Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 66000 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 66 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 45 322 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 442 zł
Ubezpieczenie rentowe 990 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 617 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 126 zł
Zaliczka na podatek 6 504 zł
Całość - kwota brutto 66 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 66 000,00 6 441,60 990,00 1 617,00 5 125,63 56 701,00 6 504,00 45 321,77
Luty 66 000,00 6 441,60 990,00 1 617,00 5 125,63 56 701,00 6 504,00 45 321,77
Marzec 66 000,00 6 441,60 990,00 1 617,00 5 125,63 56 701,00 16 525,00 35 300,77
Kwiecień 66 000,00 980,88 150,75 1 617,00 5 692,62 63 001,00 20 160,00 37 398,75
Maj 66 000,00 0,00 0,00 1 617,00 5 794,47 64 133,00 20 523,00 38 065,53
Czerwiec 66 000,00 0,00 0,00 1 617,00 5 794,47 64 133,00 20 523,00 38 065,53
Lipiec 66 000,00 0,00 0,00 1 617,00 5 794,47 64 133,00 20 523,00 38 065,53
Sierpień 66 000,00 0,00 0,00 1 617,00 5 794,47 64 133,00 20 523,00 38 065,53
Wrzesień 66 000,00 0,00 0,00 1 617,00 5 794,47 64 133,00 20 523,00 38 065,53
Październik 66 000,00 0,00 0,00 1 617,00 5 794,47 64 133,00 20 523,00 38 065,53
Listopad 66 000,00 0,00 0,00 1 617,00 5 794,47 64 133,00 20 523,00 38 065,53
Grudzień 66 000,00 0,00 0,00 1 617,00 5 794,47 64 133,00 20 523,00 38 065,53
Rocznie 792 000,00 20 305,68 3 120,75 19 404,00 67 425,27 746 168,00 146 447,00 467 867,30
Wynagrodzenie pracownika 66 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 442 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 290 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 102 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 617 zł
FGŚP 66 zł
Cała kwota 79 517 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 66 000,00 6 441,60 4 290,00 1 102,20 1 683,00 79 516,80 zł
Luty 66 000,00 6 441,60 4 290,00 1 102,20 1 683,00 79 516,80 zł
Marzec 66 000,00 6 441,60 4 290,00 1 102,20 1 683,00 79 516,80 zł
Kwiecień 66 000,00 980,88 653,25 1 102,20 1 683,00 70 419,33 zł
Maj 66 000,00 0,00 0,00 1 102,20 1 683,00 68 785,20 zł
Czerwiec 66 000,00 0,00 0,00 1 102,20 1 683,00 68 785,20 zł
Lipiec 66 000,00 0,00 0,00 1 102,20 1 683,00 68 785,20 zł
Sierpień 66 000,00 0,00 0,00 1 102,20 1 683,00 68 785,20 zł
Wrzesień 66 000,00 0,00 0,00 1 102,20 1 683,00 68 785,20 zł
Październik 66 000,00 0,00 0,00 1 102,20 1 683,00 68 785,20 zł
Listopad 66 000,00 0,00 0,00 1 102,20 1 683,00 68 785,20 zł
Grudzień 66 000,00 0,00 0,00 1 102,20 1 683,00 68 785,20 zł
Rocznie 792 000,00 20 305,68 13 523,25 13 226,40 20 196,00 859 251,33 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 66 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 45 322 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 66 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 79 517 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 66000 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 66 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 47 675 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 442 zł
Ubezpieczenie rentowe 990 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 271 zł
Zaliczka na podatek 5 623 zł
Całość - kwota brutto 66 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 66 000,00 6 441,60 990,00 0,00 5 271,16 46 855,00 5 623,00 47 674,64
Luty 66 000,00 6 441,60 990,00 0,00 5 271,16 46 855,00 5 623,00 47 674,64
Marzec 66 000,00 6 441,60 990,00 0,00 5 271,16 46 855,00 5 623,00 47 674,64
Kwiecień 66 000,00 980,88 150,75 0,00 5 838,15 51 895,00 6 227,00 52 802,82
Maj 66 000,00 0,00 0,00 0,00 5 940,00 52 800,00 6 336,00 53 724,00
Czerwiec 66 000,00 0,00 0,00 0,00 5 940,00 52 800,00 6 336,00 53 724,00
Lipiec 66 000,00 0,00 0,00 0,00 5 940,00 52 800,00 6 336,00 53 724,00
Sierpień 66 000,00 0,00 0,00 0,00 5 940,00 52 800,00 6 336,00 53 724,00
Wrzesień 66 000,00 0,00 0,00 0,00 5 940,00 52 800,00 6 336,00 53 724,00
Październik 66 000,00 0,00 0,00 0,00 5 940,00 52 800,00 6 336,00 53 724,00
Listopad 66 000,00 0,00 0,00 0,00 5 940,00 52 800,00 6 336,00 53 724,00
Grudzień 66 000,00 0,00 0,00 0,00 5 940,00 52 800,00 6 336,00 53 724,00
Rocznie 792 000,00 20 305,68 3 120,75 0,00 69 171,63 614 860,00 4 610,00 625 618,74
Wynagrodzenie pracownika 66 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 442 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 290 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 617 zł
FGŚP 66 zł
Cała kwota 78 415 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 66 000,00 6 441,60 4 290,00 0,00 1 683,00 78 414,60 zł
Luty 66 000,00 6 441,60 4 290,00 0,00 1 683,00 78 414,60 zł
Marzec 66 000,00 6 441,60 4 290,00 0,00 1 683,00 78 414,60 zł
Kwiecień 66 000,00 980,88 653,25 0,00 1 683,00 69 317,13 zł
Maj 66 000,00 0,00 0,00 0,00 1 683,00 67 683,00 zł
Czerwiec 66 000,00 0,00 0,00 0,00 1 683,00 67 683,00 zł
Lipiec 66 000,00 0,00 0,00 0,00 1 683,00 67 683,00 zł
