Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 70000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 70 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 67 894 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 673 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 487 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 428 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 697 zł
Zaliczka na podatek 9 933 zł
Całość - kwota brutto 99 113 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 99 113,00 9 673,43 1 486,70 2 428,27 7 697,21 85 275,00 9 933,00 67 894,39
Luty 99 113,00 9 673,43 1 486,70 2 428,27 7 697,21 85 275,00 20 043,00 57 784,39
Marzec 99 113,00 958,82 147,35 2 428,27 8 602,07 95 329,00 30 505,00 56 471,49
Kwiecień 99 113,00 0,00 0,00 2 428,27 8 701,63 96 435,00 30 859,00 57 124,10
Maj 99 113,00 0,00 0,00 2 428,27 8 701,63 96 435,00 30 859,00 57 124,10
Czerwiec 99 113,00 0,00 0,00 2 428,27 8 701,63 96 435,00 30 859,00 57 124,10
Lipiec 99 113,00 0,00 0,00 2 428,27 8 701,63 96 435,00 30 859,00 57 124,10
Sierpień 99 113,00 0,00 0,00 2 428,27 8 701,63 96 435,00 30 859,00 57 124,10
Wrzesień 99 113,00 0,00 0,00 2 428,27 8 701,63 96 435,00 30 859,00 57 124,10
Październik 99 113,00 0,00 0,00 2 428,27 8 701,63 96 435,00 30 859,00 57 124,10
Listopad 99 113,00 0,00 0,00 2 428,27 8 701,63 96 435,00 30 859,00 57 124,10
Grudzień 99 113,00 0,00 0,00 2 428,27 8 701,63 96 435,00 30 859,00 57 124,10
Rocznie 1 189 356,00 20 305,68 3 120,75 29 139,24 102 311,16 1 133 794,00 235 907,00 696 267,17
Wynagrodzenie pracownika 99 113 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 673 zł
Ubezpieczenie rentowe 6 442 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 655 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 428 zł
FGŚP 99 zł
Cała kwota 119 411 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 99 113,00 9 673,43 6 442,35 1 655,19 2 527,38 119 411,35 zł
Luty 99 113,00 9 673,43 6 442,35 1 655,19 2 527,38 119 411,35 zł
Marzec 99 113,00 958,82 638,55 1 655,19 2 527,38 104 892,94 zł
Kwiecień 99 113,00 0,00 0,00 1 655,19 2 527,38 103 295,57 zł
Maj 99 113,00 0,00 0,00 1 655,19 2 527,38 103 295,57 zł
Czerwiec 99 113,00 0,00 0,00 1 655,19 2 527,38 103 295,57 zł
Lipiec 99 113,00 0,00 0,00 1 655,19 2 527,38 103 295,57 zł
Sierpień 99 113,00 0,00 0,00 1 655,19 2 527,38 103 295,57 zł
Wrzesień 99 113,00 0,00 0,00 1 655,19 2 527,38 103 295,57 zł
Październik 99 113,00 0,00 0,00 1 655,19 2 527,38 103 295,57 zł
Listopad 99 113,00 0,00 0,00 1 655,19 2 527,38 103 295,57 zł
Grudzień 99 113,00 0,00 0,00 1 655,19 2 527,38 103 295,57 zł
Rocznie 1 189 356,00 20 305,68 13 523,25 19 862,28 30 328,56 1 273 375,77 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 99 113 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 67 894 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 67 894 zł netto poniesie łączny koszt równy 119 411 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 70000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 70 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 66 920 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 042 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 390 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 399 zł
Zaliczka na podatek 7 892 zł
Całość - kwota brutto 92 643 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 92 643,00 9 041,96 1 389,65 0,00 7 399,03 65 769,00 7 892,00 66 920,08
Luty 92 643,00 9 041,96 1 389,65 0,00 7 399,03 65 769,00 7 892,00 66 920,08
Marzec 92 643,00 2 221,76 341,45 0,00 8 107,18 72 064,00 8 648,00 73 324,93
Kwiecień 92 643,00 0,00 0,00 0,00 8 337,87 74 114,00 8 894,00 75 411,45
Maj 92 643,00 0,00 0,00 0,00 8 337,87 74 114,00 8 894,00 75 411,45
Czerwiec 92 643,00 0,00 0,00 0,00 8 337,87 74 114,00 8 894,00 75 411,45
Lipiec 92 643,00 0,00 0,00 0,00 8 337,87 74 114,00 8 894,00 75 411,45
Sierpień 92 643,00 0,00 0,00 0,00 8 337,87 74 114,00 8 894,00 75 411,45
Wrzesień 92 643,00 0,00 0,00 0,00 8 337,87 74 114,00 8 894,00 75 411,45
Październik 92 643,00 0,00 0,00 0,00 8 337,87 74 114,00 8 894,00 75 411,45
Listopad 92 643,00 0,00 0,00 0,00 8 337,87 74 114,00 8 894,00 75 411,45
Grudzień 92 643,00 0,00 0,00 0,00 8 337,87 74 114,00 8 894,00 75 411,45
Rocznie 1 111 716,00 20 305,68 3 120,75 0,00 97 946,07 870 628,00 6 531,00 885 868,14
Wynagrodzenie pracownika 92 643 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 042 zł
Ubezpieczenie rentowe 6 022 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 270 zł
FGŚP 93 zł
Cała kwota 110 069 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 92 643,00 9 041,96 6 021,80 0,00 2 362,39 110 069,15 zł
Luty 92 643,00 9 041,96 6 021,80 0,00 2 362,39 110 069,15 zł
Marzec 92 643,00 2 221,76 1 479,65 0,00 2 362,39 98 706,80 zł
Kwiecień 92 643,00 0,00 0,00 0,00 2 362,39 95 005,39 zł
Maj 92 643,00 0,00 0,00 0,00 2 362,39 95 005,39 zł
Czerwiec 92 643,00 0,00 0,00 0,00 2 362,39 95 005,39 zł
Lipiec 92 643,00 0,00 0,00 0,00 2 362,39 95 005,39 zł
Sierpień 92 643,00 0,00 0,00 0,00 2 362,39 95 005,39 zł
Wrzesień 92 643,00 0,00 0,00 0,00 2 362,39 95 005,39 zł
Październik 92 643,00 0,00 0,00 0,00 2 362,39 95 005,39 zł
Listopad 92 643,00 0,00 0,00 0,00 2 362,39 95 005,39 zł
Grudzień 92 643,00 0,00 0,00 0,00 2 362,39 95 005,39 zł
Rocznie 1 111 716,00 20 305,68 13 523,25 0,00 28 348,68 1 173 893,61 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 92 643 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 66 920 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 66 920 zł netto poniesie łączny koszt równy 110 069 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 70000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 70 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 70 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 11 019 zł
Całość - kwota brutto 81 019 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 81 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 815,00 11 019,00 70 000,00
Luty 81 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 815,00 11 019,00 70 000,00
Marzec 81 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 815,00 11 019,00 70 000,00
Kwiecień 81 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 815,00 11 019,00 70 000,00
Maj 81 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 815,00 11 019,00 70 000,00
Czerwiec 81 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 815,00 11 019,00 70 000,00
Lipiec 81 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 815,00 11 019,00 70 000,00
Sierpień 81 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 815,00 11 019,00 70 000,00
Wrzesień 81 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 815,00 11 019,00 70 000,00
Październik 81 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 815,00 11 019,00 70 000,00
Listopad 81 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 815,00 11 019,00 70 000,00
Grudzień 81 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 815,00 11 019,00 70 000,00
Rocznie 972 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 777 780,00 132 228,00 840 000,00
Wynagrodzenie pracownika 81 019 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 81 019 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 81 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 019,00 zł
Luty 81 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 019,00 zł
Marzec 81 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 019,00 zł
Kwiecień 81 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 019,00 zł
Maj 81 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 019,00 zł
Czerwiec 81 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 019,00 zł
Lipiec 81 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 019,00 zł
Sierpień 81 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 019,00 zł
Wrzesień 81 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 019,00 zł
Październik 81 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 019,00 zł
Listopad 81 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 019,00 zł
Grudzień 81 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 019,00 zł
Rocznie 972 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 972 228,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 81 019 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 70 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 70 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 81 019 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 70000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 70 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 51 991 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 591 zł
Zaliczka na podatek 24 767 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 84 349 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 84 349,00 0,00 0,00 0,00 7 591,41 0,00 24 767,00 0,00 51 990,59
Luty 84 349,00 0,00 0,00 0,00 7 591,41 0,00 26 567,00 0,00 50 190,59
Marzec 84 349,00 0,00 0,00 0,00 7 591,41 0,00 26 567,00 0,00 50 190,59
Kwiecień 84 349,00 0,00 0,00 0,00 7 591,41 0,00 26 567,00 0,00 50 190,59
Maj 84 349,00 0,00 0,00 0,00 7 591,41 0,00 26 567,00 0,00 50 190,59
Czerwiec 84 349,00 0,00 0,00 0,00 7 591,41 0,00 26 567,00 0,00 50 190,59
Lipiec 84 349,00 176,27 72,24 0,00 7 591,41 15,08 26 482,00 0,00 50 012,00
Sierpień 84 349,00 176,27 72,24 0,00 7 591,41 15,08 26 482,00 0,00 50 012,00
Wrzesień 84 349,00 176,27 72,24 0,00 7 591,41 15,08 26 482,00 0,00 50 012,00
Październik 84 349,00 176,27 72,24 0,00 7 591,41 15,08 26 482,00 0,00 50 012,00
Listopad 84 349,00 176,27 72,24 0,00 7 591,41 15,08 26 482,00 0,00 50 012,00
Grudzień 84 349,00 176,27 72,24 0,00 7 591,41 15,08 26 482,00 0,00 50 012,00
Rocznie 1 012 188,00 1 057,62 433,44 0,00 91 096,92 0,00 316 494,00 0,00 603 015,54

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 84 349 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 51 991 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.