Rozmowa kwalifikacyjna

Pytania na rozmowie kwalifikacyjnej - czy może paść każde z nich?

7 sierpnia 2023

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 18 głosów

18 głosów

6 komentarzy
Pytania na rozmowie kwalifikacyjnej - czy może paść każde z nich?
Dowiedz się, jak odpowiadać na najczęstsze i trudne pytania na rozmowie kwalifikacyjnej. Jakich pytań pracodawca nie może zadać? Przygotuj się!

Kiedy otrzymasz zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną, przygotowanie jest kluczem do sukcesu. Najczęstsze pytania kwalifikacyjne mogą być zróżnicowane i czasami trudne, ale pamiętaj, że rozmowa to szansa na zaprezentowanie swoich umiejętności i doświadczenia. Typowe pytania rekrutacyjne dotyczą Twojego doświadczenia zawodowego, umiejętności technicznych, a także umiejętności miękkich, takich jak zarządzanie czasem i komunikacja.

Zakazane pytania na rozmowie o pracę to te dotyczące Twojej płci, wieku, stanu cywilnego, orientacji seksualnej, pochodzenia etnicznego czy wyznania. Warto zapoznać się z podstawowymi zasadami rozmowy kwalifikacyjnej, aby wiedzieć, czego można oczekiwać i jak na nie odpowiedzieć.

Jak odpowiadać na pytania?

Odpowiadając na pytania rekrutacyjne, ważne jest, aby być autentycznym i szczerym. Przykładowe odpowiedzi na pytania mogą Ci pomóc w zrozumieniu, jakie informacje warto przekazać rekruterowi. Na pytania o Twoje wynagrodzenie w poprzedniej firmie, unikaj podawania konkretnych kwot. Zamiast tego możesz powiedzieć, że Twoje oczekiwania finansowe są elastyczne i zależą od całości oferty, w tym pakietu benefitów.

Zadawane pytania na rozmowie kwalifikacyjnej będą związane z Twoją znajomością branży, zdolnościami analitycznymi, zdolnością do rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. Odpowiedz na nie spokojnie i w sposób zrozumiały. Zademonstruj swoją pasję i zaangażowanie w dziedzinę, w której chcesz pracować.

Sekret skutecznych odpowiedzi na pytania rekrutacyjne
Odpowiadając na pytania rekrutacyjne, ważne jest, aby być autentycznym i szczerym.

Co mówi Kodeks pracy?

Pracodawca lub oddelegowany przez niego pracownik, który przygotowuje się do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami do pracy, powinien pamiętać o art. 221 Kodeksu pracy. Zgodnie z nim może on żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • imiona rodziców,
 • datę urodzenia,
 • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
 • wykształcenie,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Norma prawna zawarta w przywołanym przepisie pozwala na podzielenie wszystkich pytania, jakie mogą paść na rozmowie kwalifikacyjnej na cztery sfery. Mowa tu odpowiednio o sferze identyfikacji personalnej, sferze pracy, sferze tajemnicy osobistej i sferze prywatnej. Do pierwszej zaliczyć należy punkty od 1 do 4.

Gdy mowa o sferze pracy, to należy zauważyć, że ustawodawca ograniczył ją wyłącznie do wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Warto przy tym dodać, że mowa tu nie o wszystkich pracodawcach, na rzecz których pracownik świadczył pracę, ale wyłącznie o tych, u których pracował w oparciu o umowę o pracę. Dzieje się tak dlatego, że pojęcie "zatrudnienie" odnosi się wyłącznie do pracy w ramach stosunku pracy.

Jeżeli pracownik posiada dzieci, to pracodawca ma prawo żądać od niego podania takich danych, jak data urodzenia czy numer PESEL. Informacje te są niezbędne po to, aby mógł on korzystać z dodatkowych uprawnień, które zostały przewidziane w Kodeksie pracy. Ten punkt dotyczy jednak tylko pracowników, nie zaś kandydatów aplikujących na stanowisko.

Szukasz pracy?

Praca dodatkowa- tygodniówki- Nowa Huta- zmiany noce

TWG Polska Sp. z o.o.

 • Kraków
 • 26-28 zł / h
Dodana

OPERATOR MASZYN - produkcja śrub

BULTEN POLSKA S.A.

 • Bielsko-Biała
Dodana
Dodana
Dodana
Dodana

Pozostałe informacje wchodzą w sferę osobistą - ustawodawca stwierdził, że nie są one niezbędne pracodawcy do podjęcia decyzji o zatrudnieniu ubiegającego się o pracę kandydata. Trzeba tu jednak wskazać na pewien wyjątek. Taki odnosi się choćby do żądania zaświadczenia o niekaralności - przy wykonywaniu niektórych zawodów posiadanie takiego dokumentu jest niezbędne.

