Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 58000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 58 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 56 298 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 013 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 232 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 012 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 376 zł
Zaliczka na podatek 8 172 zł
Całość - kwota brutto 82 102 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 82 102,00 8 013,16 1 231,53 2 011,50 6 376,12 70 596,00 8 172,00 56 297,69
Luty 82 102,00 8 013,16 1 231,53 2 011,50 6 376,12 70 596,00 12 410,00 52 059,69
Marzec 82 102,00 4 279,36 657,69 2 011,50 6 763,81 74 903,00 23 969,00 44 420,64
Kwiecień 82 102,00 0,00 0,00 2 011,50 7 208,15 79 841,00 25 549,00 47 333,35
Maj 82 102,00 0,00 0,00 2 011,50 7 208,15 79 841,00 25 549,00 47 333,35
Czerwiec 82 102,00 0,00 0,00 2 011,50 7 208,15 79 841,00 25 549,00 47 333,35
Lipiec 82 102,00 0,00 0,00 2 011,50 7 208,15 79 841,00 25 549,00 47 333,35
Sierpień 82 102,00 0,00 0,00 2 011,50 7 208,15 79 841,00 25 549,00 47 333,35
Wrzesień 82 102,00 0,00 0,00 2 011,50 7 208,15 79 841,00 25 549,00 47 333,35
Październik 82 102,00 0,00 0,00 2 011,50 7 208,15 79 841,00 25 549,00 47 333,35
Listopad 82 102,00 0,00 0,00 2 011,50 7 208,15 79 841,00 25 549,00 47 333,35
Grudzień 82 102,00 0,00 0,00 2 011,50 7 208,15 79 841,00 25 549,00 47 333,35
Rocznie 985 224,00 20 305,68 3 120,75 24 138,00 84 389,40 934 664,00 190 103,00 578 778,17
Wynagrodzenie pracownika 82 102 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 013 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 337 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 371 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 012 zł
FGŚP 82 zł
Cała kwota 98 916 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 82 102,00 8 013,16 5 336,63 1 371,10 2 093,60 98 916,49 zł
Luty 82 102,00 8 013,16 5 336,63 1 371,10 2 093,60 98 916,49 zł
Marzec 82 102,00 4 279,36 2 849,99 1 371,10 2 093,60 92 696,05 zł
Kwiecień 82 102,00 0,00 0,00 1 371,10 2 093,60 85 566,70 zł
Maj 82 102,00 0,00 0,00 1 371,10 2 093,60 85 566,70 zł
Czerwiec 82 102,00 0,00 0,00 1 371,10 2 093,60 85 566,70 zł
Lipiec 82 102,00 0,00 0,00 1 371,10 2 093,60 85 566,70 zł
Sierpień 82 102,00 0,00 0,00 1 371,10 2 093,60 85 566,70 zł
Wrzesień 82 102,00 0,00 0,00 1 371,10 2 093,60 85 566,70 zł
Październik 82 102,00 0,00 0,00 1 371,10 2 093,60 85 566,70 zł
Listopad 82 102,00 0,00 0,00 1 371,10 2 093,60 85 566,70 zł
Grudzień 82 102,00 0,00 0,00 1 371,10 2 093,60 85 566,70 zł
Rocznie 985 224,00 20 305,68 13 523,25 16 453,20 25 123,20 1 060 629,33 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 82 102 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 56 298 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 56 298 zł netto poniesie łączny koszt równy 98 916 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 58000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 58 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 55 449 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 492 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 151 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 131 zł
Zaliczka na podatek 6 539 zł
Całość - kwota brutto 76 762 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 76 762,00 7 491,97 1 151,43 0,00 6 130,67 54 495,00 6 539,00 55 448,53
Luty 76 762,00 7 491,97 1 151,43 0,00 6 130,67 54 495,00 6 539,00 55 448,53
Marzec 76 762,00 5 321,74 817,89 0,00 6 356,01 56 498,00 6 780,00 57 486,60
Kwiecień 76 762,00 0,00 0,00 0,00 6 908,58 61 410,00 7 369,00 62 484,22
Maj 76 762,00 0,00 0,00 0,00 6 908,58 61 410,00 7 369,00 62 484,22
Czerwiec 76 762,00 0,00 0,00 0,00 6 908,58 61 410,00 7 369,00 62 484,22
Lipiec 76 762,00 0,00 0,00 0,00 6 908,58 61 410,00 7 369,00 62 484,22
Sierpień 76 762,00 0,00 0,00 0,00 6 908,58 61 410,00 7 369,00 62 484,22
Wrzesień 76 762,00 0,00 0,00 0,00 6 908,58 61 410,00 7 369,00 62 484,22
Październik 76 762,00 0,00 0,00 0,00 6 908,58 61 410,00 7 369,00 62 484,22
Listopad 76 762,00 0,00 0,00 0,00 6 908,58 61 410,00 7 369,00 62 484,22
Grudzień 76 762,00 0,00 0,00 0,00 6 908,58 61 410,00 7 369,00 62 484,22
Rocznie 921 144,00 20 305,68 3 120,75 0,00 80 794,57 718 178,00 5 391,00 730 741,64
Wynagrodzenie pracownika 76 762 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 492 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 990 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 881 zł
FGŚP 77 zł
Cała kwota 91 201 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 76 762,00 7 491,97 4 989,53 0,00 1 957,43 91 200,93 zł
Luty 76 762,00 7 491,97 4 989,53 0,00 1 957,43 91 200,93 zł
Marzec 76 762,00 5 321,74 3 544,19 0,00 1 957,43 87 585,36 zł
Kwiecień 76 762,00 0,00 0,00 0,00 1 957,43 78 719,43 zł
Maj 76 762,00 0,00 0,00 0,00 1 957,43 78 719,43 zł
Czerwiec 76 762,00 0,00 0,00 0,00 1 957,43 78 719,43 zł
