Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 60700 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 60 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 58 908 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 387 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 289 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 105 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 673 zł
Zaliczka na podatek 8 568 zł
Całość - kwota brutto 85 930 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 85 930,00 8 386,77 1 288,95 2 105,29 6 673,41 73 899,00 8 568,00 58 907,58
Luty 85 930,00 8 386,77 1 288,95 2 105,29 6 673,41 73 899,00 14 127,00 53 348,58
Marzec 85 930,00 3 532,14 542,85 2 105,29 7 177,47 79 500,00 25 440,00 47 132,25
Kwiecień 85 930,00 0,00 0,00 2 105,29 7 544,22 83 575,00 26 744,00 49 536,49
Maj 85 930,00 0,00 0,00 2 105,29 7 544,22 83 575,00 26 744,00 49 536,49
Czerwiec 85 930,00 0,00 0,00 2 105,29 7 544,22 83 575,00 26 744,00 49 536,49
Lipiec 85 930,00 0,00 0,00 2 105,29 7 544,22 83 575,00 26 744,00 49 536,49
Sierpień 85 930,00 0,00 0,00 2 105,29 7 544,22 83 575,00 26 744,00 49 536,49
Wrzesień 85 930,00 0,00 0,00 2 105,29 7 544,22 83 575,00 26 744,00 49 536,49
Październik 85 930,00 0,00 0,00 2 105,29 7 544,22 83 575,00 26 744,00 49 536,49
Listopad 85 930,00 0,00 0,00 2 105,29 7 544,22 83 575,00 26 744,00 49 536,49
Grudzień 85 930,00 0,00 0,00 2 105,29 7 544,22 83 575,00 26 744,00 49 536,49
Rocznie 1 031 160,00 20 305,68 3 120,75 25 263,48 88 422,27 979 473,00 200 411,00 605 216,82
Wynagrodzenie pracownika 85 930 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 387 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 585 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 435 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 105 zł
FGŚP 86 zł
Cała kwota 103 528 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 85 930,00 8 386,77 5 585,45 1 435,03 2 191,22 103 528,47 zł
Luty 85 930,00 8 386,77 5 585,45 1 435,03 2 191,22 103 528,47 zł
Marzec 85 930,00 3 532,14 2 352,35 1 435,03 2 191,22 95 440,74 zł
Kwiecień 85 930,00 0,00 0,00 1 435,03 2 191,22 89 556,25 zł
Maj 85 930,00 0,00 0,00 1 435,03 2 191,22 89 556,25 zł
Czerwiec 85 930,00 0,00 0,00 1 435,03 2 191,22 89 556,25 zł
Lipiec 85 930,00 0,00 0,00 1 435,03 2 191,22 89 556,25 zł
Sierpień 85 930,00 0,00 0,00 1 435,03 2 191,22 89 556,25 zł
Wrzesień 85 930,00 0,00 0,00 1 435,03 2 191,22 89 556,25 zł
Październik 85 930,00 0,00 0,00 1 435,03 2 191,22 89 556,25 zł
Listopad 85 930,00 0,00 0,00 1 435,03 2 191,22 89 556,25 zł
Grudzień 85 930,00 0,00 0,00 1 435,03 2 191,22 89 556,25 zł
Rocznie 1 031 160,00 20 305,68 13 523,25 17 220,36 26 294,64 1 108 503,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 85 930 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 58 908 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 58 908 zł netto poniesie łączny koszt równy 103 528 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 60700 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 60 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 58 030 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 841 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 205 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 416 zł
Zaliczka na podatek 6 844 zł
Całość - kwota brutto 80 335 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 80 335,00 7 840,70 1 205,03 0,00 6 416,03 57 031,00 6 844,00 58 029,52
Luty 80 335,00 7 840,70 1 205,03 0,00 6 416,03 57 031,00 6 844,00 58 029,52
Marzec 80 335,00 4 624,28 710,69 0,00 6 750,00 60 000,00 7 200,00 61 050,03
Kwiecień 80 335,00 0,00 0,00 0,00 7 230,15 64 268,00 7 712,00 65 392,69
Maj 80 335,00 0,00 0,00 0,00 7 230,15 64 268,00 7 712,00 65 392,69
Czerwiec 80 335,00 0,00 0,00 0,00 7 230,15 64 268,00 7 712,00 65 392,69
Lipiec 80 335,00 0,00 0,00 0,00 7 230,15 64 268,00 7 712,00 65 392,69
Sierpień 80 335,00 0,00 0,00 0,00 7 230,15 64 268,00 7 712,00 65 392,69
Wrzesień 80 335,00 0,00 0,00 0,00 7 230,15 64 268,00 7 712,00 65 392,69
Październik 80 335,00 0,00 0,00 0,00 7 230,15 64 268,00 7 712,00 65 392,69
Listopad 80 335,00 0,00 0,00 0,00 7 230,15 64 268,00 7 712,00 65 392,69
Grudzień 80 335,00 0,00 0,00 0,00 7 230,15 64 268,00 7 712,00 65 392,69
Rocznie 964 020,00 20 305,68 3 120,75 0,00 84 653,41 752 474,00 5 644,00 765 643,28
Wynagrodzenie pracownika 80 335 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 841 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 222 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 968 zł
FGŚP 80 zł
Cała kwota 95 446 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 80 335,00 7 840,70 5 221,78 0,00 2 048,55 95 446,03 zł
Luty 80 335,00 7 840,70 5 221,78 0,00 2 048,55 95 446,03 zł
Marzec 80 335,00 4 624,28 3 079,69 0,00 2 048,55 90 087,52 zł
Kwiecień 80 335,00 0,00 0,00 0,00 2 048,55 82 383,55 zł
Maj 80 335,00 0,00 0,00 0,00 2 048,55 82 383,55 zł
Czerwiec 80 335,00 0,00 0,00 0,00 2 048,55 82 383,55 zł
