Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 67000 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 67 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 46 003 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 539 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 005 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 642 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 203 zł
Zaliczka na podatek 6 608 zł
Całość - kwota brutto 67 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 67 000,00 6 539,20 1 005,00 1 641,50 5 203,29 57 564,00 6 608,00 46 003,01
Luty 67 000,00 6 539,20 1 005,00 1 641,50 5 203,29 57 564,00 6 608,00 46 003,01
Marzec 67 000,00 6 539,20 1 005,00 1 641,50 5 203,29 57 564,00 17 146,00 35 465,01
Kwiecień 67 000,00 688,08 105,75 1 641,50 5 810,82 64 315,00 20 581,00 38 172,85
Maj 67 000,00 0,00 0,00 1 641,50 5 882,27 65 109,00 20 835,00 38 641,23
Czerwiec 67 000,00 0,00 0,00 1 641,50 5 882,27 65 109,00 20 835,00 38 641,23
Lipiec 67 000,00 0,00 0,00 1 641,50 5 882,27 65 109,00 20 835,00 38 641,23
Sierpień 67 000,00 0,00 0,00 1 641,50 5 882,27 65 109,00 20 835,00 38 641,23
Wrzesień 67 000,00 0,00 0,00 1 641,50 5 882,27 65 109,00 20 835,00 38 641,23
Październik 67 000,00 0,00 0,00 1 641,50 5 882,27 65 109,00 20 835,00 38 641,23
Listopad 67 000,00 0,00 0,00 1 641,50 5 882,27 65 109,00 20 835,00 38 641,23
Grudzień 67 000,00 0,00 0,00 1 641,50 5 882,27 65 109,00 20 835,00 38 641,23
Rocznie 804 000,00 20 305,68 3 120,75 19 698,00 68 478,85 757 879,00 149 145,00 474 773,72
Wynagrodzenie pracownika 67 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 539 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 355 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 119 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 642 zł
FGŚP 67 zł
Cała kwota 80 722 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 67 000,00 6 539,20 4 355,00 1 118,90 1 708,50 80 721,60 zł
Luty 67 000,00 6 539,20 4 355,00 1 118,90 1 708,50 80 721,60 zł
Marzec 67 000,00 6 539,20 4 355,00 1 118,90 1 708,50 80 721,60 zł
Kwiecień 67 000,00 688,08 458,25 1 118,90 1 708,50 70 973,73 zł
Maj 67 000,00 0,00 0,00 1 118,90 1 708,50 69 827,40 zł
Czerwiec 67 000,00 0,00 0,00 1 118,90 1 708,50 69 827,40 zł
Lipiec 67 000,00 0,00 0,00 1 118,90 1 708,50 69 827,40 zł
Sierpień 67 000,00 0,00 0,00 1 118,90 1 708,50 69 827,40 zł
Wrzesień 67 000,00 0,00 0,00 1 118,90 1 708,50 69 827,40 zł
Październik 67 000,00 0,00 0,00 1 118,90 1 708,50 69 827,40 zł
Listopad 67 000,00 0,00 0,00 1 118,90 1 708,50 69 827,40 zł
Grudzień 67 000,00 0,00 0,00 1 118,90 1 708,50 69 827,40 zł
Rocznie 804 000,00 20 305,68 13 523,25 13 426,80 20 502,00 871 757,73 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 67 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 46 003 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 67 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 80 722 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 67000 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 67 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 48 397 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 539 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 005 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 351 zł
Zaliczka na podatek 5 708 zł
Całość - kwota brutto 67 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 67 000,00 6 539,20 1 005,00 0,00 5 351,02 47 565,00 5 708,00 48 396,98
Luty 67 000,00 6 539,20 1 005,00 0,00 5 351,02 47 565,00 5 708,00 48 396,98
Marzec 67 000,00 6 539,20 1 005,00 0,00 5 351,02 47 565,00 5 708,00 48 396,98
Kwiecień 67 000,00 688,08 105,75 0,00 5 958,56 52 965,00 6 356,00 53 891,81
Maj 67 000,00 0,00 0,00 0,00 6 030,00 53 600,00 6 432,00 54 538,00
Czerwiec 67 000,00 0,00 0,00 0,00 6 030,00 53 600,00 6 432,00 54 538,00
Lipiec 67 000,00 0,00 0,00 0,00 6 030,00 53 600,00 6 432,00 54 538,00
Sierpień 67 000,00 0,00 0,00 0,00 6 030,00 53 600,00 6 432,00 54 538,00
Wrzesień 67 000,00 0,00 0,00 0,00 6 030,00 53 600,00 6 432,00 54 538,00
Październik 67 000,00 0,00 0,00 0,00 6 030,00 53 600,00 6 432,00 54 538,00
Listopad 67 000,00 0,00 0,00 0,00 6 030,00 53 600,00 6 432,00 54 538,00
Grudzień 67 000,00 0,00 0,00 0,00 6 030,00 53 600,00 6 432,00 54 538,00
Rocznie 804 000,00 20 305,68 3 120,75 0,00 70 251,62 624 460,00 4 684,00 635 386,75
Wynagrodzenie pracownika 67 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 539 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 355 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 642 zł
FGŚP 67 zł
Cała kwota 79 603 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 67 000,00 6 539,20 4 355,00 0,00 1 708,50 79 602,70 zł
Luty 67 000,00 6 539,20 4 355,00 0,00 1 708,50 79 602,70 zł
Marzec 67 000,00 6 539,20 4 355,00 0,00 1 708,50 79 602,70 zł
Kwiecień 67 000,00 688,08 458,25 0,00 1 708,50 69 854,83 zł
Maj 67 000,00 0,00 0,00 0,00 1 708,50 68 708,50 zł
Czerwiec 67 000,00 0,00 0,00 0,00 1 708,50 68 708,50 zł
