Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 76000 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 76 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 52 138 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 418 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 140 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 862 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 902 zł
Zaliczka na podatek 7 540 zł
Całość - kwota brutto 76 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 76 000,00 7 417,60 1 140,00 1 862,00 5 902,24 65 330,00 7 540,00 52 138,16
Luty 76 000,00 7 417,60 1 140,00 1 862,00 5 902,24 65 330,00 9 672,00 50 006,16
Marzec 76 000,00 5 470,48 840,75 1 862,00 6 104,41 67 577,00 21 625,00 40 097,36
Kwiecień 76 000,00 0,00 0,00 1 862,00 6 672,42 73 888,00 23 644,00 43 821,58
Maj 76 000,00 0,00 0,00 1 862,00 6 672,42 73 888,00 23 644,00 43 821,58
Czerwiec 76 000,00 0,00 0,00 1 862,00 6 672,42 73 888,00 23 644,00 43 821,58
Lipiec 76 000,00 0,00 0,00 1 862,00 6 672,42 73 888,00 23 644,00 43 821,58
Sierpień 76 000,00 0,00 0,00 1 862,00 6 672,42 73 888,00 23 644,00 43 821,58
Wrzesień 76 000,00 0,00 0,00 1 862,00 6 672,42 73 888,00 23 644,00 43 821,58
Październik 76 000,00 0,00 0,00 1 862,00 6 672,42 73 888,00 23 644,00 43 821,58
Listopad 76 000,00 0,00 0,00 1 862,00 6 672,42 73 888,00 23 644,00 43 821,58
Grudzień 76 000,00 0,00 0,00 1 862,00 6 672,42 73 888,00 23 644,00 43 821,58
Rocznie 912 000,00 20 305,68 3 120,75 22 344,00 77 960,67 863 229,00 173 674,00 536 635,90
Wynagrodzenie pracownika 76 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 418 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 940 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 269 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 862 zł
FGŚP 76 zł
Cała kwota 91 565 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 76 000,00 7 417,60 4 940,00 1 269,20 1 938,00 91 564,80 zł
Luty 76 000,00 7 417,60 4 940,00 1 269,20 1 938,00 91 564,80 zł
Marzec 76 000,00 5 470,48 3 643,25 1 269,20 1 938,00 88 320,93 zł
Kwiecień 76 000,00 0,00 0,00 1 269,20 1 938,00 79 207,20 zł
Maj 76 000,00 0,00 0,00 1 269,20 1 938,00 79 207,20 zł
Czerwiec 76 000,00 0,00 0,00 1 269,20 1 938,00 79 207,20 zł
Lipiec 76 000,00 0,00 0,00 1 269,20 1 938,00 79 207,20 zł
Sierpień 76 000,00 0,00 0,00 1 269,20 1 938,00 79 207,20 zł
Wrzesień 76 000,00 0,00 0,00 1 269,20 1 938,00 79 207,20 zł
Październik 76 000,00 0,00 0,00 1 269,20 1 938,00 79 207,20 zł
Listopad 76 000,00 0,00 0,00 1 269,20 1 938,00 79 207,20 zł
Grudzień 76 000,00 0,00 0,00 1 269,20 1 938,00 79 207,20 zł
Rocznie 912 000,00 20 305,68 13 523,25 15 230,40 23 256,00 984 315,33 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 76 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 52 138 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 76 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 91 565 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 76000 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 76 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 54 898 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 418 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 140 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 070 zł
Zaliczka na podatek 6 474 zł
Całość - kwota brutto 76 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 76 000,00 7 417,60 1 140,00 0,00 6 069,82 53 954,00 6 474,00 54 898,10
Luty 76 000,00 7 417,60 1 140,00 0,00 6 069,82 53 954,00 6 474,00 54 898,10
Marzec 76 000,00 5 470,48 840,75 0,00 6 271,99 55 751,00 6 690,00 56 726,66
Kwiecień 76 000,00 0,00 0,00 0,00 6 840,00 60 800,00 7 296,00 61 864,00
Maj 76 000,00 0,00 0,00 0,00 6 840,00 60 800,00 7 296,00 61 864,00
Czerwiec 76 000,00 0,00 0,00 0,00 6 840,00 60 800,00 7 296,00 61 864,00
Lipiec 76 000,00 0,00 0,00 0,00 6 840,00 60 800,00 7 296,00 61 864,00
Sierpień 76 000,00 0,00 0,00 0,00 6 840,00 60 800,00 7 296,00 61 864,00
Wrzesień 76 000,00 0,00 0,00 0,00 6 840,00 60 800,00 7 296,00 61 864,00
Październik 76 000,00 0,00 0,00 0,00 6 840,00 60 800,00 7 296,00 61 864,00
Listopad 76 000,00 0,00 0,00 0,00 6 840,00 60 800,00 7 296,00 61 864,00
Grudzień 76 000,00 0,00 0,00 0,00 6 840,00 60 800,00 7 296,00 61 864,00
Rocznie 912 000,00 20 305,68 3 120,75 0,00 79 971,63 710 859,00 5 332,00 723 298,86
Wynagrodzenie pracownika 76 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 418 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 940 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 862 zł
FGŚP 76 zł
Cała kwota 90 296 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 76 000,00 7 417,60 4 940,00 0,00 1 938,00 90 295,60 zł
Luty 76 000,00 7 417,60 4 940,00 0,00 1 938,00 90 295,60 zł
Marzec 76 000,00 5 470,48 3 643,25 0,00 1 938,00 87 051,73 zł
Kwiecień 76 000,00 0,00 0,00 0,00 1 938,00 77 938,00 zł
Maj 76 000,00 0,00 0,00 0,00 1 938,00 77 938,00 zł
Czerwiec 76 000,00 0,00 0,00 0,00 1 938,00 77 938,00 zł
Lipiec 76 000,00 0,00 0,00 0,00 1 938,00 77 938,00 zł
Sierpień 76 000,00 0,00 0,00 0,00 1 938,00 77 938,00 zł
Wrzesień 76 000,00 0,00 0,00 0,00 1 938,00 77 938,00 zł
Październik 76 000,00 0,00 0,00 0,00 1 938,00 77 938,00 zł
Listopad 76 000,00 0,00 0,00 0,00 1 938,00 77 938,00 zł
Grudzień 76 000,00 0,00 0,00 0,00 1 938,00 77 938,00 zł
Rocznie 912 000,00 20 305,68 13 523,25 0,00 23 256,00 969 084,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 76 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 54 898 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 76 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 90 296 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 76000 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 76 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 65 664 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 10 336 zł
Całość - kwota brutto 76 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 76 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 800,00 10 336,00 65 664,00
Luty 76 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 800,00 10 336,00 65 664,00
Marzec 76 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 800,00 10 336,00 65 664,00
Kwiecień 76 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 800,00 10 336,00 65 664,00
Maj 76 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 800,00 10 336,00 65 664,00
Czerwiec 76 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 800,00 10 336,00 65 664,00
Lipiec 76 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 800,00 10 336,00 65 664,00
Sierpień 76 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 800,00 10 336,00 65 664,00
Wrzesień 76 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 800,00 10 336,00 65 664,00
Październik 76 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 800,00 10 336,00 65 664,00
Listopad 76 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 800,00 10 336,00 65 664,00
Grudzień 76 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 800,00 10 336,00 65 664,00
Rocznie 912 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 729 600,00 124 032,00 787 968,00
Wynagrodzenie pracownika 76 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 76 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 76 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 000,00 zł
Luty 76 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 000,00 zł
Marzec 76 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 000,00 zł
Kwiecień 76 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 000,00 zł
Maj 76 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 000,00 zł
Czerwiec 76 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 000,00 zł
Lipiec 76 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 000,00 zł
Sierpień 76 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 000,00 zł
Wrzesień 76 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 000,00 zł
Październik 76 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 000,00 zł
Listopad 76 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 000,00 zł
Grudzień 76 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 000,00 zł
Rocznie 912 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 912 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 76 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 65 664 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 76 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 76 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 76000 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 76 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 47 065 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 840 zł
Zaliczka na podatek 22 095 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 76 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 76 000,00 0,00 0,00 0,00 6 840,00 0,00 22 095,00 0,00 47 065,00
Luty 76 000,00 0,00 0,00 0,00 6 840,00 0,00 23 895,00 0,00 45 265,00
Marzec 76 000,00 0,00 0,00 0,00 6 840,00 0,00 23 895,00 0,00 45 265,00
Kwiecień 76 000,00 0,00 0,00 0,00 6 840,00 0,00 23 895,00 0,00 45 265,00
Maj 76 000,00 0,00 0,00 0,00 6 840,00 0,00 23 895,00 0,00 45 265,00
Czerwiec 76 000,00 0,00 0,00 0,00 6 840,00 0,00 23 895,00 0,00 45 265,00
Lipiec 76 000,00 176,27 72,24 0,00 6 840,00 15,08 23 811,00 0,00 45 085,41
Sierpień 76 000,00 176,27 72,24 0,00 6 840,00 15,08 23 811,00 0,00 45 085,41
Wrzesień 76 000,00 176,27 72,24 0,00 6 840,00 15,08 23 811,00 0,00 45 085,41
Październik 76 000,00 176,27 72,24 0,00 6 840,00 15,08 23 811,00 0,00 45 085,41
Listopad 76 000,00 176,27 72,24 0,00 6 840,00 15,08 23 811,00 0,00 45 085,41
Grudzień 76 000,00 176,27 72,24 0,00 6 840,00 15,08 23 811,00 0,00 45 085,41
Rocznie 912 000,00 1 057,62 433,44 0,00 82 080,00 0,00 284 436,00 0,00 543 902,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 76 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 47 065 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.