Nasza praca w PRL

Grafika promocyjna konkurs Praca dawniej 

Zakończyliśmy konkurs dla mieszkańców woj. dolnośląskiego i opolskiego w wieku 50+. Jury nie miało łatwego zadania - w zgłoszenach otrzymaliśmy wiele ciekawych fotogafii. Przedstawiamy Państwu wyniki konkursu!

Pamiętacie telefony z korbką, pierwsze komputery albo jeżdżenie na wczasy pod gruszą? Codzienność w okresie Polski Ludowej była pełna absurdów, bezrobocie z pozoru nie wsytępowało, ale i podporządkowana polityce gospodarka nie rozwijała się dobrze. A jak wyglądała wtedy praca w różnych zawodach? Skąd się wzięło powiedzenie "Czy się stoi, czy się leży, dwa tysiące się należy?". Co robili Polacy za ladą sklepów, w biurach, w kopalniach czy fabrykach?

Wkrótce zobaczymy to na zdjęciach w niezwykłej pokonkursowej galerii. A tymczasem serdecznie gratulujemy laureatom konkursu!
 

Wyniki konkursu Nasza Praca w PRL


1 miejsce - pani Danuta z Wałbrzycha

2 miejsce - pan Wojciech z Namysłowa

3 miejsce - pani Irena z Żędowic

 

Wyróżnienia:

Pani Iwona z Nysy

Pan Wojciech z Kolonowskiego

Pani Janina z Oławy

Pani Danuta z Wrocławia


Nagroda specjalna dla ośrodka kulturalnego

Klub Senior+ w Polanicy Zdroju

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie i nadesłanie fotografii. Wszystkie zgłoszone do konkursu zdjęcia będzie można zobaczyć w pokonkursowej galerii online.

Kliknij, by zobaczyć galerię!

 

 

 

Treść archiwalna:

Cel konkursu

Konkurs Nasza praca w PRL ma na celu ukazanie, jak bardzo zmieniły się warunki społeczno-kulturowe i rynek pracy na przestrzeni ostatnich 30 lat. Chcemy przedstawić młodszym pokoleniom, jak w czasach PRL wyglądały stanowiska pracy, narzędzia i sprzęty.

Dla kogo?

Konkurs skierowany jest do osób powyżej 50. roku życia z województw dolnośląskiego i opolskiego, które mogą przesłać przez formularz internetowy fotografie związane ze swoją pracą wykonywaną w czasach PRL. Jeśli senior należy do lokalnego Klubu Seniora i uczęszcza do placówki kulturalnej, może podać jej nazwę w formularzu zgłoszeniowym, ale nie jest to warunek konieczny.

Jak wziąć udział

Aby uczestnik mógł wziać udział w konkursie, należy wypełnić formularz konkursowy. UWAGA: seniora może zgłosić dowolna osoba za jego zgodą i wypełnić w jego imieniu formularz. W zgłoszeniu trzeba wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz podać:

 • Imię i nazwisko uczestnika,
 • Dane kontaktowe,
 • Dane zgłaszającego (jeśli uczestnika zgłasza inna osoba)
 • Maksymalnie 3 pliki graficzne (skany/zdjęcia oryginalnych fotografii) przedstawiające osoby na starych fotografiach,
 • Można dołączyć opis zdjęć (co i kogo przedstawiają),
 • Dom Kultury/Klub seniora, do którego przynależy senior (opcjonalnie).

Czas trwania konkursu

Zgłoszenia można przesyłać od 12 października 2020 do 12 stycznia 2021.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpią 20 stycznia 2021. Przez cały czas trwania konkursu można kontaktować się z organizatorem w razie problemów ze zgłoszeniem i innych – dane kontaktowe podajemy poniżej.
 

Do wygrania atrakcyjne nagrody!

Laureaci wybrani przez jury otrzymają:

 • Telefon Nokia 800 TA-1186
 • Telefon Panasonic KX-TU456EXRE 
 • Telefon Maxcom MM760

Lub dowolny inny sprzęt o takiej samej wartości ze sklepu internetowego wskazanego przez organizatora. Do tego laureaci otrzymają także książki i gadżety.

Dodatkowo zwycięzca konkursu otrzyma voucher na kurs komputerowy od podstaw ufundowany przez partnera konkursu – platformę strefakursow.pl!

Przewidziana jest również

Nagroda Specjalna dla ośrodka kultury

Spośród placówek uczestniczących w projekcie Klub Seniora lub Dom Kultury, z którego napłynie najwięcej zgłoszeń do konkursu, otrzyma bon wartości 400 zł na zakup sprzętu w sklepie internetowym.

Zapraszamy do udziału w internetowej zabawie!

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i pokaż nam, jak wyglądała #NaszaPracawPRL!

Ważne!

Pytania, wątpliwości i ewentualne problemy techniczne prosimy zgłaszać do organizatora konkursu poprzez adres e-mail:

redakcja@aplikuj.pl.

