Visa

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę.
Data wygaśnięcia oferty: 13.07.2024
 • Bielsko-Biała, śląskie

HR Manager

Umowa o pracę

Pełny etat

Kierownik

HR Manager

BULTEN POLSKA ma szwedzkiego właściciela Fasteners AB, wspólnie z zagranicznymi oddziałami tworzy międzynarodowy koncern inżynieryjny. Grupa zajmuje się rozwojem i produkcją specyficznych dla klienta komponentów i systemów opartych na materiałach z metalu. Bulten jest jednym z największych europejskich dostawców elementów złącznych dla międzynarodowego przemysłu motoryzacyjnego.JEŚLI ZDECYDUJESZ SIĘ NA ZMIANĘ PRACODAWCY, ZAGWARANTUJEMY CI PEWNOŚĆ ZATRUDNIENIA I PRZYGOTUJEMY DLA CIEBIE UMOWĘ PRZEDWSTĘPNĄ.


Punktem wyjścia dla osoby na tym stanowisku jest współtworzenie i realizacja strategii biznesowej w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, wsparcie kadry zarządzającej w aktywnościach związanych z rozwojem, komunikacją wewnętrzną i zarządzaniem zespołem. To stanowisko jest powołane do organizacji pracy działu kadrowo-płacowego, prowadzenia procesów kadrowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa , zapewnienia ciągłości zatrudnienia, tworzenia polityki rozwoju pracowników, opracowywania procedur i regulaminów wewnętrznych zarządzania systemem wynagrodzeń.


JEŚLI ZDECYDUJESZ SIĘ NA ZMIANĘ PRACODAWCY, ZAGWARANTUJEMY CI PEWNOŚĆ ZATRUDNIENIA I PRZYGOTUJEMY DLA CIEBIE UMOWĘ PRZEDWSTĘPNĄ.
JEŚLI ZDECYDUJESZ SIĘ NA ZMIANĘ PRACODAWCY, ZAGWARANTUJEMY CI PEWNOŚĆ ZATRUDNIENIA I PRZYGOTUJEMY DLA CIEBIE UMOWĘ PRZEDWSTĘPNĄ.
JEŚLI ZDECYDUJESZ SIĘ NA ZMIANĘ PRACODAWCY, ZAGWARANTUJEMY CI PEWNOŚĆ ZATRUDNIENIA I PRZYGOTUJEMY DLA CIEBIE UMOWĘ PRZEDWSTĘPNĄ.

Zakres obowiązków

 • współtworzenie i realizacja strategii biznesowej w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, wsparcie kadry zarządzającej w aktywnościach związanych z rozwojem, komunikacją wewnętrzną i zarządzaniem zespołem,
 • tworzenie polityki rozwoju pracowników, prowadzenie polityki szkoleniowej oraz tworzenie budżetu szkoleniowego firmy,
 • organizowanie procesów rekrutacyjnych i wdrożeniowych w celu zapewnienia ciągłości zatrudnienia w firmie,
 • budowanie i doskonalenie relacji ze wszystkimi interesariuszami tej roli w firmie oraz z instytucjami zewnętrznymi jak: Urzędy Pracy, PIP, ZUS, firmy szkoleniowe, Związki Zawodowe działające w Bulten Polska,
 • prowadzenie procesów kadrowych takich jak: zatrudnianie i zwalnianie pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • nadzorowanie zgłaszania/wygłaszania pracowników i ich rodzin do/z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego przy użyciu systemu Płatnik,
 • przygotowywanie i nadzorowanie sporządzania deklaracji/sprawozdań do ZUS, PFRON, GUS,
 • prowadzenie polityki płacowej w firmie,
 • planowanie budżetu wynagrodzeń,
 • nadzorowanie prawidłowego naliczania wynagrodzeń w świetle obowiązujących przepisów i ZUZP oraz regulaminów,
 • nadzór przygotowywania przelewów wynagrodzeń, należności z umów cywilno-prawnych obsługiwanych w dziale HR i nad przekazywaniem ich na wskazane konta bankowe,
 • implementowanie nowoczesnych narzędzi HR dotyczących ocen pracowniczych, szkoleń, systemów wynagradzania,
 • sprawowanie nadzoru nad pracownikami działu HR, monitorowanie ich pracy i osiąganych wyników a także sprawowanie nadzoru nad sprawami administracyjnymi,
 • wypracowywanie wskaźników KPI, mierzenie wskaźników na które dział HR ma wpływ i które wspierają procesy doskonalenia pracy i podnoszenia jej efektywności,
 • budowanie pozytywnego wizerunku firmy,
 • składanie raportów bezpośrednio do Zarządu Bulten Polska oraz SVP HR & Sustainability.
 • realizacja obowiązków nałożonych na pracowników na stanowiskach kierowniczych, wynikających z wdrożonych systemów zarządzania

