Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 93000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 93 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 95 065 zł
Ubezpieczenie emerytalne 13 563 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 085 zł
Ubezpieczenie chorobowe 3 405 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 10 793 zł
Zaliczka na podatek 14 060 zł
Całość - kwota brutto 138 970 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 138 970,00 13 563,47 2 084,55 3 404,77 10 792,55 119 667,00 14 060,00 95 064,66
Luty 138 970,00 6 742,21 1 036,20 3 404,77 11 500,81 127 537,00 40 705,00 75 581,01
Marzec 138 970,00 0,00 0,00 3 404,77 12 200,87 135 315,00 43 301,00 80 063,36
Kwiecień 138 970,00 0,00 0,00 3 404,77 12 200,87 135 315,00 43 301,00 80 063,36
Maj 138 970,00 0,00 0,00 3 404,77 12 200,87 135 315,00 43 301,00 80 063,36
Czerwiec 138 970,00 0,00 0,00 3 404,77 12 200,87 135 315,00 43 301,00 80 063,36
Lipiec 138 970,00 0,00 0,00 3 404,77 12 200,87 135 315,00 43 301,00 80 063,36
Sierpień 138 970,00 0,00 0,00 3 404,77 12 200,87 135 315,00 43 301,00 80 063,36
Wrzesień 138 970,00 0,00 0,00 3 404,77 12 200,87 135 315,00 43 301,00 80 063,36
Październik 138 970,00 0,00 0,00 3 404,77 12 200,87 135 315,00 43 301,00 80 063,36
Listopad 138 970,00 0,00 0,00 3 404,77 12 200,87 135 315,00 43 301,00 80 063,36
Grudzień 138 970,00 0,00 0,00 3 404,77 12 200,87 135 315,00 43 301,00 80 063,36
Rocznie 1 667 640,00 20 305,68 3 120,75 40 857,24 144 302,06 1 600 354,00 343 471,00 971 279,27
Wynagrodzenie pracownika 138 970 zł
Ubezpieczenie emerytalne 13 563 zł
Ubezpieczenie rentowe 9 033 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 2 321 zł
Fundusz Pracy (FP) 3 405 zł
FGŚP 139 zł
Cała kwota 167 431 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 138 970,00 13 563,47 9 033,05 2 320,80 3 543,74 167 431,06 zł
Luty 138 970,00 6 742,21 4 490,20 2 320,80 3 543,74 156 066,95 zł
Marzec 138 970,00 0,00 0,00 2 320,80 3 543,74 144 834,54 zł
Kwiecień 138 970,00 0,00 0,00 2 320,80 3 543,74 144 834,54 zł
Maj 138 970,00 0,00 0,00 2 320,80 3 543,74 144 834,54 zł
Czerwiec 138 970,00 0,00 0,00 2 320,80 3 543,74 144 834,54 zł
Lipiec 138 970,00 0,00 0,00 2 320,80 3 543,74 144 834,54 zł
Sierpień 138 970,00 0,00 0,00 2 320,80 3 543,74 144 834,54 zł
Wrzesień 138 970,00 0,00 0,00 2 320,80 3 543,74 144 834,54 zł
Październik 138 970,00 0,00 0,00 2 320,80 3 543,74 144 834,54 zł
Listopad 138 970,00 0,00 0,00 2 320,80 3 543,74 144 834,54 zł
Grudzień 138 970,00 0,00 0,00 2 320,80 3 543,74 144 834,54 zł
Rocznie 1 667 640,00 20 305,68 13 523,25 27 849,60 42 524,88 1 771 843,41 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 138 970 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 95 065 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 95 065 zł netto poniesie łączny koszt równy 167 431 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 93000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 93 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 88 908 zł
Ubezpieczenie emerytalne 12 013 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 846 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9 830 zł
Zaliczka na podatek 10 485 zł
Całość - kwota brutto 123 082 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 123 082,00 12 012,80 1 846,23 0,00 9 830,07 87 378,00 10 485,00 88 907,54
Luty 123 082,00 8 292,88 1 274,52 0,00 10 216,31 90 812,00 10 897,00 92 400,85
Marzec 123 082,00 0,00 0,00 0,00 11 077,38 98 466,00 11 816,00 100 188,70
Kwiecień 123 082,00 0,00 0,00 0,00 11 077,38 98 466,00 11 816,00 100 188,70
Maj 123 082,00 0,00 0,00 0,00 11 077,38 98 466,00 11 816,00 100 188,70
Czerwiec 123 082,00 0,00 0,00 0,00 11 077,38 98 466,00 11 816,00 100 188,70
Lipiec 123 082,00 0,00 0,00 0,00 11 077,38 98 466,00 11 816,00 100 188,70
Sierpień 123 082,00 0,00 0,00 0,00 11 077,38 98 466,00 11 816,00 100 188,70
Wrzesień 123 082,00 0,00 0,00 0,00 11 077,38 98 466,00 11 816,00 100 188,70
Październik 123 082,00 0,00 0,00 0,00 11 077,38 98 466,00 11 816,00 100 188,70
Listopad 123 082,00 0,00 0,00 0,00 11 077,38 98 466,00 11 816,00 100 188,70
Grudzień 123 082,00 0,00 0,00 0,00 11 077,38 98 466,00 11 816,00 100 188,70
Rocznie 1 476 984,00 20 305,68 3 120,75 0,00 130 820,18 1 162 850,00 8 726,00 1 183 195,39
Wynagrodzenie pracownika 123 082 zł
Ubezpieczenie emerytalne 12 013 zł
Ubezpieczenie rentowe 8 000 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 3 016 zł
FGŚP 123 zł
Cała kwota 146 234 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 123 082,00 12 012,80 8 000,33 0,00 3 138,59 146 233,72 zł
Luty 123 082,00 8 292,88 5 522,92 0,00 3 138,59 140 036,39 zł
Marzec 123 082,00 0,00 0,00 0,00 3 138,59 126 220,59 zł
Kwiecień 123 082,00 0,00 0,00 0,00 3 138,59 126 220,59 zł
Maj 123 082,00 0,00 0,00 0,00 3 138,59 126 220,59 zł
Czerwiec 123 082,00 0,00 0,00 0,00 3 138,59 126 220,59 zł
Lipiec 123 082,00 0,00 0,00 0,00 3 138,59 126 220,59 zł
Sierpień 123 082,00 0,00 0,00 0,00 3 138,59 126 220,59 zł
