Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 75000 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 75 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 51 457 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 320 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 125 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 838 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 825 zł
Zaliczka na podatek 7 436 zł
Całość - kwota brutto 75 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 75 000,00 7 320,00 1 125,00 1 837,50 5 824,58 64 468,00 7 436,00 51 456,92
Luty 75 000,00 7 320,00 1 125,00 1 837,50 5 824,58 64 468,00 9 223,00 49 669,92
Marzec 75 000,00 5 665,68 870,75 1 837,50 5 996,35 66 376,00 21 240,00 39 389,72
Kwiecień 75 000,00 0,00 0,00 1 837,50 6 584,63 72 913,00 23 332,00 43 245,87
Maj 75 000,00 0,00 0,00 1 837,50 6 584,63 72 913,00 23 332,00 43 245,87
Czerwiec 75 000,00 0,00 0,00 1 837,50 6 584,63 72 913,00 23 332,00 43 245,87
Lipiec 75 000,00 0,00 0,00 1 837,50 6 584,63 72 913,00 23 332,00 43 245,87
Sierpień 75 000,00 0,00 0,00 1 837,50 6 584,63 72 913,00 23 332,00 43 245,87
Wrzesień 75 000,00 0,00 0,00 1 837,50 6 584,63 72 913,00 23 332,00 43 245,87
Październik 75 000,00 0,00 0,00 1 837,50 6 584,63 72 913,00 23 332,00 43 245,87
Listopad 75 000,00 0,00 0,00 1 837,50 6 584,63 72 913,00 23 332,00 43 245,87
Grudzień 75 000,00 0,00 0,00 1 837,50 6 584,63 72 913,00 23 332,00 43 245,87
Rocznie 900 000,00 20 305,68 3 120,75 22 050,00 76 907,18 851 529,00 170 987,00 529 729,39
Wynagrodzenie pracownika 75 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 320 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 875 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 253 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 838 zł
FGŚP 75 zł
Cała kwota 90 360 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 75 000,00 7 320,00 4 875,00 1 252,50 1 912,50 90 360,00 zł
Luty 75 000,00 7 320,00 4 875,00 1 252,50 1 912,50 90 360,00 zł
Marzec 75 000,00 5 665,68 3 773,25 1 252,50 1 912,50 87 603,93 zł
Kwiecień 75 000,00 0,00 0,00 1 252,50 1 912,50 78 165,00 zł
Maj 75 000,00 0,00 0,00 1 252,50 1 912,50 78 165,00 zł
Czerwiec 75 000,00 0,00 0,00 1 252,50 1 912,50 78 165,00 zł
Lipiec 75 000,00 0,00 0,00 1 252,50 1 912,50 78 165,00 zł
Sierpień 75 000,00 0,00 0,00 1 252,50 1 912,50 78 165,00 zł
Wrzesień 75 000,00 0,00 0,00 1 252,50 1 912,50 78 165,00 zł
Październik 75 000,00 0,00 0,00 1 252,50 1 912,50 78 165,00 zł
Listopad 75 000,00 0,00 0,00 1 252,50 1 912,50 78 165,00 zł
Grudzień 75 000,00 0,00 0,00 1 252,50 1 912,50 78 165,00 zł
Rocznie 900 000,00 20 305,68 13 523,25 15 030,00 22 950,00 971 808,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 75 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 51 457 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 75 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 90 360 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 75000 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 75 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 54 176 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 320 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 125 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 990 zł
Zaliczka na podatek 6 389 zł
Całość - kwota brutto 75 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 75 000,00 7 320,00 1 125,00 0,00 5 989,95 53 244,00 6 389,00 54 175,77
Luty 75 000,00 7 320,00 1 125,00 0,00 5 989,95 53 244,00 6 389,00 54 175,77
Marzec 75 000,00 5 665,68 870,75 0,00 6 161,72 54 771,00 6 573,00 55 729,33
Kwiecień 75 000,00 0,00 0,00 0,00 6 750,00 60 000,00 7 200,00 61 050,00
Maj 75 000,00 0,00 0,00 0,00 6 750,00 60 000,00 7 200,00 61 050,00
Czerwiec 75 000,00 0,00 0,00 0,00 6 750,00 60 000,00 7 200,00 61 050,00
Lipiec 75 000,00 0,00 0,00 0,00 6 750,00 60 000,00 7 200,00 61 050,00
Sierpień 75 000,00 0,00 0,00 0,00 6 750,00 60 000,00 7 200,00 61 050,00
Wrzesień 75 000,00 0,00 0,00 0,00 6 750,00 60 000,00 7 200,00 61 050,00
Październik 75 000,00 0,00 0,00 0,00 6 750,00 60 000,00 7 200,00 61 050,00
Listopad 75 000,00 0,00 0,00 0,00 6 750,00 60 000,00 7 200,00 61 050,00
Grudzień 75 000,00 0,00 0,00 0,00 6 750,00 60 000,00 7 200,00 61 050,00
Rocznie 900 000,00 20 305,68 3 120,75 0,00 78 891,62 701 259,00 5 259,00 713 530,87
Wynagrodzenie pracownika 75 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 320 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 875 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 838 zł
FGŚP 75 zł
Cała kwota 89 108 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 75 000,00 7 320,00 4 875,00 0,00 1 912,50 89 107,50 zł
Luty 75 000,00 7 320,00 4 875,00 0,00 1 912,50 89 107,50 zł
Marzec 75 000,00 5 665,68 3 773,25 0,00 1 912,50 86 351,43 zł
Kwiecień 75 000,00 0,00 0,00 0,00 1 912,50 76 912,50 zł
Maj 75 000,00 0,00 0,00 0,00 1 912,50 76 912,50 zł
Czerwiec 75 000,00 0,00 0,00 0,00 1 912,50 76 912,50 zł
Lipiec 75 000,00 0,00 0,00 0,00 1 912,50 76 912,50 zł
Sierpień 75 000,00 0,00 0,00 0,00 1 912,50 76 912,50 zł
Wrzesień 75 000,00 0,00 0,00 0,00 1 912,50 76 912,50 zł
Październik 75 000,00 0,00 0,00 0,00 1 912,50 76 912,50 zł
Listopad 75 000,00 0,00 0,00 0,00 1 912,50 76 912,50 zł
Grudzień 75 000,00 0,00 0,00 0,00 1 912,50 76 912,50 zł
Rocznie 900 000,00 20 305,68 13 523,25 0,00 22 950,00 956 778,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 75 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 54 176 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 75 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 89 108 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 75000 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 75 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 64 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 10 200 zł
Całość - kwota brutto 75 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 10 200,00 64 800,00
Luty 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 10 200,00 64 800,00
Marzec 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 10 200,00 64 800,00
Kwiecień 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 10 200,00 64 800,00
Maj 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 10 200,00 64 800,00
Czerwiec 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 10 200,00 64 800,00
Lipiec 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 10 200,00 64 800,00
Sierpień 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 10 200,00 64 800,00
Wrzesień 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 10 200,00 64 800,00
Październik 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 10 200,00 64 800,00
Listopad 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 10 200,00 64 800,00
Grudzień 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 10 200,00 64 800,00
Rocznie 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720 000,00 122 400,00 777 600,00
Wynagrodzenie pracownika 75 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 75 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 zł
Luty 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 zł
Marzec 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 zł
Kwiecień 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 zł
Maj 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 zł
Czerwiec 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 zł
Lipiec 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 zł
Sierpień 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 zł
Wrzesień 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 zł
Październik 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 zł
Listopad 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 zł
Grudzień 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 zł
Rocznie 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 75 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 64 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 75 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 75 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 75000 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 75 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 46 475 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 750 zł
Zaliczka na podatek 21 775 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 75 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 75 000,00 0,00 0,00 0,00 6 750,00 0,00 21 775,00 0,00 46 475,00
Luty 75 000,00 0,00 0,00 0,00 6 750,00 0,00 23 575,00 0,00 44 675,00
Marzec 75 000,00 0,00 0,00 0,00 6 750,00 0,00 23 575,00 0,00 44 675,00
Kwiecień 75 000,00 0,00 0,00 0,00 6 750,00 0,00 23 575,00 0,00 44 675,00
Maj 75 000,00 0,00 0,00 0,00 6 750,00 0,00 23 575,00 0,00 44 675,00
Czerwiec 75 000,00 0,00 0,00 0,00 6 750,00 0,00 23 575,00 0,00 44 675,00
Lipiec 75 000,00 176,27 72,24 0,00 6 750,00 15,08 23 491,00 0,00 44 495,41
Sierpień 75 000,00 176,27 72,24 0,00 6 750,00 15,08 23 491,00 0,00 44 495,41
Wrzesień 75 000,00 176,27 72,24 0,00 6 750,00 15,08 23 491,00 0,00 44 495,41
Październik 75 000,00 176,27 72,24 0,00 6 750,00 15,08 23 491,00 0,00 44 495,41
Listopad 75 000,00 176,27 72,24 0,00 6 750,00 15,08 23 491,00 0,00 44 495,41
Grudzień 75 000,00 176,27 72,24 0,00 6 750,00 15,08 23 491,00 0,00 44 495,41
Rocznie 900 000,00 1 057,62 433,44 0,00 81 000,00 0,00 280 596,00 0,00 536 822,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 75 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 46 475 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.