Jak się chronić przed niedozwolonymi pytaniami?

Z całą pewnością każda osoba, która poszukuje pracy powinna wiedzieć, w jaki sposób bronić się przed pytaniami niedozwolonymi. Choć nie powinny one paść na rozmowie kwalifikacyjnej, nie można wykluczyć, że tak się nie stanie. Wiele kontrowersji budzi ewentualne udzielenie odpowiedzi niezgodnej z prawdą. W praktyce przyjmuje się, że kłamstwo nie może być podstawą do wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Pracodawca nie ma też prawa pociągnąć swojego podwładnego choćby do odpowiedzialności porządkowej. W doktrynie przyjmuje się, że takie działanie jest tu jednym ze sposobów ochrony i stanowi obronę konieczną.

Każdy kandydat, który usłyszał na rozmowie kwalifikacyjnej pytanie z puli niedozwolonych, powinien wiedzieć, że może dochodzić swoich praw. Drogi są dwie - może on bowiem:

 • żądać ochrony dóbr osobistych na podstawie Kodeksu cywilnego (w tym przypadku powinien powołać się na art. 23 i 24),
 • żądać odszkodowania w sytuacji, w której brak udzielenia odpowiedzi na pytanie spowodował, że nie został on zatrudniony.

W praktyce większość kandydatów ma problem z udowodnieniem punktu drugiego. Aby móc dochodzić odszkodowania, osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna mieć solidne dowody na to, że nie została podpisana z nią umowa właśnie z tego względu.

Bronić może się też pracownik

Nie tylko na rozmowie kwalifikacyjnej mogą paść pytania, które nie powinny. Trzeba pamiętać, że także pracownik narażony jest na to, że jego przełożony zacznie wypytywać o jego życie prywatne. Pracownik również ma prawo bronić się przed nadużyciami. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami może on powołać się na:

 • naruszenie jego dóbr osobistych (art. 111 Kodeksu pracy),
 • ciężkie naruszenie obowiązków pracodawcy (to umożliwia mu wypowiedzenie umowy o pracę w trybie natychmiastowym z winy pracodawcy),
 • lub uznać, że doszło do dyskryminacji (taka sytuacja ma miejsce wówczas, gdy nieudzielenie przez zatrudnionego odpowiedzi spowodowało, że został on pominięty choćby w procesie awansu).

Dochodzenie roszczeń przez pracownika może być równie trudne jak w przypadku kandydata. 

Każda rozmowa kwalifikacyjna musi odbywać się według ustalonych norm tzn. zgodnie z prawem pracy, kandydat ma prawo do odmowy pytań, które mogą w jakikolwiek sposób naruszać jego dobra osobiste bądź próbują go dyskryminować.

Tego unikaj

Twój przyszły pracodawca nie jest bezkarną osobą, która może pytać o wszystko. Do niedawna większość osób uważała, że pytanie o przyszłość to nic osobistego i nie mają wpływu na dostanie pracy, jednak wszystko się odmieniło, ponieważ w ten sposób pracodawca może określić, czy jesteś osobą dużego ryzyka. Wymienia się kilka typów ludzi wysokiego ryzyka dla pracodawców:

 • młode kobiety planujące ciąże.
 • kobiety z małymi dziećmi.
 • osoby o innej karnacji skóry.
 • niepełnosprawni
 • osoby otyłe

Wszystkie przedstawione przeze mnie typy osób mogą być automatycznie skreślone z listy osób, które mogłyby dostać prace, ponieważ mogą być w krótkim czasie niedyspozycyjne do pracy, dlatego warto uważać jak przedstawiacie się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Pytania w trakcie trwania rozmowy powinny być sprecyzowany konkretnie, tylko i wyłącznie zawierać informacje w celach służbowych.

