Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 85000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 85 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 85 596 zł
Ubezpieczenie emerytalne 12 208 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 876 zł
Ubezpieczenie chorobowe 3 064 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9 714 zł
Zaliczka na podatek 12 622 zł
Całość - kwota brutto 125 081 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 125 081,00 12 207,91 1 876,22 3 064,48 9 713,92 107 682,00 12 622,00 85 596,47
Luty 125 081,00 8 097,77 1 244,53 3 064,48 10 140,68 112 424,00 33 212,00 69 321,54
Marzec 125 081,00 0,00 0,00 3 064,48 10 981,49 121 767,00 38 965,00 72 070,03
Kwiecień 125 081,00 0,00 0,00 3 064,48 10 981,49 121 767,00 38 965,00 72 070,03
Maj 125 081,00 0,00 0,00 3 064,48 10 981,49 121 767,00 38 965,00 72 070,03
Czerwiec 125 081,00 0,00 0,00 3 064,48 10 981,49 121 767,00 38 965,00 72 070,03
Lipiec 125 081,00 0,00 0,00 3 064,48 10 981,49 121 767,00 38 965,00 72 070,03
Sierpień 125 081,00 0,00 0,00 3 064,48 10 981,49 121 767,00 38 965,00 72 070,03
Wrzesień 125 081,00 0,00 0,00 3 064,48 10 981,49 121 767,00 38 965,00 72 070,03
Październik 125 081,00 0,00 0,00 3 064,48 10 981,49 121 767,00 38 965,00 72 070,03
Listopad 125 081,00 0,00 0,00 3 064,48 10 981,49 121 767,00 38 965,00 72 070,03
Grudzień 125 081,00 0,00 0,00 3 064,48 10 981,49 121 767,00 38 965,00 72 070,03
Rocznie 1 500 972,00 20 305,68 3 120,75 36 773,76 129 669,50 1 437 776,00 305 819,00 875 618,31
Wynagrodzenie pracownika 125 081 zł
Ubezpieczenie emerytalne 12 208 zł
Ubezpieczenie rentowe 8 130 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 2 089 zł
Fundusz Pracy (FP) 3 064 zł
FGŚP 125 zł
Cała kwota 150 698 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 125 081,00 12 207,91 8 130,27 2 088,85 3 189,56 150 697,59 zł
Luty 125 081,00 8 097,77 5 392,98 2 088,85 3 189,56 143 850,16 zł
Marzec 125 081,00 0,00 0,00 2 088,85 3 189,56 130 359,41 zł
Kwiecień 125 081,00 0,00 0,00 2 088,85 3 189,56 130 359,41 zł
Maj 125 081,00 0,00 0,00 2 088,85 3 189,56 130 359,41 zł
Czerwiec 125 081,00 0,00 0,00 2 088,85 3 189,56 130 359,41 zł
Lipiec 125 081,00 0,00 0,00 2 088,85 3 189,56 130 359,41 zł
Sierpień 125 081,00 0,00 0,00 2 088,85 3 189,56 130 359,41 zł
Wrzesień 125 081,00 0,00 0,00 2 088,85 3 189,56 130 359,41 zł
Październik 125 081,00 0,00 0,00 2 088,85 3 189,56 130 359,41 zł
Listopad 125 081,00 0,00 0,00 2 088,85 3 189,56 130 359,41 zł
Grudzień 125 081,00 0,00 0,00 2 088,85 3 189,56 130 359,41 zł
Rocznie 1 500 972,00 20 305,68 13 523,25 25 066,20 38 274,72 1 598 141,85 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 125 081 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 85 596 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 85 596 zł netto poniesie łączny koszt równy 150 698 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 85000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 85 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 81 259 zł
Ubezpieczenie emerytalne 10 979 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 687 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 8 984 zł
Zaliczka na podatek 9 583 zł
Całość - kwota brutto 112 494 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 112 494,00 10 979,41 1 687,41 0,00 8 984,45 79 862,00 9 583,00 81 259,29
Luty 112 494,00 9 326,27 1 433,34 0,00 9 156,10 81 388,00 9 767,00 82 811,73
Marzec 112 494,00 0,00 0,00 0,00 10 124,46 89 995,00 10 799,00 91 570,14
Kwiecień 112 494,00 0,00 0,00 0,00 10 124,46 89 995,00 10 799,00 91 570,14
Maj 112 494,00 0,00 0,00 0,00 10 124,46 89 995,00 10 799,00 91 570,14
Czerwiec 112 494,00 0,00 0,00 0,00 10 124,46 89 995,00 10 799,00 91 570,14
Lipiec 112 494,00 0,00 0,00 0,00 10 124,46 89 995,00 10 799,00 91 570,14
Sierpień 112 494,00 0,00 0,00 0,00 10 124,46 89 995,00 10 799,00 91 570,14
Wrzesień 112 494,00 0,00 0,00 0,00 10 124,46 89 995,00 10 799,00 91 570,14
Październik 112 494,00 0,00 0,00 0,00 10 124,46 89 995,00 10 799,00 91 570,14
Listopad 112 494,00 0,00 0,00 0,00 10 124,46 89 995,00 10 799,00 91 570,14
Grudzień 112 494,00 0,00 0,00 0,00 10 124,46 89 995,00 10 799,00 91 570,14
Rocznie 1 349 928,00 20 305,68 3 120,75 0,00 119 385,15 1 061 200,00 7 959,00 1 079 772,42
Wynagrodzenie pracownika 112 494 zł
Ubezpieczenie emerytalne 10 979 zł
Ubezpieczenie rentowe 7 312 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 756 zł
FGŚP 112 zł
Cała kwota 133 654 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 112 494,00 10 979,41 7 312,11 0,00 2 868,59 133 654,11 zł
Luty 112 494,00 9 326,27 6 211,14 0,00 2 868,59 130 900,00 zł
Marzec 112 494,00 0,00 0,00 0,00 2 868,59 115 362,59 zł
Kwiecień 112 494,00 0,00 0,00 0,00 2 868,59 115 362,59 zł
Maj 112 494,00 0,00 0,00 0,00 2 868,59 115 362,59 zł
Czerwiec 112 494,00 0,00 0,00 0,00 2 868,59 115 362,59 zł
Lipiec 112 494,00 0,00 0,00 0,00 2 868,59 115 362,59 zł
Sierpień 112 494,00 0,00 0,00 0,00 2 868,59 115 362,59 zł
Wrzesień 112 494,00 0,00 0,00 0,00 2 868,59 115 362,59 zł
Październik 112 494,00 0,00 0,00 0,00 2 868,59 115 362,59 zł
Listopad 112 494,00 0,00 0,00 0,00 2 868,59 115 362,59 zł
Grudzień 112 494,00 0,00 0,00 0,00 2 868,59 115 362,59 zł
Rocznie 1 349 928,00 20 305,68 13 523,25 0,00 34 423,08 1 418 180,01 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 112 494 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 81 259 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 81 259 zł netto poniesie łączny koszt równy 133 654 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 85000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 85 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 85 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 13 380 zł
Całość - kwota brutto 98 380 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 98 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 704,00 13 380,00 85 000,00
Luty 98 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 704,00 13 380,00 85 000,00
Marzec 98 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 704,00 13 380,00 85 000,00
Kwiecień 98 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 704,00 13 380,00 85 000,00
Maj 98 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 704,00 13 380,00 85 000,00
Czerwiec 98 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 704,00 13 380,00 85 000,00
Lipiec 98 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 704,00 13 380,00 85 000,00
Sierpień 98 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 704,00 13 380,00 85 000,00
Wrzesień 98 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 704,00 13 380,00 85 000,00
Październik 98 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 704,00 13 380,00 85 000,00
Listopad 98 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 704,00 13 380,00 85 000,00
Grudzień 98 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 704,00 13 380,00 85 000,00
Rocznie 1 180 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 944 448,00 160 560,00 1 020 000,00
Wynagrodzenie pracownika 98 380 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 98 380 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 98 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 380,00 zł
Luty 98 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 380,00 zł
Marzec 98 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 380,00 zł
Kwiecień 98 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 380,00 zł
Maj 98 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 380,00 zł
Czerwiec 98 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 380,00 zł
Lipiec 98 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 380,00 zł
Sierpień 98 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 380,00 zł
Wrzesień 98 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 380,00 zł
Październik 98 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 380,00 zł
Listopad 98 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 380,00 zł
Grudzień 98 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 380,00 zł
Rocznie 1 180 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 180 560,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 98 380 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 85 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 85 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 98 380 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 85000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 85 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 64 852 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9 553 zł
Zaliczka na podatek 31 742 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 106 147 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 106 147,00 0,00 0,00 0,00 9 553,23 0,00 31 742,00 0,00 64 851,77
Luty 106 147,00 0,00 0,00 0,00 9 553,23 0,00 33 542,00 0,00 63 051,77
Marzec 106 147,00 0,00 0,00 0,00 9 553,23 0,00 33 542,00 0,00 63 051,77
Kwiecień 106 147,00 0,00 0,00 0,00 9 553,23 0,00 33 542,00 0,00 63 051,77
Maj 106 147,00 0,00 0,00 0,00 9 553,23 0,00 33 542,00 0,00 63 051,77
Czerwiec 106 147,00 0,00 0,00 0,00 9 553,23 0,00 33 542,00 0,00 63 051,77
Lipiec 106 147,00 176,27 72,24 0,00 9 553,23 15,08 33 458,00 0,00 62 872,18
Sierpień 106 147,00 176,27 72,24 0,00 9 553,23 15,08 33 458,00 0,00 62 872,18
Wrzesień 106 147,00 176,27 72,24 0,00 9 553,23 15,08 33 458,00 0,00 62 872,18
Październik 106 147,00 176,27 72,24 0,00 9 553,23 15,08 33 458,00 0,00 62 872,18
Listopad 106 147,00 176,27 72,24 0,00 9 553,23 15,08 33 458,00 0,00 62 872,18
Grudzień 106 147,00 176,27 72,24 0,00 9 553,23 15,08 33 458,00 0,00 62 872,18
Rocznie 1 273 764,00 1 057,62 433,44 0,00 114 638,76 0,00 400 200,00 0,00 757 343,70

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 106 147 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 64 852 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.