Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o.

STARSZY SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI ORAZ ROZLICZEŃ I SPRAWOZDAWCZOŚCI PROJEKTÓW

 • Jasionka, podkarpackie pow. rzeszowski

Księgowy

Umowa o pracę

Pełny etat

Starszy specjalista (senior)

STARSZY SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI ORAZ ROZLICZEŃ I SPRAWOZDAWCZOŚCI PROJEKTÓW

STARSZY SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI ORAZ ROZLICZEŃ I SPRAWOZDAWCZOŚCI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

Zakres obowiązków

 • rozliczanie zadań wchodzących w skład projektów na podstawie umów o dofinansowanie,
 • monitorowanie finansowe projektów zgodnie z przyjętym harmonogramem,
 • przygotowywanie i aktualizacja harmonogramów rzeczowo-finansowych oraz planów płatności,
 • współpraca z jednostkami doradczymi lub monitorującymi w zakresie analizy finansowo-księgowej projektów,
 • weryfikacja dokumentów księgowych pod względem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym,
 • sporządzanie zestawień, sprawozdań i wniosków zgodnie z wymogami Agencji Wykonawczej UE,
 • monitorowanie realizacji zawartych umów w zakresie finansowym,
 • realizacja zadań finansowych w zakresie promocji projektów,
 • przygotowywanie raportów z realizacji projektów,
 • udział w rozliczeniach finansowych z kontrahentami,
 • monitorowanie stanu rozliczeń z dłużnikami spółki oraz udział w przygotowywaniu dokumentacji
  pod windykację należności spółki.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe, preferowany profil ekonomiczny,
 • minimum 10 lat stażu pracy, w tym 5 lat doświadczenia na takim samym lub podobnym stanowisku (2 lata stażu pracy należy udokumentować w CV poprzez podanie nazw projektów współfinansowanych ze środków unijnych oraz zakresu obowiązków realizowanych w projekcie),
 • znajomość procedur i działań związanych z rozliczaniem, raportowaniem i sprawozdawczością projektów współfinansowanych ze środków UE,
 • znajomość ustawy o rachunkowości oraz zasadach ewidencji,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, programów MS Office, w tym arkusza kalkulacyjnego Excel,
 • znajomość język angielski na poziomie komunikatywnym (min. B1),
 • umiejętność pracy pod presją czasu oraz odporność na stres,
 • prawo jazdy kat. B,
 • terminowość, umiejętność analitycznego myślenia, samodzielność, rzetelność i inicjatywa w działaniu oraz bardzo dobra organizacja pracy.

Oferujemy

 • umowę o pracę,
 • niezbędne szkolenia i certyfikaty,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • pracę w zgranym zespole i wyjątkowym miejscu,
 • pakiety socjalne w ramach ZFŚS oraz benefity pozapłacowe.


Wymagane dokumenty:

 • CV + list motywacyjny,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji


Jednocześnie informujemy, iż skontaktujemy się tylko i wyłącznie z wybranymi kandydatami, którzy spełniać będą zarówno wymagania formalne określone w ogłoszeniu jak i nasze oczekiwania.

Wymagane dokumenty wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (według załączonego wzoru) należy nadsyłać w terminie do 12.05.2020 r. za pomocą przycisku APLIKUJ, lub listownie na adres Port Lotniczy „Rzeszów – Jasionka” Sp. z o.o., 36-002 Jasionka 942, albo dostarczyć osobiście do sekretariatu Spółki.

 • Administratorem danych osobowych jest Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. 36-002 Jasionka Jasionka 942, NIP: 5170240616. Moje dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji przez Administratora. Wiem, że przysługują mi następujące prawa: prawo żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, znajduje się w Polityce Prywatności Administratora.
 • ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  DO CELÓW REKRUTACJI

  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionka 942, 36-002 Jasionka, KRS: 0000296055 (będącego w świetle przepisów Administratorem danych osobowych) udostępnionych przeze mnie moich danych osobowych obejmujących:
  ……………………….……………………………………………………………………...…………………….……………………………………………………………………...…………………
  …………….……………………………………………………………………...…………………
  (wymienić jakie dane osobowe np.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, e-mail, nr pesel)

  w celu całokształtu czynności kadrowych związanych z procesem obecnej i przyszłych* rekrutacji.

  2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
  3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
  4. Wiem, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę.  …………………………………………
  (data, czytelny podpis)


  *niepotrzebne skreślić
Dodana
Wygasa (za 10 dni temu)
Powrót do listy ofert

Pozostałe oferty pracodawcy