Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 68000 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 68 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 46 685 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 637 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 020 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 666 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 281 zł
Zaliczka na podatek 6 711 zł
Całość - kwota brutto 68 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 68 000,00 6 636,80 1 020,00 1 666,00 5 280,95 58 427,00 6 711,00 46 685,25
Luty 68 000,00 6 636,80 1 020,00 1 666,00 5 280,95 58 427,00 6 711,00 46 685,25
Marzec 68 000,00 6 636,80 1 020,00 1 666,00 5 280,95 58 427,00 17 767,00 35 629,25
Kwiecień 68 000,00 395,28 60,75 1 666,00 5 929,02 65 628,00 21 001,00 38 947,95
Maj 68 000,00 0,00 0,00 1 666,00 5 970,06 66 084,00 21 147,00 39 216,94
Czerwiec 68 000,00 0,00 0,00 1 666,00 5 970,06 66 084,00 21 147,00 39 216,94
Lipiec 68 000,00 0,00 0,00 1 666,00 5 970,06 66 084,00 21 147,00 39 216,94
Sierpień 68 000,00 0,00 0,00 1 666,00 5 970,06 66 084,00 21 147,00 39 216,94
Wrzesień 68 000,00 0,00 0,00 1 666,00 5 970,06 66 084,00 21 147,00 39 216,94
Październik 68 000,00 0,00 0,00 1 666,00 5 970,06 66 084,00 21 147,00 39 216,94
Listopad 68 000,00 0,00 0,00 1 666,00 5 970,06 66 084,00 21 147,00 39 216,94
Grudzień 68 000,00 0,00 0,00 1 666,00 5 970,06 66 084,00 21 147,00 39 216,94
Rocznie 816 000,00 20 305,68 3 120,75 19 992,00 69 532,35 769 581,00 151 834,00 481 683,22
Wynagrodzenie pracownika 68 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 637 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 420 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 136 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 666 zł
FGŚP 68 zł
Cała kwota 81 926 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 68 000,00 6 636,80 4 420,00 1 135,60 1 734,00 81 926,40 zł
Luty 68 000,00 6 636,80 4 420,00 1 135,60 1 734,00 81 926,40 zł
Marzec 68 000,00 6 636,80 4 420,00 1 135,60 1 734,00 81 926,40 zł
Kwiecień 68 000,00 395,28 263,25 1 135,60 1 734,00 71 528,13 zł
Maj 68 000,00 0,00 0,00 1 135,60 1 734,00 70 869,60 zł
Czerwiec 68 000,00 0,00 0,00 1 135,60 1 734,00 70 869,60 zł
Lipiec 68 000,00 0,00 0,00 1 135,60 1 734,00 70 869,60 zł
Sierpień 68 000,00 0,00 0,00 1 135,60 1 734,00 70 869,60 zł
Wrzesień 68 000,00 0,00 0,00 1 135,60 1 734,00 70 869,60 zł
Październik 68 000,00 0,00 0,00 1 135,60 1 734,00 70 869,60 zł
Listopad 68 000,00 0,00 0,00 1 135,60 1 734,00 70 869,60 zł
Grudzień 68 000,00 0,00 0,00 1 135,60 1 734,00 70 869,60 zł
Rocznie 816 000,00 20 305,68 13 523,25 13 627,20 20 808,00 884 264,13 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 68 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 46 685 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 68 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 81 926 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 68000 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 68 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 49 119 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 637 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 020 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 431 zł
Zaliczka na podatek 5 793 zł
Całość - kwota brutto 68 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 68 000,00 6 636,80 1 020,00 0,00 5 430,89 48 275,00 5 793,00 49 119,31
Luty 68 000,00 6 636,80 1 020,00 0,00 5 430,89 48 275,00 5 793,00 49 119,31
Marzec 68 000,00 6 636,80 1 020,00 0,00 5 430,89 48 275,00 5 793,00 49 119,31
Kwiecień 68 000,00 395,28 60,75 0,00 6 078,96 54 035,00 6 484,00 54 980,81
Maj 68 000,00 0,00 0,00 0,00 6 120,00 54 400,00 6 528,00 55 352,00
Czerwiec 68 000,00 0,00 0,00 0,00 6 120,00 54 400,00 6 528,00 55 352,00
Lipiec 68 000,00 0,00 0,00 0,00 6 120,00 54 400,00 6 528,00 55 352,00
Sierpień 68 000,00 0,00 0,00 0,00 6 120,00 54 400,00 6 528,00 55 352,00
Wrzesień 68 000,00 0,00 0,00 0,00 6 120,00 54 400,00 6 528,00 55 352,00
Październik 68 000,00 0,00 0,00 0,00 6 120,00 54 400,00 6 528,00 55 352,00
Listopad 68 000,00 0,00 0,00 0,00 6 120,00 54 400,00 6 528,00 55 352,00
Grudzień 68 000,00 0,00 0,00 0,00 6 120,00 54 400,00 6 528,00 55 352,00
Rocznie 816 000,00 20 305,68 3 120,75 0,00 71 331,63 634 060,00 4 755,00 645 154,74
Wynagrodzenie pracownika 68 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 637 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 420 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 666 zł
FGŚP 68 zł
Cała kwota 80 791 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 68 000,00 6 636,80 4 420,00 0,00 1 734,00 80 790,80 zł
Luty 68 000,00 6 636,80 4 420,00 0,00 1 734,00 80 790,80 zł
Marzec 68 000,00 6 636,80 4 420,00 0,00 1 734,00 80 790,80 zł
Kwiecień 68 000,00 395,28 263,25 0,00 1 734,00 70 392,53 zł
Maj 68 000,00 0,00 0,00 0,00 1 734,00 69 734,00 zł
Czerwiec 68 000,00 0,00 0,00 0,00 1 734,00 69 734,00 zł