Lipiec 76 762,00 0,00 0,00 0,00 1 957,43 78 719,43 zł
Sierpień 76 762,00 0,00 0,00 0,00 1 957,43 78 719,43 zł
Wrzesień 76 762,00 0,00 0,00 0,00 1 957,43 78 719,43 zł
Październik 76 762,00 0,00 0,00 0,00 1 957,43 78 719,43 zł
Listopad 76 762,00 0,00 0,00 0,00 1 957,43 78 719,43 zł
Grudzień 76 762,00 0,00 0,00 0,00 1 957,43 78 719,43 zł
Rocznie 921 144,00 20 305,68 13 523,25 0,00 23 489,16 978 462,09 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 76 762 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 55 449 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 55 449 zł netto poniesie łączny koszt równy 91 201 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 58000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 58 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 58 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 9 130 zł
Całość - kwota brutto 67 130 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 67 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 704,00 9 130,00 58 000,00
Luty 67 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 704,00 9 130,00 58 000,00
Marzec 67 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 704,00 9 130,00 58 000,00
Kwiecień 67 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 704,00 9 130,00 58 000,00
Maj 67 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 704,00 9 130,00 58 000,00
Czerwiec 67 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 704,00 9 130,00 58 000,00
Lipiec 67 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 704,00 9 130,00 58 000,00
Sierpień 67 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 704,00 9 130,00 58 000,00
Wrzesień 67 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 704,00 9 130,00 58 000,00
Październik 67 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 704,00 9 130,00 58 000,00
Listopad 67 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 704,00 9 130,00 58 000,00
Grudzień 67 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 704,00 9 130,00 58 000,00
Rocznie 805 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 644 448,00 109 560,00 696 000,00
Wynagrodzenie pracownika 67 130 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 67 130 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 67 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 130,00 zł
Luty 67 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 130,00 zł
Marzec 67 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 130,00 zł
Kwiecień 67 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 130,00 zł
Maj 67 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 130,00 zł
Czerwiec 67 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 130,00 zł
Lipiec 67 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 130,00 zł
Sierpień 67 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 130,00 zł
Wrzesień 67 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 130,00 zł
Październik 67 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 130,00 zł
Listopad 67 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 130,00 zł
Grudzień 67 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 130,00 zł
Rocznie 805 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 805 560,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 67 130 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 58 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 58 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 67 130 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 58000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 58 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 43 461 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 290 zł
Zaliczka na podatek 20 140 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 69 891 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 69 891,00 0,00 0,00 0,00 6 290,19 0,00 20 140,00 0,00 43 460,81
Luty 69 891,00 0,00 0,00 0,00 6 290,19 0,00 21 940,00 0,00 41 660,81
Marzec 69 891,00 0,00 0,00 0,00 6 290,19 0,00 21 940,00 0,00 41 660,81
Kwiecień 69 891,00 0,00 0,00 0,00 6 290,19 0,00 21 940,00 0,00 41 660,81
Maj 69 891,00 0,00 0,00 0,00 6 290,19 0,00 21 940,00 0,00 41 660,81
Czerwiec 69 891,00 0,00 0,00 0,00 6 290,19 0,00 21 940,00 0,00 41 660,81
Lipiec 69 891,00 176,27 72,24 0,00 6 290,19 15,08 21 856,00 0,00 41 481,22
Sierpień 69 891,00 176,27 72,24 0,00 6 290,19 15,08 21 856,00 0,00 41 481,22
Wrzesień 69 891,00 176,27 72,24 0,00 6 290,19 15,08 21 856,00 0,00 41 481,22
Październik 69 891,00 176,27 72,24 0,00 6 290,19 15,08 21 856,00 0,00 41 481,22
Listopad 69 891,00 176,27 72,24 0,00 6 290,19 15,08 21 856,00 0,00 41 481,22
Grudzień 69 891,00 176,27 72,24 0,00 6 290,19 15,08 21 856,00 0,00 41 481,22
Rocznie 838 692,00 1 057,62 433,44 0,00 75 482,28 0,00 260 976,00 0,00 500 652,18

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 69 891 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 43 461 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.