Pracodawca - prawa i obowiązki

Umowa o pracę: kluczowe aspekty i porady dla pracodawców

10 sierpnia 2023

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 12 głosów

12 głosów

3 komentarze
Umowa o pracę: kluczowe aspekty i porady dla pracodawców
Dowiedz się o ważnych aspektach umowy o pracę, prawach i obowiązkach pracowników i pracodawców. Zwiększ zadowolenie pracowników i unikaj komplikacji. Przeczytaj!

Czym jest umowa o pracę? To jeden ze sposobów nawiązywania stosunku pracy. Czynność prawna polega na tym, że zainteresowane strony składają zgodne oświadczenie woli. Zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy przez nawiązanie stosunku pracy „pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.

Rozmowa kwalifikacyjna – o co można zapytać?

Zatrudnienie nowego pracownika wiąże się najczęściej z koniecznością zorganizowania rekrutacji. Jednym z jej etapów jest rozmowa kwalifikacyjna. Pracodawca powinien pamiętać, że może zadawać tylko niektóre pytania. Zgodnie z Kodeksem pracy, może on żądać od kandydata podania danych osobowych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Najważniejsze kroki przy zatrudnianiu pracowników: umowa, badania, rozmowa, przeszkolenie.
Przygotuj się i zapewnij bezpieczne warunki pracy oraz spełnij wymogi prawne!

Badania lekarskie – bez nich nie możesz dopuścić pracownika do pracy

Szukasz pracy?

Kierowca kat. B lub C

Farutex Sp. z o.o.

  • Łódź
Dodana

Manager ds. windykacji

PROFI CREDIT Polska S.A.

  • Łódź
Dodana

Manager ds. windykacji

PROFI CREDIT Polska S.A.

  • Szczecin
Dodana

Pracownik sali zabaw

TMJ Beata Zajic

  • Czechowice-Dziedzice
Dodana

Przyjęcie pracownika wiąże się z koniecznością wysłania go na wstępne badania lekarskie. Takie mają stwierdzić brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Ten punkt jest o tyle istotny, że pracodawca nie ma prawa dopuścić do pracy zatrudnionego, który nie posiada aktualnego orzeczenia lekarskiego. Co warto podkreślić, przy umowie o pracę ten rodzaj badań lekarskich jest przeprowadzany na koszt pracodawcy, nie pracownika.

Ustawodawca przewidział też wyjątek od powyższej zasady w nowej regulacji, która wkrótce wejdzie w życie. Zgodnie z nią, badaniom wstępnym nie podlegają osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy. Dotyczy to jednak tylko takiej sytuacji, gdy pracownik będzie świadczył pracę na tym samym stanowisku lub na stanowisku o takich samych warunkach pracy i po przerwie nie dłuższej niż 30 dni.

Przeszkolenie również jest ważne

Przed dopuszczeniem do pracy zatrudnionego konieczne jest też zadbanie o to, by posiadał on wymagane kwalifikacje lub niezbędne umiejętności. Aby świadczenie pracy odbywało się w bezpiecznych warunkach, pracodawca musi pamiętać o konieczności zaznajomienia swojego podwładnego z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeżeli podmiot zatrudniający nie ma możliwości, by przeprowadzić takie szkolenie, niezbędne jest powierzenie tego zadania specjalistom. Pracodawca może też zażądać od swojego podwładnego pisemnego potwierdzenia, że ten zapoznał się z treścią regulaminu pracy i przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Co musi być zawarte w umowie o pracę?

Aby pracownik nie miał podstaw do dochodzenia swoich praw w sądzie, warto zadbać również o samą umowę, dokładnie o sprawdzenie, czy znajdują się w niej elementy obowiązkowe. Zgodnie z art. 29 § 1 Kodeksu pracy, umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:

  • rodzaj pracy,
  • miejsce jej wykonywania,
  • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,
  • wymiar czasu pracy,
  • termin rozpoczęcia pracy.

Strony powinny umowę zawrzeć na piśmie. Jeżeli nie dopełniły tego obowiązku, pracodawca powinien pamiętać o konieczności potwierdzenia na piśmie swojemu podwładnemu ustaleń co do stron umowy, rodzaju umowy i jej warunków. Potwierdzenie powinno mieć miejsca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika.

