NEWSLETTER - PRACA NA E-MAIL
ZMIEŃ USTAWIENIA / WYPISZ SIĘ

Przed rozmową kwalifikacyjną dowiedz się, czym są kompetencje zawodowe

Przed rozmową kwalifikacyjną dowiedz się, czym są kompetencje zawodowe

Szukasz pracy? Przygotowujesz CV? Idziesz na rozmowę rekrutacyjną? Bez względu na to na którym z poziomów obecnie się znajdujesz, warto byś był w posiadaniu wiedzy na temat kompetencji zawodowych. To kluczowa kwestia, która powinna zostać ujęta w profilu pracowniczym, a o którą rekruterzy lubią zahaczyć – czasem mimochodem, niepostrzeżenie. Nie daj się zaskoczyć i sprawdź, jak zdefiniować swoje kompetencje zawodowe.

 

W dobie dzisiejszych sposobów organizacji firm, coraz bardziej istotne stają się kompetencje społeczne, zwane miękkimi, czyli na przykład – umiejętność współpracy, komunikacji, perswazji i mediacji, budowania autorytetu, elastyczności. Te umiejętności społeczne stanowią trzon kompetencji zawodowych – wpływają na funkcjonowanie firmy, jej wizerunek i  rozwój. To niezwykle ważne dla przedsiębiorców, by tworzyć firmę spójną, a najskuteczniejszą drogą by to osiągnąć jest zatrudnienie pracowników posiadających konkretne kompetencje zawodowe.

 

Co to są kompetencje zawodowe?

Kompetencje zawodowe to inaczej zdolności indywidualne, predyspozycje zawodowe. Każdy człowiek w zależności od charakteru, doświadczeń życiowych, czy poziomu wiedzy i rozwiniętych kompetencji miękkich prezentuje inne kompetencje zawodowe. W ich zakres wchodzą nie tylko umiejętności społeczne, ale również zdolność do podejmowania ryzyka, przystosowywania się, pomysłowość, a przede wszystkim umiejętność wykorzystywania zdobytych kwalifikacji.

Kwalifikacje zawodowe stanowią natomiast wiedzę i zdobyte umiejętności, które są potrzebne do wykonywania określonego zawodu. Dzięki nim i cechom psychofizycznym możliwe jest wykonywanie zadań z określonych specjalności. Kwalifikacje zawodowe zdobywane są zarówno w szkole, jak i poza nią – to na przykład ukończone kursy językowe, szkolenia, a także dokształcanie się samodzielnie poprzez lekturę specjalistycznych książek, wykonywanie określonych zadań.

Połączenie kompetencji zawodowych z kwalifikacjami zawodowymi owocuje dobrym przygotowaniem do realizowania przez pracodawcę powierzonych zadań. Nawet najlepszy specjalista, posiadający kilka dyplomów i przeogromną wiedzę nie będzie dostatecznie atrakcyjnym kandydatem, jeśli nie będzie posiadał niezbędnych do zajmowania określonego stanowiska kompetencji zawodowych – na przykład zdolny programista nie będzie dobrym kandydatem na stanowisko kierownicze, jeśli ma problemy z podejmowaniem decyzji, praca w grupie nie jest jego mocną stroną, a wystąpienia publiczne wywołują u niego palpitacje serca. Każdy potencjalny kandydat powinien posiadać więc nie tylko określone umiejętności, czyli kwalifikacje zawodowe, ale również adekwatne do stanowiska o które się ubiega kompetencje zawodowe.

 

Czy kompetencje miękkie są ważne? 

Kompetencje miękkie są kluczowe w karierze, i choć nieco zdeprecjonowane przez swoją nazwę, mają niebywałe znaczenie zarówno w procesie rekrutacji, jak i pięciu się na wyższe szczeble kariery. Przedsiębiorcy doceniają już te kompetencje na tyle, że są one głównymi poszukiwanymi w kandydatach do pracy. Najbardziej pożądane to kreatywność, innowacyjność i rozwinięta inteligencja emocjonalna.

Kompetencje miękkie koncentrują się na zachowaniu człowieka, przyjmowanych przez niego postawach, sposobie bytowania. Dotyczą przede wszystkim zarządzania własną osobą, motywacją do wykonywania określonych czynności oraz posiadania umiejętności interpersonalnych. W związku z coraz bardziej rozwiniętą automatyzacją to kompetencje miękkie zaczynają wypierać kompetencje twarde.

 

Kompetencje kluczowe

Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia. Definiowane są  jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji. Mają za zadanie wspierać rozwój osobisty, usprawniać włączanie się w życie społeczne, aktywne obywatelstwo i możliwość znalezienia zatrudnienia.

Proces kształtowania i rozwijania ich trwa przez całe życie i nigdy się nie kończy. Unia Europejska chcąc wspierać rozwój wszystkich obywateli UE definiuje najważniejsze i najbardziej podstawowe umiejętności, które mają za zadanie wyrównywać szanse i możliwości każdego z obywateli UE.

Ustanowiono osiem kompetencji kluczowych:

  • porozumiewanie się w języku ojczystym;
  • porozumiewanie się w językach obcych;
  • kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne;
  • kompetencje informatyczne;
  • umiejętność uczenia się;
  • kompetencje społeczne i obywatelskie;
  • inicjatywność i przedsiębiorczość;
  • świadomość i ekspresja kulturalna.

 

Test kompetencji zawodowych

Z uwagi na to, że kompetencje zawodowe są bardzo indywidualną kwestią bywają kłopotliwe w określaniu. Każdy bowiem może rozwijać je w innym kierunku, doskonalić mniej lub bardziej albo odczuwać ich posiadanie na inny sposób. Kompetencje zawodowe mają wpływ na cechy charakteru i predyspozycje. Poznanie swoich kompetencji zawodowych zwiększy Twoje szanse na osiągnięcie sukcesu w życiu zawodowym.
Kwestionariusz obszarów i kompetencji zawodowych ma na celu zbadanie predyspozycji do wykonywania określonych zawodów i czynności w określonym środowisku pracy. Na podstawie otrzymanych wyników można wysunąć propozycje zawodów, stanowisk czy zajęć, które będą dla Ciebie najodpowiedniejsze i tych, do których przejawiasz mniejsze predyspozycje. Dzięki testowi kompetencji zawodowych zmniejszysz ryzyko zagubienia się na rynku pracy, częstego zmieniania ścieżki zawodowej, a tym samym rozchwiania emocjonalnego, które często temu towarzyszy. Test kompetencji zawodowych pozwoli Ci sprawdzić  jaką posiadasz osobowość zawodową.

 

Kompetencje zawodowe są dynamiczne

Pamiętaj, że nie istnieje żadna zamknięta lista kompetencji zawodowych. Specjaliści przez lata tworzą różne ich zestawy, jedne bardziej przyziemne, inne nieco abstrakcyjne. Jedno jest pewne – każdy posiada swój odrębny profil kompetencji zawodowych. Można nad nimi pracować i doskonalić, by zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. Poszczególne firmy tworząc profile stanowisk często precyzują, jakich kompetencji oczekują od swoich kandydatów – prześledź zatem pojawiające się ogłoszenia i sprawdź, czy Twoje predyspozycje w jakimś stopniu pokrywają się z oczekiwaniami pracodawców. Jeśli zupełnie odbiegają od nich, może warto byś zastanowił się nad tym, czy w innej pracy i na innym stanowisku nie byłbyś bardziej spełniony zawodowo.

Zobacz inne porady dla pracowników

Komentarze

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.

POLECANY PRACODAWCA

Wszelkie prawa zastrzeżone. MediaBielsko.pl © 2007-2018