Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 65000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 65 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 63 063 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 982 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 380 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 255 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 147 zł
Zaliczka na podatek 9 199 zł
Całość - kwota brutto 92 025 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 92 025,00 8 981,64 1 380,38 2 254,61 7 146,75 79 158,00 9 199,00 63 062,62
Luty 92 025,00 8 981,64 1 380,38 2 254,61 7 146,75 79 158,00 16 862,00 55 399,62
Marzec 92 025,00 2 342,40 359,99 2 254,61 7 836,12 86 818,00 27 782,00 51 449,88
Kwiecień 92 025,00 0,00 0,00 2 254,61 8 079,34 89 520,00 28 646,00 53 045,05
Maj 92 025,00 0,00 0,00 2 254,61 8 079,34 89 520,00 28 646,00 53 045,05
Czerwiec 92 025,00 0,00 0,00 2 254,61 8 079,34 89 520,00 28 646,00 53 045,05
Lipiec 92 025,00 0,00 0,00 2 254,61 8 079,34 89 520,00 28 646,00 53 045,05
Sierpień 92 025,00 0,00 0,00 2 254,61 8 079,34 89 520,00 28 646,00 53 045,05
Wrzesień 92 025,00 0,00 0,00 2 254,61 8 079,34 89 520,00 28 646,00 53 045,05
Październik 92 025,00 0,00 0,00 2 254,61 8 079,34 89 520,00 28 646,00 53 045,05
Listopad 92 025,00 0,00 0,00 2 254,61 8 079,34 89 520,00 28 646,00 53 045,05
Grudzień 92 025,00 0,00 0,00 2 254,61 8 079,34 89 520,00 28 646,00 53 045,05
Rocznie 1 104 300,00 20 305,68 3 120,75 27 055,32 94 843,68 1 050 814,00 216 816,00 647 317,57
Wynagrodzenie pracownika 92 025 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 982 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 982 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 537 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 255 zł
FGŚP 92 zł
Cała kwota 110 872 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 92 025,00 8 981,64 5 981,63 1 536,82 2 346,64 110 871,73 zł
Luty 92 025,00 8 981,64 5 981,63 1 536,82 2 346,64 110 871,73 zł
Marzec 92 025,00 2 342,40 1 559,99 1 536,82 2 346,64 99 810,85 zł
Kwiecień 92 025,00 0,00 0,00 1 536,82 2 346,64 95 908,46 zł
Maj 92 025,00 0,00 0,00 1 536,82 2 346,64 95 908,46 zł
Czerwiec 92 025,00 0,00 0,00 1 536,82 2 346,64 95 908,46 zł
Lipiec 92 025,00 0,00 0,00 1 536,82 2 346,64 95 908,46 zł
Sierpień 92 025,00 0,00 0,00 1 536,82 2 346,64 95 908,46 zł
Wrzesień 92 025,00 0,00 0,00 1 536,82 2 346,64 95 908,46 zł
Październik 92 025,00 0,00 0,00 1 536,82 2 346,64 95 908,46 zł
Listopad 92 025,00 0,00 0,00 1 536,82 2 346,64 95 908,46 zł
Grudzień 92 025,00 0,00 0,00 1 536,82 2 346,64 95 908,46 zł
Rocznie 1 104 300,00 20 305,68 13 523,25 18 441,84 28 159,68 1 184 730,45 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 92 025 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 63 063 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 63 063 zł netto poniesie łączny koszt równy 110 872 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 65000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 65 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 62 140 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 396 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 290 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 871 zł
Zaliczka na podatek 7 329 zł
Całość - kwota brutto 86 026 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 86 026,00 8 396,14 1 290,39 0,00 6 870,55 61 072,00 7 329,00 62 140,28
Luty 86 026,00 8 396,14 1 290,39 0,00 6 870,55 61 072,00 7 329,00 62 140,28
Marzec 86 026,00 3 513,40 539,97 0,00 7 377,54 65 578,00 7 869,00 66 725,73
Kwiecień 86 026,00 0,00 0,00 0,00 7 742,34 68 821,00 8 259,00 70 025,14
Maj 86 026,00 0,00 0,00 0,00 7 742,34 68 821,00 8 259,00 70 025,14
Czerwiec 86 026,00 0,00 0,00 0,00 7 742,34 68 821,00 8 259,00 70 025,14
Lipiec 86 026,00 0,00 0,00 0,00 7 742,34 68 821,00 8 259,00 70 025,14
Sierpień 86 026,00 0,00 0,00 0,00 7 742,34 68 821,00 8 259,00 70 025,14
Wrzesień 86 026,00 0,00 0,00 0,00 7 742,34 68 821,00 8 259,00 70 025,14
Październik 86 026,00 0,00 0,00 0,00 7 742,34 68 821,00 8 259,00 70 025,14
Listopad 86 026,00 0,00 0,00 0,00 7 742,34 68 821,00 8 259,00 70 025,14
Grudzień 86 026,00 0,00 0,00 0,00 7 742,34 68 821,00 8 259,00 70 025,14
Rocznie 1 032 312,00 20 305,68 3 120,75 0,00 90 799,70 807 111,00 6 052,00 821 232,55
Wynagrodzenie pracownika 86 026 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 396 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 592 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 108 zł
FGŚP 86 zł
Cała kwota 102 208 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 86 026,00 8 396,14 5 591,69 0,00 2 193,67 102 207,50 zł
Luty 86 026,00 8 396,14 5 591,69 0,00 2 193,67 102 207,50 zł
Marzec 86 026,00 3 513,40 2 339,87 0,00 2 193,67 94 072,94 zł
Kwiecień 86 026,00 0,00 0,00 0,00 2 193,67 88 219,67 zł
Maj 86 026,00 0,00 0,00 0,00 2 193,67 88 219,67 zł
Czerwiec 86 026,00 0,00 0,00 0,00 2 193,67 88 219,67 zł