Lipiec 68 000,00 0,00 0,00 0,00 1 734,00 69 734,00 zł
Sierpień 68 000,00 0,00 0,00 0,00 1 734,00 69 734,00 zł
Wrzesień 68 000,00 0,00 0,00 0,00 1 734,00 69 734,00 zł
Październik 68 000,00 0,00 0,00 0,00 1 734,00 69 734,00 zł
Listopad 68 000,00 0,00 0,00 0,00 1 734,00 69 734,00 zł
Grudzień 68 000,00 0,00 0,00 0,00 1 734,00 69 734,00 zł
Rocznie 816 000,00 20 305,68 13 523,25 0,00 20 808,00 870 636,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 68 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 49 119 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 68 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 80 791 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 68000 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 68 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 58 752 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 9 248 zł
Całość - kwota brutto 68 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 68 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 400,00 9 248,00 58 752,00
Luty 68 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 400,00 9 248,00 58 752,00
Marzec 68 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 400,00 9 248,00 58 752,00
Kwiecień 68 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 400,00 9 248,00 58 752,00
Maj 68 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 400,00 9 248,00 58 752,00
Czerwiec 68 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 400,00 9 248,00 58 752,00
Lipiec 68 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 400,00 9 248,00 58 752,00
Sierpień 68 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 400,00 9 248,00 58 752,00
Wrzesień 68 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 400,00 9 248,00 58 752,00
Październik 68 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 400,00 9 248,00 58 752,00
Listopad 68 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 400,00 9 248,00 58 752,00
Grudzień 68 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 400,00 9 248,00 58 752,00
Rocznie 816 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 652 800,00 110 976,00 705 024,00
Wynagrodzenie pracownika 68 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 68 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 68 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 000,00 zł
Luty 68 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 000,00 zł
Marzec 68 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 000,00 zł
Kwiecień 68 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 000,00 zł
Maj 68 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 000,00 zł
Czerwiec 68 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 000,00 zł
Lipiec 68 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 000,00 zł
Sierpień 68 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 000,00 zł
Wrzesień 68 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 000,00 zł
Październik 68 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 000,00 zł
Listopad 68 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 000,00 zł
Grudzień 68 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 000,00 zł
Rocznie 816 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 816 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 68 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 58 752 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 68 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 68 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 68000 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 68 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 42 345 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 120 zł
Zaliczka na podatek 19 535 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 68 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 68 000,00 0,00 0,00 0,00 6 120,00 0,00 19 535,00 0,00 42 345,00
Luty 68 000,00 0,00 0,00 0,00 6 120,00 0,00 21 335,00 0,00 40 545,00
Marzec 68 000,00 0,00 0,00 0,00 6 120,00 0,00 21 335,00 0,00 40 545,00
Kwiecień 68 000,00 0,00 0,00 0,00 6 120,00 0,00 21 335,00 0,00 40 545,00
Maj 68 000,00 0,00 0,00 0,00 6 120,00 0,00 21 335,00 0,00 40 545,00
Czerwiec 68 000,00 0,00 0,00 0,00 6 120,00 0,00 21 335,00 0,00 40 545,00
Lipiec 68 000,00 176,27 72,24 0,00 6 120,00 15,08 21 251,00 0,00 40 365,41
Sierpień 68 000,00 176,27 72,24 0,00 6 120,00 15,08 21 251,00 0,00 40 365,41
Wrzesień 68 000,00 176,27 72,24 0,00 6 120,00 15,08 21 251,00 0,00 40 365,41
Październik 68 000,00 176,27 72,24 0,00 6 120,00 15,08 21 251,00 0,00 40 365,41
Listopad 68 000,00 176,27 72,24 0,00 6 120,00 15,08 21 251,00 0,00 40 365,41
Grudzień 68 000,00 176,27 72,24 0,00 6 120,00 15,08 21 251,00 0,00 40 365,41
Rocznie 816 000,00 1 057,62 433,44 0,00 73 440,00 0,00 253 716,00 0,00 487 262,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 68 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 42 345 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.