Wrzesień 123 082,00 0,00 0,00 0,00 3 138,59 126 220,59 zł
Październik 123 082,00 0,00 0,00 0,00 3 138,59 126 220,59 zł
Listopad 123 082,00 0,00 0,00 0,00 3 138,59 126 220,59 zł
Grudzień 123 082,00 0,00 0,00 0,00 3 138,59 126 220,59 zł
Rocznie 1 476 984,00 20 305,68 13 523,25 0,00 37 663,08 1 548 476,01 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 123 082 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 88 908 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 88 908 zł netto poniesie łączny koszt równy 146 234 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 93000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 93 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 93 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 14 639 zł
Całość - kwota brutto 107 639 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 107 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 111,00 14 639,00 93 000,00
Luty 107 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 111,00 14 639,00 93 000,00
Marzec 107 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 111,00 14 639,00 93 000,00
Kwiecień 107 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 111,00 14 639,00 93 000,00
Maj 107 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 111,00 14 639,00 93 000,00
Czerwiec 107 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 111,00 14 639,00 93 000,00
Lipiec 107 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 111,00 14 639,00 93 000,00
Sierpień 107 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 111,00 14 639,00 93 000,00
Wrzesień 107 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 111,00 14 639,00 93 000,00
Październik 107 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 111,00 14 639,00 93 000,00
Listopad 107 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 111,00 14 639,00 93 000,00
Grudzień 107 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 111,00 14 639,00 93 000,00
Rocznie 1 291 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 033 332,00 175 668,00 1 116 000,00
Wynagrodzenie pracownika 107 639 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 107 639 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 107 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 639,00 zł
Luty 107 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 639,00 zł
Marzec 107 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 639,00 zł
Kwiecień 107 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 639,00 zł
Maj 107 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 639,00 zł
Czerwiec 107 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 639,00 zł
Lipiec 107 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 639,00 zł
Sierpień 107 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 639,00 zł
Wrzesień 107 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 639,00 zł
Październik 107 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 639,00 zł
Listopad 107 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 639,00 zł
Grudzień 107 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 639,00 zł
Rocznie 1 291 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 291 668,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 107 639 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 93 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 93 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 107 639 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 93000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 93 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 71 793 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 10 612 zł
Zaliczka na podatek 35 507 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 117 912 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 117 912,00 0,00 0,00 0,00 10 612,08 0,00 35 507,00 0,00 71 792,92
Luty 117 912,00 0,00 0,00 0,00 10 612,08 0,00 37 307,00 0,00 69 992,92
Marzec 117 912,00 0,00 0,00 0,00 10 612,08 0,00 37 307,00 0,00 69 992,92
Kwiecień 117 912,00 0,00 0,00 0,00 10 612,08 0,00 37 307,00 0,00 69 992,92
Maj 117 912,00 0,00 0,00 0,00 10 612,08 0,00 37 307,00 0,00 69 992,92
Czerwiec 117 912,00 0,00 0,00 0,00 10 612,08 0,00 37 307,00 0,00 69 992,92
Lipiec 117 912,00 176,27 72,24 0,00 10 612,08 15,08 37 222,00 0,00 69 814,33
Sierpień 117 912,00 176,27 72,24 0,00 10 612,08 15,08 37 222,00 0,00 69 814,33
Wrzesień 117 912,00 176,27 72,24 0,00 10 612,08 15,08 37 222,00 0,00 69 814,33
Październik 117 912,00 176,27 72,24 0,00 10 612,08 15,08 37 222,00 0,00 69 814,33
Listopad 117 912,00 176,27 72,24 0,00 10 612,08 15,08 37 222,00 0,00 69 814,33
Grudzień 117 912,00 176,27 72,24 0,00 10 612,08 15,08 37 222,00 0,00 69 814,33
Rocznie 1 414 944,00 1 057,62 433,44 0,00 127 344,96 0,00 445 374,00 0,00 840 643,50

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 117 912 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 71 793 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.