Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 95000 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 95 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 65 091 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 272 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 425 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 328 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 378 zł
Zaliczka na podatek 9 507 zł
Całość - kwota brutto 95 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 95 000,00 9 272,00 1 425,00 2 327,50 7 377,80 81 726,00 9 507,00 65 090,70
Luty 95 000,00 9 272,00 1 425,00 2 327,50 7 377,80 81 726,00 18 198,00 56 399,70
Marzec 95 000,00 1 761,68 270,75 2 327,50 8 157,61 90 390,00 28 925,00 53 557,46
Kwiecień 95 000,00 0,00 0,00 2 327,50 8 340,53 92 423,00 29 575,00 54 756,97
Maj 95 000,00 0,00 0,00 2 327,50 8 340,53 92 423,00 29 575,00 54 756,97
Czerwiec 95 000,00 0,00 0,00 2 327,50 8 340,53 92 423,00 29 575,00 54 756,97
Lipiec 95 000,00 0,00 0,00 2 327,50 8 340,53 92 423,00 29 575,00 54 756,97
Sierpień 95 000,00 0,00 0,00 2 327,50 8 340,53 92 423,00 29 575,00 54 756,97
Wrzesień 95 000,00 0,00 0,00 2 327,50 8 340,53 92 423,00 29 575,00 54 756,97
Październik 95 000,00 0,00 0,00 2 327,50 8 340,53 92 423,00 29 575,00 54 756,97
Listopad 95 000,00 0,00 0,00 2 327,50 8 340,53 92 423,00 29 575,00 54 756,97
Grudzień 95 000,00 0,00 0,00 2 327,50 8 340,53 92 423,00 29 575,00 54 756,97
Rocznie 1 140 000,00 20 305,68 3 120,75 27 930,00 97 977,98 1 085 649,00 224 831,00 667 860,59
Wynagrodzenie pracownika 95 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 272 zł
Ubezpieczenie rentowe 6 175 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 587 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 328 zł
FGŚP 95 zł
Cała kwota 114 456 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 95 000,00 9 272,00 6 175,00 1 586,50 2 422,50 114 456,00 zł
Luty 95 000,00 9 272,00 6 175,00 1 586,50 2 422,50 114 456,00 zł
Marzec 95 000,00 1 761,68 1 173,25 1 586,50 2 422,50 101 943,93 zł
Kwiecień 95 000,00 0,00 0,00 1 586,50 2 422,50 99 009,00 zł
Maj 95 000,00 0,00 0,00 1 586,50 2 422,50 99 009,00 zł
Czerwiec 95 000,00 0,00 0,00 1 586,50 2 422,50 99 009,00 zł
Lipiec 95 000,00 0,00 0,00 1 586,50 2 422,50 99 009,00 zł
Sierpień 95 000,00 0,00 0,00 1 586,50 2 422,50 99 009,00 zł
Wrzesień 95 000,00 0,00 0,00 1 586,50 2 422,50 99 009,00 zł
Październik 95 000,00 0,00 0,00 1 586,50 2 422,50 99 009,00 zł
Listopad 95 000,00 0,00 0,00 1 586,50 2 422,50 99 009,00 zł
Grudzień 95 000,00 0,00 0,00 1 586,50 2 422,50 99 009,00 zł
Rocznie 1 140 000,00 20 305,68 13 523,25 19 038,00 29 070,00 1 221 936,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 95 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 65 091 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 95 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 114 456 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 95000 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 95 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 68 623 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 272 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 425 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 587 zł
Zaliczka na podatek 8 093 zł
Całość - kwota brutto 95 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 95 000,00 9 272,00 1 425,00 0,00 7 587,27 67 442,00 8 093,00 68 622,69
Luty 95 000,00 9 272,00 1 425,00 0,00 7 587,27 67 442,00 8 093,00 68 622,69
Marzec 95 000,00 1 761,68 270,75 0,00 8 367,08 74 374,00 8 925,00 75 675,61
Kwiecień 95 000,00 0,00 0,00 0,00 8 550,00 76 000,00 9 120,00 77 330,00
Maj 95 000,00 0,00 0,00 0,00 8 550,00 76 000,00 9 120,00 77 330,00
Czerwiec 95 000,00 0,00 0,00 0,00 8 550,00 76 000,00 9 120,00 77 330,00
Lipiec 95 000,00 0,00 0,00 0,00 8 550,00 76 000,00 9 120,00 77 330,00
Sierpień 95 000,00 0,00 0,00 0,00 8 550,00 76 000,00 9 120,00 77 330,00
Wrzesień 95 000,00 0,00 0,00 0,00 8 550,00 76 000,00 9 120,00 77 330,00
Październik 95 000,00 0,00 0,00 0,00 8 550,00 76 000,00 9 120,00 77 330,00
Listopad 95 000,00 0,00 0,00 0,00 8 550,00 76 000,00 9 120,00 77 330,00
Grudzień 95 000,00 0,00 0,00 0,00 8 550,00 76 000,00 9 120,00 77 330,00
Rocznie 1 140 000,00 20 305,68 3 120,75 0,00 100 491,62 893 258,00 6 700,00 908 890,99
Wynagrodzenie pracownika 95 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 272 zł
Ubezpieczenie rentowe 6 175 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 328 zł
FGŚP 95 zł
Cała kwota 112 870 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 95 000,00 9 272,00 6 175,00 0,00 2 422,50 112 869,50 zł
Luty 95 000,00 9 272,00 6 175,00 0,00 2 422,50 112 869,50 zł
Marzec 95 000,00 1 761,68 1 173,25 0,00 2 422,50 100 357,43 zł
Kwiecień 95 000,00 0,00 0,00 0,00 2 422,50 97 422,50 zł
Maj 95 000,00 0,00 0,00 0,00 2 422,50 97 422,50 zł
Czerwiec 95 000,00 0,00 0,00 0,00 2 422,50 97 422,50 zł
Lipiec 95 000,00 0,00 0,00 0,00 2 422,50 97 422,50 zł