 

Patronat medialny:
 

Strefakursow.pl logotyp             Twoje-Miasto.pl logotyp
 

Domyseniora.pl patronat         aktywni-plus.pl

          Seniorzy.pl logotyp                  Happysenior.pl logotyp            Dolnyslask24h.pl logotyp portalu                 


 TuOlawa.pl logo portalu                 Bolec info logotyp portalu            Kuriergmin.pl logotyp portalu   

Wrocławski portal logotyp                 Wieści gminne Jaworzyna logo        Nysainfo.pl logotyp Kobieta50plus.pl                

Opowiecie.info logotyp        Portal gwo24.pl logotyp          Siechnice.com.pl logotyp            

   Tygodnik Ziemi Opolskiej logo                 Opolskisenior.pl logotyp             Tygodnik Krapkowicki logo                     
 

 

Regulamin konkursu Nasza praca w PRL

Definicje

 • Regulamin – niniejszy regulamin.
 • Konkurs – konkurs pod nazwą „Nasza praca w PRL”.
 • Organizator, Administrator – Aplikuj.pl Paweł Strykowski, Bielsko-Biała, ul. Legionów 26/26 NIP: 547-156-76-54.
 • Uczestnik – osoba fizyczna w wieku 50 lat lub więcej, która przesłała zgłoszenie do Konkursu za pomocą Formularza zgłoszenia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Zgłaszający – osoba fizyczna, zgłaszająca Uczestnika za jego zgodą do udziału w Konkursie w jego imieniu za pomocą Formularza zgłoszenia.
 • Praca konkursowa – praca w postaci fotografii należącej do Uczestnika, przesłana w formie cyfrowej (skanu lub zdjęcia), przedstawiającej pracę sprzed lat (miejsce pracy, zespół pracowników, zatrudnionego przy stanowisku itp.).
 • Strona Konkursu – strona dostępna pod adresem: https://www.aplikuj.pl/konkurs-prl-zachod.
 • Formularz zgłoszenia – formularz dla Uczestnika, umożliwiający zgłoszenie Pracy konkursowej do Konkursu. Formularz dostępny jest pod adresem: https://www.aplikuj.pl/konkurs-prl-zachod-zgloszenie.
 • Dane kontaktowe Organizatora – dane Organizatora, przy użyciu których można się z nim kontaktować, tj. Aplikuj.pl Paweł Strykowski, Bielsko-Biała, ul. Legionów 26/28 NIP: 547-156-76-54, e-mail: redakcja@aplikuj.pl, tel. 669 710 125.
 • Polityka prywatności - dokument informacyjny dostępy pod adresem: https://www.aplikuj.pl/polityka-prywatnosci.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa cel, zasady i warunki przeprowadzenia Konkursu.
 2. Celem Konkursu jest zebranie najciekawszych zdjęć Uczestników związanych z tematyką pracy w przeszłości.
 3. W ramach Konkursu, decyzją Organizatora, wyłonieni zostaną laureaci nagród głównych (Zwycięzcy) oraz autorzy prac wyróżnionych. Wyłoniony zostanie także jeden zwycięski ośrodek/Dom Kultury, z którego napłynęło najwięcej zgłoszeń do konkursu.
 4. Konkurs będzie przeprowadzany według harmonogramu:
 • Zgłoszenia prac: od 12.10.2020 do 12.01.2021 r. Organizator ma prawo przesunąć terminy zgłoszeń z powodu nadzwyczajnych okoliczności i zobowiązuje się do poinformowania o tym na stronie konkursu.
 • Ogłoszenie wyników: 20.01.2021 r. Organizator ma prawo przesunąć termin ogłoszenia wyników z powodu nadzwyczajnych okoliczności i zobowiązuje się do poinformowania o tym na stronie konkursu.
 1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniom wykonawczym do tej Ustawy.

§ 2. Warunki i zasady uczestnictwa

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik lub Zgłaszający musi wypełnić formularz zgłoszenia, podając następujące informacje:
 • Imię i nazwisko Uczestnika.
 • Numer telefonu (wymagany) i adres e-mail Uczestnika – tylko do wiadomości Organizatora. Dane te nie będą publikowane.
 • Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Zgłaszającego – tylko jeśli formularz wypełnia za Uczestnika inna osoba – wyłącznie do wiadomości Organizatora. Dane te nie będą publikowane.
 • Nazwę placówki (domu kultury), do którego przynależy Uczestnik (jeśli dotyczy).
 • Pliki z pracą konkursową (zdjęcia/skany).
 1. Praca konkursowa – zdjęcia przesłane przez uczestnika:
 • Powinny być załadowane do formularza w jednym ze standardowych plików: .pdf, .png, .jpg lub .jpeg w rozmiarze minimalnym 900 x 600 px i nie przekraczającym 4 MB.
 • Nie powinny przedstawiać treści obraźliwych, wulgarnych, godzących w dobre imię osób lub podmiotów prawnych.
 • Powinny przedstawiać sytuacje związane z pracą zawodową z okresu PRL.
 • Mogą zostać krótko podpisane w dodatkowym polu w formularzu zgłoszenia.
 1. Zgłaszając Pracę konkursową do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że:
 • Posiada oryginał fotografii, przesłanej w formie skanu lub zdjęcia – Pracy konkursowej.
 • Praca konkursowa nie narusza niczyich praw, w szczególności praw autorskich.
 1. Jeden Uczestnik może przesłać do 3 zdjęć w ramach pracy konkursowej.
 2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz bezpłatny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do decydowania o ewentualnej publikacji nadesłanej Pracy konkursowej w materiałach podsumowujących wyniki konkursu oraz związanego z publikacją ewentualnej nieznacznej obróbki graficznej przesłanych zdjęć.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość odrzucenia wybranych Prac konkursowych w szczególności tych, które naruszają postanowienia Regulaminu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. W takiej sytuacji odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu.

