!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Pracownik - prawa i obowiązki

Spóźnienia? Uważaj, Twoja pensja może być niższa

7 marca 2022

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 23 głosy

23 głosy

4 komentarze

Spóźnienia? Uważaj, Twoja pensja może być niższa
Notoryczne spóźnienia do pracy? Nawet jeżeli problemem jest komunikacja miejska, szef wcale nie musi przychylnym okiem rozliczać kilkuminutowych spóźnień. Każdy pracownik powinien pamiętać, że pracodawca ma prawo obniżyć podwładnemu, który nie przestrzega zasad ustalonej organizacji pracy, wynagrodzenie za pracę. W jaki sposób może to zrobić?

Jedną z podstawowych zasad, które wyrażone zostały w art. 80 Kodeksu pracy jest to, że wynagrodzenie przysługuje pracownikowi wyłącznie za pracę wykonaną, zaś: ?Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią?. Inaczej mówiąc, aktualnie obowiązujące przepisy prawa nie obligują pracodawców do opłacania czasu, w którym zatrudniony de facto nie wykonywał swoich obowiązków. Spóźnienie, zwłaszcza zaś notoryczne spóźnienia się do pracy mogą skutkować tym, że szef wyda do działu kadr dyspozycję obniżenia wynagrodzenia.

Dezorganizacja pracy

Z punktu widzenia pracodawcy nawet incydentalne spóźnienia się do pracy mogą wiązać się z dezorganizacją pracy. Mowa tu o zakładach produkcyjnych czy też firmach, które zajmują się obsługą klientów. W takim przypadku może być konieczne dokonanie zamian w harmonogramie pracy lub też praca w godzinach nadliczbowych, która wiąże się z wyższymi dla pracodawcy kosztami.
Pracownik, który spóźnia się do zakładu pracy  ? co należy podkreślić ? nie wypełnia swoich obowiązków służbowych polegających na świadczeniu pracy na rzecz pracodawcy w czasie i miejscu przez niego wyznaczonym. W praktyce najczęściej zdarza się tak, że pracownik pracuje krócej dnia, którego spóźnił się do pracy, gdyż rozpoczyna pracę później, kończy zaś o tej samej godzinie co pozostali pracownicy.

Co mówi regulamin pracy?

Co do zasady kwestie związane ze spóźnieniami mogą być rozstrzygnięte również w regulaminie zakładu pracy. W takim przypadku wszystko zależy od pracodawcy. Może on ? dla przykładu ? ustalić, że spóźnienia z określonych przyczyn będzie usprawiedliwiał, innych zaś nie. Dodatkowo w regulaminie może znaleźć się szczegółowy zapis, który gwarantować będzie pracownikowi prawo do wynagrodzenia za czas usprawiedliwionego spóźnienia do pracy. Inaczej mówiąc, bardziej liberalne podejście do kwestii spóźnień jest związane tylko i wyłącznie ze stanowiskiem szefa.

Sposób wynagradzania

Jeżeli szef stwierdzi, że spóźnień nie toleruje i nie chce płacić, to metoda obliczenia wysokości wynagrodzenia, jakie przysługuje pracownikowi zależy przede wszystkim od zapisów, które znajdują się w umowie o pracę. Gdy wynagrodzenie ustalono w stawce godzinowej, to wystarczającym jest pomnożenie tej stawki przez przepracowany godziny. Nieco inaczej jest w takiej sytuacji, w której pracownikowi wynagrodzenie przysługuje w stawce miesięcznej. Przy takim wynagrodzeniu konieczne jest zastosowanie rozwiązania wskazanego w § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 roku w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w kodeksie pracy. Zgodnie z przywołanym przepisem, aby obliczyć wysokość wynagrodzenia należy:

  • miesięczną stawkę wynagrodzenia podzielić przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu
  • otrzymaną kwotę pomnożyć przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy
  • obliczoną kwotę wynagrodzenia odjąć od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

Pracodawca nakłada karę?!

Poza kwestią związaną z niewypłaceniem pracownikowi wynagrodzenia za czas, w którym nie świadczył on pracy, szef niesfornego podwładnego może też przywołać do porządku. Warto zauważyć, że art. 108 § 1 Kodeksu pracy daje zatrudniającemu możliwość zastosowania wobec pracownika kary porządkowej w postaci upomnienia lub też nagany. Dzieje się tak dlatego, że spóźnienia do pracy traktowane jest przez ustawodawcę jako nieprzestrzeganie przez zatrudnionego ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy.

To może Cię również zainteresować

Spóźnienie - Twoja wypłata może być niższa

Podziel się

4 komentarze

Karol

Karol

Wszystko zależy od konkretnej sytuacji i czy ona się powtarza oraz czy jest nagminna i negatywny oddźwięk ma.
Bober

Bober

Zależy gdzie się pracuje i jaki jest klimat w firmie. Każdemu się coś może zdarzyć, ale gdy nie jest to sytuacja nagminna i usprawiedliwiona to to tylko jest pusty zapis.
Zozi

Zozi

Nie powinno się spóźniać do pracy. Ale spóźnienie może się zdarzyć każdemu. Powiedzieć szefowi przyczynę spóźnienia. Spóźnienia? Uważaj, Twoja pensja może być niższa - wszystko pisze w tym artykule.
Lazio

Lazio

Wszystko zależy od szefostwa, jeżeli sprawa jest sporadyczna i nie pracują w firmie służbiści top da się sprawę załatwić czy odpracować by nie było kwasu. Tak to jest.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.