Sierpień 95 000,00 0,00 0,00 0,00 2 422,50 97 422,50 zł
Wrzesień 95 000,00 0,00 0,00 0,00 2 422,50 97 422,50 zł
Październik 95 000,00 0,00 0,00 0,00 2 422,50 97 422,50 zł
Listopad 95 000,00 0,00 0,00 0,00 2 422,50 97 422,50 zł
Grudzień 95 000,00 0,00 0,00 0,00 2 422,50 97 422,50 zł
Rocznie 1 140 000,00 20 305,68 13 523,25 0,00 29 070,00 1 202 898,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 95 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 68 623 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 95 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 112 870 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 95000 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 95 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 82 080 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 12 920 zł
Całość - kwota brutto 95 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 95 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 000,00 12 920,00 82 080,00
Luty 95 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 000,00 12 920,00 82 080,00
Marzec 95 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 000,00 12 920,00 82 080,00
Kwiecień 95 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 000,00 12 920,00 82 080,00
Maj 95 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 000,00 12 920,00 82 080,00
Czerwiec 95 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 000,00 12 920,00 82 080,00
Lipiec 95 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 000,00 12 920,00 82 080,00
Sierpień 95 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 000,00 12 920,00 82 080,00
Wrzesień 95 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 000,00 12 920,00 82 080,00
Październik 95 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 000,00 12 920,00 82 080,00
Listopad 95 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 000,00 12 920,00 82 080,00
Grudzień 95 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 000,00 12 920,00 82 080,00
Rocznie 1 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 912 000,00 155 040,00 984 960,00
Wynagrodzenie pracownika 95 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 95 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 95 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 000,00 zł
Luty 95 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 000,00 zł
Marzec 95 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 000,00 zł
Kwiecień 95 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 000,00 zł
Maj 95 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 000,00 zł
Czerwiec 95 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 000,00 zł
Lipiec 95 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 000,00 zł
Sierpień 95 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 000,00 zł
Wrzesień 95 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 000,00 zł
Październik 95 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 000,00 zł
Listopad 95 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 000,00 zł
Grudzień 95 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 000,00 zł
Rocznie 1 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 140 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 95 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 82 080 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 95 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 95 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 95000 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 95 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 58 275 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 8 550 zł
Zaliczka na podatek 28 175 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 95 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 95 000,00 0,00 0,00 0,00 8 550,00 0,00 28 175,00 0,00 58 275,00
Luty 95 000,00 0,00 0,00 0,00 8 550,00 0,00 29 975,00 0,00 56 475,00
Marzec 95 000,00 0,00 0,00 0,00 8 550,00 0,00 29 975,00 0,00 56 475,00
Kwiecień 95 000,00 0,00 0,00 0,00 8 550,00 0,00 29 975,00 0,00 56 475,00
Maj 95 000,00 0,00 0,00 0,00 8 550,00 0,00 29 975,00 0,00 56 475,00
Czerwiec 95 000,00 0,00 0,00 0,00 8 550,00 0,00 29 975,00 0,00 56 475,00
Lipiec 95 000,00 176,27 72,24 0,00 8 550,00 15,08 29 891,00 0,00 56 295,41
Sierpień 95 000,00 176,27 72,24 0,00 8 550,00 15,08 29 891,00 0,00 56 295,41
Wrzesień 95 000,00 176,27 72,24 0,00 8 550,00 15,08 29 891,00 0,00 56 295,41
Październik 95 000,00 176,27 72,24 0,00 8 550,00 15,08 29 891,00 0,00 56 295,41
Listopad 95 000,00 176,27 72,24 0,00 8 550,00 15,08 29 891,00 0,00 56 295,41
Grudzień 95 000,00 176,27 72,24 0,00 8 550,00 15,08 29 891,00 0,00 56 295,41
Rocznie 1 140 000,00 1 057,62 433,44 0,00 102 600,00 0,00 357 396,00 0,00 678 422,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 95 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 58 275 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.