Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 93000 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 93 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 63 727 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 077 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 395 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 279 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 222 zł
Zaliczka na podatek 9 300 zł
Całość - kwota brutto 93 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 93 000,00 9 076,80 1 395,00 2 278,50 7 222,47 80 000,00 9 300,00 63 727,23
Luty 93 000,00 9 076,80 1 395,00 2 278,50 7 222,47 80 000,00 17 300,00 55 727,23
Marzec 93 000,00 2 152,08 330,75 2 278,50 7 941,48 87 989,00 28 156,00 52 141,19
Kwiecień 93 000,00 0,00 0,00 2 278,50 8 164,94 90 472,00 28 951,00 53 605,56
Maj 93 000,00 0,00 0,00 2 278,50 8 164,94 90 472,00 28 951,00 53 605,56
Czerwiec 93 000,00 0,00 0,00 2 278,50 8 164,94 90 472,00 28 951,00 53 605,56
Lipiec 93 000,00 0,00 0,00 2 278,50 8 164,94 90 472,00 28 951,00 53 605,56
Sierpień 93 000,00 0,00 0,00 2 278,50 8 164,94 90 472,00 28 951,00 53 605,56
Wrzesień 93 000,00 0,00 0,00 2 278,50 8 164,94 90 472,00 28 951,00 53 605,56
Październik 93 000,00 0,00 0,00 2 278,50 8 164,94 90 472,00 28 951,00 53 605,56
Listopad 93 000,00 0,00 0,00 2 278,50 8 164,94 90 472,00 28 951,00 53 605,56
Grudzień 93 000,00 0,00 0,00 2 278,50 8 164,94 90 472,00 28 951,00 53 605,56
Rocznie 1 116 000,00 20 305,68 3 120,75 27 342,00 95 870,88 1 062 237,00 219 445,00 654 045,69
Wynagrodzenie pracownika 93 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 077 zł
Ubezpieczenie rentowe 6 045 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 553 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 279 zł
FGŚP 93 zł
Cała kwota 112 046 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 93 000,00 9 076,80 6 045,00 1 553,10 2 371,50 112 046,40 zł
Luty 93 000,00 9 076,80 6 045,00 1 553,10 2 371,50 112 046,40 zł
Marzec 93 000,00 2 152,08 1 433,25 1 553,10 2 371,50 100 509,93 zł
Kwiecień 93 000,00 0,00 0,00 1 553,10 2 371,50 96 924,60 zł
Maj 93 000,00 0,00 0,00 1 553,10 2 371,50 96 924,60 zł
Czerwiec 93 000,00 0,00 0,00 1 553,10 2 371,50 96 924,60 zł
Lipiec 93 000,00 0,00 0,00 1 553,10 2 371,50 96 924,60 zł
Sierpień 93 000,00 0,00 0,00 1 553,10 2 371,50 96 924,60 zł
Wrzesień 93 000,00 0,00 0,00 1 553,10 2 371,50 96 924,60 zł
Październik 93 000,00 0,00 0,00 1 553,10 2 371,50 96 924,60 zł
Listopad 93 000,00 0,00 0,00 1 553,10 2 371,50 96 924,60 zł
Grudzień 93 000,00 0,00 0,00 1 553,10 2 371,50 96 924,60 zł
Rocznie 1 116 000,00 20 305,68 13 523,25 18 637,20 28 458,00 1 196 924,13 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 93 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 63 727 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 93 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 112 046 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 93000 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 93 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 67 178 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 077 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 395 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 428 zł
Zaliczka na podatek 7 923 zł
Całość - kwota brutto 93 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 93 000,00 9 076,80 1 395,00 0,00 7 427,54 66 023,00 7 923,00 67 177,90
Luty 93 000,00 9 076,80 1 395,00 0,00 7 427,54 66 023,00 7 923,00 67 177,90
Marzec 93 000,00 2 152,08 330,75 0,00 8 146,55 72 414,00 8 690,00 73 680,94
Kwiecień 93 000,00 0,00 0,00 0,00 8 370,00 74 400,00 8 928,00 75 702,00
Maj 93 000,00 0,00 0,00 0,00 8 370,00 74 400,00 8 928,00 75 702,00
Czerwiec 93 000,00 0,00 0,00 0,00 8 370,00 74 400,00 8 928,00 75 702,00
Lipiec 93 000,00 0,00 0,00 0,00 8 370,00 74 400,00 8 928,00 75 702,00
Sierpień 93 000,00 0,00 0,00 0,00 8 370,00 74 400,00 8 928,00 75 702,00
Wrzesień 93 000,00 0,00 0,00 0,00 8 370,00 74 400,00 8 928,00 75 702,00
Październik 93 000,00 0,00 0,00 0,00 8 370,00 74 400,00 8 928,00 75 702,00
Listopad 93 000,00 0,00 0,00 0,00 8 370,00 74 400,00 8 928,00 75 702,00
Grudzień 93 000,00 0,00 0,00 0,00 8 370,00 74 400,00 8 928,00 75 702,00
Rocznie 1 116 000,00 20 305,68 3 120,75 0,00 98 331,63 874 060,00 6 555,00 889 354,74
Wynagrodzenie pracownika 93 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 077 zł
Ubezpieczenie rentowe 6 045 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 279 zł
FGŚP 93 zł
Cała kwota 110 493 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 93 000,00 9 076,80 6 045,00 0,00 2 371,50 110 493,30 zł
Luty 93 000,00 9 076,80 6 045,00 0,00 2 371,50 110 493,30 zł
Marzec 93 000,00 2 152,08 1 433,25 0,00 2 371,50 98 956,83 zł
Kwiecień 93 000,00 0,00 0,00 0,00 2 371,50 95 371,50 zł
Maj 93 000,00 0,00 0,00 0,00 2 371,50 95 371,50 zł
Czerwiec 93 000,00 0,00 0,00 0,00 2 371,50 95 371,50 zł
Lipiec 93 000,00 0,00 0,00 0,00 2 371,50 95 371,50 zł
Sierpień 93 000,00 0,00 0,00 0,00 2 371,50 95 371,50 zł
Wrzesień 93 000,00 0,00 0,00 0,00 2 371,50 95 371,50 zł
Październik 93 000,00 0,00 0,00 0,00 2 371,50 95 371,50 zł
Listopad 93 000,00 0,00 0,00 0,00 2 371,50 95 371,50 zł
Grudzień 93 000,00 0,00 0,00 0,00 2 371,50 95 371,50 zł
Rocznie 1 116 000,00 20 305,68 13 523,25 0,00 28 458,00 1 178 286,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 93 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 67 178 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 93 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 110 493 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 93000 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 93 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 80 352 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 12 648 zł
Całość - kwota brutto 93 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 93 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 400,00 12 648,00 80 352,00
Luty 93 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 400,00 12 648,00 80 352,00
Marzec 93 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 400,00 12 648,00 80 352,00
Kwiecień 93 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 400,00 12 648,00 80 352,00
Maj 93 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 400,00 12 648,00 80 352,00
Czerwiec 93 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 400,00 12 648,00 80 352,00
Lipiec 93 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 400,00 12 648,00 80 352,00
Sierpień 93 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 400,00 12 648,00 80 352,00
Wrzesień 93 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 400,00 12 648,00 80 352,00
Październik 93 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 400,00 12 648,00 80 352,00
Listopad 93 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 400,00 12 648,00 80 352,00
Grudzień 93 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 400,00 12 648,00 80 352,00
Rocznie 1 116 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 892 800,00 151 776,00 964 224,00
Wynagrodzenie pracownika 93 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 93 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 93 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 000,00 zł
Luty 93 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 000,00 zł
Marzec 93 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 000,00 zł
Kwiecień 93 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 000,00 zł
Maj 93 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 000,00 zł
Czerwiec 93 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 000,00 zł
Lipiec 93 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 000,00 zł
Sierpień 93 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 000,00 zł
Wrzesień 93 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 000,00 zł
Październik 93 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 000,00 zł
Listopad 93 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 000,00 zł
Grudzień 93 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 000,00 zł
Rocznie 1 116 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 116 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 93 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 80 352 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 93 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 93 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 93000 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 93 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 57 095 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 8 370 zł
Zaliczka na podatek 27 535 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 93 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 93 000,00 0,00 0,00 0,00 8 370,00 0,00 27 535,00 0,00 57 095,00
Luty 93 000,00 0,00 0,00 0,00 8 370,00 0,00 29 335,00 0,00 55 295,00
Marzec 93 000,00 0,00 0,00 0,00 8 370,00 0,00 29 335,00 0,00 55 295,00
Kwiecień 93 000,00 0,00 0,00 0,00 8 370,00 0,00 29 335,00 0,00 55 295,00
Maj 93 000,00 0,00 0,00 0,00 8 370,00 0,00 29 335,00 0,00 55 295,00
Czerwiec 93 000,00 0,00 0,00 0,00 8 370,00 0,00 29 335,00 0,00 55 295,00
Lipiec 93 000,00 176,27 72,24 0,00 8 370,00 15,08 29 251,00 0,00 55 115,41
Sierpień 93 000,00 176,27 72,24 0,00 8 370,00 15,08 29 251,00 0,00 55 115,41
Wrzesień 93 000,00 176,27 72,24 0,00 8 370,00 15,08 29 251,00 0,00 55 115,41
Październik 93 000,00 176,27 72,24 0,00 8 370,00 15,08 29 251,00 0,00 55 115,41
Listopad 93 000,00 176,27 72,24 0,00 8 370,00 15,08 29 251,00 0,00 55 115,41
Grudzień 93 000,00 176,27 72,24 0,00 8 370,00 15,08 29 251,00 0,00 55 115,41
Rocznie 1 116 000,00 1 057,62 433,44 0,00 100 440,00 0,00 349 716,00 0,00 664 262,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 93 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 57 095 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.