Zmiana warunków umowy o pracę

W miarę jak firma się rozwija, mogą pojawić się potrzeby dostosowania warunków umowy o pracę. W takich przypadkach ważna jest otwarta komunikacja z pracownikiem. Warto pamiętać, że zmiana umowy o pracę musi być uzgodniona i odzwierciedlać interesy obu stron. Pracownik ma prawo wiedzieć, jakie zmiany zostaną wprowadzone i jak wpłyną na jego pracę oraz wynagrodzenie.

Rozwiązanie umowy o pracę

Choć celem jest utrzymanie długotrwałych relacji, istnieją sytuacje, w których konieczne jest rozwiązanie umowy o pracę. Pracodawca i pracownik powinni być świadomi procedur i warunków związanych z taką decyzją. Przede wszystkim, zgodnie z prawem, obie strony muszą przestrzegać okresów wypowiedzenia lub zwolnienia, aby uniknąć nieporozumień i ewentualnych konsekwencji prawnych.

Aspekt Opis Warunki zatrudnienia Obowiązki
Umowa o pracę Rodzaj pracy, miejsce wykonywania, wynagrodzenie, wymiar czasu pracy, termin rozpoczęcia Wysokie prawa i obowiązki, okres wypowiedzenia Przestrzeganie BHP, wykonywanie obowiązków zgodnie z umową
Badania lekarskie Stwierdzenie braku przeciwwskazań do pracy Konieczność posiadania aktualnego orzeczenia lekarskiego Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy
Rozmowa kwalifikacyjna Podanie danych osobowych, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia Możliwość zadawania określonych pytań Zadawanie pytań zgodnych z prawem
Przeszkolenie Zaznajomienie z przepisami i zasadami BHP, umiejętności związane z pracą Konieczność posiadania wymaganych kwalifikacji Zagwarantowanie bezpiecznych warunków pracy

Klucz do harmonijnej współpracy

Umowa o pracę stanowi fundament współpracy między pracodawcą a pracownikiem. Dlatego warto zadbać o jej rzetelne przygotowanie, uwzględniając specyfikę branży oraz indywidualne potrzeby obu stron. Współpraca oparta na jasnych warunkach i wzajemnym zrozumieniu przyczynia się do efektywności i harmonii w miejscu pracy.

To może Cię również zainteresować

Rodzaje umów o pracę

Najczęściej zadawane pytania

Czy umowa o pracę musi być zawarta na piśmie?

Tak, zgodnie z Kodeksem pracy umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie.

Jakie warunki muszą być zawarte w umowie o pracę?

Umowa o pracę powinna określać m.in. rodzaj pracy, wynagrodzenie, wymiar czasu pracy, miejsce wykonywania pracy oraz termin rozpoczęcia pracy.

Czy pracodawca może żądać badań lekarskich przy zatrudnianiu?

Tak, pracodawca może wysłać nowego pracownika na badania lekarskie, aby potwierdzić brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

Czy pracownik może odmówić poddania się badaniom lekarskim?

Pracownik może odmówić badań lekarskich, ale pracodawca ma prawo nie dopuścić go do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego.

Co zawiera rozmowa kwalifikacyjna przy zatrudnianiu pracownika?

Rozmowa kwalifikacyjna może dotyczyć danych osobowych, wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Julia Gryglak

Stażysta

Autorka artykułów dla Aplikuj.pl, copywriter

3 komentarze

Misiek

Misiek

Jeśli pracownik zostanie przyjęty do zakładu pracy i podpisze umowę, to jeszcze nie może pracować. Musi zrobić odpowiednie badania lekarskie, powinien być przeszkolony BHP.
Zeeon

Zeeon

Aby zatrudnić pracownika, pracodawca przeprowadza rekrutację. Są rozmowy kwalifikacyjne. Jak ktoś wie, że zostanie zatrudniony, musi udać się na badanie lekarskie do lekarza medycyny pracy, aby miał zdolność do wykonywania pracy. Często jeszcze jest przeszkolony BHP i potem z nim jest podpisywana umowa.
Hania

Hania

Kwestio zatrudnienia i zwolnienia jest ważna. Wprowadzane są nowe zasady, które wprowadzają dalsze rozróżnienia na temat tego, kto jest zwolniony, a kto nie jest zwolniony na podstawie kwoty pieniędzy wypłacanej pracownikowi w ciągu roku.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka