Zawody i ich potencjał

Asesor - praca, zarobki, doświadczenie, zatrudnienie, przyszłość

16 listopada 2022

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 10 głosów

10 głosów

3 komentarze
Asesor - praca, zarobki, doświadczenie, zatrudnienie, przyszłość
Asesor to specjalista, który jest przygotowywany do pełnienia obowiązków sędziego, prokuratora lub komornika – w zależności jaką ścieżkę kariery obierze. W ramach przygotowania do pełnienia zawodu odbywa się więc 4- lub 5-letnią, płatną praktykę, w której ramach mierzy się z naprawdę ogromną ilością obowiązków. Dlatego też w poniższym wpisie wyjaśniamy, czy asesor jest przyszłościowym zawodem oraz jakie warunki należy spełnić, by nim zostać

 

Asesor – na czym polega praca?

Tak jak wspomnieliśmy we wstępie asesor to osoba, która w ramach 4- lub 5-letniego stażu realizuje swoje obowiązki w sądzie, prokuraturze lub kancelarii komorniczej. W zależności od miejsca jego pracy można więc wyróżnić asesora sądowego, prokuratury oraz komorniczego. Co ciekawe zawód ten istniał jeszcze przed III rozbiorem Polski w 1795 roku. Asesorem nazywano wtedy doradcę sędziego, który uzupełniał komplet sędziowski i brał udział głównie w sądach ziemskich. Obecnie urząd ten obsadza się w sądach powszechnych, administracyjnych, notariacie, prokuraturze oraz izbach komorniczych, a jego sprawowanie jest traktowane jako 4-letni okres próbny, który poprzedza nominację na sędziego, prokuratora, czy komornika. W trakcie sprawowania tej pozycji, asesor posiada pełen prawnokarny status funkcjonariusza publicznego, co oznacza, że wydane przez niego decyzje są pełnoprawne tak jak w przypadku sędziego, prokuratora, czy komornika.

To jednak nie wszystko, czym zajmuje się asesor. Pora bowiem odpowiedzieć sobie na pytanie: jaki jest zakres obowiązków na stanowisku asesor? Obowiązki asesora są ściśle związane z funkcją, jaką ma w przyszłości pełnić. Do jego powinności należą więc m.in.:

 • W przypadku asesora komorniczego:
  • Rejestracja spraw;
  • Księgowanie wpłat;
  • Prowadzenie spotkań z klientami;
  • Wykonywanie czynności egzekucyjnych – na polecenie komornika;
  • Podnoszenie swych kwalifikacji zawodowych.
 • W przypadku asesora sądowego:
  • Pełnienie obowiązków sędziego – na mocy zapisów Dziennika Ustaw (Dz.U.2020.2072 z dn. 15 lipca 2022 r.), maks. przez 4 lata;
  • Podnoszenie swych kwalifikacji zawodowych.
 • W przypadku asesora prokuratury:
  • Pełnienie funkcji asystenta prokuratora;
  • Pełnienie czynności zawodowych – przez okres maks. 3 lat, jednak bez prawa do występowania przed sądem apelacyjnym i okręgowym w sprawach II instancji, bez prawa do votum oraz występowania przed Sądem Najwyższym;
  • Podnoszenie swych kwalifikacji zawodowych.


 

Jak więc widać, niezależnie od miejsca pełnienia tej funkcji, asesor ma bardzo wiele obowiązków. Zwłaszcza jeśli pełni on funkcję niezależnego sędziego, prokuratora lub komornika.

Ile zarabia asesor?

Zarobki asesorów utrzymują się na poziomie od 3 000 do 6 000 zł brutto. Co ciekawe, taka duża różnica w pensji jest nie tylko wynikiem doświadczenia, ale również miasta oraz wielkości kancelarii, w której asesor (komorniczy, notarialny) pracuje. Czynnik ten decyduje bowiem o ilości spraw, jakie wpływają do kancelarii. Na najmniejsze stawki mogą narzekać pracownicy małych firm prywatnych. Nieco lepiej zarabiają pracownicy zatrudnieni w większych firmach, choć na najlepsze pensje mogą liczyć pracownicy sektora publicznego, czyli asesorzy sądowi i prokuratury. Obrazuje to poniższa tabela.

POZIOM WYNAGRODZENIA ZAROBKI BRUTTO ZAROBKI NETTO
MINIMALNE 3 200 zł / msc 2 512 zł / msc
ŚREDNIE 5 960 zł / msc 4 393 zł / msc
WYSOKIE 7 920 zł / msc 5 729 zł / msc

W jakich warunkach pracuje asesor?

Szukasz pracy?
Zobacz oferty: praca Prawo

Pomoc administracyjna

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

 • Bielsko-Biała
Dodana
Dodana

Specjalista ds. prawnych

Promost Consulting sp. z o.o. sp. k.

 • Rzeszów
Dodana

Inspektor nadzoru ds. budowlanych

BBTBS

 • Bielsko-Biała
 • 6 000-7 000 zł / mc
Dodana

Inspektor nadzoru inwestorskiego w Administracji Domów Mieszkalnych

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała

 • Bielsko-Biała
Dodana

Praca asesora może dzielić się na kilka etapów – w zależności od rodzaju pełnionej funkcji. Asesorzy sądowi i prokuratury pracują głównie z sądu, choć oczywiście część swoich obowiązków mogą również wykonać z domu. Nieco inaczej wygląda specyfika pracy asesora komorniczego. Przeprowadzane przez niego egzekucje komornicze toczą się nie tylko na sali sądowej, ale i w miejscu zamieszkania osoby obarczonej długiem komorniczym. O ile więc praca asesora sądowego ogranicza się jedynie do sali sądowej, w przypadku asesora komorniczego w grę wchodzi również praca w terenie. W dodatku nie należy ona do najprzyjemniejszych – ściąganiu długów towarzyszy wiele skrajnych emocji. Osoba ubiegająca się o pracę na tym stanowisku powinna być:

 • Odporna na stres;
 • Gotowość do pracy w terenie – zwłaszcza asesor komorniczy;
 • Nie mieć za sobą poważnych operacji czy chorób serca – stres może wpłynąć na pogorszenie zdrowia;
 • Myśleć racjonalnie i nie kierować się emocjami.

To jednak dopiero nieduży ułamek tego, jakie warunki powinna spełniać osoba ubiegająca się o posadę asesora.

Czy do pracy na stanowisku asesor potrzebne są studia lub dodatkowe szkolenia?

Podstawowym warunkiem kwalifikującym do ubiegania się o pracę asesora są przede wszystkim ukończone studia prawnicze. Drugą istotną sprawą jest posiadanie zaświadczenia o niekaralności. To jednak dopiero początek wymagań, jakie kandydat lub kandydatka musi spełniać. Stanowisko asesora prokuratury przyznawane jest na drodze konkursu, który kończy się egzaminem. W praktyce więc oznacza to nie tylko konieczność dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów, ale i zdanie egzaminu, który składa się z 90 pytań. Dla utrudnienia odnoszą się one do różnych dziedzin prawa.

Nieco inaczej wygląda to w przypadku asesora komorniczego, czy notarialnego. Po ukończeniu studiów oraz zdobyciu dyplomu muszą oni bowiem odbyć dwuletnie szkolenie w ramach tzw. aplikacji komorniczej. Co więcej, program aplikacji obejmuje też zajęcia seminaryjne, w których trakcie omawia się różne przepisy prawa cywilnego, procesowego, gospodarczego oraz wielu innych dziedzin życia. Dopiero potem aplikant może przystąpić do egzaminu komorniczego, jaki składa się z części pisemnej i ustnej. Dopiero wtedy kandydat może przystąpić do konkursu na asesora komorniczego.

Z kolei zupełnie inaczej jest to w przypadku asesorów sądowych, których na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa powołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z zapisami Prawa o ustroju sądów administracyjnych w ten sposób asesor sądowy jest wyznaczany na okres 5 lat w jednym z wojewódzkich sądów administracyjnych. Szczegółowo obrazuje to poniższa tabela.