§ 3. Wyniki konkursu i nagrody

 1. Dla laureatów konkursu zostały przewidziane nagrody:
 • Telefon Nokia 800 TA-1186 lub wybrany sprzęt oraz interentowy kurs komputerowy
 • Telefon Panasonic KX-TU456EXRE lub wybrany sprzęt 
 • Telefon Maxcom MM760 lub wybrany sprzęt 

Uczestnik może poprosić o wymianę nagrody rzeczowej – w tym celu może wybrać sprzęt, produkt o tej samej wartości co przewidywana nagroda dostępne do zakupu przez internet we wskazanym przez organizatora sklepie. W przypadku, gdy podany model telefonu nie będzie dostępny do zakupu, Organizator również zastrzega sobie prawo do wymiany go na inny model o tej samej wartości rynkowej.

 • Nagroda dla najaktywniejszego ośrodka kultury – wybrany produkt lub produkty o łącznej wartości 400 zł ze wskazanego przez organizatora sklepu internetowego.
 • Dodatkowo jury wybierze kilku Uczestników wyróżnionych, którzy otrzymają nagrody rzeczowe (książki i gadżety).
 1. Wyniki zostaną ogłoszone na Stronie Konkursu.
 2. Organizator zawiadomi także droga telefoniczną zwycięzców i wyróżnionych w Konkursie najpóźniej do dnia 22.01.2021 r.
 3. Laureaci będą proszeni o podanie dodatkowych danych niezbędnych do otrzymania nagrody.
 4. W przypadku, gdy nie uda się skutecznie skontaktować z laureatem w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników, Organizator może odmówić przekazania nagrody i przyznać ją innemu Uczestnikowi.
 5. Nagrody w Konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa podatkowego, co oznacza, iż nagroda pieniężna zostanie wydana na rzecz Zwycięzcy po wcześniejszym przekazaniu Organizatorowi wszystkich potrzebnych danych wymaganych do uregulowania kwestii zryczałtowanego podatku dochodowego, zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Organizator Konkursu jako płatnik przekaże zryczałtowany podatek do właściwego urzędu skarbowego w imieniu Zwycięzcy.
 6. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do Nagrody na osoby trzecie.
 7. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda (główna lub wyróżnienie).

§ 5. Prawa autorskie

 1. Uczestnik poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego udziela Organizatorowi zgody na dokonywanie bez ograniczeń ilościowych i czasowych różnych opracowań przesłanej pracy konkursowej, a także korzystania i rozporządzania nią bez ograniczeń ilościowych, terytorialnych i czasowych.
 2. Akceptacja przez Uczestnika niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z oświadczeniem i udzieleniem zapewnienia wobec Organizatora, że przesłany przez Uczestnika materiał nie narusza jakichkolwiek przepisów prawa oraz że Uczestnik posiada wszelkie uprawnienia w zakresie dysponowania przesłanym materiałem.

§ 6. Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również RODO) jest Organizator.
 2. Dane osobowe (w tym adresy e-mail) zbierane są w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu.
 3. Dodatkowe zasady dotyczące przetwarzania przez Administratora danych osobowych określa Polityka Prywatności.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Uczestnika. Dane osobowe będą wykorzystywane przez Organizatora wyłącznie w celach przeprowadzenia niniejszego Konkursu.
 5. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z organizowanym Konkursem, w tym z wydaniem nagród oraz ewentualnymi obowiązkami podatkowymi i rozpatrywaniem reklamacji.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

§ 7. Reklamacje

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo wnoszenia reklamacji dotyczących zasad przeprowadzenia Konkursu wyłącznie w formie pisemnej z podaniem w szczególności swojego imienia i nazwiska, żądania oraz rodzaju naruszenia regulaminu Konkursu.
 2. Reklamacje można składać w formie pisemnej, przesyłając je na podane dane kontaktowe administratora w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu i pod rygorem nieuwzględnienia reklamacji.
 3. Organizator rozpatruje wniesioną reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 4. Postanowienia Organizatora odnośnie reklamacji są ostateczne i nie przysługuje od nich prawo odwołania.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, o czym bezzwłocznie poinformuje Uczestników.
 2. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie Konkursu.
 3. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady Konkursu zawarte Regulaminie.
 4. Wszelkie spory powstałe w związku z Konkursem lub postanowieniami niniejszego regulaminu będą rozpatrywane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Organizatora.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.10.2020 r.