Lipiec 80 335,00 0,00 0,00 0,00 2 048,55 82 383,55 zł
Sierpień 80 335,00 0,00 0,00 0,00 2 048,55 82 383,55 zł
Wrzesień 80 335,00 0,00 0,00 0,00 2 048,55 82 383,55 zł
Październik 80 335,00 0,00 0,00 0,00 2 048,55 82 383,55 zł
Listopad 80 335,00 0,00 0,00 0,00 2 048,55 82 383,55 zł
Grudzień 80 335,00 0,00 0,00 0,00 2 048,55 82 383,55 zł
Rocznie 964 020,00 20 305,68 13 523,25 0,00 24 582,60 1 022 431,53 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 80 335 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 58 030 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 58 030 zł netto poniesie łączny koszt równy 95 446 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 60700 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 60 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 60 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 9 555 zł
Całość - kwota brutto 70 255 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 70 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 204,00 9 555,00 60 700,00
Luty 70 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 204,00 9 555,00 60 700,00
Marzec 70 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 204,00 9 555,00 60 700,00
Kwiecień 70 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 204,00 9 555,00 60 700,00
Maj 70 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 204,00 9 555,00 60 700,00
Czerwiec 70 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 204,00 9 555,00 60 700,00
Lipiec 70 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 204,00 9 555,00 60 700,00
Sierpień 70 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 204,00 9 555,00 60 700,00
Wrzesień 70 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 204,00 9 555,00 60 700,00
Październik 70 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 204,00 9 555,00 60 700,00
Listopad 70 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 204,00 9 555,00 60 700,00
Grudzień 70 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 204,00 9 555,00 60 700,00
Rocznie 843 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 674 448,00 114 660,00 728 400,00
Wynagrodzenie pracownika 70 255 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 70 255 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 70 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 255,00 zł
Luty 70 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 255,00 zł
Marzec 70 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 255,00 zł
Kwiecień 70 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 255,00 zł
Maj 70 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 255,00 zł
Czerwiec 70 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 255,00 zł
Lipiec 70 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 255,00 zł
Sierpień 70 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 255,00 zł
Wrzesień 70 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 255,00 zł
Październik 70 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 255,00 zł
Listopad 70 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 255,00 zł
Grudzień 70 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 255,00 zł
Rocznie 843 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 843 060,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 70 255 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 60 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 60 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 70 255 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 60700 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 60 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 45 380 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 583 zł
Zaliczka na podatek 21 181 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 73 144 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 73 144,00 0,00 0,00 0,00 6 582,96 0,00 21 181,00 0,00 45 380,04
Luty 73 144,00 0,00 0,00 0,00 6 582,96 0,00 22 981,00 0,00 43 580,04
Marzec 73 144,00 0,00 0,00 0,00 6 582,96 0,00 22 981,00 0,00 43 580,04
Kwiecień 73 144,00 0,00 0,00 0,00 6 582,96 0,00 22 981,00 0,00 43 580,04
Maj 73 144,00 0,00 0,00 0,00 6 582,96 0,00 22 981,00 0,00 43 580,04
Czerwiec 73 144,00 0,00 0,00 0,00 6 582,96 0,00 22 981,00 0,00 43 580,04
Lipiec 73 144,00 176,27 72,24 0,00 6 582,96 15,08 22 897,00 0,00 43 400,45
Sierpień 73 144,00 176,27 72,24 0,00 6 582,96 15,08 22 897,00 0,00 43 400,45
Wrzesień 73 144,00 176,27 72,24 0,00 6 582,96 15,08 22 897,00 0,00 43 400,45
Październik 73 144,00 176,27 72,24 0,00 6 582,96 15,08 22 897,00 0,00 43 400,45
Listopad 73 144,00 176,27 72,24 0,00 6 582,96 15,08 22 897,00 0,00 43 400,45
Grudzień 73 144,00 176,27 72,24 0,00 6 582,96 15,08 22 897,00 0,00 43 400,45
Rocznie 877 728,00 1 057,62 433,44 0,00 78 995,52 0,00 273 468,00 0,00 523 682,94

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 73 144 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 45 380 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.