Lipiec 67 000,00 0,00 0,00 0,00 1 708,50 68 708,50 zł
Sierpień 67 000,00 0,00 0,00 0,00 1 708,50 68 708,50 zł
Wrzesień 67 000,00 0,00 0,00 0,00 1 708,50 68 708,50 zł
Październik 67 000,00 0,00 0,00 0,00 1 708,50 68 708,50 zł
Listopad 67 000,00 0,00 0,00 0,00 1 708,50 68 708,50 zł
Grudzień 67 000,00 0,00 0,00 0,00 1 708,50 68 708,50 zł
Rocznie 804 000,00 20 305,68 13 523,25 0,00 20 502,00 858 330,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 67 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 48 397 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 67 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 79 603 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 67000 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 67 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 57 888 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 9 112 zł
Całość - kwota brutto 67 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 67 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 600,00 9 112,00 57 888,00
Luty 67 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 600,00 9 112,00 57 888,00
Marzec 67 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 600,00 9 112,00 57 888,00
Kwiecień 67 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 600,00 9 112,00 57 888,00
Maj 67 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 600,00 9 112,00 57 888,00
Czerwiec 67 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 600,00 9 112,00 57 888,00
Lipiec 67 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 600,00 9 112,00 57 888,00
Sierpień 67 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 600,00 9 112,00 57 888,00
Wrzesień 67 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 600,00 9 112,00 57 888,00
Październik 67 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 600,00 9 112,00 57 888,00
Listopad 67 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 600,00 9 112,00 57 888,00
Grudzień 67 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 600,00 9 112,00 57 888,00
Rocznie 804 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 643 200,00 109 344,00 694 656,00
Wynagrodzenie pracownika 67 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 67 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 67 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 000,00 zł
Luty 67 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 000,00 zł
Marzec 67 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 000,00 zł
Kwiecień 67 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 000,00 zł
Maj 67 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 000,00 zł
Czerwiec 67 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 000,00 zł
Lipiec 67 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 000,00 zł
Sierpień 67 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 000,00 zł
Wrzesień 67 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 000,00 zł
Październik 67 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 000,00 zł
Listopad 67 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 000,00 zł
Grudzień 67 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 000,00 zł
Rocznie 804 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 804 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 67 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 57 888 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 67 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 67 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 67000 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 67 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 41 755 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 030 zł
Zaliczka na podatek 19 215 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 67 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 67 000,00 0,00 0,00 0,00 6 030,00 0,00 19 215,00 0,00 41 755,00
Luty 67 000,00 0,00 0,00 0,00 6 030,00 0,00 21 015,00 0,00 39 955,00
Marzec 67 000,00 0,00 0,00 0,00 6 030,00 0,00 21 015,00 0,00 39 955,00
Kwiecień 67 000,00 0,00 0,00 0,00 6 030,00 0,00 21 015,00 0,00 39 955,00
Maj 67 000,00 0,00 0,00 0,00 6 030,00 0,00 21 015,00 0,00 39 955,00
Czerwiec 67 000,00 0,00 0,00 0,00 6 030,00 0,00 21 015,00 0,00 39 955,00
Lipiec 67 000,00 176,27 72,24 0,00 6 030,00 15,08 20 931,00 0,00 39 775,41
Sierpień 67 000,00 176,27 72,24 0,00 6 030,00 15,08 20 931,00 0,00 39 775,41
Wrzesień 67 000,00 176,27 72,24 0,00 6 030,00 15,08 20 931,00 0,00 39 775,41
Październik 67 000,00 176,27 72,24 0,00 6 030,00 15,08 20 931,00 0,00 39 775,41
Listopad 67 000,00 176,27 72,24 0,00 6 030,00 15,08 20 931,00 0,00 39 775,41
Grudzień 67 000,00 176,27 72,24 0,00 6 030,00 15,08 20 931,00 0,00 39 775,41
Rocznie 804 000,00 1 057,62 433,44 0,00 72 360,00 0,00 249 876,00 0,00 480 182,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 67 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 41 755 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.