Lipiec 86 026,00 0,00 0,00 0,00 2 193,67 88 219,67 zł
Sierpień 86 026,00 0,00 0,00 0,00 2 193,67 88 219,67 zł
Wrzesień 86 026,00 0,00 0,00 0,00 2 193,67 88 219,67 zł
Październik 86 026,00 0,00 0,00 0,00 2 193,67 88 219,67 zł
Listopad 86 026,00 0,00 0,00 0,00 2 193,67 88 219,67 zł
Grudzień 86 026,00 0,00 0,00 0,00 2 193,67 88 219,67 zł
Rocznie 1 032 312,00 20 305,68 13 523,25 0,00 26 324,04 1 092 464,97 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 86 026 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 62 140 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 62 140 zł netto poniesie łączny koszt równy 102 208 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 65000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 65 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 65 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 10 231 zł
Całość - kwota brutto 75 231 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 75 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 185,00 10 231,00 65 000,00
Luty 75 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 185,00 10 231,00 65 000,00
Marzec 75 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 185,00 10 231,00 65 000,00
Kwiecień 75 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 185,00 10 231,00 65 000,00
Maj 75 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 185,00 10 231,00 65 000,00
Czerwiec 75 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 185,00 10 231,00 65 000,00
Lipiec 75 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 185,00 10 231,00 65 000,00
Sierpień 75 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 185,00 10 231,00 65 000,00
Wrzesień 75 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 185,00 10 231,00 65 000,00
Październik 75 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 185,00 10 231,00 65 000,00
Listopad 75 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 185,00 10 231,00 65 000,00
Grudzień 75 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 185,00 10 231,00 65 000,00
Rocznie 902 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 722 220,00 122 772,00 780 000,00
Wynagrodzenie pracownika 75 231 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 75 231 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 75 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 231,00 zł
Luty 75 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 231,00 zł
Marzec 75 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 231,00 zł
Kwiecień 75 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 231,00 zł
Maj 75 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 231,00 zł
Czerwiec 75 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 231,00 zł
Lipiec 75 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 231,00 zł
Sierpień 75 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 231,00 zł
Wrzesień 75 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 231,00 zł
Październik 75 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 231,00 zł
Listopad 75 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 231,00 zł
Grudzień 75 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 231,00 zł
Rocznie 902 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 902 772,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 75 231 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 65 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 65 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 75 231 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 65000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 65 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 48 437 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 049 zł
Zaliczka na podatek 22 839 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 78 325 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 78 325,00 0,00 0,00 0,00 7 049,25 0,00 22 839,00 0,00 48 436,75
Luty 78 325,00 0,00 0,00 0,00 7 049,25 0,00 24 639,00 0,00 46 636,75
Marzec 78 325,00 0,00 0,00 0,00 7 049,25 0,00 24 639,00 0,00 46 636,75
Kwiecień 78 325,00 0,00 0,00 0,00 7 049,25 0,00 24 639,00 0,00 46 636,75
Maj 78 325,00 0,00 0,00 0,00 7 049,25 0,00 24 639,00 0,00 46 636,75
Czerwiec 78 325,00 0,00 0,00 0,00 7 049,25 0,00 24 639,00 0,00 46 636,75
Lipiec 78 325,00 176,27 72,24 0,00 7 049,25 15,08 24 555,00 0,00 46 457,16
Sierpień 78 325,00 176,27 72,24 0,00 7 049,25 15,08 24 555,00 0,00 46 457,16
Wrzesień 78 325,00 176,27 72,24 0,00 7 049,25 15,08 24 555,00 0,00 46 457,16
Październik 78 325,00 176,27 72,24 0,00 7 049,25 15,08 24 555,00 0,00 46 457,16
Listopad 78 325,00 176,27 72,24 0,00 7 049,25 15,08 24 555,00 0,00 46 457,16
Grudzień 78 325,00 176,27 72,24 0,00 7 049,25 15,08 24 555,00 0,00 46 457,16
Rocznie 939 900,00 1 057,62 433,44 0,00 84 591,00 0,00 293 364,00 0,00 560 363,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 78 325 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 48 437 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.