Urząd Pracy, ZUS, PIP i Urząd Skarbowy

Bezrobocie w Polsce: spadek, emigracja zarobkowa i przyczyny bezrobocia

21 lipca 2023

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 10 głosów

10 głosów

5 komentarzy
Bezrobocie w Polsce: spadek, emigracja zarobkowa i przyczyny bezrobocia
Zrozumieć wpływ emigracji zarobkowej na rynek pracy w Polsce i przyczyny bezrobocia. Dowiedz się, jak te czynniki wpływają na wskaźnik bezrobocia.

Bezrobocie w ostatnich miesiącach bez zmian. Oto przyczyny

Stopa bezrobocia stanęła w miejscu. Najnowszy raport Głównego Urzędu Statystycznego jasno wskazuje, że w lipcu stopa bezrobocia wyniosła dokładnie tyle samo co w czerwcu, czyli 7,1%. Mimo, iż jest to najniższy wynik od 25 lat, trudno mówić o sukcesie. Co prawda od stycznia bezrobocie spadło już o 1,5%, kiedy to osiągnęło pułap 8,6%, ale według rokowań tendencja spadkowa miała utrzymywać się do końca roku i nie była przewidywana stagnacja.

Oznacza to najpewniej, że ta część bezrobotnych Polaków, która miała większe szanse zawodowe znalazła już zatrudnienie. Wskaźniki zatrudnienia pokazują, że największe szanse na wakat mają osoby z wyższym wykształceniem oraz wyuczonymi zawodami.

Nie trudno się zatem dziwić, że Urzędy Pracy stawiają na dokształcanie się osób bezrobotnych poprzez uczęszczanie do szkół, podjęcie studiów, czy też realizację kursów specjalistycznych. Zwiększają one znacząco szanse na rynku pracy, co prezentuje się także w stosunku stopy bezrobocia do poziomu wykształcenia.

Dlaczego akurat teraz?

Od dłuższego czasu w Polsce sezon letni wiązał się ze spadkiem bezrobocia. Widać to na przykładzie raportów GUS z ostatnich 5 lat. Odpowiedzialność za to ponosiły przede wszystkim prace sezonowe, które co roku rozładowują napięcia na rynku pracy. Zdaniem Witolda Szczymczaka, z serwisu www.praca-piekary.pl mimo przewidywań MRPiPS dane GUS są tak pozytywne ze względu na sezon wakacyjny. Dodaje jednak, że bez względu na to już wkrótce liczbę Polaków bez pracy będziemy mogli liczyć w setkach tysięcy, a nie w milionach, tak jak do tej pory miało to miejsce. Właśnie na tej informacji powinniśmy się skupić i cieszyć poprawą sytuacji na naszym rynku pracy.
W stosunku do ubiegłego roku, stopa bezrobocia w środku wakacji znacząco zredukowała swój wynik. Szczególnie widoczne staje się to w regionach atrakcyjnych turystycznie, gdzie zatrudnienie sezonowe cieszy się największą popularnością.

Liczba bezrobotnych spada

Szukasz pracy?

Sortowanie paczek** TYGODNIÓWKI**24zł/h* WYRY

TWG Polska Sp. z o.o.

  • Mikołów
  • 24-25 zł / h
Dodana
Dodana
Dodana

Praca ogólnobudowlana

Franciszek Filipiak Zakład Usługowo Handlowy

  • Ostrowiec Świętokrzyski
Dodana
Aplikuj bez CV

Spada liczba nowo rejestrujących się bezrobotnych – alarmują urzędy pracy w całym kraju.  GUS poinformował, że liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych w lipcu spadła o 5%.  Niestety duża część bezrobotnych w wyniku sytuacji politycznej i gospodarczej odchodzi z grupy szukających pracy na rzecz grupy obywateli biernych zawodowo. Są to osoby nie tyle nieposiadające pracy, ale też w ogóle jej nie poszukujące. Winne temu mogą być korzystne pakiety świadczeń socjalnych, które często zapewniają bezrobotnym dochód porównywalny do oferowanych na rynku płac. Nie mniej jednak, by skłonić te osoby do podjęcia pracy zawodowej nie wystarczy zaoferowanie stanowiska, ale przede wszystkim pomoc w przezwyciężeniu barier społecznych.

Czynników politycznych i demograficzno-społecznych które popychają bezrobotnych do podjęcia decyzji o zaniechaniu aktywności zawodowej jest wiele. Zaczynając od zmian w określeniu wieku emerytalnego, na niewystarczającej ilości miejsc w żłobkach kończąc. Nic więc dziwnego, że zjawisko to dotyczy głównie kobiet. Przerwa w pracy zarobkowej w większości przypadków przedłuża się do kilku lat i nie jest pozytywnie postrzegania przy ewentualnej rekrutacji. A ofert zatrudnienia przybywa. Na koniec czerwca w Urzędach Pracy znalazło się aż 119,3 tys. ofert angażu, to o 5% więcej niż przed rokiem. Oznacza to, że do dyspozycji pracodawców pozostaje określona grupa bezrobotnych, z której coraz trudniej wyselekcjonować pracownika. Przeszkody stanowi kilka czynników, m.in. brak kwalifikacji oraz rosnące wymagania poszukujących pracy. Na rynku bezrobotnych zaczyna brakować osób o jasno wytyczonej ścieżce kariery zawodowej. Coraz częściej mamy do czynienia z ludźmi których wykształcenie i umiejętności nie są wystarczające do jakiejkolwiek branży, co więcej, sami nie są zdecydowani co mogliby robić.

Aspekt Wpływ na Bezrobocie
Emigracja zarobkowa Zmniejsza liczbę osób bezrobotnych w kraju, ale może przyczyniać się do długotrwałego bezrobocia osób o niższych kwalifikacjach
Niskie kwalifikacje Jedna z głównych przyczyn długotrwałego bezrobocia; prowadzi do marginalizacji na rynku pracy
Brak mobilności zawodowej Przyczyna bezrobocia w Polsce; ogranicza możliwości znalezienia pracy

Pracodawcy mają powody do niepokoju

Pula atrakcyjnych zawodowo bezrobotnych wyczerpuje się.  Jeszcze kilka lat temu, na jedną posadę przypadało kilku wykwalifikowanych bezrobotnych chętnych do pracy. Dzisiaj, jeśli pracodawcy zależy na znalezieniu pracownika, musi go nie tylko wyszkolić, ale także spełnić jego oczekiwania. A te, jak się okazuje, wzrastają głównie w sferze płacowej. Oczywiście stagnacja stopy bezrobocia nie przesądza jeszcze o całokształcie polskiej gospodarki. Należy pamiętać, że nasz rynek pracy wciąż  jest dość zróżnicowany terytorialnie. Według raportów okręgowych i powiatowych, widmo niskiego bezrobocia dotyka już pracodawców dużych miast. W mniejszych miejscowościach  w dalszym ciągu przedsiębiorstwa mogą liczyć na rezerwy bezrobotnych.

Witamy na rynku pracownika

Powoli w Polsce zaczyna mówić się o rynku pracownika, czyli sytuacji, gdzie to pracodawcy będą walczyć o pracownika, a nie na odwrót. Stopa bezrobocia stanowi jeden z kluczowych parametrów określających pozycję pracowników na rynku pracy. Wynika z tego jasny wniosek, że im niższe bezrobocie, tym  lepiej dla pracownika, który może negocjować korzystniejsze warunki zatrudnienia. Taka sytuacja wymusza na firmach rozwój. Wprowadzane są innowacje, nowe narzędzia oraz lepsze mechanizmy zarządzania. W konsekwencji spadek bezrobocia staje się korzystny zarówno dla pracowników, firm, ale i dla całej gospodarki.

Prognozy są optymistyczne

Ekonomiści uspokajają, że spadek bezrobocia nie zatrzymuje się, a jedynie wyhamowuje. Bezrobocie w Polsce już jest bardzo niskie i w końcu musiało dojść do sytuacji, kiedy tempo spadku bezrobocia się zmniejszy. Coraz trudniej poprawić wynik poprzednich miesięcy, ale dopiero koniec roku pokaże, czy mamy się czym martwić. Jak na razie prognozy wciąż są bardzo optymistyczne. Jeśli te rokowania nie zawiodą, Polska osiągnie historyczne minimum.

Emigracja zarobkowa a rynek pracy

Jednym z fenomenów, które wpływają na dynamikę rynku pracy, a co za tym idzie na wskaźnik bezrobocia w Polsce, jest emigracja zarobkowa. Polacy od lat wyjeżdżają za granicę w poszukiwaniu lepszych warunków pracy i wyższych zarobków. To naturalne zjawisko może przyczynić się do dalszego spadku bezrobocia w kraju, gdyż zmniejsza liczbę osób bezrobotnych poszukujących pracy na terenie kraju.

Jednak emigracja zarobkowa ma również swoje ciemne strony. O ile bowiem dla jednostki wyjazd za granicę może oznaczać poprawę sytuacji materialnej, o tyle dla kraju może to prowadzić do tzw. drenażu mózgów, czyli odpływu wykwalifikowanej siły roboczej. To zjawisko może z kolei przyczyniać się do długotrwałego bezrobocia osób o niższych kwalifikacjach, które pozostają w kraju.

