Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 83000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 83 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 83 229 zł
Ubezpieczenie emerytalne 11 869 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 824 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 979 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9 444 zł
Zaliczka na podatek 12 262 zł
Całość - kwota brutto 121 608 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 121 608,00 11 868,94 1 824,12 2 979,40 9 444,20 104 686,00 12 262,00 83 229,34
Luty 121 608,00 8 436,74 1 296,63 2 979,40 9 800,57 108 645,00 31 404,00 67 690,66
Marzec 121 608,00 0,00 0,00 2 979,40 10 676,57 118 379,00 37 881,00 70 071,03
Kwiecień 121 608,00 0,00 0,00 2 979,40 10 676,57 118 379,00 37 881,00 70 071,03
Maj 121 608,00 0,00 0,00 2 979,40 10 676,57 118 379,00 37 881,00 70 071,03
Czerwiec 121 608,00 0,00 0,00 2 979,40 10 676,57 118 379,00 37 881,00 70 071,03
Lipiec 121 608,00 0,00 0,00 2 979,40 10 676,57 118 379,00 37 881,00 70 071,03
Sierpień 121 608,00 0,00 0,00 2 979,40 10 676,57 118 379,00 37 881,00 70 071,03
Wrzesień 121 608,00 0,00 0,00 2 979,40 10 676,57 118 379,00 37 881,00 70 071,03
Październik 121 608,00 0,00 0,00 2 979,40 10 676,57 118 379,00 37 881,00 70 071,03
Listopad 121 608,00 0,00 0,00 2 979,40 10 676,57 118 379,00 37 881,00 70 071,03
Grudzień 121 608,00 0,00 0,00 2 979,40 10 676,57 118 379,00 37 881,00 70 071,03
Rocznie 1 459 296,00 20 305,68 3 120,75 35 752,80 126 010,47 1 397 121,00 296 471,00 851 630,30
Wynagrodzenie pracownika 121 608 zł
Ubezpieczenie emerytalne 11 869 zł
Ubezpieczenie rentowe 7 905 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 2 031 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 979 zł
FGŚP 122 zł
Cała kwota 146 513 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 121 608,00 11 868,94 7 904,52 2 030,85 3 101,01 146 513,32 zł
Luty 121 608,00 8 436,74 5 618,73 2 030,85 3 101,01 140 795,33 zł
Marzec 121 608,00 0,00 0,00 2 030,85 3 101,01 126 739,86 zł
Kwiecień 121 608,00 0,00 0,00 2 030,85 3 101,01 126 739,86 zł
Maj 121 608,00 0,00 0,00 2 030,85 3 101,01 126 739,86 zł
Czerwiec 121 608,00 0,00 0,00 2 030,85 3 101,01 126 739,86 zł
Lipiec 121 608,00 0,00 0,00 2 030,85 3 101,01 126 739,86 zł
Sierpień 121 608,00 0,00 0,00 2 030,85 3 101,01 126 739,86 zł
Wrzesień 121 608,00 0,00 0,00 2 030,85 3 101,01 126 739,86 zł
Październik 121 608,00 0,00 0,00 2 030,85 3 101,01 126 739,86 zł
Listopad 121 608,00 0,00 0,00 2 030,85 3 101,01 126 739,86 zł
Grudzień 121 608,00 0,00 0,00 2 030,85 3 101,01 126 739,86 zł
Rocznie 1 459 296,00 20 305,68 13 523,25 24 370,20 37 212,12 1 554 707,25 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 121 608 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 83 229 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 83 229 zł netto poniesie łączny koszt równy 146 513 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 83000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 83 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 79 347 zł
Ubezpieczenie emerytalne 10 721 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 648 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 8 773 zł
Zaliczka na podatek 9 358 zł
Całość - kwota brutto 109 847 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 109 847,00 10 721,07 1 647,71 0,00 8 773,04 77 983,00 9 358,00 79 347,22
Luty 109 847,00 9 584,61 1 473,04 0,00 8 891,04 79 031,00 9 484,00 80 414,59
Marzec 109 847,00 0,00 0,00 0,00 9 886,23 87 878,00 10 545,00 89 415,41
Kwiecień 109 847,00 0,00 0,00 0,00 9 886,23 87 878,00 10 545,00 89 415,41
Maj 109 847,00 0,00 0,00 0,00 9 886,23 87 878,00 10 545,00 89 415,41
Czerwiec 109 847,00 0,00 0,00 0,00 9 886,23 87 878,00 10 545,00 89 415,41
Lipiec 109 847,00 0,00 0,00 0,00 9 886,23 87 878,00 10 545,00 89 415,41
Sierpień 109 847,00 0,00 0,00 0,00 9 886,23 87 878,00 10 545,00 89 415,41
Wrzesień 109 847,00 0,00 0,00 0,00 9 886,23 87 878,00 10 545,00 89 415,41
Październik 109 847,00 0,00 0,00 0,00 9 886,23 87 878,00 10 545,00 89 415,41
Listopad 109 847,00 0,00 0,00 0,00 9 886,23 87 878,00 10 545,00 89 415,41
Grudzień 109 847,00 0,00 0,00 0,00 9 886,23 87 878,00 10 545,00 89 415,41
Rocznie 1 318 164,00 20 305,68 3 120,75 0,00 116 526,38 1 035 794,00 7 768,00 1 053 915,91
Wynagrodzenie pracownika 109 847 zł
Ubezpieczenie emerytalne 10 721 zł
Ubezpieczenie rentowe 7 140 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 691 zł
FGŚP 110 zł
Cała kwota 130 509 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 109 847,00 10 721,07 7 140,06 0,00 2 801,10 130 509,23 zł
Luty 109 847,00 9 584,61 6 383,19 0,00 2 801,10 128 615,90 zł
Marzec 109 847,00 0,00 0,00 0,00 2 801,10 112 648,10 zł
Kwiecień 109 847,00 0,00 0,00 0,00 2 801,10 112 648,10 zł
Maj 109 847,00 0,00 0,00 0,00 2 801,10 112 648,10 zł
Czerwiec 109 847,00 0,00 0,00 0,00 2 801,10 112 648,10 zł
Lipiec 109 847,00 0,00 0,00 0,00 2 801,10 112 648,10 zł
Sierpień 109 847,00 0,00 0,00 0,00 2 801,10 112 648,10 zł
Wrzesień 109 847,00 0,00 0,00 0,00 2 801,10 112 648,10 zł
Październik 109 847,00 0,00 0,00 0,00 2 801,10 112 648,10 zł
Listopad 109 847,00 0,00 0,00 0,00 2 801,10 112 648,10 zł
Grudzień 109 847,00 0,00 0,00 0,00 2 801,10 112 648,10 zł
Rocznie 1 318 164,00 20 305,68 13 523,25 0,00 33 613,20 1 385 606,13 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 109 847 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 79 347 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 79 347 zł netto poniesie łączny koszt równy 130 509 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 83000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 83 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 83 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 13 065 zł
Całość - kwota brutto 96 065 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 96 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 852,00 13 065,00 83 000,00
Luty 96 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 852,00 13 065,00 83 000,00
Marzec 96 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 852,00 13 065,00 83 000,00
Kwiecień 96 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 852,00 13 065,00 83 000,00
Maj 96 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 852,00 13 065,00 83 000,00
Czerwiec 96 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 852,00 13 065,00 83 000,00
Lipiec 96 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 852,00 13 065,00 83 000,00
Sierpień 96 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 852,00 13 065,00 83 000,00
Wrzesień 96 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 852,00 13 065,00 83 000,00
Październik 96 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 852,00 13 065,00 83 000,00
Listopad 96 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 852,00 13 065,00 83 000,00
Grudzień 96 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 852,00 13 065,00 83 000,00
Rocznie 1 152 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 922 224,00 156 780,00 996 000,00
Wynagrodzenie pracownika 96 065 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 96 065 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 96 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 065,00 zł
Luty 96 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 065,00 zł
Marzec 96 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 065,00 zł
Kwiecień 96 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 065,00 zł
Maj 96 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 065,00 zł
Czerwiec 96 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 065,00 zł
Lipiec 96 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 065,00 zł
Sierpień 96 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 065,00 zł
Wrzesień 96 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 065,00 zł
Październik 96 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 065,00 zł
Listopad 96 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 065,00 zł
Grudzień 96 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 065,00 zł
Rocznie 1 152 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 152 780,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 96 065 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 83 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 83 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 96 065 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 83000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 83 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 63 116 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9 289 zł
Zaliczka na podatek 30 801 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 103 206 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 103 206,00 0,00 0,00 0,00 9 288,54 0,00 30 801,00 0,00 63 116,46
Luty 103 206,00 0,00 0,00 0,00 9 288,54 0,00 32 601,00 0,00 61 316,46
Marzec 103 206,00 0,00 0,00 0,00 9 288,54 0,00 32 601,00 0,00 61 316,46
Kwiecień 103 206,00 0,00 0,00 0,00 9 288,54 0,00 32 601,00 0,00 61 316,46
Maj 103 206,00 0,00 0,00 0,00 9 288,54 0,00 32 601,00 0,00 61 316,46
Czerwiec 103 206,00 0,00 0,00 0,00 9 288,54 0,00 32 601,00 0,00 61 316,46
Lipiec 103 206,00 176,27 72,24 0,00 9 288,54 15,08 32 516,00 0,00 61 137,87
Sierpień 103 206,00 176,27 72,24 0,00 9 288,54 15,08 32 516,00 0,00 61 137,87
Wrzesień 103 206,00 176,27 72,24 0,00 9 288,54 15,08 32 516,00 0,00 61 137,87
Październik 103 206,00 176,27 72,24 0,00 9 288,54 15,08 32 516,00 0,00 61 137,87
Listopad 103 206,00 176,27 72,24 0,00 9 288,54 15,08 32 516,00 0,00 61 137,87
Grudzień 103 206,00 176,27 72,24 0,00 9 288,54 15,08 32 516,00 0,00 61 137,87
Rocznie 1 238 472,00 1 057,62 433,44 0,00 111 462,48 0,00 388 902,00 0,00 736 525,98

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 103 206 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 63 116 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.