Tego pracodawca nie może

Prywatne sprawy nie powinny interesować pracodawcy, jeżeli o nie spyta będzie mógł być narażony na konsekwencje prawne, a owe pytania nie mogą dotyczyć:

 • religi
 • własnych plany życiowych
 • poglądów politycznych
 • pochodzenia
 • orientacji seksualnej

Najczęściej kobiety mogą być narażone na pytanie związane z planowaną ciążą, gdyż wtedy pracodawca musi znaleźć kogoś na twoje miejsce oraz dodatkowo zagwarantować Ci miejsce pracy nawet do 3 lat, a to jest bardzo niekorzystną dla nich opcją. Podczas twojej rozmowy powinieneś najlepiej określić swoje stanowisko i czekać na pytania przyszłego pracodawcy dotyczące tylko i wyłącznie potrzebnych informacji do określonego stanowiska, które chcesz zająć. W zdrowym ciele zdrowy duch - to przysłowie najbardziej ukazuje aktualną sytuacje panującą na rynku pracy. Niestety trzeba przyznać, że osoby młode i piękne mają o wiele większą szanse na dostanie pracy niż otyłe, ponieważ z jednej strony odzywa się tutaj czynnik medyczny (zdrowie), a z drugiej strony czynnik psychologiczny, gdyż aparycja drugiego człowieka ma bardzo duży wpływ na odbiór produktu przez drugą osobę. Jest to bez wątpienia jeden z punktów, na które zwraca uwagę pracodawca podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dla wielu z nas wygląd jest jednym z najważniejszych czynników, dlatego nie można liczyć na wyrozumiałość od pracodawcy. Podsumowując wszystkie osoby, które będą szukać pracy bądź po prostu nie potrafią odnaleźć się w nowych rozmowach kwalifikacyjnych proponujemy odnosić się głównie do kodeksu pracy, który zawiera wszystkie informacje dotyczące tego co wolno a co nie wolno twojemu przyszłemu pracodawcy. Nie musisz już więcej razy dawać się oszukiwać twojemu przyszłemu pracodawcy, zmień to i poczuj, że masz nad tym kontrolę.

Najczęstsze pytania na rozmowie kwalifikacyjnej

Do najczęstszych pytań na rozmowie kwalifikacyjnej należą:

 • "Opowiedz o sobie" - rekruter chce poznać Twój krótki przegląd doświadczenia zawodowego i edukacji.
 • "Dlaczego chcesz pracować w naszej firmie?" - tu warto skupić się na wartościach firmy i dopasowaniu ich do swoich celów zawodowych.
 • "Jakie są Twoje największe osiągnięcia zawodowe?" - podaj przykłady sukcesów, które potwierdzają Twoje umiejętności.
 • "Jak radzisz sobie pod presją?" - przedstaw realne sytuacje, w których skutecznie radziłeś sobie w trudnych warunkach.
 • "Opowiedz o sytuacji, w której musiałeś rozwiązać konflikt w zespole" - skup się na współpracy i budowaniu pozytywnych relacji.
 • "Gdzie widzisz siebie za 5 lat?" - pokaż, że masz plany i cele rozwoju w branży.
 • "Jakie są Twoje mocne strony?" - wskazuj umiejętności, które są kluczowe dla stanowiska.
 • "Jak radzisz sobie z porażkami?" - pokaż, że umiesz się na nich uczyć i rozwijać.
 • "Opowiedz o projekcie, który przyniósł największe wyzwania" - podaj przykład, który prezentuje Twój potencjał i zdolności.
 • "Jakie pytania masz do nas?" - zadaj pytania, które pokażą Twoje zainteresowanie firmą i stanowiskiem.
Pytanie Kategoria Przykładowe odpowiedzi
Jakie są Twoje najmocniejsze umiejętności? Sfery identyfikacji personalnej "Jestem bardzo skrupulatny w organizacji pracy i zawsze dążę do osiągnięcia celów."
Jakie jest Twoje doświadczenie zawodowe? Sfery pracy "Przez ostatnie 5 lat pracowałem jako specjalista ds. marketingu w firmie XYZ."
Czy posiadasz dzieci? Sfera tajemnicy osobistej "Tak, mam dwoje dzieci."
Czy uważasz, że doskonale pasujesz do tego stanowiska? Sfera prywatna "Tak, moje umiejętności i doświadczenie są idealnie zgodne z wymaganiami tego stanowiska."
Jakie są Twoje długoterminowe cele zawodowe? Sfery identyfikacji personalnej "Chciałbym awansować na stanowisko menedżerskie i rozwijać swoje umiejętności przywódcze."
Czy potrafisz pracować pod presją czasu? Sfery pracy "Tak, jestem dobrze zorganizowany i potrafię skutecznie zarządzać czasem."
Jak radzisz sobie z konfliktami w zespole? Sfera tajemnicy osobistej "Staram się rozwiązywać konflikty poprzez otwartą i konstruktywną komunikację."
Czy jesteś gotowy do pracy w systemie zmianowym? Sfera prywatna "Tak, jestem elastyczny i gotowy do pracy zarówno w dzień, jak i w nocy."
Czy zdobyłeś jakieś certyfikaty lub kursy związane z branżą? Sfery identyfikacji personalnej "Tak, ukończyłem kurs zarządzania projektami i posiadam certyfikat językowy."
Jakie są Twoje mocne strony i wady jako pracownika? Sfery pracy "Jestem bardzo skrupulatny i pracowity, ale czasami zbyt perfekcjonistycznie podchodzę do zadań."
Czy masz doświadczenie w pracy z klientem? Sfera tajemnicy osobistej "Tak, przez 3 lata pracowałem jako przedstawiciel handlowy i obsługiwałem klientów."
Jakie są Twoje oczekiwania co do wynagrodzenia? Sfera prywatna "Oczekuję wynagrodzenia zgodnego z moimi umiejętnościami i doświadczeniem na rynku."

