!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Najwięksi pracodawcy w Polsce

Praca KGHM Polska Miedź - czołowy producent miedzi i srebra rafinowanego na świecie

27 lipca 2020

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 10 głosów

10 głosów

1 komentarz

Praca KGHM Polska Miedź - czołowy producent miedzi i srebra rafinowanego na świecie
KGHM Polska Miedź S.A. jest jedną z największych spółek Skarbu Państwa. Bogate doświadczenie i rozbudowana infrastruktura pozwalają firmie utrzymywać się w czołówce największych producentów miedzi i srebra rafinowanego na świecie. Ogrom przedsiębiorstwa sprawia, że jest ono również jednym z największych pracodawców nad Wisłą.

Działalność KGHM Polska Miedź skupia się głównie na terenie Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Spółka zalicza się także do grupy największych firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i może się pochwalić obecnością w indeksach WIG20 i WIG30. Prawdziwy kolos na polskim rynku kusi pracowników i dlatego warto mu się przyjrzeć bliżej.

Historia firmy KGHM Polska Miedź

KGHM Polska Miedź jest dziś jednym z największych przedsiębiorstw w kraju, a za swoje początki może uznać lata 1949-1955 gdy w tzw. Starym Zagłębiu reaktywowano kopalnie "Lena", "Konrad" oraz zbudowano zupełnie nową kopalnię "Nowy Kościół". W 1951 roku rozpoczęto w Legnicy budowę zakładów metalurgicznych. Pierwsze obiekty zostały oddane do użytku w 1953 roku, a ostatecznie huta osiągnęła pełną operacyjność w 1959 roku.

Duże znaczenie dla rozwoju Zagłębia Miedziowego miała budowa szybów kopalń "Lubin" i "Polkowice". Prace nad tymi szybami pozwoliły na skonstruowanie nowoczesnej aparatury do monitorowania procesu mrożenia oraz rozmrażania płaszcza mrożeniowego. To zaś znacznie usprawniło prace nad kolejnymi szybami.

W 1960 roku w Lubinie uformowano przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Zakłady Górnicze "Lubin w budowie", zaś 1 maja 1961 roku nazwę przekształcono w Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi w Lubinie. Zadaniem przedsiębiorstwa było budowanie kopalń, hut, zakładów wzbogacania rud oraz formowanie zaplecza socjalnego i przedsiębiorstw pomocniczych.

Video

Kolejnym ważnym etapem rozwoju była budowa huty w Głogowie obejmująca lata 1968-78. Kombinat utworzył dwa zakłady Głogów I i Głogów II z piecem zawiesinowym. Lata 1969-74 przyniosły kolejną znaczącą inwestycję, jaką była budowa kopalni "Rudna", która stała się największą placówką tego typu w strukturach KGHM.

Zmiana ustroju politycznego w Polsce oznaczała konieczność restrukturyzacji kombinatu. Dokładnie 12 września 1991 roku Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi został przekształcony w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa o nazwie KGHM Polska Miedź S.A. Tym samym wykonano pierwszy krok w stronę prywatyzacji zakładów.

Kolejne lata przyniosły zmiany w strukturach przedsiębiorstwa. W czerwcu 1997 roku została przeprowadzona oferta publiczna akcji KGHM Polska Miedź S.A. Skarb Państwa pozbył się 32,8% akcji, a 15% akcji trafił w ręce pracowników spółki. Miesiąc później KGHM Polska Miedź S.A. zadebiutowało na Giełdach Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Londynie. W latach 2014-15 KGHM Polska Miedź rozpoczął działania wydobycia i produkcji w Chile. Przedsiębiorstwo w międzyczasie dokonało licznych inwestycji unowocześniając swoje zakłady oraz placówki wydobywcze.

Video

Działalność firmy KGHM Polska Miedź

KGHM Polska Miedź to potężny kombinat zajmujący się wydobyciem rud, wzbogacaniem ich oraz przetwórstwem. Liczne zakłady Grupy KGHM zajmują się kompleksowo procesami związanymi z przemysłem metalurgicznym. Na grupę składa się niemal 40 spółek odpowiadających za różne gałęzie branży od wydobycia przez obróbkę po sprzedaż metali.

Polski kombinat stał się jednym z największych przedstawicieli branży na świecie. Produkty KGHM Polska Miedź są dostępne w Europie, Ameryce Północnej oraz Ameryce Południowej.

Spółki Grupy KGHM produkują między innymi:

 • Miedź i produkty z miedzi;
 • Metale szlachetne w tym drogocenne srebro oraz złoto;
 • Molibden;
 • Ren;
 • Inne produkty w tym ołów, kwas siarkowy, siarczan miedzi, siarczan niklawy oraz selen.

