Twoje wsparcie w rekrutacji

Urzędnik Katowice - najnowsze oferty pracy

Referent prawny ds. karnych skarbowych

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Prowadzi postępowania przygotowawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe oraz postępowania mandatowe w sprawach o wykroczenia skarbowe, w ...
Katowice
27-11-2020

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Prowadzi postępowania w II instancji dotyczące zobowiązań w podatku od towarów i usług, zwrotu osobom fizycznym wydatków związanych z budownictwem ...
Katowice
27-11-2020

Referent ds. rejestracji i identyfikacji podatkowej

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Prowadzi analizę ryzyka podmiotów rejestrujących się do podatku od towarów i usług (VAT), w celu wyeliminowania podmiotów fikcyjnych i objęcia ...
Katowice
27-11-2020

Referent ds. czynności analitycznych i sprawdzających

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Pozyskuje i analizuje dane, w celu typowania podmiotów do kontroli podatkowej lub czynności sprawdzających oraz zarządzania ryzykiem wewnętrznymPrzeprowadza czynności sprawdzające, ...
Katowice
27-11-2020

Referent prawny

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach
rozpatruje odwołania, zażalenia, wnioski składane w I instancji, a także skargi na bezczynność i przewlekłość oraz skargi w trybie art. ...
Katowice
27-11-2020

Referent ds. osobowych

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach
redaguje rozkaz dzienny Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach;sporządza wyciągi z rozkazu dziennego Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach dotyczących ...
Katowice
24-11-2020

Starszy referent ds. obsługi sekretarsko-biurowej

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
Prowadzenie ewidencji pism wpływających i wychodzących w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentacji w Inspektoracie zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa;Kontakty z ...
Katowice
21-11-2020

Oferty pracy najbliżej miejscowości Katowice:

Referent prawny ds. karnych skarbowych

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Siemianowice Śląskie
Katowice

27-11-2020

Starszy referent ds. obsługi kancelaryjno - biurowej

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich
Siemianowice Śląskie
Katowice

26-11-2020

Referent ds. ewidencyjnych oraz szkolenia i doskonalenia zawodowego

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach
Świętochłowice
Katowice

25-11-2020

Referent prawny ds. karnych skarbowych

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Sosnowiec
Katowice

27-11-2020

Referent ds. spraw wierzycielskich

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Sosnowiec
Katowice

27-11-2020

Referent prawny ds. karnych skarbowych

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Mysłowice
Katowice

27-11-2020