Sierpień 66 000,00 0,00 0,00 0,00 1 683,00 67 683,00 zł
Wrzesień 66 000,00 0,00 0,00 0,00 1 683,00 67 683,00 zł
Październik 66 000,00 0,00 0,00 0,00 1 683,00 67 683,00 zł
Listopad 66 000,00 0,00 0,00 0,00 1 683,00 67 683,00 zł
Grudzień 66 000,00 0,00 0,00 0,00 1 683,00 67 683,00 zł
Rocznie 792 000,00 20 305,68 13 523,25 0,00 20 196,00 846 024,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 66 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 47 675 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 66 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 78 415 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 66000 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 66 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 57 024 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 8 976 zł
Całość - kwota brutto 66 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 66 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 800,00 8 976,00 57 024,00
Luty 66 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 800,00 8 976,00 57 024,00
Marzec 66 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 800,00 8 976,00 57 024,00
Kwiecień 66 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 800,00 8 976,00 57 024,00
Maj 66 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 800,00 8 976,00 57 024,00
Czerwiec 66 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 800,00 8 976,00 57 024,00
Lipiec 66 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 800,00 8 976,00 57 024,00
Sierpień 66 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 800,00 8 976,00 57 024,00
Wrzesień 66 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 800,00 8 976,00 57 024,00
Październik 66 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 800,00 8 976,00 57 024,00
Listopad 66 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 800,00 8 976,00 57 024,00
Grudzień 66 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 800,00 8 976,00 57 024,00
Rocznie 792 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 633 600,00 107 712,00 684 288,00
Wynagrodzenie pracownika 66 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 66 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 66 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 000,00 zł
Luty 66 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 000,00 zł
Marzec 66 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 000,00 zł
Kwiecień 66 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 000,00 zł
Maj 66 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 000,00 zł
Czerwiec 66 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 000,00 zł
Lipiec 66 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 000,00 zł
Sierpień 66 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 000,00 zł
Wrzesień 66 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 000,00 zł
Październik 66 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 000,00 zł
Listopad 66 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 000,00 zł
Grudzień 66 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 000,00 zł
Rocznie 792 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 792 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 66 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 57 024 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 66 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 66 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 66000 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 66 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 41 165 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 940 zł
Zaliczka na podatek 18 895 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 66 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 66 000,00 0,00 0,00 0,00 5 940,00 0,00 18 895,00 0,00 41 165,00
Luty 66 000,00 0,00 0,00 0,00 5 940,00 0,00 20 695,00 0,00 39 365,00
Marzec 66 000,00 0,00 0,00 0,00 5 940,00 0,00 20 695,00 0,00 39 365,00
Kwiecień 66 000,00 0,00 0,00 0,00 5 940,00 0,00 20 695,00 0,00 39 365,00
Maj 66 000,00 0,00 0,00 0,00 5 940,00 0,00 20 695,00 0,00 39 365,00
Czerwiec 66 000,00 0,00 0,00 0,00 5 940,00 0,00 20 695,00 0,00 39 365,00
Lipiec 66 000,00 176,27 72,24 0,00 5 940,00 15,08 20 611,00 0,00 39 185,41
Sierpień 66 000,00 176,27 72,24 0,00 5 940,00 15,08 20 611,00 0,00 39 185,41
Wrzesień 66 000,00 176,27 72,24 0,00 5 940,00 15,08 20 611,00 0,00 39 185,41
Październik 66 000,00 176,27 72,24 0,00 5 940,00 15,08 20 611,00 0,00 39 185,41
Listopad 66 000,00 176,27 72,24 0,00 5 940,00 15,08 20 611,00 0,00 39 185,41
Grudzień 66 000,00 176,27 72,24 0,00 5 940,00 15,08 20 611,00 0,00 39 185,41
Rocznie 792 000,00 1 057,62 433,44 0,00 71 280,00 0,00 246 036,00 0,00 473 102,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 66 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 41 165 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.