Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 72000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 72 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 70 216 zł
Ubezpieczenie emerytalne 10 006 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 538 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 512 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 962 zł
Zaliczka na podatek 10 286 zł
Całość - kwota brutto 102 519 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 102 519,00 10 005,85 1 537,79 2 511,72 7 961,73 88 214,00 10 286,00 70 215,91
Luty 102 519,00 10 005,85 1 537,79 2 511,72 7 961,73 88 214,00 21 571,00 58 930,91
Marzec 102 519,00 293,98 45,17 2 511,72 8 970,13 99 418,00 31 814,00 58 884,00
Kwiecień 102 519,00 0,00 0,00 2 511,72 9 000,66 99 757,00 31 922,00 59 084,62
Maj 102 519,00 0,00 0,00 2 511,72 9 000,66 99 757,00 31 922,00 59 084,62
Czerwiec 102 519,00 0,00 0,00 2 511,72 9 000,66 99 757,00 31 922,00 59 084,62
Lipiec 102 519,00 0,00 0,00 2 511,72 9 000,66 99 757,00 31 922,00 59 084,62
Sierpień 102 519,00 0,00 0,00 2 511,72 9 000,66 99 757,00 31 922,00 59 084,62
Wrzesień 102 519,00 0,00 0,00 2 511,72 9 000,66 99 757,00 31 922,00 59 084,62
Październik 102 519,00 0,00 0,00 2 511,72 9 000,66 99 757,00 31 922,00 59 084,62
Listopad 102 519,00 0,00 0,00 2 511,72 9 000,66 99 757,00 31 922,00 59 084,62
Grudzień 102 519,00 0,00 0,00 2 511,72 9 000,66 99 757,00 31 922,00 59 084,62
Rocznie 1 230 228,00 20 305,68 3 120,75 30 140,64 105 899,53 1 173 659,00 245 076,00 719 792,40
Wynagrodzenie pracownika 102 519 zł
Ubezpieczenie emerytalne 10 006 zł
Ubezpieczenie rentowe 6 664 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 712 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 512 zł
FGŚP 103 zł
Cała kwota 123 515 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 102 519,00 10 005,85 6 663,74 1 712,07 2 614,24 123 514,90 zł
Luty 102 519,00 10 005,85 6 663,74 1 712,07 2 614,24 123 514,90 zł
Marzec 102 519,00 293,98 195,77 1 712,07 2 614,24 107 335,06 zł
Kwiecień 102 519,00 0,00 0,00 1 712,07 2 614,24 106 845,31 zł
Maj 102 519,00 0,00 0,00 1 712,07 2 614,24 106 845,31 zł
Czerwiec 102 519,00 0,00 0,00 1 712,07 2 614,24 106 845,31 zł
Lipiec 102 519,00 0,00 0,00 1 712,07 2 614,24 106 845,31 zł
Sierpień 102 519,00 0,00 0,00 1 712,07 2 614,24 106 845,31 zł
Wrzesień 102 519,00 0,00 0,00 1 712,07 2 614,24 106 845,31 zł
Październik 102 519,00 0,00 0,00 1 712,07 2 614,24 106 845,31 zł
Listopad 102 519,00 0,00 0,00 1 712,07 2 614,24 106 845,31 zł
Grudzień 102 519,00 0,00 0,00 1 712,07 2 614,24 106 845,31 zł
Rocznie 1 230 228,00 20 305,68 13 523,25 20 544,84 31 370,88 1 315 972,65 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 102 519 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 70 216 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 70 216 zł netto poniesie łączny koszt równy 123 515 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 72000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 72 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 68 832 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 300 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 429 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 610 zł
Zaliczka na podatek 8 118 zł
Całość - kwota brutto 95 290 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 95 290,00 9 300,30 1 429,35 0,00 7 610,43 67 648,00 8 118,00 68 832,16
Luty 95 290,00 9 300,30 1 429,35 0,00 7 610,43 67 648,00 8 118,00 68 832,16
Marzec 95 290,00 1 705,08 262,05 0,00 8 399,06 74 658,00 8 959,00 75 964,85
Kwiecień 95 290,00 0,00 0,00 0,00 8 576,10 76 232,00 9 148,00 77 566,06
Maj 95 290,00 0,00 0,00 0,00 8 576,10 76 232,00 9 148,00 77 566,06
Czerwiec 95 290,00 0,00 0,00 0,00 8 576,10 76 232,00 9 148,00 77 566,06
Lipiec 95 290,00 0,00 0,00 0,00 8 576,10 76 232,00 9 148,00 77 566,06
Sierpień 95 290,00 0,00 0,00 0,00 8 576,10 76 232,00 9 148,00 77 566,06
Wrzesień 95 290,00 0,00 0,00 0,00 8 576,10 76 232,00 9 148,00 77 566,06
Październik 95 290,00 0,00 0,00 0,00 8 576,10 76 232,00 9 148,00 77 566,06
Listopad 95 290,00 0,00 0,00 0,00 8 576,10 76 232,00 9 148,00 77 566,06
Grudzień 95 290,00 0,00 0,00 0,00 8 576,10 76 232,00 9 148,00 77 566,06
Rocznie 1 143 480,00 20 305,68 3 120,75 0,00 100 804,82 896 042,00 6 722,00 911 723,71
Wynagrodzenie pracownika 95 290 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 300 zł
Ubezpieczenie rentowe 6 194 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 335 zł
FGŚP 95 zł
Cała kwota 113 214 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 95 290,00 9 300,30 6 193,85 0,00 2 429,90 113 214,05 zł
Luty 95 290,00 9 300,30 6 193,85 0,00 2 429,90 113 214,05 zł
Marzec 95 290,00 1 705,08 1 135,55 0,00 2 429,90 100 560,53 zł
Kwiecień 95 290,00 0,00 0,00 0,00 2 429,90 97 719,90 zł
Maj 95 290,00 0,00 0,00 0,00 2 429,90 97 719,90 zł
Czerwiec 95 290,00 0,00 0,00 0,00 2 429,90 97 719,90 zł
Lipiec 95 290,00 0,00 0,00 0,00 2 429,90 97 719,90 zł
Sierpień 95 290,00 0,00 0,00 0,00 2 429,90 97 719,90 zł
Wrzesień 95 290,00 0,00 0,00 0,00 2 429,90 97 719,90 zł
Październik 95 290,00 0,00 0,00 0,00 2 429,90 97 719,90 zł
Listopad 95 290,00 0,00 0,00 0,00 2 429,90 97 719,90 zł
Grudzień 95 290,00 0,00 0,00 0,00 2 429,90 97 719,90 zł
Rocznie 1 143 480,00 20 305,68 13 523,25 0,00 29 158,80 1 206 467,73 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 95 290 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 68 832 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 68 832 zł netto poniesie łączny koszt równy 113 214 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 72000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 72 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 72 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 11 333 zł
Całość - kwota brutto 83 333 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 83 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 666,00 11 333,00 72 000,00
Luty 83 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 666,00 11 333,00 72 000,00
Marzec 83 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 666,00 11 333,00 72 000,00
Kwiecień 83 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 666,00 11 333,00 72 000,00
Maj 83 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 666,00 11 333,00 72 000,00
Czerwiec 83 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 666,00 11 333,00 72 000,00
Lipiec 83 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 666,00 11 333,00 72 000,00
Sierpień 83 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 666,00 11 333,00 72 000,00
Wrzesień 83 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 666,00 11 333,00 72 000,00
Październik 83 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 666,00 11 333,00 72 000,00
Listopad 83 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 666,00 11 333,00 72 000,00
Grudzień 83 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 666,00 11 333,00 72 000,00
Rocznie 999 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 799 992,00 135 996,00 864 000,00
Wynagrodzenie pracownika 83 333 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 83 333 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 83 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 333,00 zł
Luty 83 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 333,00 zł
Marzec 83 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 333,00 zł
Kwiecień 83 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 333,00 zł
Maj 83 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 333,00 zł
Czerwiec 83 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 333,00 zł
Lipiec 83 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 333,00 zł
Sierpień 83 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 333,00 zł
Wrzesień 83 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 333,00 zł
Październik 83 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 333,00 zł
Listopad 83 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 333,00 zł
Grudzień 83 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 333,00 zł
Rocznie 999 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 999 996,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 83 333 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 72 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 72 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 83 333 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 72000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 72 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 53 572 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 833 zł
Zaliczka na podatek 25 625 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 87 030 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 87 030,00 0,00 0,00 0,00 7 832,70 0,00 25 625,00 0,00 53 572,30
Luty 87 030,00 0,00 0,00 0,00 7 832,70 0,00 27 425,00 0,00 51 772,30
Marzec 87 030,00 0,00 0,00 0,00 7 832,70 0,00 27 425,00 0,00 51 772,30
Kwiecień 87 030,00 0,00 0,00 0,00 7 832,70 0,00 27 425,00 0,00 51 772,30
Maj 87 030,00 0,00 0,00 0,00 7 832,70 0,00 27 425,00 0,00 51 772,30
Czerwiec 87 030,00 0,00 0,00 0,00 7 832,70 0,00 27 425,00 0,00 51 772,30
Lipiec 87 030,00 176,27 72,24 0,00 7 832,70 15,08 27 340,00 0,00 51 593,71
Sierpień 87 030,00 176,27 72,24 0,00 7 832,70 15,08 27 340,00 0,00 51 593,71
Wrzesień 87 030,00 176,27 72,24 0,00 7 832,70 15,08 27 340,00 0,00 51 593,71
Październik 87 030,00 176,27 72,24 0,00 7 832,70 15,08 27 340,00 0,00 51 593,71
Listopad 87 030,00 176,27 72,24 0,00 7 832,70 15,08 27 340,00 0,00 51 593,71
Grudzień 87 030,00 176,27 72,24 0,00 7 832,70 15,08 27 340,00 0,00 51 593,71
Rocznie 1 044 360,00 1 057,62 433,44 0,00 93 992,40 0,00 326 790,00 0,00 621 996,06

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 87 030 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 53 572 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.