Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 77700 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 77 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 80 974 zł
Ubezpieczenie emerytalne 10 971 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 686 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 754 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 8 730 zł
Zaliczka na podatek 7 292 zł
Całość - kwota brutto 112 407 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 112 407,00 10 970,92 1 686,11 2 753,97 8 729,64 96 746,00 7 292,00 80 974,36
Luty 112 407,00 6 368,70 978,79 2 753,97 9 207,50 102 056,00 19 537,00 73 561,04
Marzec 112 407,00 0,00 0,00 2 753,97 9 868,77 109 403,00 25 140,00 74 644,26
Kwiecień 112 407,00 0,00 0,00 2 753,97 9 868,77 109 403,00 25 140,00 74 644,26
Maj 112 407,00 0,00 0,00 2 753,97 9 868,77 109 403,00 25 140,00 74 644,26
Czerwiec 112 407,00 0,00 0,00 2 753,97 9 868,77 109 403,00 25 140,00 74 644,26
Lipiec 112 407,00 0,00 0,00 2 753,97 9 868,77 109 403,00 25 140,00 74 644,26
Sierpień 112 407,00 0,00 0,00 2 753,97 9 868,77 109 403,00 25 140,00 74 644,26
Wrzesień 112 407,00 0,00 0,00 2 753,97 9 868,77 109 403,00 25 140,00 74 644,26
Październik 112 407,00 0,00 0,00 2 753,97 9 868,77 109 403,00 25 140,00 74 644,26
Listopad 112 407,00 0,00 0,00 2 753,97 9 868,77 109 403,00 25 140,00 74 644,26
Grudzień 112 407,00 0,00 0,00 2 753,97 9 868,77 109 403,00 25 140,00 74 644,26
Rocznie 1 348 884,00 17 339,62 2 664,90 33 047,64 116 624,84 1 292 832,00 278 229,00 900 978,00
Wynagrodzenie pracownika 112 407 zł
Ubezpieczenie emerytalne 10 971 zł
Ubezpieczenie rentowe 7 306 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 877 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 754 zł
FGŚP 112 zł
Cała kwota 135 428 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 112 407,00 10 970,92 7 306,46 1 877,20 2 866,38 135 427,96 zł
Luty 112 407,00 6 368,70 4 241,44 1 877,20 2 866,38 127 760,72 zł
Marzec 112 407,00 0,00 0,00 1 877,20 2 866,38 117 150,58 zł
Kwiecień 112 407,00 0,00 0,00 1 877,20 2 866,38 117 150,58 zł
Maj 112 407,00 0,00 0,00 1 877,20 2 866,38 117 150,58 zł
Czerwiec 112 407,00 0,00 0,00 1 877,20 2 866,38 117 150,58 zł
Lipiec 112 407,00 0,00 0,00 1 877,20 2 866,38 117 150,58 zł
Sierpień 112 407,00 0,00 0,00 1 877,20 2 866,38 117 150,58 zł
Wrzesień 112 407,00 0,00 0,00 1 877,20 2 866,38 117 150,58 zł
Październik 112 407,00 0,00 0,00 1 877,20 2 866,38 117 150,58 zł
Listopad 112 407,00 0,00 0,00 1 877,20 2 866,38 117 150,58 zł
Grudzień 112 407,00 0,00 0,00 1 877,20 2 866,38 117 150,58 zł
Rocznie 1 348 884,00 17 339,62 11 547,90 22 526,40 34 396,56 1 434 694,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 112 407 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 80 974 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 80 974 zł netto poniesie łączny koszt równy 135 428 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 77700 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 77 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 77 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 10 036 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 542 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 8 213 zł
Zaliczka na podatek 5 338 zł
Całość - kwota brutto 102 829 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 102 829,00 10 036,11 1 542,44 0,00 8 212,54 73 000,00 5 338,00 77 699,91
Luty 102 829,00 7 303,51 1 122,46 0,00 8 496,27 75 522,00 5 523,00 80 383,76
Marzec 102 829,00 0,00 0,00 0,00 9 254,61 82 263,00 6 015,00 87 559,39
Kwiecień 102 829,00 0,00 0,00 0,00 9 254,61 82 263,00 6 015,00 87 559,39
Maj 102 829,00 0,00 0,00 0,00 9 254,61 82 263,00 6 015,00 87 559,39
Czerwiec 102 829,00 0,00 0,00 0,00 9 254,61 82 263,00 6 015,00 87 559,39
Lipiec 102 829,00 0,00 0,00 0,00 9 254,61 82 263,00 6 015,00 87 559,39
Sierpień 102 829,00 0,00 0,00 0,00 9 254,61 82 263,00 6 015,00 87 559,39
Wrzesień 102 829,00 0,00 0,00 0,00 9 254,61 82 263,00 6 015,00 87 559,39
Październik 102 829,00 0,00 0,00 0,00 9 254,61 82 263,00 6 015,00 87 559,39
Listopad 102 829,00 0,00 0,00 0,00 9 254,61 82 263,00 6 015,00 87 559,39
Grudzień 102 829,00 0,00 0,00 0,00 9 254,61 82 263,00 6 015,00 87 559,39
Rocznie 1 233 948,00 17 339,62 2 664,90 0,00 109 254,91 971 152,00 71 011,00 1 033 677,57
Wynagrodzenie pracownika 102 829 zł
Ubezpieczenie emerytalne 10 036 zł
Ubezpieczenie rentowe 6 684 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 519 zł
FGŚP 103 zł
Cała kwota 122 171 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 102 829,00 10 036,11 6 683,89 0,00 2 622,14 122 171,14 zł
Luty 102 829,00 7 303,51 4 864,01 0,00 2 622,14 117 618,66 zł
Marzec 102 829,00 0,00 0,00 0,00 2 622,14 105 451,14 zł
Kwiecień 102 829,00 0,00 0,00 0,00 2 622,14 105 451,14 zł
Maj 102 829,00 0,00 0,00 0,00 2 622,14 105 451,14 zł
Czerwiec 102 829,00 0,00 0,00 0,00 2 622,14 105 451,14 zł
Lipiec 102 829,00 0,00 0,00 0,00 2 622,14 105 451,14 zł
Sierpień 102 829,00 0,00 0,00 0,00 2 622,14 105 451,14 zł
Wrzesień 102 829,00 0,00 0,00 0,00 2 622,14 105 451,14 zł
Październik 102 829,00 0,00 0,00 0,00 2 622,14 105 451,14 zł
Listopad 102 829,00 0,00 0,00 0,00 2 622,14 105 451,14 zł
Grudzień 102 829,00 0,00 0,00 0,00 2 622,14 105 451,14 zł
Rocznie 1 233 948,00 17 339,62 11 547,90 0,00 31 465,68 1 294 301,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 102 829 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 77 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 77 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 122 171 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 77700 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 77 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 77 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 12 231 zł
Całość - kwota brutto 89 931 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 89 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 945,00 12 231,00 77 700,00
Luty 89 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 945,00 12 231,00 77 700,00
Marzec 89 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 945,00 12 231,00 77 700,00
Kwiecień 89 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 945,00 12 231,00 77 700,00
Maj 89 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 945,00 12 231,00 77 700,00
Czerwiec 89 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 945,00 12 231,00 77 700,00
Lipiec 89 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 945,00 12 231,00 77 700,00
Sierpień 89 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 945,00 12 231,00 77 700,00
Wrzesień 89 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 945,00 12 231,00 77 700,00
Październik 89 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 945,00 12 231,00 77 700,00
Listopad 89 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 945,00 12 231,00 77 700,00
Grudzień 89 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 945,00 12 231,00 77 700,00
Rocznie 1 079 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 863 340,00 146 772,00 932 400,00
Wynagrodzenie pracownika 89 931 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 89 931 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 89 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 931,00 zł
Luty 89 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 931,00 zł
Marzec 89 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 931,00 zł
Kwiecień 89 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 931,00 zł
Maj 89 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 931,00 zł
Czerwiec 89 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 931,00 zł
Lipiec 89 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 931,00 zł
Sierpień 89 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 931,00 zł
Wrzesień 89 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 931,00 zł
Październik 89 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 931,00 zł
Listopad 89 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 931,00 zł
Grudzień 89 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 931,00 zł
Rocznie 1 079 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 079 172,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 89 931 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 77 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 77 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 89 931 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 77700 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 77 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 67 105 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 28 307 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 95 412 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 95 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 307,00 0,00 67 105,00
Luty 95 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 107,00 0,00 65 305,00
Marzec 95 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 107,00 0,00 65 305,00
Kwiecień 95 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 107,00 0,00 65 305,00
Maj 95 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 107,00 0,00 65 305,00
Czerwiec 95 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 107,00 0,00 65 305,00
Lipiec 95 412,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 30 022,00 0,00 65 126,41
Sierpień 95 412,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 30 022,00 0,00 65 126,41
Wrzesień 95 412,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 30 022,00 0,00 65 126,41
Październik 95 412,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 30 022,00 0,00 65 126,41
Listopad 95 412,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 30 022,00 0,00 65 126,41
Grudzień 95 412,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 30 022,00 0,00 65 126,41
Rocznie 1 144 944,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 358 974,00 0,00 784 388,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 95 412 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 67 105 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.