Dziwne pytania na rozmowie kwalifikacyjnej

Niektóre firmy zadają pytania zaskakujące, aby sprawdzić kreatywność i umiejętność radzenia sobie z nietypowymi sytuacjami. Takie dziwne pytania na rozmowie kwalifikacyjnej mogą brzmieć na przykład: "Gdybyś był warzywem, jakim warzywem byś był?" lub "Opowiedz dowcip". Odpowiadając na takie pytania, zachowuj profesjonalizm i bierz pod uwagę wartości firmy, by dobrze wpasować odpowiedzi w ich kulturę organizacyjną.

Warto pamiętać, że pytań rekrutacyjnych może być wiele, ale nie trać pewności siebie. Wykorzystaj rozmowę kwalifikacyjną jako możliwość prezentacji swoich umiejętności i doświadczenia.

To może Cię również zainteresować

O co nie można pytać na rozmowie kwalifikacyjnej?

Najczęściej zadawane pytania

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

Przygotowanie jest kluczem do sukcesu. Znajdź informacje o firmie, ćwicz odpowiedzi na typowe pytania rekrutacyjne i zachowaj pewność siebie.

Jakie są najczęstsze pytania na rozmowie kwalifikacyjnej?

Najczęściej rekruterzy pytają o doświadczenie zawodowe, umiejętności, jak radzisz sobie w konfliktach, jakie są Twoje mocne strony i słabości.

Czy są pytania zakazane na rozmowie o pracę?

Tak, rekruterzy nie mogą pytać o informacje osobiste, np. o orientację seksualną, stan cywilny, plany rodziny. Mogą zadawać tylko pytania związane z pracą.

Jak odpowiadać na pytania rekrutacyjne?

Odpowiadaj zwięźle i konkretnie. Podaj przykłady z poprzednich doświadczeń, które potwierdzą Twoje umiejętności i kompetencje.

Czy dziwne pytania na rozmowie kwalifikacyjnej są normalne?

Tak, czasem rekruterzy zadają dziwne pytania, aby sprawdzić Twoją kreatywność i elastyczność w reakcjach. Odpowiadaj spokojnie i logicznie.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Julia Gryglak

Stażysta

Autorka artykułów dla Aplikuj.pl, copywriter

6 komentarzy

paweł

paweł

Dobrze wiedzieć. Dzięki temu można odpowiednio się do wszystkiego przygotować. To bardzo korzystna rzecz.
Patryk

Patryk

Rozmowy kwalifikacyjne mogą być bardzo różne: czas trwania, liczba rozmówców lub rodzaj rozmowy mogą się znacznie różnić, a czasami do rozmowy włączane są ćwiczenia praktyczne.
Igor NK

Igor NK

Można znaleźć na tym portalu i innych- pytania które najczęściej są zadawane podczas rozmowy rekrutacyjnej. Warto się z nimi zapoznać. Są też takie pytania- niezwiązane z niczym, aby zdenerwować kandydata podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
Giza

Giza

Na rozmowie kwalifikacyjnej nie może paść każde pytanie. To raczej każdy przystępujący do rekrutacji wie, czego nie może się zapytać pracodawca. Nie może się spytać np. za jaką partią polityczną jestem.
Goliat

Goliat

Trzeba o tym pamiętać. Jednak te co mogą paść lepiej jest utrwalić. Pamiętaj również, że pozytywne nastawienie często odgrywa kluczową rolę i jest kluczem do sukcesu.
Cecylia W.

Cecylia W.

Tylko doświadczenie, próba i błąd pozwoliły mi wyciągnąć właściwe wnioski na temat tego, jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną, którą faktycznie wdrożyłem, ale kosztowało mnie to setki godzin mojego czasu.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka