gmin o małej gęstości zaludnienia – mieszkają tutaj 62 osoby na każdy kilometr kwadratowy. Dla porównania gęstość zaludnienia Kielc wynosi 1800 osób/km2. Odnotowuje się tutaj ujemny przyrost naturalny oraz ujemne saldo migracji. W gminie Radoszyce na 1000 mieszkańców pracują 64 osoby, z czego większość, bo 57,4% wszystkich pracujących stanowią kobiety, a 42,6% mężczyźni. Stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiło tutaj 11,4% i było wyższe w przypadku kobiet. Wiele osób, bo 529 wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 79 pracujących dojeżdża do Radoszyc - tak więc saldo wynosi -450. Oznacza to, że gmina Radoszyce nie oferuje swoim mieszkańcom wystarczającej ilości miejsc pracy. W przypadku rozłożenia odsetka pracujących osób względem sektorów rynkowych, to 32,3% mieszkańców jest zatrudnionych w sektorze rolniczym, 29,2% w przemyśle i budownictwie, a co dziesiąta osoba (11,1%) w sektorze usługowym, najmniej, bo 1,3% pracuje w sektorze finansowym. Tak niski udział rolnictwa gminy w stosunku do województwa jest spowodowany najsłabszymi warunkami przyrodniczymi rozwoju rolnictwa, wysoką lesistością, a także wysokim udziałem użytków zielonych w strukturze użytkowania gruntów. Warunki krajobrazowe umożliwiają tutaj uprawę zbóż (żyto, jęczmień, owies), okopowych (ziemniaków, buraków pastewnych), hodowlę bydła i trzody chlewnej.


Aktualne i darmowe ogłoszenia o pracę w Radoszycach

Warto podkreślić, że na terenie gminy nie funkcjonują większe zakłady przetwórstwa rolniczego, które mogłyby stanowić miejsce pracy dla dużej liczby osób. Funkcjonują tutaj 602 podmioty gospodarki narodowej, gdzie 22 podmioty deklarowały swoją działalność jak rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo. Co trzecia firma (32,9%) zarejestrowana była jako podmiot sektora przemysłu i budownictwa, najwięcej, bo 382 podmioty zostały zakwalifikowana jest jako pozostała działalność. Wśród najczęściej pojawiających się kategorii można wymienić Handel hurtowy i detaliczny; naprawę pojazdów samochodowych, włączając motocykle (39.5%) Budownictwo (23.7%). Otwarcie własnej działalności gospodarczej wydaje się stanowić rozsądne rozwiązanie w gminie, ponieważ na portalach komercyjnych widnieje obecnie jedno ogłoszenie o pracę – na stanowisko pracownika administracyjnego z językiem niemieckim. Praca w regionie wymaga nabycia odpowiednich kompetencji lub podnoszenia tych, które już posiadamy. Pomoc w realizowaniu tego celu może zapewnić Powiatowy Urząd Pracy w Końskich. W celu znalezienia pracy można również zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Końskich. Aktualnie dla Radoszyc można odnaleźć tam 3 oferty pracy – na stanowisko zbrojarza-betoniarza, spawacza i technika handlowca. Warto jednak zwrócić uwagę, że oferty są dostępne w systemie o kilku miesięcy i mogą być nieaktualne. Pomimo niesprzyjających warunków radoszyckiego rynku pracy, nie warto rezygnować z usług tutejszego urzędu pracy.


Urząd pracy w Radoszycach - oferty pracy
 

Poza pełnieniem roli pośrednika, urząd pracy daje możliwość udziału w programach aktywizacji zawodowej czy skorzystanie z dofinansowania do otwarcia własnej działalności gospodarczej. Urząd przewiduje dla takich osób doradztwo, udzielenie pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia w celu umożliwienia podjęcia lub utrzymania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub założenia własnej działalności gospodarczej. Poza powyższymi, w urzędzie pracy można otrzymać dofinansowanie, które umożliwi zmianę lub podwyższenie swoich kwalifikacji. Na miejscu można skorzystać również z usług doradcy zawodowego, który stanowi wsparcie w wyborze swojej ścieżki zawodowej, pomoże w przygotowaniu dobrego CV oraz przygotuje nas do rozmowy rekrutacyjnej. Obecnie w urzędzie prowadzone są programy aktywizacyjne tj. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie koneckim w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie koneckim realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, czy projekt Bądź sobie szefem, którego celem jest „wzrost liczby nowopowstałych miejsc pracy w mikroprzedsiębiorstwach dzięki interwencji priorytetu oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie koneckim.” Poniżej zamieszczamy podstawowe dane kontaktowe.

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich
http://konskie.praca.gov.pl/
ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie
tel. (41) 260 43 62, tel. (41) 260 43 63,
tel. (41) 372 63 63, tel (41) 372 23 14,
tel. (41) 375 18 64, tel. (41) 375 18 42
tel. (41) 372 67 01, tel. (41) 372 22 47.
fax. (41) 260 43 64
e-mail: kiko@praca.gov.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30
Godziny przyjmowania interesantów:
7.45 - 14.45

W ramach Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich funkcjonuje również filia w Stąporkach, której dane zamieszczamy poniżej:

PUP w Końskich Filia w Stąporkowie
http://konskie.praca.gov.pl/filia-pup-w-staporkowie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132a
26-220 Stąporków
tel. (41) 374 03 90
fax. (41) 374 11 53
e-mail: kikost@praca.gov.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30
Godziny przyjmowania interesantów:
7.45 - 14.45