Zrozumieć przyczyny bezrobocia, takie jak niskie kwalifikacje i brak mobilności zawodowej, może pomóc w planowaniu rozwoju kariery i uniknięciu pułapek bezrobocia.

Przyczyny bezrobocia w Polsce

Choć stopa bezrobocia w Polsce jest na historycznie niskim poziomie, nadal istnieje grupa osób, które mimo dostępnych ofert pracy, nie są w stanie znaleźć zatrudnienia. Przyczyny tego stanu rzeczy są różne i obejmują takie czynniki jak niskie kwalifikacje, brak mobilności zawodowej czy bariery społeczne. Przyjrzyjmy się tym przyczynom bliżej.

Niskie kwalifikacje to jedna z najważniejszych przyczyn długotrwałego bezrobocia. W erze dynamicznie rozwijającej się technologii i globalnej konkurencji, pracodawcy poszukują pracowników o wysokich kompetencjach i umiejętnościach. W związku z tym osoby o niskich kwalifikacjach mają trudności ze znalezieniem pracy, co prowadzi do ich marginalizacji na rynku pracy. Dlatego tak ważna jest organizacja pracy dla osób bezrobotnych, która pomaga im podnieść kwalifikacje i zdobyć nowe umiejętności.

Brak mobilności zawodowej to kolejna przyczyna bezrobocia w Polsce. Mobilność zawodowa to zdolność do zmiany pracy, branży czy miejsca zamieszkania w odpowiedzi na zmieniające się warunki na rynku pracy. W Polsce jednak wielu pracowników jest przywiązanych do swojego miejsca zamieszkania i nie jest skłonnych do relokacji, co ogranicza ich możliwości znalezienia pracy. W związku z tym, zwiększanie mobilności zawodowej powinno być jednym z priorytetów polityki rynku pracy.

To może Cię również zainteresować

Bezrobocie - definicja, rodzaje, przyczyny i skutki

Najczęściej zadawane pytania

Jak emigracja zarobkowa wpływa na spadek bezrobocia?

Emigracja zarobkowa zmniejsza liczbę osób bezrobotnych w kraju, co przyczynia się do spadku bezrobocia. Jednak może to prowadzić do długotrwałego bezrobocia wśród osób o niższych kwalifikacjach.

Jakie są główne przyczyny bezrobocia w Polsce?

Główne przyczyny to niskie kwalifikacje i brak mobilności zawodowej.

Czy emigracja zarobkowa to tylko korzyści dla rynku pracy w Polsce?

Emigracja zarobkowa ma swoje zalety i wady. Z jednej strony zmniejsza liczbę osób bezrobotnych, z drugiej może prowadzić do drenażu mózgów i długotrwałego bezrobocia.

Jakie czynniki mogą przyczynić się do dalszego spadku bezrobocia w Polsce?

Poprawa kwalifikacji pracowników, zwiększenie mobilności zawodowej i odpowiednie strategie polityki rynku pracy mogą przyczynić się do dalszego spadku bezrobocia.

Czym jest długotrwałe bezrobocie?

Długotrwałe bezrobocie to stan, gdy osoba jest bez pracy przez dłuższy okres czasu, zwykle powyżej 12 miesięcy.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Jakub Strykowski

Copywriter

Jestem copywriterem dla Aplikuj.pl. Pisze teksty na wiele tematów od kilku lat, pracowałem też w researchu.
Zawsze interesowało mnie prawo pracy i wszystko co związane z prowadzeniem firmy.

5 komentarzy

Kwaser T

Kwaser T

To fajnie, że bezrobocie w naszym kraju spada. Teraz wynosi 5,1 %.
bezrobotny jeszcze

bezrobotny jeszcze

Bardzo fajnie, że bezrobocie spada. Licze na to, że pracodawcy będą chcieli coraz więcej pracowników zatrudniać.
Firma

Firma

Czasami żadne tabele i wykresy nie są w stanie wskazać faktycznej sytuacji jaka ma miejsce na rynku pracy. Można tylko to zastosować z mniejszym lub większym prawdopodobieństwem.
Roop

Roop

To i tak nie oddaje sytuacji faktycznej. Osoby co nie są zarejestrowane w urzędzie pracy nie są klasyfikowane albo takie co utraciły status bezrobotnego bo sie nie stawili na termin.
Gołota

Gołota

Bezrobocie w Polsce spada i jest niskie, tylko wiele ludzi np. wykreślonych jest z urzędu pracy lub zbanowanych i nie są oni wliczeni jakby w to, że są realnie bezrobotni.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka