Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 70000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 70 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 71 447 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 673 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 487 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 428 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 697 zł
Zaliczka na podatek 6 374 zł
Całość - kwota brutto 99 105 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 99 105,00 9 672,65 1 486,58 2 428,07 7 696,59 85 268,00 6 374,00 71 447,11
Luty 99 105,00 7 666,97 1 178,32 2 428,07 7 904,85 87 582,00 14 487,00 65 439,79
Marzec 99 105,00 0,00 0,00 2 428,07 8 700,92 96 427,00 22 156,00 65 820,01
Kwiecień 99 105,00 0,00 0,00 2 428,07 8 700,92 96 427,00 22 156,00 65 820,01
Maj 99 105,00 0,00 0,00 2 428,07 8 700,92 96 427,00 22 156,00 65 820,01
Czerwiec 99 105,00 0,00 0,00 2 428,07 8 700,92 96 427,00 22 156,00 65 820,01
Lipiec 99 105,00 0,00 0,00 2 428,07 8 700,92 96 427,00 22 156,00 65 820,01
Sierpień 99 105,00 0,00 0,00 2 428,07 8 700,92 96 427,00 22 156,00 65 820,01
Wrzesień 99 105,00 0,00 0,00 2 428,07 8 700,92 96 427,00 22 156,00 65 820,01
Październik 99 105,00 0,00 0,00 2 428,07 8 700,92 96 427,00 22 156,00 65 820,01
Listopad 99 105,00 0,00 0,00 2 428,07 8 700,92 96 427,00 22 156,00 65 820,01
Grudzień 99 105,00 0,00 0,00 2 428,07 8 700,92 96 427,00 22 156,00 65 820,01
Rocznie 1 189 260,00 17 339,62 2 664,90 29 136,84 102 610,64 1 137 120,00 242 421,00 795 087,00
Wynagrodzenie pracownika 99 105 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 673 zł
Ubezpieczenie rentowe 6 442 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 655 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 428 zł
FGŚP 99 zł
Cała kwota 119 402 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 99 105,00 9 672,65 6 441,83 1 655,05 2 527,18 119 401,71 zł
Luty 99 105,00 7 666,97 5 106,07 1 655,05 2 527,18 116 060,27 zł
Marzec 99 105,00 0,00 0,00 1 655,05 2 527,18 103 287,23 zł
Kwiecień 99 105,00 0,00 0,00 1 655,05 2 527,18 103 287,23 zł
Maj 99 105,00 0,00 0,00 1 655,05 2 527,18 103 287,23 zł
Czerwiec 99 105,00 0,00 0,00 1 655,05 2 527,18 103 287,23 zł
Lipiec 99 105,00 0,00 0,00 1 655,05 2 527,18 103 287,23 zł
Sierpień 99 105,00 0,00 0,00 1 655,05 2 527,18 103 287,23 zł
Wrzesień 99 105,00 0,00 0,00 1 655,05 2 527,18 103 287,23 zł
Październik 99 105,00 0,00 0,00 1 655,05 2 527,18 103 287,23 zł
Listopad 99 105,00 0,00 0,00 1 655,05 2 527,18 103 287,23 zł
Grudzień 99 105,00 0,00 0,00 1 655,05 2 527,18 103 287,23 zł
Rocznie 1 189 260,00 17 339,62 11 547,90 19 860,60 30 326,16 1 268 334,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 99 105 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 71 447 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 71 447 zł netto poniesie łączny koszt równy 119 402 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 70000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 70 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 70 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 042 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 390 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 399 zł
Zaliczka na podatek 4 809 zł
Całość - kwota brutto 92 639 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 92 639,00 9 041,57 1 389,59 0,00 7 398,71 65 766,00 4 809,00 70 000,13
Luty 92 639,00 8 298,05 1 275,31 0,00 7 475,91 66 453,00 4 859,00 70 730,73
Marzec 92 639,00 0,00 0,00 0,00 8 337,51 74 111,00 5 419,00 78 882,49
Kwiecień 92 639,00 0,00 0,00 0,00 8 337,51 74 111,00 5 419,00 78 882,49
Maj 92 639,00 0,00 0,00 0,00 8 337,51 74 111,00 5 419,00 78 882,49
Czerwiec 92 639,00 0,00 0,00 0,00 8 337,51 74 111,00 5 419,00 78 882,49
Lipiec 92 639,00 0,00 0,00 0,00 8 337,51 74 111,00 5 419,00 78 882,49
Sierpień 92 639,00 0,00 0,00 0,00 8 337,51 74 111,00 5 419,00 78 882,49
Wrzesień 92 639,00 0,00 0,00 0,00 8 337,51 74 111,00 5 419,00 78 882,49
Październik 92 639,00 0,00 0,00 0,00 8 337,51 74 111,00 5 419,00 78 882,49
Listopad 92 639,00 0,00 0,00 0,00 8 337,51 74 111,00 5 419,00 78 882,49
Grudzień 92 639,00 0,00 0,00 0,00 8 337,51 74 111,00 5 419,00 78 882,49
Rocznie 1 111 668,00 17 339,62 2 664,90 0,00 98 249,72 873 329,00 63 858,00 929 555,76
Wynagrodzenie pracownika 92 639 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 042 zł
Ubezpieczenie rentowe 6 022 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 270 zł
FGŚP 93 zł
Cała kwota 110 064 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 92 639,00 9 041,57 6 021,54 0,00 2 362,30 110 064,41 zł
Luty 92 639,00 8 298,05 5 526,36 0,00 2 362,30 108 825,71 zł
Marzec 92 639,00 0,00 0,00 0,00 2 362,30 95 001,30 zł
Kwiecień 92 639,00 0,00 0,00 0,00 2 362,30 95 001,30 zł
Maj 92 639,00 0,00 0,00 0,00 2 362,30 95 001,30 zł
Czerwiec 92 639,00 0,00 0,00 0,00 2 362,30 95 001,30 zł
Lipiec 92 639,00 0,00 0,00 0,00 2 362,30 95 001,30 zł
Sierpień 92 639,00 0,00 0,00 0,00 2 362,30 95 001,30 zł
Wrzesień 92 639,00 0,00 0,00 0,00 2 362,30 95 001,30 zł
Październik 92 639,00 0,00 0,00 0,00 2 362,30 95 001,30 zł
Listopad 92 639,00 0,00 0,00 0,00 2 362,30 95 001,30 zł
Grudzień 92 639,00 0,00 0,00 0,00 2 362,30 95 001,30 zł
Rocznie 1 111 668,00 17 339,62 11 547,90 0,00 28 347,60 1 168 903,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 92 639 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 70 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 70 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 110 064 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 70000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 70 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 70 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 11 019 zł
Całość - kwota brutto 81 019 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 81 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 815,00 11 019,00 70 000,00
Luty 81 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 815,00 11 019,00 70 000,00
Marzec 81 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 815,00 11 019,00 70 000,00
Kwiecień 81 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 815,00 11 019,00 70 000,00
Maj 81 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 815,00 11 019,00 70 000,00
Czerwiec 81 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 815,00 11 019,00 70 000,00
Lipiec 81 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 815,00 11 019,00 70 000,00
Sierpień 81 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 815,00 11 019,00 70 000,00
Wrzesień 81 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 815,00 11 019,00 70 000,00
Październik 81 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 815,00 11 019,00 70 000,00
Listopad 81 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 815,00 11 019,00 70 000,00
Grudzień 81 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 815,00 11 019,00 70 000,00
Rocznie 972 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 777 780,00 132 228,00 840 000,00
Wynagrodzenie pracownika 81 019 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 81 019 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 81 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 019,00 zł
Luty 81 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 019,00 zł
Marzec 81 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 019,00 zł
Kwiecień 81 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 019,00 zł
Maj 81 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 019,00 zł
Czerwiec 81 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 019,00 zł
Lipiec 81 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 019,00 zł
Sierpień 81 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 019,00 zł
Wrzesień 81 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 019,00 zł
Październik 81 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 019,00 zł
Listopad 81 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 019,00 zł
Grudzień 81 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 019,00 zł
Rocznie 972 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 972 228,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 81 019 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 70 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 70 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 81 019 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 70000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 70 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 59 582 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 24 767 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 84 349 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 84 349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 767,00 0,00 59 582,00
Luty 84 349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 567,00 0,00 57 782,00
Marzec 84 349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 567,00 0,00 57 782,00
Kwiecień 84 349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 567,00 0,00 57 782,00
Maj 84 349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 567,00 0,00 57 782,00
Czerwiec 84 349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 567,00 0,00 57 782,00
Lipiec 84 349,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 26 482,00 0,00 57 603,41
Sierpień 84 349,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 26 482,00 0,00 57 603,41
Wrzesień 84 349,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 26 482,00 0,00 57 603,41
Październik 84 349,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 26 482,00 0,00 57 603,41
Listopad 84 349,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 26 482,00 0,00 57 603,41
Grudzień 84 349,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 26 482,00 0,00 57 603,41
Rocznie 1 012 188,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 316 494,00 0,00 694 112,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 84 349 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 59 582 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.