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe - kierunki: prawo, administracja, psychologia, zarządzanie zasobami ludzkimi.
 • Co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy w dziale HR.
 • 3 - letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem.
 • Znajomość prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 • Znajomość z zakresu technik rekrutacji.
 • Znajomość zagadnień dotyczących wynagrodzeń i podatków w tym zakresie.
 • Znajomość zagadnień dotyczących sprawozdawczośći ZUS, GUS i PEFRON.
 • Umiejętność prowadzenia negocjacjacji z organizacjami związkowymi.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
 • Umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office.
 • Znajomość zagadnień z zakresu syst. zarządzania IATF 16 949, FMEA, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

Oferujemy

 • stabilną pracę w międzynarodowej firmie,
 • umowę o pracę,
 • bardzo dobre wynagrodzenie,
 • bogaty pakiet socjalny: wczasy pod gruszą, dodatkowe ubezpieczenie emerytalne (PPE) płatne przez pracodawcę, dofinansowanie do ubezpieczenia medycznego i karty multisport, dopłata do biletów zwiazanych z dojazdem do pracy, grupowe ubezpieczenie, posiłek w zakładowej stółówce płatny przez pracodawcę,
 • szkolenia na koszt pracodawcy,
 • przyjazną atmosferę w pracy,
 • miejsce pracy Bielsko-Biała
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Dodatki świąteczne
 • Dofinansowanie do nauki języka obcego
 • Dofinansowanie wypoczynku
 • Karta MultiSport
 • Pakiet socjalny
 • Prywatna opieka medyczna
 • Przyjazna atmosfera
 • Spotkania integracyjne
 • Stabilne warunki zatrudnienia
 • Stołówka pracownicza
 • Szkolenia, kursy, konferencje
 • Szkolenie stanowiskowe
 • Zapewniony transport lub dopłata do dojazdów
Dowiedz się więcej o pracodawcy
 • KLAUZULA INFORMACYJNA:
  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej zwane: RODO, informujemy iż:

  1. Administratorem Państwa danych jest BULTEN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), przy ul. Bukietowej 60, posługująca się numerem NIP 547-00-46-574 oraz REGON 070606679. Dane kontaktowe administratora danych osobowych Bulten Polska S.A.:       email: sekretariat@bulten.com,             tel. (033) 498-36-00.

  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w niniejszym procesie rekrutacji a po tym okresie tylko w przypadku, jeżeli otrzymamy od Państwa dodatkową zgodę w celu wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 1 RODO.

  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

  4. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom współpracującym z Bulten Polska S.A. bez Państwa wyraźnej zgody. Dane te nie będą także profilowane w sposób zautomatyzowany.

  5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia niniejszego procesu rekrutacji.

  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

  7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 • W aplikacjach prosimy o zamieszczenie poniższej klauzuli: „Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bulten Polska S.A. moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO lub jeżeli chcecie Państwo wziąć udział w przyszłych rekrutacjach prosimy o umieszczenie klauzuli o treści : Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bulten Polska S.A. moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji a także przyszłych procesów rekrutacji. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

Visa

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę.
Data wygaśnięcia oferty: 13.07.2024
Powrót do listy ofert

Pozostałe oferty pracodawcy

Podobne oferty pracy