Działalność KGHM Polska Miedź to nie tylko handel produktami, ale przede wszystkim wydobycie rud i ich przetwarzanie. Spółki należące do grupy zajmują się różnymi procesami związanymi z wydobyciem i produkcją:

 • Rozwój bazy zasobowej - branża górnicza wymaga pozyskiwania nowych zasobów. Te można zdobywać na dwa sposoby. Pierwszym jest przejmowanie podmiotów górniczych posiadających aktywa o atrakcyjnych ekonomicznie zasobach geologicznych. Drugą metodą jest prowadzenie prac eksploracyjnych, czyli poszukiwania złóż i rozpoznania geologicznego.
 • Wydobycie rud - KGHM Polska Miedź posiada własne kopalnie, z których czerpane są surowce. Wszystkie placówki przedsiębiorstwa bazują na wypracowanych w trakcie dotychczasowej działalności rozwiązaniach własnych.
 • Wzbogacanie rudy - mechaniczna przeróbka wydobywanego urobku pozwala na skuteczny odzysk miedzi, srebra oraz innych pierwiastków. Zakłady w Polsce dbają o uzyskanie, jak najbardziej wartościowych surowców z urobku przed dalszą obróbką w hutach.
 • Gospodarka odpadami - KGHM Polska Miedź stara się możliwie jak najlepiej dbać o środowisko, z którego dóbr korzysta. Właśnie dlatego firma dba o najwyższe standardy proekologiczne i między innymi posiada Obiekt Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most.
 • Hutnictwo i rafinacja - zdolności produkcyjne hut miedzi KGHM Polska Miedź stawiają przedsiębiorstwo w roli jednego ze światowych liderów branży metalurgicznej. Firma posiada trzy huty miedzi: HM Głogów, HM Legnica i HM Cedynia. Ich zdolność produkcyjna wynosi około 590 tys. ton miedzi elektrolitycznej, 270 tys. ton walcówki oraz 1 400 ton srebra.
 • Przetwórstwo - HM Cedynia realizuje produkcję walcówki oraz drutu z miedzi beztlenowej i drutu z miedzi beztlenowej z zawartością srebra.

KGHM Polska Miedź jako międzynarodowy koncern czuje się także zobowiązany do prac rozwojowych. Laboratoria przedsiębiorstwa pracują nad wynajdywaniem i wdrażaniem innowacyjnych technik wydobycia oraz przetwarzania rud. Dotychczasowo na badania jest przeznaczane około 40 mln zł rocznie, a od 2023 roku kwota ma wzrosnąć do blisko 200 mln zł rocznie.

W 2010 roku Urząd Regulacji Energetyki podjął decyzję o przyznaniu KGHM Polska Miedź S.A. roli Operatora Systemu Dystrybucyjnego elektroenergetycznego oraz Operatora Systemu Dystrybucyjnego gazowego. Tym samym przedsiębiorstwo rozpoczęło budowę własnych sieci energetycznych oraz zajęło się ich utrzymaniem i dystrybucją elektryczności i gazu.

KGHM Polska Miedź od dawna okupuje pozycję jednego z liderów branży na światowym rynku. O skali sukcesów i potędze koncernu świadczą liczby z oficjalnego raportu finansowego za 2019 rok.

KGHM Polska Miedź w liczbach:

 • 702 tys. ton - produkcja miedzi płatnej w grupie
 • 22,7 mln ton - światowe zasoby rud kontrolowane przez KGHM
 • 22 723 mln zł - przychody grupy w 2019 roku
 • 5 229 mln zł - wysokość wskaźnika EBITDA grupy
 • ponad 34 000 - ilość pracowników Grupy KGHM
 • + 11% - wzrost produkcji miedzi
 • + 18% - rekordowy wzrost produkcji srebra

W 2019 roku spółka KGHM Polska Miedź S.A. osiągnęła największy przychód z rynku krajowego.

Podział procentowy dochodów ze względu na państwa prezentuje się następująco:

 • Polska - 25%
 • Chiny - 14%
 • Niemcy - 14%
 • Wielka Brytania - 12%
 • Czechy - 7%
 • Włochy - 5%
 • Francja - 4%
 • Szwajcaria - 4%
 • Węgry - 4%
 • Pozostałe kraje - 11%

Sukcesy branżowe KGHM Polska Miedź

KGHM Polska Miedź od ponad pół wieku buduje swoją potęgę i czerpie garściami ze zdobywanych doświadczeń. Pozycja jednego z liderów branży oznacza, że firma nie tylko odnosi komercyjne sukcesy, ale także zdobywa liczne branżowe nagrody. Ilość wyróżnień również świadczy o skali sukcesu firmy.

Wybrane nagrody i wyróżnienia dla KGHM Polska Miedź:

"Lider 2019" - trzecie miejsce w kategorii Przemysł 4.0 konkursu organizowanego przez "Gazetę Bankową".

"Najbardziej Wiarygodny w Realizacji Planów i Strategii" - wyróżnienie przyznane podczas II edycji gali ISB News "Najbardziej Wiarygodni w Polskiej Gospodarce".

"Laur Innowacyjności 2019" - nagroda przyznana za najlepsze produkty innowacyjne. KGHM zdobył za swoje dokonania Złoty Laur, Srebrny Laur oraz Wyróżnienie.

"Innowator Wprost" - nagroda dla KGHM w kategorii Ekologia i Środowisko za realizację projektu BAT As.

"Polski Kompas" - nagroda "Gazety Bankowej" za zaangażowanie w rozwój polskiej gospodarki i bycie ambasadorem Polski na świecie.

"Lider Bezpieczeństwa Technicznego" - wyróżnienie w rankingu Urzędu Dozoru Technicznego i zwycięstwo w kategorii "Eksploatujący urządzenia techniczne".

Tak się prezentują wybrane nagrody tylko z minionego roku. KGHM Polska Miedź regularnie jest doceniane w wielu prestiżowych plebiscytach i tym samym wydaje się być bardzo atrakcyjnym pracodawcą.

Praca w firmie KGHM Polska Miedź

KGHM Polska Miedź zatrudnia łącznie ponad 34 000 pracowników, co stawia firmę w gronie największych pracodawców w naszym kraju. Przedsiębiorstwo zdaje się być bardzo atrakcyjnym miejscem pracy dla osób zaangażowanych w branżę górniczą i hutniczą.

Spółka poszukuje do pracy fachowców z różnych dziedzin. Między innymi górników oraz specjalistów i inżynierów znających się na obsłudze maszyn. Pracę w KGHM znajdą także pracownicy administracji czy specjaliści IT.

Przedsiębiorstwo publikuje aktualne oferty pracy na swoich platformach rekrutacyjnych:

 • Praca w Polsce: https://rekrutacja.kghm.com/Recruitment
 • Praca w Chile: http://sgscm.laborum.cl/listadoofertas.bum
 • Praca w Ameryce: www.linkedin.com/company/kghm-international

Rekrutacja w KGHM Polska Miedź przebiega w czterech głównych etapach:

 1. Przyjmowanie zgłoszeń - rekruterzy zbierają aplikacje od kandydatów.
 2. I Etap selekcji - rekruterzy sprawdzają nadesłane aplikacje i oceniają wstępnie kandydatów.
 3. II Etap selekcji - rozmowa kwalifikacyjna i możliwe testy kompetencji.
 4. Decyzja - komisja rekrutacyjna dzieli kandydatów na trzy grupy: Spełniający wymogi w pełni, Spełniający wymogi zadowalająco, Nie spełniający wymogów. W zależności od oceny kandydaci otrzymają pracę, ich aplikacje zostaną przechowane do kolejnej rekrutacji bądź zostaną odrzuceni.

Opinie o KGHM Polska Miedź

Osoby poszukujące pracy bardzo często chcą przed aplikowaniem poznać pracodawcę. Najlepszym sposobem byłoby porozmawianie z pracownikami, ale to często nie jest możliwe. Z odsieczą przychodzą portale publikujące opinie o pracodawcach. Takie strony zawierają wypowiedzi byłych i obecnych pracowników.

W sieci można znaleźć również wypowiedzi na temat pracy w KGHM Polska Miedź. Opinii o samych warunkach jest stosunkowo mało, ale co ważne nie ma większych żali. Brak masy negatywnych wypowiedzi wskazuje na to, że praca w KGHM może być naprawdę atrakcyjna. Można znaleźć wypowiedzi, że zagraniczne firmy potrafią płacić więcej, ale nie jest to specjalnie odkrywcze.

Wiele osób chwali KGHM Polska Miedź i podkreśla możliwości awansów oraz budowania kariery. Część osób wskazuje też na dobry social. Wygląda więc na to, że osoby zainteresowane branżą mogą śmiało aplikować.

Źródło: www.goldenline.pl

Kontakt z firmą KGHM Polska Miedź

Kandydaci do pracy w KGHM Polska Miedź S.A. mogą się kontaktować z firmą i aplikować za pośrednictwem ofert pracy publikowanych na stronach koncernu. Pozostali interesanci w zależności od potrzeb mogą skorzystać z tradycyjnych danych kontaktowych:

Siedziba spółki:

KGHM Polska Miedź S.A.

ul. M. Skłodowskiej-Curie 48

59-301 Lubin

+48 76 74 78 200

+48 76 74 78 500

Biuro w Warszawie:

KGHM Polska Miedź SA

ul. Rondo ONZ 1, 36 piętro

00-124 Warszawa

+48 76 748 01 00

+48 76 748 01 01

Na oficjalnej stronie spółki: www.kghm.com można znaleźć dane kontaktowe do wszystkich spółek Grupy KGHM oraz do poszczególnych działów. Warto także odwiedzić profile firmy w social mediach, gdzie można się bliżej zapoznać z działalnością KGHM.

Facebook ikona
LinkedIn ikona

 

https://www.facebook.com/kghmtomy

 

 

https://www.linkedin.com/company/kghm/

 

 

KGHM Polska Miedź jest potężnym koncernem znanym na całym świecie. Pozycja jednego z liderów branży przyciąga klientów oraz pracowników. Wiele wskazuje na to, że praca dla KGHM jest dobrym kierunkiem rozwoju kariery. Z pewnością warto spróbować w tym koncernie swoich sił.

Podziel się

1 komentarz

Eliasz

Eliasz

Mocny gracz na polskim rynku! Praca w wielu zawodach tutaj to marzenie wielu ludzi. Pytanie tylko jak realnie ma się szeregowy pracownik.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.