CZY POTRZEBNE? SZKOŁY / STUDIA KURSY / SZKOLENIA
WYMAGANE

Zdanie egzaminu adwokackiego jest niezbędne do zdobycia zawodu jako asensor

Po pomyślnym napisaniu egzaminu adwokackiego potrzebna jest również roczna praktyka jako asystent prokuratora

PRZYDATNE

-

-

W tym miejscu warto również zadać sobie pytanie, jakie kompetencje przydadzą się do pracy jako asesor? Poza wykształceniem prawniczym powinny to być też:

 • Zaświadczenie o niekaralności;
 • Dokument potwierdzający posiadanie dyplomu prawniczego;
 • Odbyta aplikacja;
 • Zdany egzamin;
 • Polskie obywatelstwo;
 • Pełna zdolność do czynności prawnych.

Ponadto kandydat na asesora powinien wyróżniać się nieposzlakowaną opinią oraz posiadać zaświadczenie lekarza medycyny pracy o zdolności do wykonywania swoich obowiązków.

Jakie są możliwości zatrudnienia w zawodzie asesor?

Biorąc pod uwagę wymagania, jakie musi spełniać asesor oraz fakt, iż rekrutacja na to stanowisko odbywa się na drodze konkursu (poza asesorem sądowym, którego mianuje Prezydent RP), droga do zostania asesorem nie jest lekka. Nie ulega jednak wątpliwości, że taki asesor przyda się nie tylko w sądzie, ale kancelarii komorniczej, czy notarialnej. Co więcej, zawód ten jest ogromną szansą dla prawników, którzy w przyszłości chcą zostać sędziami, prokuratorami, czy komornikami – otwiera im bowiem wrota do kariery.

Jakie czynniki szkodliwe występują na stanowisku asesor?

Praca asesora nie jest związana z wieloma zagrożeniami. Największym minusem tej pracy może być wyłącznie stres, z którym trzeba będzie się zmagać w miejscu pracy. W przypadku asesora komorniczego może to również być zła pogoda, która utrudni pracę w terenie. Zdaniem niektórych istotnym zagrożeniem może być również sama specyfika wykonywanego zawodu. Orzekając w sprawie sądowej, każdy asesor sądowy powinien liczyć się z ryzykiem, jakie płynie z tej pracy. Zwłaszcza jeśli orzeka się przeciw przestępcom.

Video

Czy zawód asesor jest przyszłościowy?

Oczywiście, że tak. Zawód asesora otwiera wielu młodym prawnikom drzwi do dalszej kariery sędziego, prokuratora, czy komornika. Wpływa na to również ugruntowana w polskim prawie pozycja asesora. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem jest to bowiem staż, jaki należy odbyć, by zajść jeszcze dalej. Zachęcające są również zarobki, które wzrastają wraz z doświadczeniem.

 

Najczęściej zadawane pytania

Kim jest asesor?

Asesor to osoba, która w ramach stażu wykonuje obowiązki sędziego, komornika, notariusza lub prokuratora.

Ile zarabia asesor?

W zależności od miejsca zatrudnienia asesor zarabia od 3000 do nawet powyżej 6000 zł.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Aleksandra Góral

Redaktor

Redaktor. Content Marketing specialist WhitePress. Specjalista Social Media.

3 komentarze

afera

afera

Zarobki wyglądają całkiem nieźle, ale wymagania są dość wysokie. Trudno mi sobie wyobrazić, żebym poradziła sobie z pracą asesora, zwłaszcza jeśli miałabym zajmować się egzekucjami komorniczymi. Ciężko mi sobie wyobrazić pracę w tak stresujących warunkach.
Aniela

Aniela

Ta tabela z poziomem wynagrodzeń jest bardzo przydatna, szacunek dla autora za jej przygotowanie. Myślę, że warto zainteresować się zatrudnieniem asesora, szczególnie jeśli chcemy mieć doświadczenie prawnicze w naszej firmie. Chętnie zatrudniłbym kogoś na tym stanowisku.
dział kadr

dział kadr

Od dawna myślę, że praca w sądzie lub prokuraturze byłaby dla mnie idealna. Teraz wiem, że jako asesor miałabym szansę na zdobycie potrzebnego doświadczenia i kwalifikacji. Zarobki też wydają się zadowalające. Muszę przyznać, że artykuł jest bardzo pomocny w zrozumieniu tego, czym polega praca asesora.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka