Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 79000 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 79 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 54 184 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 710 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 185 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 936 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 135 zł
Zaliczka na podatek 7 850 zł
Całość - kwota brutto 79 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 79 000,00 7 710,40 1 185,00 1 935,50 6 135,22 67 919,00 7 850,00 54 183,88
Luty 79 000,00 7 710,40 1 185,00 1 935,50 6 135,22 67 919,00 11 018,00 51 015,88
Marzec 79 000,00 4 884,88 750,75 1 935,50 6 428,60 71 179,00 22 777,00 42 223,27
Kwiecień 79 000,00 0,00 0,00 1 935,50 6 935,81 76 815,00 24 581,00 45 547,69
Maj 79 000,00 0,00 0,00 1 935,50 6 935,81 76 815,00 24 581,00 45 547,69
Czerwiec 79 000,00 0,00 0,00 1 935,50 6 935,81 76 815,00 24 581,00 45 547,69
Lipiec 79 000,00 0,00 0,00 1 935,50 6 935,81 76 815,00 24 581,00 45 547,69
Sierpień 79 000,00 0,00 0,00 1 935,50 6 935,81 76 815,00 24 581,00 45 547,69
Wrzesień 79 000,00 0,00 0,00 1 935,50 6 935,81 76 815,00 24 581,00 45 547,69
Październik 79 000,00 0,00 0,00 1 935,50 6 935,81 76 815,00 24 581,00 45 547,69
Listopad 79 000,00 0,00 0,00 1 935,50 6 935,81 76 815,00 24 581,00 45 547,69
Grudzień 79 000,00 0,00 0,00 1 935,50 6 935,81 76 815,00 24 581,00 45 547,69
Rocznie 948 000,00 20 305,68 3 120,75 23 226,00 81 121,33 898 352,00 181 752,00 557 352,24
Wynagrodzenie pracownika 79 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 710 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 135 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 319 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 936 zł
FGŚP 79 zł
Cała kwota 95 179 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 79 000,00 7 710,40 5 135,00 1 319,30 2 014,50 95 179,20 zł
Luty 79 000,00 7 710,40 5 135,00 1 319,30 2 014,50 95 179,20 zł
Marzec 79 000,00 4 884,88 3 253,25 1 319,30 2 014,50 90 471,93 zł
Kwiecień 79 000,00 0,00 0,00 1 319,30 2 014,50 82 333,80 zł
Maj 79 000,00 0,00 0,00 1 319,30 2 014,50 82 333,80 zł
Czerwiec 79 000,00 0,00 0,00 1 319,30 2 014,50 82 333,80 zł
Lipiec 79 000,00 0,00 0,00 1 319,30 2 014,50 82 333,80 zł
Sierpień 79 000,00 0,00 0,00 1 319,30 2 014,50 82 333,80 zł
Wrzesień 79 000,00 0,00 0,00 1 319,30 2 014,50 82 333,80 zł
Październik 79 000,00 0,00 0,00 1 319,30 2 014,50 82 333,80 zł
Listopad 79 000,00 0,00 0,00 1 319,30 2 014,50 82 333,80 zł
Grudzień 79 000,00 0,00 0,00 1 319,30 2 014,50 82 333,80 zł
Rocznie 948 000,00 20 305,68 13 523,25 15 831,60 24 174,00 1 021 834,53 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 79 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 54 184 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 79 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 95 179 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 79000 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 79 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 57 065 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 710 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 185 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 309 zł
Zaliczka na podatek 6 730 zł
Całość - kwota brutto 79 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 79 000,00 7 710,40 1 185,00 0,00 6 309,41 56 084,00 6 730,00 57 065,11
Luty 79 000,00 7 710,40 1 185,00 0,00 6 309,41 56 084,00 6 730,00 57 065,11
Marzec 79 000,00 4 884,88 750,75 0,00 6 602,79 58 692,00 7 043,00 59 718,54
Kwiecień 79 000,00 0,00 0,00 0,00 7 110,00 63 200,00 7 584,00 64 306,00
Maj 79 000,00 0,00 0,00 0,00 7 110,00 63 200,00 7 584,00 64 306,00
Czerwiec 79 000,00 0,00 0,00 0,00 7 110,00 63 200,00 7 584,00 64 306,00
Lipiec 79 000,00 0,00 0,00 0,00 7 110,00 63 200,00 7 584,00 64 306,00
Sierpień 79 000,00 0,00 0,00 0,00 7 110,00 63 200,00 7 584,00 64 306,00
Wrzesień 79 000,00 0,00 0,00 0,00 7 110,00 63 200,00 7 584,00 64 306,00
Październik 79 000,00 0,00 0,00 0,00 7 110,00 63 200,00 7 584,00 64 306,00
Listopad 79 000,00 0,00 0,00 0,00 7 110,00 63 200,00 7 584,00 64 306,00
Grudzień 79 000,00 0,00 0,00 0,00 7 110,00 63 200,00 7 584,00 64 306,00
Rocznie 948 000,00 20 305,68 3 120,75 0,00 83 211,61 739 660,00 5 548,00 752 602,76
Wynagrodzenie pracownika 79 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 710 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 135 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 936 zł
FGŚP 79 zł
Cała kwota 93 860 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 79 000,00 7 710,40 5 135,00 0,00 2 014,50 93 859,90 zł
Luty 79 000,00 7 710,40 5 135,00 0,00 2 014,50 93 859,90 zł
Marzec 79 000,00 4 884,88 3 253,25 0,00 2 014,50 89 152,63 zł
Kwiecień 79 000,00 0,00 0,00 0,00 2 014,50 81 014,50 zł
Maj 79 000,00 0,00 0,00 0,00 2 014,50 81 014,50 zł
Czerwiec 79 000,00 0,00 0,00 0,00 2 014,50 81 014,50 zł
Lipiec 79 000,00 0,00 0,00 0,00 2 014,50 81 014,50 zł
Sierpień 79 000,00 0,00 0,00 0,00 2 014,50 81 014,50 zł
Wrzesień 79 000,00 0,00 0,00 0,00 2 014,50 81 014,50 zł
Październik 79 000,00 0,00 0,00 0,00 2 014,50 81 014,50 zł
Listopad 79 000,00 0,00 0,00 0,00 2 014,50 81 014,50 zł
Grudzień 79 000,00 0,00 0,00 0,00 2 014,50 81 014,50 zł
Rocznie 948 000,00 20 305,68 13 523,25 0,00 24 174,00 1 006 002,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 79 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 57 065 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 79 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 93 860 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 79000 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 79 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 68 256 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 10 744 zł
Całość - kwota brutto 79 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 79 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 200,00 10 744,00 68 256,00
Luty 79 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 200,00 10 744,00 68 256,00
Marzec 79 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 200,00 10 744,00 68 256,00
Kwiecień 79 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 200,00 10 744,00 68 256,00
Maj 79 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 200,00 10 744,00 68 256,00
Czerwiec 79 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 200,00 10 744,00 68 256,00
Lipiec 79 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 200,00 10 744,00 68 256,00
Sierpień 79 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 200,00 10 744,00 68 256,00
Wrzesień 79 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 200,00 10 744,00 68 256,00
Październik 79 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 200,00 10 744,00 68 256,00
Listopad 79 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 200,00 10 744,00 68 256,00
Grudzień 79 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 200,00 10 744,00 68 256,00
Rocznie 948 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758 400,00 128 928,00 819 072,00
Wynagrodzenie pracownika 79 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 79 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 79 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 000,00 zł
Luty 79 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 000,00 zł
Marzec 79 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 000,00 zł
Kwiecień 79 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 000,00 zł
Maj 79 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 000,00 zł
Czerwiec 79 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 000,00 zł
Lipiec 79 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 000,00 zł
Sierpień 79 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 000,00 zł
Wrzesień 79 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 000,00 zł
Październik 79 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 000,00 zł
Listopad 79 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 000,00 zł
Grudzień 79 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 000,00 zł
Rocznie 948 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 948 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 79 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 68 256 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 79 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 79 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 79000 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 79 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 48 835 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 110 zł
Zaliczka na podatek 23 055 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 79 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 79 000,00 0,00 0,00 0,00 7 110,00 0,00 23 055,00 0,00 48 835,00
Luty 79 000,00 0,00 0,00 0,00 7 110,00 0,00 24 855,00 0,00 47 035,00
Marzec 79 000,00 0,00 0,00 0,00 7 110,00 0,00 24 855,00 0,00 47 035,00
Kwiecień 79 000,00 0,00 0,00 0,00 7 110,00 0,00 24 855,00 0,00 47 035,00
Maj 79 000,00 0,00 0,00 0,00 7 110,00 0,00 24 855,00 0,00 47 035,00
Czerwiec 79 000,00 0,00 0,00 0,00 7 110,00 0,00 24 855,00 0,00 47 035,00
Lipiec 79 000,00 176,27 72,24 0,00 7 110,00 15,08 24 771,00 0,00 46 855,41
Sierpień 79 000,00 176,27 72,24 0,00 7 110,00 15,08 24 771,00 0,00 46 855,41
Wrzesień 79 000,00 176,27 72,24 0,00 7 110,00 15,08 24 771,00 0,00 46 855,41
Październik 79 000,00 176,27 72,24 0,00 7 110,00 15,08 24 771,00 0,00 46 855,41
Listopad 79 000,00 176,27 72,24 0,00 7 110,00 15,08 24 771,00 0,00 46 855,41
Grudzień 79 000,00 176,27 72,24 0,00 7 110,00 15,08 24 771,00 0,00 46 855,41
Rocznie 948 000,00 1 057,62 433,44 0,00 85 320,00 0,00 295 956,00 0,00 565 142,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 79 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 48 835 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.